English

<<<< Předchozí měsíc            Následující měsíc >>>>

Seznam distr. míst kulturních programů VKC


Březen 13

pondělí 4. 3. v 18h: MONOTYPY. Vernisáž výstavy grafických listů Miloše Zeithammela. V grafikách je použita technika frotáže, jejímž prostřednictvím byly z náhrobních kamenů zapomenutých židovských hřbitovů v Česku i Polsku sejmuty ornamenty i texty. Ty jsou pak doplněny barvami nebo zlacením. Vernisáž zpříjemní hudební sdružení MOTOVIDLO se zpěvem Romana Krásy.         Vstup volný

středa 6. 3. v 18h: Janucz Korczak - vychovatel, lékař, spisovatel. Jméno Janucze Korczaka není známé každému. Přesto byl tento varšavský židovský lékař a spisovatel tvůrcem pedagogického systému, který dodnes inspiruje vychovatele i učitele na celém světě. Jeho život a dílo představí František Tichý, jeden ze zakladatelů gymnázia Přírodní škola, které se Korczakovým pedagogickým systémem inspiruje. O své zkušenosti s Korczakovou metodou se s námi podělí i studenti gymnázia Přírodní škola.

čtvrtek 7. 3. v 18h: Náboženský pluralismus a judaismus. Pořad z cyklu diskuzí o judaismu a moderní společnosti, v němž se tentokrát zaměříme na téma náboženského pluralismu. Našimi hosty budou Pavel Hošek z Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy, který se tématu náboženského pluralismu dlouhodobě věnuje, a rabín Daniel Mayer, který přednese krátkou úvodní přednášku na téma židovského pluralismu v Izraeli. Moderuje Gafna Váňová.

středa 13.3. v 18h: Einsatzgruppe H na Slovensku 1944/1945. Představení knihy Lenky Šindelářové, která právě vychází v německém nakladatelství Wissenschaftliche Buchgesellschaft v Darmstadtu. Kniha – mírně upravená verze autorčiny doktorské práce obhájené v roce 2012 na Stuttgartské univerzitě – se zabývá speciální německou jednotkou, která byla vytvořena po vypuknutí Slovenského národního povstání za účelem dovršení „konečného řešení židovské otázky“ na území Slovenska. Autorka popisuje činnost této jednotky, věnuje se jejímu personálu a rovněž poválečnému trestnímu stíhání jejích členů.

čtvrtek 14. 3. v 19h: Ulpan uvádí... Tématem přednášky, kterou pořádá Ulpan Praha, je život a dílo slavného izraelského spisovatele A. B. Jehošuy. Překladu do češtiny se dočkaly již tři Jehošuovy romány: Milenec, Pan Mani a Molcho. Autorkou všech překladů je host tohoto večera, absolventka oboru hebraistika-starořečtina na FF UK Magdalena Křížová. Upozorňujeme, že přednáška začíná až v 19h.           Vstup volný

středa 20. 3. v 18h: Pesach - zrození lidu Jisraele. Přednáška vrchního pražského a zemského rabína Karola Efraima Sidona, která se dotkne rozličných událostí a osobností spojených s příběhem o vyvedení z Egypta. Pojednány budou mimo jiné role Árona a Mojžíše nebo souvislost obětování Izáka s obětí pesachového beránka.

čtvrtek 21.3. v 18h: Pouť do Mekky. Mekka a tamní svatyně Ka'ba patří k nejposvátnějším místům islámu. Hadždž neboli pouť do Mekky je jedním z pěti pilířů islámu a jednou za život by ji měl vykonat každý muslim. Protože je jinověrcům zapovězena, můžete ji prostřednictvím bohatého obrazového materiálu absolvovat s Janem Neubauerem.

čtvrtek 28.3. v 18h: Mišpacha. Pesachový koncert známého uskupení, které se již více než čtyřicet let věnuje zpěvu tradiční židovské hudby. Mišpacha vznikla v atmosféře rodinné intimity a tento charakter si udržuje dodnes. Protože rodina je autentickým prostředím většiny pesachových písní, je tento koncert jedinečnou příležitostí slyšet je tak, jak se v těchto dnech zpívají po celém světě.          Vstupné 60 Kč

Nedělní program pro děti a jejich rodiče

10. 3.  2012: Lvíček Arje a královna Ester

Zlý Haman, vezír perského krále Achašveroše, chce zabít všechny Židy. Podaří se královně Ester tomu zabránit? Přijďte všichni v maskách, zatančíme si, naučíme se purimovou písničku a ochutnáme tradiční taštičky zvané „Hamanovy uši“.

Prohlídka: Španělská synagoga

Více o nedělních dílnách na www.jewishmuseum.cz                                              Jednotné vstupné 50 Kč

Není-li uvedeno jinak, činí vstupné na jednotlivé programy 30 Kč. Sál je přístupný vždy 20 minut před zahájením programu. Po začátku koncertu nebo 15 minut po začátku jiného programu není vstup do OVK povolen. Změna programu vyhrazena. Doporučujeme sledovat aktuální informace na www.jewishmuseum.cz.

Výstava v prostorách OVK: Miloš Zeithammel: MONOTYPY. Do 4.4. 2013. Otevřeno po–čt 10–15hod., pá 10–12 hod., a dále během večerních programů a po domluvě.

 

Hlavní stránka  O nás  Informace pro návštěvníky  Expozice  Galerie Roberta Guttmanna  Vzdělávací a kulturní centrum  Novinky  Kulturní programy a služby veřejnosti Zpravodaj  Obchod