English

<<<< Předchozí měsíc            Následující měsíc >>>>

Seznam distr. míst kulturních programů VKC


Květen 14

středa 7. 5. v 18h: Delegitimizace Státu Izrael. Výzvy k odstranění židovského státu přicházejí nejen ze strany krajně pravicových organizací, ale i těch radikálně levicových a islamistických. Ján Kapusňak, absolvent politologie a bezpečnostních a strategických studií na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, ve své přednášce vedle představení základní charakteristiky hlavních aktérů delegitimizace a démonizace Izraele poukáže i na různé projevy vážící se k tomuto fenoménu. Na závěr se zaměří na otázku, jak je možné proti tomuto globálnímu jevu bojovat.

pondělí 12. 5. v 18h: Kde byl Bůh...? Novinář Jan Jelínek před lety shromažďoval pro nadaci Stevena Spielberga výpovědi mužů a žen, kteří přežili útrapy Terezína, Osvětimi a dalších koncentračních táborů. Velká část těchto svědectví nyní vychází v knize Kde byl Bůh...? (Barrister & Principal). Většinou se nejedná o veřejně známé osobnosti, ale najdeme zde i zmínky o lidech jako Miloš Kopecký, Arnošt Lustig nebo Milan Uhde. Za přítomnosti autora a zástupce nakladatelství Barrister & Principal knihu spolu s autorem uvede Vladimír Železný. Ukázky z knihy přečte herečka Vida Neuwirthová a hudební doprovod zajistí jazzman Pavel Smetáček s přáteli.      Vstup volný

středa 14. 5. v 18h: History of Hasidism: New Trends. Přednáška Marcina Wodzińského z Wrocławské univerzity se zaměří na nedostatky stávajícího výzkumu chasidismu. Na úvodní analýzu problémů výzkumu navážou návrhy na jejich řešení spojené s tázáním po nejpodstatnějších charakteristikách tohoto hnutí, které míří až k nové definici chasidismu. V tomto tázání se Marcin Wodziński soustředí na demografický a geografický rozsah hnutí, jeho ekonomické aspekty, parametry jeho šíření, funkci cadika aj. Přednáška se koná v rámci semináře k moderním židovským dějinám, jehož garantem je ŽMP a Ústav soudobých dějin AV ČR, a proběhne v angličtině.      Vstup volný

úterý 20. 5. v 19h: Enjoy the Music – Die Pianistin Edith Kraus. Uvedení stejnojmenného dokumentu (99 min.) Wilhelma Rösinga a Marity Barthel-Rösing o nedávno zesnulé klavíristce Edith Kraus. Edith Kraus (1913 – 2013) se narodila ve Vídni, vyrůstala v Karlových Varech, studovala v Berlíně a později působila jako klavírní pedagožka v Praze, odkud byla za nacistické okupace deportována do Terezína. Po válce emigrovala do Izraele a trvalo celých 40 let, než znovu začala intenzivněji prohlubovat své kontakty s Němci. Plodem těchto nových přátelství je i dokument Wilhelma Rösinga a Marity Barthel-Rösing, v němž se vzpomínky Edith Kraus prolínají s rozhovory s jejími studenty z Německa, Izraele a Kanady, ale i s přáteli z válečných let, zejména Alicí Sommer-Herz, která zemřela ve svých 110 letech v únoru tohoto roku. Projekce proběhne za přítomnosti obou autorů a bude v němčině s anglickými titulky. Začátek v 19h. Vstup volný

středa 21. 5. v 18h: Přepsali se - a tak jsem tady: příběh Dagmar Lieblové. Prezentace nedávno vydané knihy vzpomínek paní Dagmar Lieblové, překladatelky a dlouholeté předsedkyně Terezínské iniciativy. V knize, kterou na základě jejích vzpomínek zpracoval Marek Lauermann, reflektuje své radostné dětství v židovské středostavovské rodině lékaře, podává svědectví o hrůzách holocaustu, ale dává také nahlédnout do svého života v poválečných letech. Kniha vychází jako pocta k jejímu významnému životnímu jubileu. Hosty Dagmar Lieblové budou Věra Dvořáková a Adéla Hořejší, potomci přátel z předválečné židovské komunity v Kutné Hoře. Moderuje publicistka Zoja Franklová.      Vstup volný

