English

Předmět měsíce - září 2004

Pohár rabbiho Lőwa

Tento stříbrný pohár s víkem, vyrobený pravděpodobně v Německu na přelomu 16.a 17. století, pochází podle tradice z majetku slavného pražského rabína Jehudy Lőwa ben Becalela. Nečitelný zbytek hebrejského nápisu na noze poháru však nedovoluje tuto hypotézu potvrdit. Originální pohár je silně poškozen, množství starých oprav a doplňků dokládá snahu zachovat jej za každou cenu, přestože již nebyl schopen sloužit ve své původní funkci. Přes všechna poškození přežil do dnešních dnů, na rozdíl od běžného využití suroviny z rozbitých a nefunkčních stříbrných předmětů. Je proto možné, že pohár byl po generace uchováván jako vzácná památka na dárce nebo majitele, jímž musela být velmi významná osobnost. Zda to byl sám rabbi Lőw zůstává nezodpovězenou otázkou.

V expozici je vystavena rekonstruovaná kopie poháru.

 

 

Hlavní stránka  O nás  Informace pro návštěvníky  Expozice  Galerie Roberta Guttmanna  Vzdělávací a kulturní centrum  Novinky  Kulturní programy a služby veřejnosti Zpravodaj  Obchod