English

Cena „Gloria musaealis“ pro Židovské muzeum v Praze

 

Na slavnostním vyhlášení vítězů druhého ročníku národní soutěže muzeí Gloria musaealis , které se konalo v úterý 18.května v Pantheonu Národního muzea v Praze, získalo Židovské muzeum v Praze první cenu v kategorii Muzejní publikace roku 2003 za titul Katalog synagogálních textilií (Textiles from Bohemian and Moravian Synagogues), který vyšel u příležitosti loňské výstavy synagogálních textilií ze sbírek Židovského muzea v Praze v Císařské konírně Pražského hradu. Toto nejvyšší ocenění - Cena Gloria Musaealis v kategorii Muzejní publikace roku 2003 se skládá z trofeje, diplomu a finančního ocenění ve výši 50 000 Kč.

Vyhlašovateli soutěže jsou Ministerstvo kultury ČR a Asociace muzeí a galerií ČR. Soutěž je vyhlašována ve třech kategoriích – kromě již zmíněné Muzejní publikace roku je to Muzejní výstava roku a Muzejní počin roku. Cílem této akce je upozornit veřejnost na přínos muzeí k zpřístupňování a využívání kulturního dědictví a na špičkové výkony institucí a jejich pracovníků v oboru muzejnictví. Do letošního ročníku soutěže se přihlásilo 29 muzeí a galerií z celé republiky se 45 soutěžními projekty.

Je to již druhé ocenění, kterého se Židovskému muzeu v Praze za tuto publikaci v krátké době dostalo. Již 22. dubna získalo muzeum Hlavní cenu v soutěži o Nejkrásnější české knihy roku 2003 v kategorii odborná a vědecká literatura. I tuto soutěž vyhlašuje Ministerstvo kultury ČR ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví. Soutěží se v sedmi kategoriích: vědecká a odborná literatura, krásná literatura, literatura pro děti a mládež, učebnice, obrazové publikace, bibliofilské tisky a katalogy. Hlavní ceny jsou spojeny s finanční odměnou 30 000 Kč, kterou získává nakladatel.Celkem bylo vyzváno 770 nakladatelství, přihlášeno bylo 157 titulů, do užšího výběru pak postoupilo 45 publikací. Slavnostní vyhlášení výsledků 39. ročníku soutěže se konalo ve Strahovském klášteře.
Katalog synagogálních textilií je výpravnou vázanou knihou velkého formátu o 360 stranách a zahrnuje v textech a reprodukcích vybrané ukázky v rozsahu jednoho tisíce položek. Editory publikace jsou Ludmila Kybalová, Eva Kosáková a Alexandr Putík.

Doprovodný text (odborné statě pojednávající o historii, struktuře sbírky, o významech symbolů, o donačních nápisech, o osobnostech donátorů v historických souvislostech, o specifické ikonografii draperií, o moravských i orientálních textiliích, o svozových lokalitách…) je dílem kolektivu autorů – vědeckých pracovníků a odborníků z Židovského Muzea v Praze, kromě dvou příspěvků externistů.

Celkem 500 barevných reprodukcí umožní učinit si ucelenou představu o bohatství sbírky.Všechny barevné reprodukce zpracovalo fotooddělení Židovského muzea v Praze.

Tento katalog je zvlášť významným příspěvkem pro odborníky zabývající se židovskou hmotnou kulturou i pro odborníky spravující textilní sbírky ve světových specializovaných muzeích. Seznámení se souborem textilií Židovského muzea v Praze bezesporu podstatně obohatí dosavadní studia. Rovněž lze předpokládat, že i pro širší veřejnost – tvůrčí umělce, výtvarníky, pedagogy, studenty řady oborů i laické milovníky umění – bude tento katalog užitečnou pomůckou.

 

 

Hlavní stránka  O nás  Informace pro návštěvníky  Expozice  Galerie Roberta Guttmanna  Vzdělávací a kulturní centrum  Novinky  Kulturní programy a služby veřejnosti Zpravodaj  Obchod