Vyšel sborník přednášek z cyklu Stín šoa nad Evropou

Stín šoa nad Evropou, Miloš Pojar (ed.), Praha, Židovské muzeum v Praze 2001, 315 s. včetně příloh.

▪ zakoupit lze ve Vzdělávacím a kulturním centru Židovského muzea v Praze nebo v Židovském muzeu za cenu 110,- Kč, případně objednat přes internet.

▪ dále lze zakoupit v pražských knihkupectvích Academia, Olympia, Kanzelsberger, Karolinum, Paseka, Ungelt,  Kafkově knihkupectví a v dalších.

 Obsah sborníku:

Miloš Pojar: Úvod

Jakub Grygar: Porozumět nepochopitelnému. K ideovým zdrojům holocaustu

Alena Míšková: Antisemitismus v Německu konce 19. a první poloviny 20. století

Tomáš Svoboda: Holocaust v Rakousku a jeho širší souvislosti

Miroslav Kárný: "Konečné řešení židovské otázky" v Čechách a na Moravě

Vojtěch Blodig: Dějiny ghetta Terezín (1941–1945)

Katarína  Hradská: Vplyv Nemecka na riešenie židovskej otázky na Slovensku

Jiří Vykoukal: Šoa v Polsku: historické souvislosti

Zdeněk Hojda: Holocaust ve Skandinávii

Petra Schürová: Holocaust v Nizozemsku, Belgii a Lucembursku

Catherine Nicault: Šoa ve Francii

Dušan Karpatský: Šoa v Jugoslávii

Pavel Hradečný: Holocaust řeckých Židů za druhé světové války

Luboš Švec: Holocaust v Litvě a Lotyšsku

Miloš Pojar: Šoa v Estonsku

Vladislav Moulis: Holocaust na území Ruska, Ukrajiny a Běloruska

Jan Rychlík: Perzekúcia a záchrana bulharských Židov v rokoch 1940–1944

Olga Hostovská: Italští Židé v době fašismu (1922–1945)

Miloš Pojar: Šoa v Albánii

Miroslav Tejchman: Holocaust v Rumunsku (osudy rumunských Židů za druhé světové války)

Petr Rákos: Holocaust v Maďarsku

Peter Száraz: Španielska zahraničná politika a jej vzťah k sefardským židom v rokoch 1939–1945

Marie Zahradníková: Politika Portugalska vůči Židům za 2. světové války

Michal Frankl: Nedostupné útočiště: Švýcarsko a šoa

Tomáš Laně: Turecko a Židé v době nacistického teroru

Přílohy:

Příloha č. 1 – Dopis Adolfa Hitlera Karlu Mayerovi o postoji Němců k Židům z 16. září 1919

Příloha č. 2 – Norimberské zákony

Příloha č. 3 – Protokol z konference ve Wannsee

Příloha č. 4 – Výňatky z projevu Heinricha Himmlera proneseného 6. října 1943 v Poznani ke      Gauleiterům        

 Sborník, v pořadí již čtvrtý, který vydává Vzdělávací a kulturní centrum Židovského muzea v Praze, je založen na přednáškách proslovených v tomto centru v letech 2000 a 2001. Měl by poskytnout přehled o tom, jak proběhlo vyvražďování Židů (holocaust, šoa) ve všech evropských zemích. Jednotlivé přednášky – příspěvky jsou řazeny chronologicky tak, jak nacistické Německo postupně evropské země okupovalo (včetně jeho satelitů a spojenců). Na závěr jsou publikovány přednášky, které se týkají evropských neutrálních zemí a jejich vztahu ke Třetí říši a k Židům (včetně Turecka a kromě Vatikánu a Irska). Z pochopitelných důvodů není rovněž uvedena Velká Británie – jediná evropská země bojující proti nacistickému Německu, která jím nebyla okupována.

Na přednáškách se podíleli odborníci z České republiky a pouze výjimečně ze zahraničí. Všichni se vyrovnali s daným úkolem s akribií a český čtenář tak může ve sborníku nalézt souhrnně zpracovanou tematiku, která je jinak roztroušena v řadě prací v zahraničí, a to často v nedostupné literatuře.

Hrůzný čin vyvraždění 6 milionů evropských Židů (polovina počtu, který nacisté plánovali), nemá v moderních dějinách obdoby. Z jednotlivých příspěvků jsou patrné shody i rozdíly – shody na straně nacistů, kteří postupovali vůči Židům více méně stejně např. na vlastním území a v okupovaných zemích střední a západní Evropy; rozdíly v chování německých satelitů a spojenců (např. holocaust Židů v Rumunsku, Chorvatsku a Slovensku oproti jejich záchraně v Bulharsku a částečně v Itálii). Jiné nacistické metody – vyvražďování pomocí Einsatzkommand – jsou zjevné na území tehdejšího Sovětského svazu a pobaltských zemí. Je rovněž možné si povšimnout rozdílného chování politických reprezentací v okupovaných zemích vůči Židům – pokud ovšem byly alespoň částečně ponechány u moci (protektorátní vláda, Francie, Dánsko, aj.). Také samotní Židé, resp. jejich reprezentace, nejednali tváří v tvář hrozbě likvidace (často netušené) stejně – problém kdysi otevřený Hannah Arendtovou. Předložený sborník tedy zajisté nabízí řadu otevřených otázek a podnětů k zamyšlení, poučení a k dalšímu studiu. Je rovněž doplněn několika základními dokumenty, které se týkají nacistické politiky vůči Židům.

Cyklus přednášek „Stín šoa nad Evropou“ navštívilo několik set posluchačů. V tištěné podobě osloví sborník další stovky zájemců. Deficit ve znalostech této problematiky, po léta záměrně zanedbávané, se tak sníží. Problematiky, která je bohužel stále aktuální i v naší době, ve které žijeme.

 

Hlavní stránka  O nás  Informace pro návštěvníky  Expozice  Galerie Roberta Guttmanna  Vzdělávací a kulturní centrum  Novinky  Kulturní programy a služby veřejnosti Zpravodaj  Obchod