English

<<<< Předchozí měsíc            Následující měsíc >>>>

Seznam distr. míst kulturních programů VKC


Prosinec 09

úterý 1. 12. v 18 h: Moje šílené století. Spisovatel Ivan Klíma představí své paměti vydané knižně v letošním roce Nakladatelstvím Academia. Knihu bude možné zakoupit za zvýhodněnou cenu.                                                     

středa 2. 12. v 18 h: Základy judaismu v pojetí pražského Maharala. Cyklus přednášek vrchního zemského a pražského rabína Karola Efraima Sidona věnovaný 400. výročí úmrtí Rabiho Jehudy Levy ben Becalela.  

pondělí 7. 12. v 18 h: Mišpacha: předchanukové setkání. Koncert známého souboru věnujícího se interpretaci židovského folklóru. Průvodním slovem doprovodí rabín Moše Chaim Koller a vystoupí též dětský soubor z Lauderových škol.                                                                                                                      Vstupné 60 Kč

středa 9. 12. v 18 h: Blízký východ včera a dnes. Historie, současnost a souvislosti. Geografie, kultura a náboženství. Blízký východ, Izrael, Jeruzalém: Chanuka – a nejsou to židovské Vánoce. Cyklus přednášek Ing. Jana Neubauera.

pondělí 14. 12. v 18 h: Individualita a boj za mír. Překladatelka Tereza Černá představí významného izraelského prozaika Davida Grossmana v rámci cyklu Cesty izraelské literatury věnovaného současné izraelské literární tvorbě. Ukázky z tvorby přečte Táňa Fischerová.

úterý 15. 12. v 18 h: Náboženský radikalismus v Izraeli. Přednáška právníka a politologa Marka Čejky­ z Ústavu mezinárodních vztahů z cyklu Náboženství a politika v Izraeli.

 

Nedělní program pro děti a jejich rodiče

13. 12. 2009 ve 14 h: Lvíček Arje slaví Chanuku (svátek světel)

Proč má chanukový svícen osm ramen? A proč se o Chanuce jí koblížky a bramboráky? Kdo jsou to vlastně Makabejci? Zapálíme si Chanukiji, zahrajeme si drejdl, ochutnáme koblížky a naučíme se písničku.                                                                                                            Jednotné vstupné 50 Kč

Prohlídka: Španělská synagoga.

 

Není-li uvedeno jinak, činí vstupné na jednotlivé programy 30 Kč. Sál je přístupný vždy 20 minut před zahájením programu. Po začátku koncertu nebo 15 minut po začátku jiného programu není vstup do Vzdělávacího a kulturního centra povolen. Pořadatel si vyhrazuje právo program zrušit, pokud bude počet návštěvníků nižší než pět.

Výstavy v prostorách VKC:

Historie židovského sportu v Československé republice

Neztratit víru v člověka... Protektorát očima židovských dětí a Zmizelí sousedé/Pocta dětským obětem holocaustu – stálá expozice kopií putovních výstav VKC.

(Výstavy jsou otevřeny pro veřejnost po–čt 10–15, pá 10–12)

 

Hlavní stránka  O nás  Informace pro návštěvníky  Expozice  Galerie Roberta Guttmanna  Vzdělávací a kulturní centrum  Novinky  Kulturní programy a služby veřejnosti Zpravodaj  Obchod