pondělí 26.5. v 18h: Učenci v dobách teroru. V souvislosti s řáděním nacistů v českých zemích si často připomínáme umělce, kteří i v podmínkách terezínského ghetta pokračovali v kreativní činnosti. Méně už je známo o vědcích, jež také zničila mašinérie Třetí říše. Osudem téměř padesáti z nich se zabývá biografický lexikon, vydaný v angličtině pod názvem Disappeared Science (Pavel Mervart, 2014) Kabinetem dějin vědy Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky. S editory knihy Antonínem Kostlánem a Michalem V. Šimůnkem se nad nenávratnými ztrátami, které různým vědeckým disciplínám způsobila německá okupace našich zemí, bude zamýšlet publicista Petr Brod.

úterý 27. 5. v 18h: Toman Brod: Praha — Terezín — Birkenau — Märzbachtal — Praha. Promítání celovečerního dokumentárního filmu Matouše Bičáka a Přírodní školy. Více než tři roky cestovala skupina mladých lidí s Tomanem Brodem po stopách jeho dramatického osudu z doby druhé světové války. Dokumentární film, který během návštěvy Prahy, Terezína, Birkenau i Märzbachtalu vznikl, diváka oslovuje nejen střízlivým vyprávěním pamětníka a atmosférou autentických míst, ale i působivou hudbou Elišky Cílkové. Film se nesnaží prvoplánově šokovat ani fabulovat. Dává na pozadí plynutí příběhu chlapce z temných časů možnost zaslechnout ticho v hlubině vlastní duše i otázky po hlubším smyslu utrpení, štěstí a vlastního bytí. Projekce proběhne v Kině Aero na adrese Biskupcova 31, Praha 3.

čtvrtek 29. 5. v 18h: „Židé jsme a nic židovského nám nesmí zůstat cizí.“ Týdeník Selbstwehr v prvních letech své existence. Přednáška Olgy Zitové, doktorandky Ústavu germánských studií FF UK, představí významný německojazyčný židovský týdeník Selbstwehr, který vycházel v letech 1907 až 1938 v Praze. Soustředí se zvláště na programové a obsahové formování týdeníku v prvních letech jeho existence.

Nedělní program pro děti a jejich rodiče

neděle 11. 5. ve 14h: Lvíček Arje zve na svatbu. Pomůžete mu vybrat nevěstu a sepsat ketubu - svatební smlouvu?  Společně si zatancujeme, zazpíváme a ochutnáme něco dobrého ze svatební hostiny.

Prohlídka: Židovské město pražské

Více o nedělních dílnách na www.jewishmuseum.cz                                              Jednotné vstupné 50 Kč

Není-li uvedeno jinak, činí vstupné na jednotlivé programy 30 Kč. Sál je přístupný vždy 20 minut před zahájením programu. Po začátku koncertu nebo 15 minut po začátku jiného programu není vstup do OVK povolen. Změna programu vyhrazena. Doporučujeme sledovat aktuální informace na www.jewishmuseum.cz.

Výstava v prostorách OVK: V proudu dialogu. Do 22.5. 2014 od po–čt 10–15, pá 10–12, během večerních programů a po domluvě.


