Meziknihovní výpůjční služby knihovny ŽMP

 

Knihovna na požádání uživatele zprostředkuje vypůjčení nebo kopii dokumentu, který není v jejích fondech, prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby (MVS) z knihoven v České republice. Knihovna zprostředkuje MVS podle pravidel výpůjční služby a za poplatky stanovené v Ceníku služeb:

  • pro uživatele - poplatky požadované od půjčující knihovny (většinou zdarma)
  • pro knihovny - výpůjčky bezplatně, kopie A4 – 3 Kč (do 10 stran zdarma)

MVS pro knihovny:

Uživateli této služby jsou knihovny v České republice registrované podle zákona 257/2001 Sb. - kolektivní uživatelé, kteří spolupracují v rámci meziknihovních služeb a mají přidělenou lokační značku.

  • Objednávky se přijímají:
  • Na objednávkách je nutno uvádět základní bibliografické údaje; na jednotné žádance MVS - razítko žádající instituce, lokační značku žádající instituce, podpis odpovědného pracovníka; v e-mailové žádance - lokační značku knihovny, plnou adresu knihovny. Bez uvedení těchto údajů není možno objednávku přijmout a bude bez vyřízení vrácena.
  • Objednávka musí obsahovat požadavek pouze na jedno dílo (knihu, sborník, článek - stať).
  • Knihovna je povinna dodržet všechny předepsané podmínky výpůjčky (výpůjční lhůty, prezenční studium, pojištění zásilky apod.).

Pokud nebude moci knihovna z nějakého důvodu publikaci půjčit:

  • jednotnou žádanku MVS postoupí jiné instituci (o tuto službu je třeba předem požádat) nebo objednávku vrátí s příslušným sdělením žádající instituci
  • e-mailovou žádanku vrátí s příslušným sdělením žádající instituci (nelze postoupit jiným institucím)

Při vyplňování žádanky nebo objednávky MVS dodržujte prosím pravidla týkající se základních bibliografických údajů:

a) při objednávce článku z časopisu:
název periodika (řada)
ročník, rok, číslo
autor a název žádané stati, stránky
ISSN
 
b) při objednávce stati ze sborníku:
název sborníku (popř.podnázev, řada)
jména editorů
místo a rok vydání
autor a název žádané stati, stránky
ISBN / ISSN
 
c) při objednávce monografie:
jméno autora
název (popř.podnázev)
místo a rok vydání
nakladatelské údaje
ISBN

Informace: tel: 221 711 517, e-mail: dana.mrakotova(z)jewishmuseum.cz

 

Hlavní stránka  O nás  Informace pro návštěvníky  Expozice  Galerie Roberta Guttmanna  Vzdělávací a kulturní centrum  Novinky  Kulturní programy a služby veřejnosti Zpravodaj  Obchod