English

Galerie Roberta Guttmanna

 

U Staré školy 3, Praha 1

 

Židovské muzeum dosud nikdy - s výjimkou let 1945 až 1948 - nemělo vlastní výstavní prostor pro prezentaci krátkodobých tematických výstav. Tento nedostatek byl již dlouhou dobu velmi citelný a narušoval samostatnou činnost muzea, které nemohlo průběžně prezentovat výsledky své odborné badatelské, výzkumné i restaurátorské činnosti a seznamovat tak veřejnost postupně se širšími ukázkami jednotlivých kolekcí svých sbírek.

Nově zřízená galerie je výstavní prostor o rozloze více než 80 m2, který splňuje veškeré požadavky na moderní prezentaci uměleckých a muzejních sbírek. Galerie je umístěna v přízemí na severovýchodní straně nového komplexu Židovského muzea, kvalitní regulovatelné zastínění oken a vstup přes dvojí zádveří zabraňují přímému vlivu vnějšího prostředí a umožňují udržení stabilních optimálních klimatických podmínek galerie, která může být použita i pro prezentaci necitlivějších materiálů (pergamen, staré tisky, sbírka historického textilu). Osvětlení umožňuje rovněž prezentaci historických materiálů, extrémně citlivých na světelné záření.

Otevření nové galerie pro krátkodobé tematické výstavy bylo dlouho očekávanou událostí. Protože v posledních desetiletích vykazuje nejvýznamnější přírůstky obrazová sbírka Židovského muzea, je nová galerie určena především pro obrazové výstavy z této sbírky, která byla dosud prezentována jen ve velmi omezeném rozsahu. Výstavy se podle profilu sbírky budou zaměřovat především na domácí židovské umělce konce 19. a první poloviny 20. století, současně však je cílem galerie prezentovat také poválečné a zejména současné moderní umění.

Galerie byla pojmenována po známém pražském naivním malíři Robertu Guttmannovi, jehož výstavou svoji činnost zahájila. Bude tak připomínat jeho jméno současné generaci a svým zaměřením pomáhat mladým umělcům v hledání originálního a původního uměleckého projevu. Nevyhýbá se však ani výstavám historickým, dokumentujícím zejména podíl židovských umělců v různých oblastech českého kulturního života. Výstavní síň vzhledem ke stále se měnícím zahraničním návštěvníkům pořádá čtyři až pět výstav do roka. Do příštích let je zde plánována řada výstav českých židovských umělců od Emila Orlika až po Alfreda Justitze, Jiřího Karse nebo Bedřicha Feigla a řadu dalších méně známých jmen.

 

Galerie je otevřena denně od dubna do října od 9 do 18 hodin, od listopadu do března od 9 do 16.30 hodin, kromě sobot a židovských svátků.

Cena vstupného do galerie 30,- Kč
Studenti, vojsko a důchodci 15,- Kč

 

 

Hlavní stránka  O nás  Informace pro návštěvníky  Expozice  Galerie Roberta Guttmanna  Vzdělávací a kulturní centrum  Novinky  Kulturní programy a služby veřejnosti Zpravodaj  Obchod