English

Prezentace známky s kresbou Petra Ginze
ve Vzdělávacím a kulturním centru Židovského muzea v Praze

Měsíční krajina, kresba, kterou židovský chlapec Petr Ginz nakreslil za války v terezínském ghettu, a která v roce 2003 doputovala až do vesmíru, vyšla dne 20.1.2005 v podobě příležitostného poštovního aršíku. Let raketoplánu Columbia, který vynesl do vesmíru faksimile kresby židovského mladíka, skončil tragicky, stejně jako život autora kresby, který zahynul na podzim roku 1944 v Osvětimi ve věku pouhých 16 let. Kresby Petra Ginze, které se zachovaly díky Ginzovu příteli, jenž přežil nacistické útrapy, jsou nyní deponovány v jeruzalémském Yad Vashem Art Museum. Stejná instituce před nedávnem pomohla Ginzově sestře Chavě Pressburgerové získat znovunalezené Petrovy deníky z let 1941 – 42, a ty nyní vycházejí v knižní podobě v nakladatelství Trigon. Jméno židovského chlapce nese i planetka Petrginz s pořadovým číslem 50413, která byla v březnu 2004 objevená na jihočeské Observatoři Kleť.
Známku vydalo Ministerstvo informatiky České republiky a její vydání je výsledkem iniciativy, která vznikla po tragickém letu Columbie. U zrodu internetové petice stál filatelista Břetislav Janík. Myšlenku přijal za svou i ředitel pražského Židovského muzea Leo Pavlát. Ten také přečetl ve čtvrtek 20.1.2005 při prezentaci známky ve Vzdělávacím a kulturním středisku Židovského muzea v Praze pozdrav z Izraele od paní Chavy Pressburgerové.
Autorem grafické úpravy emise je ak. malíř a grafik Pavel Hrach, autorem rytin je grafik a rytec Václav Fajt. Ve specializovaných prodejnách (např. prodejně POSTFILA, Ortenovo nám. 16, Praha 7 nebo na pražské hlavní poště v Jindřišské ul. u filatelistické přepážky) lze získat i obálku prvního dne vydání včetně příležitostného poštovního razítka.

 

 

Hlavní stránka  O nás  Informace pro návštěvníky  Expozice  Galerie Roberta Guttmanna  Vzdělávací a kulturní centrum  Novinky  Kulturní programy a služby veřejnosti Zpravodaj  Obchod