English

Staronová synagoga

Byla postavena kolem poloviny 13. století v raně gotickém slohu. Původně se nazývala "Nová" nebo "Velká" synagoga na rozdíl od starší modlitebny, která se nezachovala. Teprve v 16. století, kdy byly v Praze postaveny další synagogy, se ujal název "Staronová". Hlavní sál je dnes jediným představitelem středověkého typu, reprezentovaného původně románskou synagogou ve Wormsu (z 12. století) a raně gotickou synagogou v Řezně. Sál je zaklenut šesti pětidílnými klenebními poli do dvou osmibokých pilířů. Staronová synagoga, která není součástí Židovského muzea, je jednou ze tří pražských synagog, spolu s Vysokou a Jeruzalémskou synagogou, v nichž se konají bohoslužby.

 

Hlavní stránka  O nás  Informace pro návštěvníky  Expozice  Galerie Roberta Guttmanna  Vzdělávací a kulturní centrum  Novinky  Kulturní programy a služby veřejnosti Zpravodaj  Obchod