English

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

V rámci dalšího vzdělávání nabízí VKC pedagogickým pracovníkům následující pořady:

I. Památník Terezín organizuje seminář Jak učit o holocaustu. První část zajišťuje VKC. Program a podrobnější informace viz obsah, bod Antisemitismus, holocaust.

II. VKC ve spolupráci s pedagogickými centry pořádá čtyřdílný cyklus seminářů Židovské dějiny, tradice, kultura a výchova k toleranci.

Rámcový obsah jednotlivých částí cyklu:

1. Dějiny Židů + Židovský rok

Ve dvou přednáškách se účastníci seznámí s nejstaršími dějinami Židů (starověk) a jejich tradicemi a zvyky v souvislosti s hlavními židovskými svátky a základními principy judaismu.

Dílna

Odpolední program prvního dne semináře pokračuje prohlídkou expozice v Klausové synagóze a praktickou ukázkou interaktivních způsobů výuky ve VKC (skupinu bude nutné rozdělit). Většina jednotlivých programů Dílny je zaměřena právě na židovské svátky (Šabat, Purim, Pesach, Chanuka, Roš hašana a Jom kipur, Šavuot a Simchat Tóra) a na další témata související se židovskou tradicí (Svatba, Hebrejská abeceda). Účastníci si mohou zkusit výrobu svíček s více knoty, sepsat vlastní svatební smlouvu, napsat své jméno nebo jednoduchý text hebrejským písmem apod.

Délka programů: přednáška 2x90 minut

programy Dílny: jedna skupina cca 60 minut

 

2. Dějiny Židů v Čechách a na Moravě

Ve dvou dopoledních přednáškách se účastníci seznámí s obecnými základními fakty o dějinách Židů na našem území a s aktuálním stavem památek na židovskou minulost v jejich regionu. První obecná část přednášek bude podrobněji než dříve zaměřena na období renesance a kontakty židovských a nežidovských osobností té doby, první hebrejské tisky na našem území apod.

Prohlídka

Odpoledne bude seminář pokračovat prohlídkami expozic ŽMP v Praze (Klausová synagóga, Maiselova synagóga, Staronová synagóga, Španělská synagóga a další objekty).

Délka programů: přednáška 2x90 minut

prohlídka 2 - 3 hodiny

 

3. Novodobé dějiny

Třetí část cyklu tvoří opět dvě přednášky. První je zaměřena na židovské osvícenství, emancipaci, asimilaci, vznik různých směrů v rámci judaismu a sionismus. Druhá přednáška se bude zabývat dějinami antisemitismu, s důrazem na 19. a 20. století a jevy, které s ním souvisejí v současnosti.

Svědectví pamětníků

V této odpolední části se účastníci blíže seznámí s projektem Zmizelí sousedé a budou mít možnost setkat se s pamětníky holocaustu. Beseda může být doplněna také promítáním dokumentárních filmů.

Délka programu: přednáška 2x90 minut

odpolední seminář 2 - 3 hodiny podle časových možností účastníků

 

4. Současný Izrael

Odpolední přednáška ředitele VKC ŽMP v Praze PhDr. Miloše Pojara, bývalého velvyslance ČSFR a ČR v Izraeli, o nedávné historii a aktuálním stavu mírového procesu na Blízkém východě.

Máte-li zájem, můžete se přihlásit prostřednictvím pedagogických center. VKC má akreditaci MŠMT, po ukončení cyklu dostanou účastníci osvědčení. Některé části semináře se mohou konat v místě Vašeho působení, záleží na domluvě s pedagogickým centrem a dalšími institucemi.

Adresa:
Vzdělávací a kulturní centrum ŽMP
Maiselova 15
110 00 Praha 1
Kontakt:
martina.sladkova(z)jewishmuseum.cz
Martina Sládková, Mgr. Marie Zahradníková
Tel.: 222 325 172, 224 814 926
Fax: 222 318 856

 

 

 

Hlavní stránka  O nás  Informace pro návštěvníky  Expozice  Galerie Roberta Guttmanna  Vzdělávací a kulturní centrum  Novinky  Kulturní programy a služby veřejnosti Zpravodaj  Obchod