English

Referenční centrum

Referenční centrum je významným přínosem nové administrativní budovy - je umístěno v parteru budovy. Zájemcům z řad domácí i zahraniční veřejnosti poskytuje v tradiční i elektronické podobě služby zaměřené na výklad judaismu a historii Židů.

V referenčním centru je umístěna tematicky rozdělená příruční knihovna. Najdeme zde jazykové slovníky, publikace encyklopedického charakteru - obecné a judaistické, díla věnovaná Izraeli, židovské historii, umění, biblistice a liturgii, bohemica a pragensie, publikace vydávané Židovským muzeem, adresáře muzeí, knihoven a galerií nebo časopisy - Roš Chodeš, Judaica Bohemiae, Židovská ročenka a další judaistická periodika.

Referenční centrum je vybaveno novou počítačovou technikou, jsou zde k dispozici tematicky zaměřené CD ROMy, přístup na Internet. V referenčním centru je přístupný automatizovaný knihovnický systém Aleph umožňující elektronické vyhledávání dokumentů, nacházejících se ve fondu knihovny ŽMP.

služby v Referenčním centrum

  • referenční – poskytování všeobecných informací (informace o ŽMP, výstavy a akce)
  • bibliografické – základní rešerše, vyhledávání v databázi obětí holocaustu, v databázi sbírkového oddělení, přístup do oborových databází (PCI, knihovní katalogy atd.)
  • konzultační – odkazy na odborné pracovníky ŽMP a spolupracující (příbuzné) organizace
  • reprografické – kopírování
  • vyřizovaní telefonických dotazů


Referenční centrum je otevřeno: pondělí - pátek, 9:30 - 16:00 hodin

Kontakt: tel. 221 711 562, e-mail: sarka.tafatova(z)jewishmuseum.cz

 

Hlavní stránka  O nás  Informace pro návštěvníky  Expozice  Galerie Roberta Guttmanna  Vzdělávací a kulturní centrum  Novinky  Kulturní programy a služby veřejnosti Zpravodaj  Obchod