Seznam vybrané literatury a internetových adres k tématu holocaustu

 

Odborná literatura

Bauman, Zygmunt: Modernosť a holokaust, Bratislava, Kalligram 2002
Bernd, Martin; Schulin, Ernst (ed.): Židovská menšina v dějinách, Olomouc, Votobia 1997
Beneš, Fr. – Tošnerová, P.: Pošta v ghettu Terezín, Praha, Profil 1996
Blodig, Vojtěch: Muzeum ghetta Terezín, Terezín, Památník Terezín 1992
Boldt, Frank (ed.): Malý a velký svět tzv. terezínské dětské opery Brundibár, Cheb 2000
Bondyová, Ruth: Jakob Edelstein, Praha 2001
Borák, Mečislav: Transport do tmy. První deportace evropských Židů, Ostrava, Moravskoslezský den 1994
Brod, Toman; Kárný, Miroslav; Kárná, Margita (ed.): Terezínský rodinný tábor v Osvětimi–Birkenau, Praha, Terezínská iniciativa – Melantrich 1994
Browning, Christopher R.: Obyčejní muži. 101. záložní policejní prapor a „konečné řešení“ v Polsku, Praha, Argo 2002
Doležal, Jiří: Česká kultura za protektorátu: školství, písemnictví, kinematografie, Praha, NFA 1996
Gilbert, Martin: Židé ve 20. století, Praha, Baset – Arista 2003
Goldhagen, Daniel, Jonah: Hitlerovi ochotní katani, Praha, Lidové noviny 1997
Gruntová, Jitka: OskarSchindler: legenda a fakta, Brno, Barrister&Principal 1997
Hamannová, Brigitte: Hitlerova Vídeň. Diktátorova učednická léta, Praha, Prostor 1999
Chládková, Ludmila: Terezínské ghetto, Praha, Naše vojsko 1991
Chládková, Ludmila: Židovský hřbitov v Terezíně, Terezín, Památník Terezín 1999
Jäckel, Eberhard: Hitlerův světový názor. Projekt jedné vlády, Praha – Litomyšl, Paseka 1999
Kárný, Miroslav: Konečné řešení. Genocida českých Židů v německé protektorátní politice, Praha, Academia 1991
Kárný, Miroslav (ed.): Terezínská pamětní kniha I.- II., Praha, Nadace Terezínská iniciativa 1995
Kamenec, Ivan: Po stopách tragédie, Bratislava, Archa 1991
Krejčová, Helena; Svobodová, Jana (ed.): Postavení a osudy židovského obyvatelstva v Čechách a na Moravě v letech 1939–1945, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Maxdorf, Praha 1998
Krejčová, Helena; Svobodová, Jana; Hyndráková, Anna: Židé v Protektorátu. Die Juden im Protektorat Böhmen und Mähren. Hlášení Židovské náboženské obce v roce 1942, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Maxdorf, Praha 1997
Kryl, Miroslav: Osud vězňů terezínského ghetta v letech 1941–1945, Brno, Doplněk 1999
Lagus, Karel; Polak, Josef: Město za mřížemi, Praha, Naše vojsko 1964
Lipstadtová, Deborah: Popírání holocaustu: sílící útok na pravdu a paměť, Praha – Litomyšl, Paseka 2001
Nečas, Ctibor: Holocaust českých Romů, Praha, Prostor 1999
Ondřichová, Lucie: Pžíběh Freadyho Hirsche, Praha 2001
Petrův, Helena: Právní postavení židů v Protektorátu Čechy a Morava (1939–1941), Praha, Sefer – Institut Terezínské iniciativy 2000
Rataj, Jan: O autoritativní národní stát. Ideologické proměny české politiky v druhé republice 1938–1939, Karolinum, Praha 1997
Roseman, Mark: Setkání ve vile u jezera. Konference ve Wannsee a „konečné řešení židovské otázky“, Praha, Dokořán 2003
Rothkirchen, Livia; Schmidt-Hartmann, Eva; Dagan, Avigdor: Osud Židů v Protektorátu, Praha, Trizonia – Ústav pro soudobé dějiny 1991
Stín šoa nad Evropou. Sborník přednášek uvedených ve Vzdělávacím a kulturním centru Židovského muzea v Praze v lednu 2000 až prosinci 2001, Praha 2001
Šormová, Eva: Divadlo v Terezíně 1941–1945, SN 1973
Terezínské studie a dokumenty, Praha, Institut Terezínské iniciativy 1996–2001
Terezínské listy: ročenka, Praha, Institut Terezínské iniciativy, 1990–2001
Rýdl, Kare; Nezel, Ivo: Rasismus a nacionalismus v současném životě. Informační příručka pro školy i veřejnost, Praha, IPPP ČR 1997
Salner, Peter: Prežili holokaust, Bratislava, Veda 1997
Veber, Václav (ed.): Židé v novodobých dějinách, Karolinum, Praha 1997
Wistrich, Robert: Hitler a holokaust, Bratislava, Slovart 2002
Ziegler, Jaen: Židovské zlato, Švýcaři a smrt, Praha, Svojtka & Co. 2000
Židovské zlato, ostatní drahé kovy, drahé kameny a předměty z nich v českých zemích 1939–1945 . Protiprávní zásahy do majetkových práv, jejich rozsah a následné osudy tohoto majetku. Zpráva expertního týmu. Praha, Sefer – Institut Terezísnké iniciativy, 2001