Večerní programy

 
 

projekty Odd. pro vzdělávání a kulturu:
  

Oddělení pro vzdělávání a kulturu

Židovské muzeum v Praze – Oddělení pro vzdělávání a kulturu
Maiselova 15, 110 00 Praha 1, 3. patro
tel. 222 325 172, fax 222 318 856, e-mail:
[email] education[at]jewishmuseum.cz
 
<<<< Předchozí měsíc            Následující měsíc >>>>


Květen 2014

středa 7. 5. v 18h: Delegitimizace Státu Izrael. Výzvy k odstranění židovského státu přicházejí nejen ze strany krajně pravicových organizací, ale i těch radikálně levicových a islamistických. Ján Kapusňak, absolvent politologie a bezpečnostních a strategických studií na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, ve své přednášce vedle představení základní charakteristiky hlavních aktérů delegitimizace a démonizace Izraele poukáže i na různé projevy vážící se k tomuto fenoménu. Na závěr se zaměří na otázku, jak je možné proti tomuto globálnímu jevu bojovat.

pondělí 12. 5. v 18h: Kde byl Bůh...? Novinář Jan Jelínek před lety shromažďoval pro nadaci Stevena Spielberga výpovědi mužů a žen, kteří přežili útrapy Terezína, Osvětimi a dalších koncentračních táborů. Velká část těchto svědectví nyní vychází v knize Kde byl Bůh...? (Barrister & Principal). Většinou se nejedná o veřejně známé osobnosti, ale najdeme zde i zmínky o lidech jako Miloš Kopecký, Arnošt Lustig nebo Milan Uhde. Za přítomnosti autora a zástupce nakladatelství Barrister & Principal knihu spolu s autorem uvede Vladimír Železný. Ukázky z knihy přečte herečka Vida Neuwirthová a hudební doprovod zajistí jazzman Pavel Smetáček s přáteli.      Vstup volný

středa 14. 5. v 18h: History of Hasidism: New Trends. Přednáška Marcina Wodzińského z Wrocławské univerzity se zaměří na nedostatky stávajícího výzkumu chasidismu. Na úvodní analýzu problémů výzkumu navážou návrhy na jejich řešení spojené s tázáním po nejpodstatnějších charakteristikách tohoto hnutí, které míří až k nové definici chasidismu. V tomto tázání se Marcin Wodziński soustředí na demografický a geografický rozsah hnutí, jeho ekonomické aspekty, parametry jeho šíření, funkci cadika aj. Přednáška se koná v rámci semináře k moderním židovským dějinám, jehož garantem je ŽMP a Ústav soudobých dějin AV ČR, a proběhne v angličtině.      Vstup volný

úterý 20. 5. v 19h: Enjoy the Music – Die Pianistin Edith Kraus. Uvedení stejnojmenného dokumentu (99 min.) Wilhelma Rösinga a Marity Barthel-Rösing o nedávno zesnulé klavíristce Edith Kraus. Edith Kraus (1913 – 2013) se narodila ve Vídni, vyrůstala v Karlových Varech, studovala v Berlíně a později působila jako klavírní pedagožka v Praze, odkud byla za nacistické okupace deportována do Terezína. Po válce emigrovala do Izraele a trvalo celých 40 let, než znovu začala intenzivněji prohlubovat své kontakty s Němci. Plodem těchto nových přátelství je i dokument Wilhelma Rösinga a Marity Barthel-Rösing, v němž se vzpomínky Edith Kraus prolínají s rozhovory s jejími studenty z Německa, Izraele a Kanady, ale i s přáteli z válečných let, zejména Alicí Sommer-Herz, která zemřela ve svých 110 letech v únoru tohoto roku. Projekce proběhne za přítomnosti obou autorů a bude v němčině s anglickými titulky. Začátek v 19h. Vstup volný

středa 21. 5. v 18h: Přepsali se - a tak jsem tady: příběh Dagmar Lieblové. Prezentace nedávno vydané knihy vzpomínek paní Dagmar Lieblové, překladatelky a dlouholeté předsedkyně Terezínské iniciativy. V knize, kterou na základě jejích vzpomínek zpracoval Marek Lauermann, reflektuje své radostné dětství v židovské středostavovské rodině lékaře, podává svědectví o hrůzách holocaustu, ale dává také nahlédnout do svého života v poválečných letech. Kniha vychází jako pocta k jejímu významnému životnímu jubileu. Hosty Dagmar Lieblové budou Věra Dvořáková a Adéla Hořejší, potomci přátel z předválečné židovské komunity v Kutné Hoře. Moderuje publicistka Zoja Franklová.      Vstup volný

