English

Předmět měsíce - leden 2005

Štít na Tóru

Tento štít na Tóru byl vyroben roku 1820 dílnou pražského stříbrníka Karla Skřemence. Sám o sobě není příliš zajímavý, jedná se o práci poměrně nízké kvality, jak bylo v období Skřemencovy pozdní tvorby obvyklé. Jde ale o kopii jiného štítu, slavného štítu na Tóru z Pinkasovy synagogy, vyrobeného roku 1785 Skřemencovým současníkem Richardem Fleischmannem. Odlišnost zpracování je zřejmá nejen při srovnání s originálem, ale i s dvěmi staršími kopiemi Fleischmannova štítu. Zatímco Fleischmann se vždy soustřeďoval na vysokou kvalitu svého zboží, vyráběla Skřemencova dílna zejména ve druhém desetiletí 19. století obrovské množství hrubě zpracovaných výrobků, určených méně majetným odběratelům. Srovnání obou štítů velmi dobře ukazuje na naprosto rozdílný přístup obou stříbrnických mistrů, kteří byli shodou okolností oba přijati do cechu ve stejný den a osobně se nepochybně dobře znali.

 

 

Hlavní stránka  O nás  Informace pro návštěvníky  Expozice  Galerie Roberta Guttmanna  Vzdělávací a kulturní centrum  Novinky  Kulturní programy a služby veřejnosti Zpravodaj  Obchod