English

<<<< Předchozí měsíc            Následující měsíc >>>>

Seznam distr. míst kulturních programů VKC


Červen 14

pondělí 2. 6. v 18h: Rodinný tábor. Vernisáž výstavy přibližující osud vězňů, kteří byli v září 1943 transportováni z Terezína do vyhlazovacího tábora Osvětimi-Birkenau. Zde byli v noci z 8. na 9. března 1944 zavražděni. Tato událost byla největší masovou vraždou československých občanů v letech nacistické okupace. Výstavu uvedou její autoři Vojtěch Blodig a Tomáš Fedorovič z Památníku Terezín.      Vstup volný

středa 4. 6. v 18h:  “We Live as Though Entombed”: Jews Hiding in Family Bunkers in Eastern Galicia. Přednáška Natalie Aleksiun z Touro College v New Yorku zaměřená na Židy, kteří se za války ukrývali v rodinných bunkrech východní Haliče. Výklad se soustředí na každodenní život těchto lidí, strategie přežití a zejména na vztahy k nežidovským Polákům a Ukrajincům, jejich bývalým sousedům, obchodním partnerům, spolužákům nebo zákazníkům, bez jejichž pomoci by jen těžko přežili. Přednáška se koná v rámci semináře k moderním židovským dějinám, jehož garantem je ŽMP a Ústav soudobých dějin AV ČR, a proběhne výjimečně v prostorách Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR na adrese Vlašská 9, Praha 1. V angličtině.      Vstup volný

pondělí 9. 6. v 18h: Československá exilová vláda a terezínský rodinný tábor. Co věděla Benešova exilová vláda o osudu Židů deportovaných do Osvětimi a o terezínském rodinném táboru? Jaké byly jejich zdroje informací o osudech deportovaných?  Jak její představitelé reagovali ve chvíli, kdy se dozvěděli o likvidaci zářijových transportů v březnu 1944? Na tyto a další otázky odpoví ve své přednášce historik Jan Láníček z University of New South Wales v Sydney. Jan Láníček při této příležitosti představí svou publikaci Czechs, Slovaks and the Jews, 1938-1948: Beyond Idealisation and Condemnation, která loni vyšla v nakladatelství Palgrave Macmillan. Přednáška je součástí cyklu připomínajícího sedmdesáté výročí vyvraždění terezínského rodinného tábora v Osvětimi.     Vstup volný

středa 11. 6. v 18h: Rabi Azriel a kabalistické centrum v Geroně. Přednáška Josefa Blahy zaměřená na osobnost a dílo rabína Azriela z Gerony (12-13. stol.), který patřil k nejvýznamnějším členům tamního kabalistického centra. Rabi Azriel je autorem komentáře k talmudickým příběhům a komentáře ke Knize stvoření (Sefer Jecira), který byl až donedávna mylně připisován jeho nejslavnějšímu žáku Mošemu ben Nachmanovi. Jedná se o jednoho z nejpronikavějších a nejhloubavějších myslitelů kabaly, který dokázal na poli mystiky zúročit plody židovské racionalistické filosofie.

čtvrtek 12. 6. v 18h: Music at Auschwitz: Aid to Survival or Dehumanizing Degradation? (Hudba v Osvětimi: pomoc k přežití či dehumanizující degradace?) Přednáška Laurence Sherra z Kennesaw State University věnovaná významu vězeňských orchestrů v Osvětimi a jejich dopadu na vězně i táborovou správu. V angličtině se simultánním tlumočením do češtiny.

pondělí 16. 6. v 18h: Židovská Praha: Sborník pražského židovství mezi liberalismem otců a národním porozuměním synů. Přednáška prof. Milana Tvrdíka z Ústavu germánských studií Filosofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze věnovaná německy psanému almanachu Das jüdische Prag (1917), v němž se zrcadlí přelom ve vnímání vlastního poslání židovské komunity v Praze a v českých zemích na sklonku habsburské monarchie.

čtvrtek 19. 6. v 18h: Kibucy v džungli – Izraelský architektonický export do třetího světa. V rámci cyklu věnovaného izraelské architektuře se Daniel Ziss zaměří na krátké období, během něhož Izrael dovážel do afrických a asijských rozvojových zemí zemědělskou technologii, školil místní odborníky a organizoval velkolepé stavební projekty. Toto období bylo významné i pro izraelskou architekturu, která se začala do třetího světa rychle šířit. Architekti, kteří projektovali jídelny v kibucech, měli najednou na rýsovacím prkně celé univerzity (Nigérie, Pobřeží slonoviny), nemocnice (Uganda) nebo národní knihovnu (Teherán). V africké džungli stavěli izraelští urbanisté nová velkoměsta, kibucy a hotelové komplexy.

středa 25. 6. v 18h: Svátek darování Tóry. Přednáška pražského a vrchního zemského rabína Karola Efraima Sidona věnovaná svátku Šavuot poukáže na paralely mezi Božím zjevením na Sinaji a Boží přítomností v pouštním přenosném svatostánku, který si Ten, jehož majestát naplňuje zemi a nebesa, nechal postavit, aby sídlil vprostřed svého lidu.

Nedělní program pro děti a jejich rodiče

neděle 8. 6. ve 14h: Lvíček Arje čte židovské legendy. Lvíček Arje bude vyprávět o staré Praze, o stvoření Golema, o životě na císařském dvoře a o tom, jak se dá moudrostí vyzrát nad zlem.

Prohlídka: Židovské Město

Více o nedělních dílnách na www.jewishmuseum.cz                                              Jednotné vstupné 50 Kč

Není-li uvedeno jinak, činí vstupné na jednotlivé programy 30 Kč. Sál je přístupný vždy 20 minut před zahájením programu. Po začátku koncertu nebo 15 minut po začátku jiného programu není vstup do OVK povolen. Změna programu vyhrazena. Doporučujeme sledovat aktuální informace na www.jewishmuseum.cz.

Výstava v prostorách OVK: Rodinný tábor. Do 23. 10. 2014 od po–čt 10–15, pá 10–12, během večerních programů a po domluvě.

 

Hlavní stránka  O nás  Informace pro návštěvníky  Expozice  Galerie Roberta Guttmanna  Vzdělávací a kulturní centrum  Novinky  Kulturní programy a služby veřejnosti Zpravodaj  Obchod