English

<<<< Předchozí měsíc            Následující měsíc >>>>

Seznam distr. míst kulturních programů VKC


Duben 13

středa 3. 4. v 18h: Judaismus a demokracie. Pořad z cyklu diskuzí o judaismu a moderní společnosti, jehož tématem je tentokrát vztah judaismu k demokracii. Našimi hosty budou rabín Karol Efraim Sidon a publicista a politolog Jan Fingerland, který přednese krátkou úvodní přednášku. Moderuje Pavel Kuča, redaktor židovského měsíčníku Maskil.

pondělí 8. 4. v 18h: Jom ha-šoa - 70. výročí povstání ve varšavském ghettu. Přednáška Liora Inbara, izraelského historika a lektora Muzea bojovníků ghetta (Bejt lochamei ha-getaot) o povstání ve varšavském ghettu a jeho reflexi v současné izraelské společnosti. Přednáška se koná ve spolupráci s Institutem Terezínské iniciativy a bude v hebrejštině s konsekutivním tlumočením do češtiny.

středa 10. 4. v 18h:  Mozaika. Vernisáž výstavy prací žáků prvního stupně Lauderových škol v Praze, které vznikly v rámci projektu Mozaika vedeného Gabrielou Bimkovou. Projekt Mozaika je zaměřen na rozvíjení výtvarného projevu, estetického cítění a aktivního poznávání širokého spektra výtvarných a řemeslných technik.

 čtvrtek 11. 4. v 18h:  Karl Koller. Přednáška Olgy GimunovéČeské společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny zaměřená na sušického rodáka Karla Kollera (1857-1944), očního lékaře a zakladatele lokální anestezie. Koller prožil většinu svého života ve Vídni, kterou musel opustit po nelegálním souboji, na nějž vyzval svého kolegu poté, co ho nazval „drzým Židem.“ Ve své oftalmologické praxi však pokračoval v New Yorku a za svůj vědecký přínos byl pětkrát navržen na Nobelovu cenu.

středa 17. 4. v 18h:  Masada na hoře Karmel. Z cyklu přednášek o izraelské architektuře, v níž nás Daniel Ziss seznámí s dílem architekta Jochanana Ratnera a s jeho plánem na záchranu židovského národa z roku 1941, který nás zavede mimo jiné i do německé a arabské sekce Palmachu.

pondělí 22. 4. v 18h:  Volá Londýn, hlásí sa Mnichov! Takový název by mohla nést právě vycházející autobiografie Zuzany Fried-Preissové, jejíž podtitul zní Vzpomínky československé redaktorky BBC a Svobodné Evropy. Původem ze Žiliny, studovala Zuzana Fried-Preissová v Praze hispanistiku a anglistiku. V polovině šedesátých let emigrovala do Velké Británie a stala se redaktorkou čs. vysílání BBC, později strávila několik let v Kanadě. V letech 1978 až 1981 opět pracovala v BBC. Po přechodu do radia Svobodná Evropa působila v jeho ústřední redakci v Mnichově a v jeho zastoupení v Londýně. Kromě rozhlasové práce se věnovala psaní poezie a byla poradkyní mezinárodních organizací se zaměřením na východní Evropu. O některých štacích svého rušného života si bude povídat s bývalým kolegou Petrem Brodem.

středa 24. 4. v 18h: Duo Brikcius. Koncert violoncellového sourozeneckého dua Anny a Františka Brikciusových. Zazní koncert vlámského skladatele Josepha Hectora Fiocca (1703 - 1741) a francouzského violoncellisty Paula Bazelaira (1886 - 1958) pro dvě violoncella, Sonáta od Wolfganga Amadea Mozarta (1756 - 1791) a Suita pro dvě violoncella od pražského židovského skladatele a violoncellisty Davida Poppera (1843 - 1913), jehož 170. výročí narození si tento rok připomínáme.

úterý 30. 4. v 19h:  Ulpan uvádí... Hostem večera pořádaného Ulpanem Praha je izraelský bohemista, překladatel a čapkolog Peer Friedmann, který se s námi podělí o problémy překladu z češtiny do hebrejštiny. Po absolvování studia literatury na telavivské univerzitě působil Peer Friedmann v Izraeli několik let jako stálý literární kritik v novinách Ma’ariv a v časopise Time Out. Z jeho překladů pak jmenujme např. dva romány Jáchyma Topola Kloktat dehet a Chladnou zemí nebo Kritiku slov od Karla Čapka.      Vstup volný

Nedělní program pro děti a jejich rodiče

Neděle 14. 4. ve 14h: Lvíček Arje a deset egyptských ran. Jakých deset ran padlo na Egypt? Podaří se Mošemu zachránit všechny Židy z egyptského otroctví? Projde Moše mořem suchou nohou? A co dostane nakonec za odměnu? A co dostaneme my? To všechno a ještě mnohem víc se dozvíte v naší pesachové dílně.

Prohlídka: Maiselova synagoga

Více o nedělních dílnách na www.jewishmuseum.cz                                              Jednotné vstupné 50 Kč

Není-li uvedeno jinak, činí vstupné na jednotlivé programy 30 Kč. Sál je přístupný vždy 20 minut před zahájením programu. Po začátku koncertu nebo 15 minut po začátku jiného programu není vstup do OVK povolen. Změna programu vyhrazena. Doporučujeme sledovat aktuální informace na www.jewishmuseum.cz.

Výstava v prostorách OVK: Miloš Zeithammel: MONOTYPY. Do 4.4. 2013. Od 11.4. Mozaika: Výstava prací žáků Lauderových škol. Otevřeno po–čt 10–15hod., pá 10–12 hod., a dále během večerních programů a po domluvě.

 

Hlavní stránka  O nás  Informace pro návštěvníky  Expozice  Galerie Roberta Guttmanna  Vzdělávací a kulturní centrum  Novinky  Kulturní programy a služby veřejnosti Zpravodaj  Obchod