 

Beletrie a memoáry

Bělohradská, Hana: Bez krásy, bez límce, Praha, Čs. spisovatel 1991
Bezchlebová,M. – Franková, A. – Štichová, E.: Cesta – cíl neznámý, Praha, MF 1992
Bor, Josef: Opuštěná panenka, Praha 1961
Bor, Josef: Terezínské rekviem, Čs. spisovatel, Praha 1963
Deník Anny Frankové, Praha, Lidové noviny 1992
Deník Otty Wolfa 1942–1945, Praha, Sefer 1997
Deníky dětí, Praha, Naše vojsko 1961
Drori-Ernstová, Edith: Oloupena o právo na život, Lovosice, Helioprint 1994
Elias, Ruth: Naděje mi pomohla přežít, Ostrava, Sfinga 1994
Epsteinová, H.: Děti holocaustu, Praha, Volvox Globator 1994
Erbenová, Eva: Vyprávěj mámo, jak to bylo, Praha, Sefer 1994
Fantlová, Zd.: Klid je síla, řek´ tatínek, Praha, Primus 1996
Fierzová, Olga: Dětské osudy z doby poválečné. Záznamy ze záchranné akce přátel Milíčova domu v Praze, Praha, Spolek přátel mládeže a družstva Milíčův dům 1992
Frankl, Viktor: A přesto říci životu ano, Praha, Karmelitánské nakladatelství 1996
Franková, Anita – Kybalová, Ludmila – Povolná, Hana: Motýla jsem tu neviděl, (Kresby a básně terezínských dětí) Praha, Židovské muzeum 1993
Frýd, Norbert: Krabice mrtvých, Praha 1956
Frýd, Norbert: Lahvová pošta, Praha 1971
Fuchs, Ladislav: Pan Theodor Mundstock, Praha, Čs. spisovatel 1963
Gissingová, Věra: Perličky z dětství, Praha, Odeon 1992
Gissingová, Věra – Emanuelová, Muriel: Nicolas Winton a zachráněná generace, Praha, X-Egem 2002
Glazar, Richard: Treblinka, slovo jak z dětské říkanky, Praha, Torst 1994
Greenfieldová, Hana: Z Kolína do Jeruzaléma, Praha, Reprografie 1992
Grosman, Ladislav: Obchod na korze, Praha, Volvox Globator 1994
Harshalom, Avraham: Znovuzrozen z popela, Praha, Naše vojsko 1992
Herrmannová, Margit – Schützová, Helena: Kdo chce budoucím něco říci, má promluvit, Praha, REAG 1994
Keneally, Thomas: Schindlerův seznam, Praha, Mht 1994
Klemperer, Viktor: Jazyk třetí říše – LTI. Poznámky filologovy, Praha, H&H 2003
Klemperer, Viktor: deníky 1933–1941, Paseka, Praha-Litomyšl 2002
Klügerová, Ruth: Poslední stanice život, Praha, Nakladatelství Franze Kafky 1997
Kraus, Ota B.: Můj bratr dým, Praha, Panorama 1993
Křížková, M. – Kotouč, J. – Ornest, Zd.: Je mojí vlastí hradba ghett? Praha, Aventinum 1995
Klánský, Josef: Přežil jsem Hitlera, Praha, Magnet-Press 1992
Kulka, Erich: Židé v čs. Svobodově armádě, Praha, Naše vojsko 1990
Kulka, Erich: Židé v československém vojsku na západě, Praha, Naše vojsko 1992
Kuna, Milan: Hudba na hranici života, Praha, Naše vojsko 1990
Lanzmann, Claude: Zpráva o velikém neštěstí. Lit. záznam dialogů filmu Šóá, Praha, Svoboda 1991
Levi, Primo: Je-li toto člověk.Praha, Sefer 1995
Levi, Primo: Potopení a zachránění, Praha, MF 1993
Levine, Karen: Hanin kufřík. Příběh dívky, která se nevrátila, Praha, Portál – Židovské muzeum v Praze 2003
Lévy, Alan: Simon Wiesenthal a jeho případy, Praha, MF 1996
Lustig, Arnošt: Collete – Dívka z Antverp, Praha, Kvarta 1992
Lustig, Arnošt: Dům vrácené ozvěny, Praha, Mladá fronta 1994
Lustig, Arnošt: Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou, Praha, MF 1990
Lustig, Arnošt: Tma nemá stín, Praha, Československý spisovatel 1991
Lustig, Arnošt: Noc a naděje, Praha, Československý spisovatel 1992
Lustig, Arnošt: Nemilovaná – Z deníku sedmnáctileté Perly Sch., Praha, Odeon 1991
Porjes, Ladislav: Josele a ti ostatní aneb vyvolení a zavržení, Bratislava, Vydavatel´stvo PT 2001
Rakytka, Jan: Žít zakázáno, vydáno vlastním nákladem v roce 1999
Redlich, Egon: Zítra jedem synu, pojedeme transportem, Brno, Doplněk 1995
Scheuerová, Líza: O smrti, která se nedostavila, Praha, Sefer 1994
Uris, Leon: Exodus I. – II., Praha, Panorama 1991
Vrba, Rudolf: Utekl jsem z Osvětimi, Praha, Sefer 1998
Weil, Jiří: Život s hvězdou – Na střeše je Mendelssohn, Praha, Čs. spisovatel 1990
Wiesenthal, Simon: Spravedlnost, nikoli pomstu. Paměti, Ostrava, Sfinga 1994
Zámečník, Stanislav: To bylo Dachau, Paseka, Praha – Litomyšl 2003


