English

<<<< Předchozí měsíc            Následující měsíc >>>>

Seznam distr. míst kulturních programů VKC


Únor 14

středa 5.2. v 18h: Židovská komunita v poválečném Řecku: mezi asimilací a exkluzí. Jako v mnohých jiných místech Evropy byla i poválečná situace židovských komunit v Řecku těžce poznamenána tragédií šoa. Starobylé židovské komunity řeckého Epiru, ostrova Korfu nebo ostrova Rhodos byly téměř vyhlazeny. Sefardská komunita Soluně, někdejšího „balkánského Jeruzaléma“, byla prakticky zlikvidována. Vyvražděny byly téměř tři čtvrtiny židovského obyvatelstva země. O tom, jakými směry se ubírali řečtí Židé v poválečném Řecku, pojedná přednáška Kateřiny Králové z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Přednáška se koná v rámci semináře k moderním židovským dějinám, jehož garantem je ŽMP a Ústav soudobých dějin AV ČR.      Vstup volný

čtvrtek 6.2. v 18h: Staré stromy na židovských hřbitovech. Vernisáž výstavy Václava Chvátala, fotografa, dokumentátora židovských hřbitovů a bývalého lesníka v jedné osobě, jehož fotografie přinášejí různorodé pohledy na "soužití" starých stromů se židovskými hřbitovy. Problematika původně doprovodné dřevinné zeleně, která se postupem času stala mnohdy určujícím prvkem celkové geometrie hřbitova, je v odborné diskuzi často skloňována – ať již v pohledu arboristickém, krajinářském, památkářském nebo rituálním.      Vstup volný

úterý 11.2. v 18h: Židovské housle Alexandra Shonerta. Program židovské hudby pro housle a klavír obsahující originální aranžmá národních melodií, vlastní skladby Alexandra Shonerta, ale i díla klasiků židovské hudby. Večer zachycuje pouť židovských houslí z Orientu přes starou Evropu až do současné Prahy. Pouť s radostí i pláčem, která vytváří most mezi minulostí a současností. Na klavír doprovází Natalie Shonert.      Vstupné 60Kč

úterý 18.2. v 18h: Delegitimizace Židovského státu. Výzvy k odstranění Židovského státu přicházejí nejen ze strany krajně pravicových organizací, ale i těch radikálně levicových a islamistických. Ján Kapusňak, absolvent politologie a bezpečnostních a strategických studií na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, ve své přednášce vedle představení základní terminologie a charakteristiky hlavních aktérů delegitimizace a démonizace Izraele poukáže i na různé strategie a projevy vážící se k tomuto fenoménu. Na závěr se zaměří na otázku, jak je možné proti tomuto globálnímu jevu bojovat. PROGRAM JE Z DŮVODU NEMOCI PŘEDNÁŠEJÍCÍHO ZRUŠEN! Děkujeme za pochopení.

čtvrtek 20.2. v 18h: Karel Berman: kronika života operního pěvce. Setkání při příležitosti vydání stejnojmenné knihy Martina Kučery věnované této všestranné osobnosti české poválečné hudební scény, která právě vychází v nakladatelství Academia. Karel Berman začal studovat pražskou konzervatoř roku 1938, ale rozvíjející se kariéra mladého umělce byla brzy přerušena nástupem nacismu, kdy byl postupně deportován do  Terezína, Osvětimi a Dachau. Hlavním poválečným působištěm Karla Bermana byly po několik desetiletí scény Národního a Stavovského divadla, ale jako člověk, který se ke svému židovství hrdě hlásil, často účinkoval i v programech tehdejšího Státního židovského muzea. O knize i osobnosti Karla Bermana bude se svými hosty rozmlouvat její autor Martin Kučera. Kniha bude na místě k prodeji.      Vstup volný

středa 26.2. v 18h: Purim navěky. Podle tvrzení rabínských učenců svátek Purim přežije i v budoucím světě, kdy zanikne prvořadý smysl svátků připomínajících východ z egyptského zajetí. Co činí tento svátek tak důležitým, že jeho události získaly v očích rabínských učenců natolik významné místo? Úvahám nad mimořádnou nadčasovostí svátku Purim bude věnována přednáška pražského a vrchního zemského rabína Karola Efraima Sidona.

Nedělní program pro děti a jejich rodiče

16.2. ve 14h: Lvíček Arje slaví Tu bi-švat (Nový rok stromů).

Společně si budeme vyprávět o tom, proč Židé v Izraeli sázejí v tento den nové stromy. Naučíme se písničku, zatancujeme si a ochutnáme některé plody, kterými oplývá země zaslíbená.

Prohlídka: Starý židovský hřbitov.

Více o nedělních dílnách na www.jewishmuseum.cz                                              Jednotné vstupné 50 Kč

Není-li uvedeno jinak, činí vstupné na jednotlivé programy 30 Kč. Sál je přístupný vždy 20 minut před zahájením programu. Po začátku koncertu nebo 15 minut po začátku jiného programu není vstup do OVK povolen. Změna programu vyhrazena. Doporučujeme sledovat aktuální informace na www.jewishmuseum.cz.

 

Hlavní stránka  O nás  Informace pro návštěvníky  Expozice  Galerie Roberta Guttmanna  Vzdělávací a kulturní centrum  Novinky  Kulturní programy a služby veřejnosti Zpravodaj  Obchod