English

Jak vyučovat o holocaustu – seminář pro učitele

Ve dnech 6. až 8. října 1999 se konala v České republice mezinárodní vědecká konference pod názvem „Fenomén holocaust“, která zhodnotila současný stav a výsledky bádání a vzdělávání o holocaustu. Byla zahájena na Pražském hradě prezidentem Václavem Havlem. Jedním z nejdůležitějších přínosů konference bylo navázání spolupráce s mezinárodní iniciativou či aliancí vlád jednotlivých členských zemí Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research (dále jen ITF). Tuto iniciativu původně tvořily vlády Švédska, Velké Británie a USA, vzápětí se připojilo Německo, Izrael, Polsko, Nizozemsko, Francie a Itálie; Česká republika k iniciativě slavnostně přistoupila na mezinárodním setkání v Paříži 24. až 26. 6. 2002 spolu s Litvou a Argentinou.

 

V rámci ITF přistoupila Česká republika k tzv. Liaison Project, jehož součástí se staly i třídenní semináře pro učitele pod názvem Jak vyučovat o holocaustu.

 

Od roku 2000 jsou tyto semináře organizovány ve spolupráci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Vzdělávacího a kulturního centra Židovského muzea v Praze, Muzea romské kultury v Brně, Památníku Terezín a ITF. Semináře jsou akreditovány ministerstvem školství. Dosud jimi prošlo více než 600 českých pedagogů.

 

Semináře se zabývají problematikou židovství a holocaustu v našich zemích. Program začíná v prostorách Vzdělávacího a kulturního centra Židovského muzea v Praze přednáškami o dějinách židovského osídlení u nás, prohlídkou Pražského židovského města a workshopy. Poté následuje přesun účastníků do Terezína a zde je osvětlena problematika spojená s holocaustem všeobecně a s historií terezínského ghetta. V rámci programu účastníci poznávají bývalé terezínské ghetto a Malou pevnost, setkají se s pamětníkem přeživším holocaust, absolvují workshopy. Třetí den semináře je věnován holocaustu a zvykům Rómů na našem území.

 

Účastníci obdrží velké množství výukového a dokumentačního materiálu, na závěr pak certifikát lektora – školitele, který je opravňuje předávat získané informace a zkušenosti formou lektorské činnosti dalším učitelům (v rámci školy, regionu,...).

 

Seminář je podstatně dotován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem kultury České republiky, takže vysílající organizace hradí pouze účastnický poplatek do výše 500,- Kč a dopravu z místa bydliště do Prahy a zpět. Ubytování a strava v průběhu semináře je zahrnuta v ceně.

 

Semináře "Jak vyučovat o holocaustu" jsou semináři základními a ti pedagogové, kteří se jich zúčastní, mají pak možnost se přihlásit i na další stupně seminářů s problematikou holocaustu, metodiky výuky holocaustu, boje proti rasismu a interkulturního vzdělávání, které Památník Terezín spolu s výše uvedenými institucemi pořádá jak v Terezíně, tak v zahraničí.

 

Aktuální informace o semináři a přihlášky na www.pamatni-terezin.cz, viz Vzdělávání
Mnoho materiálů a informací naleznete také na www.holocaust.cz

 

 

Hlavní stránka  O nás  Informace pro návštěvníky  Expozice  Galerie Roberta Guttmanna  Vzdělávací a kulturní centrum  Novinky  Kulturní programy a služby veřejnosti Zpravodaj  Obchod