Regionální literatura

Klenovský, Jaroslav: Židovské památky Moravy a Slezska, Brno 2002
Pařík, Arno – Cabanová, Dana – Kliment Petr: Pražská synagogy, Praha 2000

Boskovice
Bránský, Jaroslav: Židé v Boskovicích, Boskovice, Klub přátel Boskovic 1999

Brno
Klenovský, Jaroslav: Židovské památky Brna. Stručná historie židovského osídlení Brna, Brno, Moravské zemské muzeum 1993

Heřmanův Městec
Kabeláč, Jaromír: Židé a židovské památky v Heřmanově Městci, Společnost ochránců židovské kultury, Heřmanův Městec, 1992

Holešov
Klenovský, Jaroslav: Židovské památky Holešova, Holešov, MěÚ Holešov 1999

Ivančice
Nováček, Silvestr: Nacistické "konečné řešení" židovské otázky v Ivančicích, Brno, Muzeum Brno-venkov 1984

Jemnice
Klenovský, Jaroslav: Židovská čtvrť v Jemnici. Jemnice, Městský úřad 1994

Jihlava
Dotyky. Židé v dějinách Jihlavska, Jihlava, Muzeum Vysočiny v Jihlavě 1998
Jižní Čechy
Podlešák, Jan (ed.), Naše dny se naplnily. Z historie Židů v jižních Čechách, České Budějovice 2002

Karviná
Oběti hitlerovské okupace a války 1939–1945 v okrese Karviná, Karviná 1995

Kolínsko
Mišková, Zuzana: Sborník z historie Židů na kolínsku. Kolín, Nakladatelství a vydavatelství Jaroslava Drahovzala 1992

Mikulov
Klenovský, Jaroslav: Židovské památky Mikulova. Mikulov, Regionální muzeum 1994

Olomouc
Klenovský, Jaroslav; Papoušek Miroslav: Židovská obec v Olomouci. Historie, osobnosti, památky, Olomouc, ŽNO Olomouc 1997–1998

Praha 10
Olejníček, Ladislav: Nacistická perzekuce občanů židovského původu a její oběti z nynější Prahy 10

Prostějov
Klenovský, Jaroslav: Židovské město v Prostějově, Brno – Prostějov, 1997

Rychnov nad Kněžnou
Dražan, Radovan; Juza, Josef: Holocaust Židů v okrese Rychnov nad KněžnouI 1939–1945

Úsov
Klenovský, Jaroslav: Židovská čtvrť v Úsově. Olomouc, Židovská obec 1993


WWW stránky: antisemitismus a holocaust

http://www.holocaust.cz
http://www.jewishmuseum.cz (stránky Židovského muzea v Praze)
http://www.pamatnik-terezin.cz (stránky Památníku Terezín)
http://www.terezinstudies.cz (stránky Institutu Terezínské iniciativy)
http://www.yad-vashem.org.il (stránky památníku Jad Vašem v Izraeli)
http://www.holocaust.about.com (vše o holocaustu: fakta, literatura, odkazy, fotografie atd.)
http://www.wiesenthal.com (stánky Centra Simona Wiesenthala v Los Angeles)
http://www.ushmm.com (stránky United States Holocaust Memorial Museum ve Washingtonu)
http://www.us-israel.org/jsource/holo.html

 

 

Hlavní stránka  O nás  Informace pro návštěvníky  Expozice  Galerie Roberta Guttmanna  Vzdělávací a kulturní centrum  Novinky  Kulturní programy a služby veřejnosti Zpravodaj  Obchod