English

<<<< Předchozí měsíc            Následující měsíc >>>>

Seznam distr. míst kulturních programů VKC


Leden 10

úterý 12. 1. v 18 h: My z Jedwabnego. Žurnalistka Anna Bikont rekonstruuje události v polské obci Jedwabne, kde v červenci 1941 proběhlo masové vyvraždění Židů, na němž se podíleli Poláci. Autorka založila svou práci na desítkách rozhovorů s pamětníky tehdejších událostí, vzpomínkách zachráněných obětí a jejich rodin i lidí, kteří s nasazením života zachraňovali svědky zločinu, ale i na rozhovorech s těmi, kteří se zločinu zúčastnili. Překladatel Jiří Vondráček beseduje s autorkou Annou Bikont a s historikem Štěpánem Pellarem. Pro nemoc přesunuto na duben 2010.

středa 13. 1. v 18 h: Vernisáž výstavy Proměna K. mexické fotografky Patricie Lagarde, která je inspirovaná Franzem Kafkou. Výstavu uvedou zástupci Velvyslanectví Spojených států mexických, v jejichž spolupráci je uspořádána. Vstup volný. 

čtvrtek 14. 1. v 18 h: Destalinizace a reformní myšlení v Československu v letech 1956–1968. Úvodní přednáška prof. Jana Rataje z nového cyklu Židovská menšina v Československu v letech destalinizace a uvolnění v intencích reformního komunismu.

úterý 19. 1. v 18 h: Poslední vlak. Berlín 1943. Židovská otázka se blíží ke svému konečnému řešení a nacisté se rozhodnou odvézt zbývající židovské obyvatelstvo z Berlína. Do posledního vlaku je nasázeno 688 lidí. Komorní příběh líčí pět dnů cesty do Osvětimi v těsném a dusném prostoru nákladního vagonu, bez jídla a pití, neztratit naději, rozum a lidskou důstojnost. Drama, Německo/Česko 2006, 120 minut. Režie Joseph Vilsmaier, Dana Vávrová. Hrají Gedeon Burkhard, Juraj Kukura, Stanislav Zindulka, Nina Divíšková, Vojtěch Kotek. Úvodní slovo producent filmu Ivo Pavelek.

středa 20. 1. v 18 h: Židovské housle Alexandra Shonerta. Na klavír doprovází Natalia Shonert. Unikátní program obsahující originální aranžmá národních melodií, vlastní skladby Alexandra Shonerta a skladby skladatelů – klasiků židovské hudby, zachycuje pouť židovských houslí z Orientu přes starou Evropu až do současné Prahy. Pouť s láskou, radostí, pláčem i mystickým vytržením, pouť, která vytváří most mezi minulostí a současností.

čtvrtek 21. 1. v 18 h: Blízký východ včera a dnes. Historie, současnost a souvislosti. Geografie, kultura a náboženství. Blízký východ, Izrael: Izraelská zeď jako malířské plátno. Propaganda, vzkazy, umění i folklor. Cyklus přednášek Ing. Jana Neubauera.

pondělí 25. 1. v 18 h: Dva osudy dotčené holocaustem. Příběh nadějného žurnalisty Jindřicha Liona, který dvakrát utekl z rodné země, zachycený v dokumentu Centropy a životní osud Olgy Klingerové, ukrývaného dítěte, která v 50. letech minulého století emigrovala do Izraele, kde sloužila dlouhá léta v izraelské armádě. Beseda Petra BrodaOlgou Klingerovou spojená s projekcí dokumentu o Jindřichu Lionovi.

úterý 26. 1. v 18 h: Umění vyprávět příběhy. Nahlédnutí do díla Amose Oze, světově uznávaného spisovatele, kterého izraelští čtenáři nazývají svědomím národa. Přednáška přední české hebraistky a překladatelky doc. PhDr. Jiřiny Šedinové, CSs. z cyklu Cesty izraelské literatury, věnovaného současné izraelské literární tvorbě. Ukázky z tvorby přečte Josef Somr.

čtvrtek 28. 1. v 18 h: Franz Kafka v ilustracích a výtvarném umění. O ilustracích k povídkám a románům Franze Kafky a jejich vlivu na některé umělce. Ohlas Kafkova díla v českém výtvarném umění v 60. letech 19. století a dílo grafičky a malířky Jarmily Mařanové. Přednáška dr. Arna Paříka uspořádaná při příležitosti výstavy Patricie Lagarde.

Nedělní program pro děti a jejich rodiče

10. 1. 2010 ve 14 h: Lvíček Arje se učí hebrejskou abecedu

Lvíček Arje se učí psát. Píše husím brkem hebrejská písmenka. Arjeho učitelka nám dá sešit a brko a naučí vás hebrejsky se podepsat a napsat krátkou větu. Navíc se dozvíte, zda se hebrejská čísla liší od písmen.                                                                                                                       

Jednotné vstupné 50 Kč

Prohlídka: Starý židovský hřbitov                             Více o nedělních dílnách na www.jewishmuseum.cz/vkc

 

Není-li uvedeno jinak, činí vstupné na jednotlivé programy 30 Kč. Sál je přístupný vždy 20 minut před zahájením programu. Po začátku koncertu nebo 15 minut po začátku jiného programu není vstup do Vzdělávacího a kulturního centra povolen. Pořadatel si vyhrazuje právo program zrušit, pokud bude počet návštěvníků nižší než pět.

Patricie Lagarde: Proměna K.

Neztratit víru v člověka... Protektorát očima židovských dětí a Zmizelí sousedé/Pocta dětským obětem holocaustu – stálá expozice kopií putovních výstav VKC.

(Výstavy jsou otevřeny pro veřejnost po–čt 10–15, pá 10–12)

 

Hlavní stránka  O nás  Informace pro návštěvníky  Expozice  Galerie Roberta Guttmanna  Vzdělávací a kulturní centrum  Novinky  Kulturní programy a služby veřejnosti Zpravodaj  Obchod