English

<<<< Předchozí měsíc            Následující měsíc >>>>

Seznam distr. míst kulturních programů VKC


Prosinec 12

středa 5.12. v 18h: K působení Františka Škroupa v synagoze v Dušní ulici aneb pražští Židé v setkání s modernitou a jinakostí. Zůstává málo známým faktem, že katolík českého původu a skladatel písně, která se stala českou hymnou, František Škroup (1801 - 1862), stál jako jeden z aktérů u prvních pokusů o prosazování významných změn v židovské náboženské kultuře v českých zemích. Hudební praktiky, kterými proměnil podobu židovského rituálu v synagoze v Dušní ulici v Praze v letech 1836 - 1845 v rámci působení Spolku pro upravenou bohoslužbu israelitů, se posléze rozšířily do většiny židovských komunit v českých zemích, kde o století později až na výjimky zcela zanikly v důsledku holocaustu.  Přednáška Veroniky Seidlové, která za pomoci dostupných pramenů odhaluje dosud neznámé podrobnosti o Škroupově působení v synagoze a ukazuje hudbu jako indikátor širší kulturní transformace českých Židů v 19. stol.

čtvrtek 6.12. v 18h: Vedem: Cesta terezínských kluků stále pokračuje. Vernisáž výstavy, která představuje život a tvorbu chlapců z Domova 1 v terezínském ghettu, zejména fungování samosprávy a časopis Vedem, v němž se téměř po dva roky odrážel jak život chlapců, tak celého ghetta. Na dílo „kluků z jedničky“ navázali v rámci soutěže „Převezměte terezínskou štafetu“ mladí lidé z nejrůznějších částí České republiky, jejichž práce budou v OVK ŽMP také vystaveny. Vernisáž výstavy doprovodí hudebním vystoupením studenti a učitelé gymnázia Přírodní škola, které výstavu ve spolupráci s OVK ŽMP pořádá.

středa 12.12. v 18h: Žid Süss - od skutečného člověka k filmovému přeludu. Kdo byl či je Žid Süss? Je románovým hrdinou, filmovým padouchem nebo lidovou legendou, kterou proslavila propagandistická mašinérie? Na počátku byl konkrétní živý člověk, ambiciózní finančník Joseph Süss Oppenheimer (1692-1738), dvorní Žid württemberského vévody. A rovněž intelektuál, svůdce žen a liberál. Tvrdý výběrčí daní, ale také reformátor, který pozdvihl zemské hospodářství. Nakonec prohrál svou hru proti politickým tlakům i dobovým předsudkům. Soud, během něhož byl odsouzen k smrti, se podobal politickým monstrprocesům 20. století. Jeho život se z různých důvodů stal předlohou řady literárních děl, přičemž každý autor vložil do příběhu svého Süsse vlastní představy, ideály i obavy. Paradoxně největší proslulost mu zajistil nacistický film „Der Jud Süss“ z roku 1940, jehož účelem bylo dehumanizovat příští oběti plánované genocidy. Přednáška Jana Fingerlanda v rámci volného cyklu „Židé jako lidé a jako obrazy“, který si klade za cíl představit různé typy „imaginárních Židů“ a jejich úlohu v evropských dějinách.

čtvrtek 13.12. v 18h: Brány spravedlivých: Synagogy Moravy, Slezska a Čech. Hostem Petra Broda bude tentokrát uznávaný odborník na židovské památky, architekt Jaroslav Klenovský, který je autorem textů nedávno vydané stejnojmenné publikace (Foto studio H, 2012). Kniha zachycuje padesát čtyři vybraných synagog na českém území na velkoformátových fotografiích, které zhotovila fotografka Ludmila Hájková. Kniha bude na místě k prodeji.

úterý 18.12. v 18h: Judaismus očima židovských velikánů: Josef Ber Solovějčik. Tento cyklus přednášek přináší portréty deseti židovských učenců od středověku až po současnost, z nichž každý přichází s jedinečnou vizí židovské tradice. Josefa Bera Solovějčika, asi nejdůležitější postavu moderní ortodoxie druhé poloviny 20. století, představí Milan Lyčka z katedry religionistiky na FFUK. Milan Lyčka se systematicky věnuje odkazu tohoto autora a vedle monografie Filosofie náboženství Josefa Solovějčika (Academia, 2010) je autorem překladu nevlivnějšího Solovějčikova díla Halachický člověk (Academia, 2012). K přednášce budou na místě k dispozici studijní materiály. Tento cyklus vznikl s laskavou podporou NFOH.

Nedělní program pro děti a jejich rodiče

9. 12. 2012 od 14h: Lvíček Arje slaví Chanuku.

Víte, jak se jmenuje chanukový svícen a kolik má ramen, nebo proč se jedí sufganijot a latkes? Přijďte se dozvědět něco nového a ochutnat chanukové dobroty.

 Prohlídka: Španělská synagoga

Více o nedělních dílnách na www.jewishmuseum.cz                                              Jednotné vstupné 50 Kč

Není-li uvedeno jinak, činí vstupné na jednotlivé programy 30 Kč. Sál je přístupný vždy 20 minut před zahájením programu. Po začátku koncertu nebo 15 minut po začátku jiného programu není vstup do OVK povolen. Změna programu vyhrazena. Doporučujeme sledovat aktuální informace na www.jewishmuseum.cz.

Výstava v prostorách OVK: Vedem: Cesta terezínských kluků stále pokračuje. Od 7.12. po–čt 10–15, pá 10–12, během večerních programů a po domluvě.

 

Hlavní stránka  O nás  Informace pro návštěvníky  Expozice  Galerie Roberta Guttmanna  Vzdělávací a kulturní centrum  Novinky  Kulturní programy a služby veřejnosti Zpravodaj  Obchod