English

<<<< Předchozí měsíc            Následující měsíc >>>>

Seznam distr. míst kulturních programů VKC


Listopad 13

pondělí 4.11. v 18h: Jeruzalém, město tří náboženství: křesťanství. Přednáška Jana Neubauera za doprovodu bohatého obrazového materiálu představuje historii, současnost a souvislosti křesťanského Jeruzaléma.

středa 6.11. v 18h: Budování státu bez antisemitismu? Český antisemitismus mezi monarchií a republikou. Přednáška ze semináře k moderním židovským dějinám, jehož garantem je ŽMP a Ústav soudobých dějin AV ČR. Historik Michal Frankl z ŽMP představí projekt, na němž pracuje společně s Miloslavem Szabó a který nabídne nové pohledy na český a slovenský antisemitismus na konci první světové války a v prvních letech nezávislého Československa.

pondělí 11.11. v 18h: Královské Vinohrady: hledání stop židovské přítomnosti v "nejčeštějším z českých měst". O historky z výzkumu, překvapivé výsledky i dosavadní bílá místa dokumentačního projektu MČ Praha 2 a ŽMP zaměřeného na nejlidnatější židovskou obec předválečného Československa se s vámi podělí dokumentarista Martin Šmok.

úterý 12.11. v 18h: Judaismus a nová média. Rabínská responza na internetu, studium Talmudu přes Skype, nábožensko-právní kodexy v mobilním telefonu nebo snahy o „košer internet“ jsou realitou zejména posledního desetiletí. O roli nových médií v judaismu budou diskutovat odbornice na židovské vzdělávání Gafna Váňová a specialista na nová média Miloš Čermák z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Moderuje redaktor měsíčníku Maskil Pavel Kuča.

středa 13.11. v 18h: Reichenberg und seine jüdischen Bürger (Liberec a jeho židovští občané). Přednáška Isy Engelmann, která se dlouhodobě zabývá kulturním, společenským a ekonomickým přínosem židovských obyvatel severních Čech i jejich válečnými osudy. Přednáška proběhne v němčině s konsekutivním tlumočením do češtiny.

pondělí 18.11. v 18h: Papežství a židé v letech 1800-1939. Přednáška historika Rudolfa Vévody (ÚSTR) o vztahu papežů k židům a judaismu na počátku moderní doby od napoleonských válek do konce pontifikátu papeže Pia XI. (1922-1939). Na postupné prosazování novodobých politických ideologií reagovala katolická církev, ovlivněná staletou tradicí křesťanského antijudaismu, pomalu a s nedůvěrou. Od 30. let minulého století byla navíc konfrontována s nástupem nové formy státního antijudaismu - s rasovým antisemitismem.

středa 20.11. v 18h: Yehezkiel Landau (1713-1793): Between Tradition and Modernity. Přednáška Louise Hecht z Univerzity Palackého v Olomouci pořádaná k třístému výročí narození tohoto výjimečného pražského rabína, který svou diplomatickou obratností a výjimečným náboženským vzděláním dokázal odpovídat na výzvy reforem Marie Terezie a Josefa II., ale i na napětí mezi jednotlivými proudy v rámci židovské komunity. V angličtině bez tlumočení do češtiny.

pondělí 25.11. v 18h: Židovský architektonický utopismus v diaspoře. Jak vypadá „štetl“ jako urbanistický a politický program? Přednáška z cyklu o židovské architektuře, v níž Daniel Ziss představí architektonický jazyk spojený s židovskými snahami o kolonialismus v Latinské Americe, velkými budovatelskými snahami na Sibiři (Birobidžan) a následky židovského utopismu v architektuře.

úterý 26.11. v 18h: Girš Lekkert Girš Lekkert Girš Lekkert Girš Lekkert. V cyklu němých ruských filmů s židovskou tematikou uvidíte expresionisticky pojaté drama režiséra Grigorije Rošala (1928) založené na reálných faktech: člen radikální židovské strany Bund švec Hirš Lekkert (1879 - 1902) spáchá neúspěšný atentát na vilniuského gubernátora Victora von Wahl (1840 - 1915), za který byl popraven. Kromě prostředí revolucionářů film zachycuje i scény z náboženského života vilniuského židovstva. Hudbu čerpající z dobových revolučních písní složil Jan Grunt. Úvodní slovo pronese Pavel Straka z Památníku Terezín. České titulky.

Nedělní program pro děti a jejich rodiče

10. 11. od 14h: Lvíček Arje se učí hebrejskou abecedu.

Arjeho učitelka vám dá sešit a brko a naučí vás hebrejsky se podepsat a napsat krátkou větu.

Prohlídka: Starý židovský hřbitov

Více o nedělních dílnách na www.jewishmuseum.cz                                              Jednotné vstupné 50 Kč

Není-li uvedeno jinak, činí vstupné na jednotlivé programy 30 Kč. Sál je přístupný vždy 20 minut před zahájením programu. Po začátku koncertu nebo 15 minut po začátku jiného programu není vstup do OVK povolen. Změna programu vyhrazena. Doporučujeme sledovat aktuální informace na www.jewishmuseum.cz.

Výstava v prostorách OVK: Tady se to nemůže stát. Do 28.11. Od po–čt 10–15, pá 10–12, během večerních programů a po domluvě.

 

Hlavní stránka  O nás  Informace pro návštěvníky  Expozice  Galerie Roberta Guttmanna  Vzdělávací a kulturní centrum  Novinky  Kulturní programy a služby veřejnosti Zpravodaj  Obchod