pondělí 26.5. v 18h: Učenci v dobách teroru. V souvislosti s řáděním nacistů v českých zemích si často připomínáme umělce, kteří i v podmínkách terezínského ghetta pokračovali v kreativní činnosti. Méně už je známo o vědcích, jež také zničila mašinérie Třetí říše. Osudem téměř padesáti z nich se zabývá biografický lexikon, vydaný v angličtině pod názvem Disappeared Science (Pavel Mervart, 2014) Kabinetem dějin vědy Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky. S editory knihy Antonínem Kostlánem a Michalem V. Šimůnkem se nad nenávratnými ztrátami, které různým vědeckým disciplínám způsobila německá okupace našich zemí, bude zamýšlet publicista Petr Brod.

úterý 27. května v 18h: Toman Brod: Praha — Terezín — Birkenau — Märzbachtal — Praha. Promítání celovečerního dokumentárního filmu Matouše Bičáka a Přírodní školy. Více než tři roky cestovala skupina mladých lidí s Tomanem Brodem po stopách jeho dramatického osudu z doby druhé světové války. Dokumentární film, který během návštěvy Prahy, Terezína, Birkenau i Märzbachtalu vznikl, diváka oslovuje nejen střízlivým vyprávěním pamětníka a atmosférou autentických míst, ale i působivou hudbou Elišky Cílkové. Film se nesnaží prvoplánově šokovat ani fabulovat. Dává na pozadí plynutí příběhu chlapce z temných časů možnost zaslechnout ticho v hlubině vlastní duše i otázky po hlubším smyslu utrpení, štěstí a vlastního bytí. Projekce proběhne v Kině Aero na adrese Biskupcova 31, Praha 3.

čtvrtek 29. 5. v 18h: „Židé jsme a nic židovského nám nesmí zůstat cizí.“ Týdeník Selbstwehr v prvních letech své existence. Přednáška Olgy Zitové, doktorandky Ústavu germánských studií FF UK, představí významný německojazyčný židovský týdeník Selbstwehr, který vycházel v letech 1907 až 1938 v Praze. Soustředí se zvláště na programové a obsahové formování týdeníku v prvních letech jeho existence.

Nedělní program pro děti a jejich rodiče

neděle 11. 5. ve 14h: Lvíček Arje zve na svatbu. Pomůžete mu vybrat nevěstu a sepsat ketubu - svatební smlouvu?  Společně si zatancujeme, zazpíváme a ochutnáme něco dobrého ze svatební hostiny.

Prohlídka: Židovské město pražské

Více o nedělních dílnách na www.jewishmuseum.cz                                              Jednotné vstupné 50 Kč

Není-li uvedeno jinak, činí vstupné na jednotlivé programy 30 Kč. Sál je přístupný vždy 20 minut před zahájením programu. Po začátku koncertu nebo 15 minut po začátku jiného programu není vstup do OVK povolen. Změna programu vyhrazena. Doporučujeme sledovat aktuální informace na www.jewishmuseum.cz.

Výstava v prostorách OVK: V proudu dialogu. Do 22.5. 2014 od po–čt 10–15, pá 10–12, během večerních programů a po domluvě.Archiv přednáškových cyklů

Zasílání kulturního programu e-mailem

Rádi byste dostávali náš kulturní program pravidelně e-mailem nebo poštou? Stačí vyplnit tento jednoduchý formulář:

Jméno
Příjmení
E-mail
Ano, rád bych dostával pravidelně měsíční program akcí Vzdělávacího a kulturního centra
Prosím o zrušení zasílaním kulturního programu Vzdělávacího a kulturního centra
Program dostávám již poštou, ale e-mailem by mi vyhovoval víc
Adresa (případně komentář)


 

 

© 2004 - 2009 Židovské muzeum v Praze

 

Hlavní stránka  O nás  Informace pro návštěvníky  Expozice  Galerie Roberta Guttmanna  Vzdělávací a kulturní centrum  Novinky  Kulturní programy a služby veřejnosti Zpravodaj  Obchod