English

PROJEKT GOLEM 2002


Prvním úkolem Projektu Golem 2002/5763 byl překlad básně Jorge Luise Borgese „Golem“ ze španělštiny do češtiny, který byl proveden prostřednictvím soutěže, vypsané počátkem letošního roku velvyslanectvím Argentinské republiky v České republice a Filozofickou fakultou University Karlovy v Praze. Zúčastnili se jí čeští studenti španělštiny a španělské a hispanoamerické literatury.

Vítězem se stal Jan Jícha, student Filozofické fakulty University Karlovy v Praze

Komise pracovala ve složení

Prof. PhDr. Jiří Kraus, DrSc., prorektor pro zahraniční styky, Universita Karlova v Praze - předseda; Prof. PhDr. Lubomír Bartoš, CSc., Ostravská univerzita; Prof. PhDr. Jiří Černý, CSc., Univerzita Palackého, Ostrava; PhDr. Petr Kratochvíl, CSc., Akademie věd České republiky; Doc. PhDr. Petr Kyloušek, CSc., Masarykova univerzita, Brno; PhDr. Anna Mištinová, předsedkyně Asociace profesorů španělštiny v České republice; Doc. PhDr. Jana Pavlisková, Ostravská univerzita; PhDr. Miloš Pojar, ředitel Vzdělávacího a kulturního centra Židovského muzea v Praze; Prof. PhDr. Jaroslav Reska, CSc., Ostravská univerzita; Doc. PhDr. František Vrhel, ředitel Ústavu etnologie Filozofické fakulty University Karlovy

Na výstavě bude přehráván audiovizuální záznam básně Golem v přednesu Borise Rösnera, člena Činohry Národního divadla
Výstavana Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze
Praha 1, Nám. Jana Palacha 80

„Pět Argentinců – pět Čechů“

v úterý 3. října v 18.00 hod do neděle 27. října

Obrazy, sochy a instalace vystavují

Pierre Cantamessa, Romulo Maccio,

Josefina Robirosa, Pedro Roth

a Graciela Sacco

Federico Diaz, Marian Karel,

Lukáš Rittsen, Barbora Šlapetová

a Dana Zámečníková.

Výstavu doprovází pravidelné promítání audiovizuálního programu „Buenos Aires a Praha“ Eduarda Beckera na základě básně „Golem“ od Jorge Luise Borgese a televizního a dokumentárního snímku „Golem a Golemové“(s laskavým svolením České televize).

Promítání filmů o Golemovi
v kině Národního filmového archívu Ponrepo
Praha 1, Bartolomějská 11

8. října v 19.30 hod

Císařův pekař a pekařův císař, 1951,

režisér Martin Frič, 140’

10. října v 17.30 hod Le Golem, 1936,

režisér Julien Duvivier, 82’

11. října v 17.30 Pražské noci, 1968,

režisér Jiří Brdečka, 92’

14. října ve 20.00 hod.

Der Golem, wie er in die Welt kam, 1920,

němý film, režisér Carl Boese a Paul Wegener, 65’

Prodej lístků v pokladně kina Ponrepo, vstupné 40 Kč


SEMINÁŘ
Golem v náboženství, vědě a umění
ve Vzdělávacím a kulturním centru

Židovského muzea v Praze 1, Maiselova 15, 3. patro

ve středu dne 9. října 2002 v 8.30.

Uvádí

dr. Miloš Pojar, ředitel VKC ŽMP.

9.00-9.30 zahájení

J.E. Juan Eduardo Fleming, velvyslanec Argentinské republiky

prof. ing. Ivan Wilhelm, CSc., rektor University Karlovy

dr. Leo Pavlát, ředitel ŽMP v Praze

9.30-9.45 úvodní poznámka

Paní María Kodama de Borges (Arg.): Golem J. L. Borgese

9.45-10.15 rabín Abraham Skorka (Arg.): Golem v nás

10.15-10.45 rabín Karol E. Sidon: Golem v židovské tradici

10.45-11.15 prof. dr. Zdeněk Neubauer: Legenda o Golemovi – mýtus o náboženství vědy

11.15-11.45 diskuse

11.45-13.00 přestávka na oběd

13.00-13.30 prof. dr. Vladimír Sadek: Rabi Löw a tradice o Golemovi

13.30-14.00 dr. Ladislava Hájková: Golem v české literatuře

14.00-14.30 prof. dr. Kurt Krolop: Motiv Golema v německé literatuře

14.30-15.00 diskuse 15.00-15.30 přestávka (káva)

15.30-16.00 dr. Arno Pařík: Golem v českém umění

16.00-16.30 Mgr. Blažena Ugrošíková: Mýtus Golema ve filmu

16.30-16.50 Pavel Šmok: Golem a balet

16.50-17.15 diskuse a závěr

Simultánní tlumočení do češtiny nebo angličtiny

RECITÁL V JERUZALÉMSKÉ SYNAGOZE
Praha 1, Jeruzalémská ul. 7

v úterý 22. října 2002 v 19.00 hod

První část:

Duo Sivak a Müller
- „Pocta Golemovi“ od Gabriela Sivaka

Pro kytaru a klavír a hlas J. L. Borgese.

Světová premiéra.

- Báseň J. L. Borgese „El Tango“ s básní „El andariego“/Tulák

od Alfreda Gobbiho

- Báseň „A don Augustín Bardi“/Donu Augustínu Bardimu od Horacia Salgana

Druhá část:

- „Písně noci a osamění“ (sefardské písně v jazyce ladino):

Jana Lewitová – mezzosopran, barokní viola

Vladimír Merta – baryton, renesanční flétny a loutny

Vstupné: 70,- Kč

Baletní představení ve Státní opeře
Praha 2, Wilsonova 4

ve středu 23. 2002 ve 20.00 hod.

při příležitosti 75. narozenin

uměleckého ředitele Pražského komorního baletu

Pavla Šmoka

Symfonietta Z mého života

Golem

v choreografii Pavla Šmoka.

(Pavel Šmok se zúčastní semináře 9. října, kde promluví mj.

o svých zkušenostech jako choreograf baletu)

Vstupenky v pokladně před představením

 

Hlavní stránka  O nás  Informace pro návštěvníky  Expozice  Galerie Roberta Guttmanna  Vzdělávací a kulturní centrum  Novinky  Kulturní programy a služby veřejnosti Zpravodaj  Obchod