English

Pinkasova synagoga opět otevřena

Od 1.10.2003 je pro veřejnost znovu otevřena Pinkasovu synagogu, která byla 14 měsíců uzavřena z důvodu škod způsobených záplavami v srpnu 2002.

Největší škody ze všech památkově chráněných židovských staveb utrpěla loňskými záplavami právě Pinkasova synagoga. Podzemní kontaminovanou vodou a bahnem byly zaplaveny hlavní loď a předsíň synagogy do výše 1,3 m. Byla narušena statika budovy, distančních a odvětrávacích kanálů a statika kleneb, dále bylo zničeno elektrické podlahové topení a tepelné a vodotěsné izolace pod hladinou vody. Poškozeny byly i nápisy se jmény obětí na stěnách.
Rekonstrukce synagogy probíhala ve dvou etapách: na přípravné práce nejrůznějších specialistů navazovaly vlastní stavební úpravy. Tým odborných pracovníků složený z mikrobiologa a chemika, klimatologa, stavebního inženýra, architekta, diagnostika stavebních konstrukcí, statika, hydrogeologa, restaurátora maleb, restaurátora kamene a pracovníka památkové péče, doporučil prioritně zajistit stabilitu objektu, snížit vlhkost a opakovaně čistit a desinfikovat celý prostor synagogy. Tak se podařilo omezit na nejmenší míru degradaci poškozených prvků. I přes veškerá preventivní opatření však na několika místech došlo k nezvratným změnám. Na východní části jižní zdi byly nápisy zcela zničeny a budou řešeny restaurátorskými zásahy. Předpokládaný termín psaní nových nápisů je říjen 2003 – duben 2004.

Pro zdárný průběh záchranných a rekonstrukčních prací byla vypracována „Studie rekonstrukce“ s návrhy řešení, konzultovanými s pracovníky památkové péče a zástupci pojišťovny. Stavební projekt byl připraven s ohledem na mimořádnou kulturní a historickou hodnotu objektu. Opravy tak současně přiblížily objekt jeho původní architektonické podobě. Stavební práce na obnově památky, kterým ještě předcházel archeologický průzkum pracovníků Národního památkového ústavu, skončily 12.září 2003.

Investorem opravy Pinkasovy synagogy bylo Židovské muzeum v Praze. Finanční zabezpečení však bylo zajištěno z několika zdrojů: nejvýznamnější část představovalo pojistné plnění z pojistné smlouvy s pojišťovnou Kooperativa a.s. zprostředkované makléřskou společností Aura Lloyd s.r.o. Zbývající část nákladů pokrylo několik mezinárodních grantů a darů a vlastní zdroje muzea. Významné finanční příspěvky na opravu Pinkasovy synagogy muzeum obdrželo od řady sponzorů a institucí z České republiky i ze zahraničí a od mezinárodních organizací, zejména: World Monuments Fund, USA; Česko-německý fond budoucnosti, Česká republika, Německo; Hansovní město Hamburk, Německo; The American Joint Distribution Commitee, USA; The American Friends of the Czech Republic, USA; The American Jewish Committee, USA; The Project Judaica Foundation, USA; Nadácia EZRA, Slovensko. Předpokládané náklady na celkovou rekonstrukci dosáhly výše 7,8 mil. korun.

V prvním poschodí synagogy byla znovu instalována stálá výstava „Dětské kresby z Terezína 1942-44“ ze sbírek Židovského muzea v Praze. V úvodní části výstavy je informativní text o programu „Umění v mezních situacích“, který probíhá v rámci „dílny“- projektu Vzdělávacího a kulturního centra Židovského muzea v Praze.

Od 1.10.2003 je v souvislosti se znovuotevřením Pinkasovy synagogy návštěvnický okruh Židovského muzea v Praze opět kompletní a je obnoveno původní vstupné do Židovského muzea v Praze na 300.-Kč pro dospělé a na 200,- pro děti 6-15 let a studenty, děti do 6 let zdarma. V rámci výchovy proti antisemitismu Židovské muzeum v Praze umožňuje všem tuzemským zájemcům prohlídku všech objektů muzea s odborným průvodcem za tyto ceny: dospělí 65.-Kč, děti 6-15 let a studenti 35.-Kč, děti do 6 let zdarma. Tato prohlídka se koná vždy v neděli a o státních svátcích ve 14.00 hod., na základě dohody i v jiné dny. Bližší informace podá naše Rezervační centrum, tel. +420 222 317 191

 

Hlavní stránka  O nás  Informace pro návštěvníky  Expozice  Galerie Roberta Guttmanna  Vzdělávací a kulturní centrum  Novinky  Kulturní programy a služby veřejnosti Zpravodaj  Obchod