English

Velký katalog synagogálního textilu

Anglicky, formát 22 x 31 cm, 372 stran, v pevné vazbě a v pouzdře

Počet barevných reprodukcí textilních předmětů: 100 celostránkových, 400 menších

Při příležitosti výstavy synagogálního textilu (březen – červen 2003, Císařská konírna Pražského hradu) vydává Židovské muzeum v Praze výpravný katalog synagogálních textilií ze svých sbírek. V textech a reprodukcích katalogu je zahrnuta nejen většina předmětů, prezentovaných při shora uvedené výstavě, nýbrž i další vybrané ukázky bohatství textilního fondu ŽMP v celkovém rozsahu jednoho tisíce položek, které rozšiřují informace o jednotlivých souborech o další výrazné příklady.

Celkem 500 barevných reprodukcí umožní učinit si ucelenou představu o bohatosti sbírky.
Úvodní, textová část je dílem kolektivu muzejních pracovníků a dalších odborníků. Výchozí stať Ludmily Kybalové pojednává o historii, struktuře a základním zpracování textilní sbírky. Dana Veselská píše o specifických znacích moravských synagogálních textiliích. Dana Veselská a Michaela Scheibová se věnují problematice drapérií a jejich specifické ikonografie. Stať Markéty Procházkové pojednává o textiliích orientálního původu, Zlaty Černé o látkách čínského původu. Alexandr Putík přibližuje historické pozadí, související s osobnostmi donátorů. Jiřina Šedinová se věnuje hebrejským donačním nápisům, jejich nejstarším formám, ustáleným formulacím a jejich proměnám, novodobému použití nápisů českých a německých. Vlastimila Hamáčková se věnuje osobnostem donátorů a souvislostem mezi jejich donační činností a dochovanými náhrobky. Veronika Nauschová a Helena Votočková seznamují s restaurováním textilní sbírky ŽMP. Magda Veselská informuje o problematice identifikování svozových lokalit.
Navazující část knihy je obsáhlým katalogem textilních synagogálních předmětů – opon, pláštíků na Tóru, drapérií a pokrývek. Součástí katalogových hesel je mj. jméno donátora z hebrejského nápisu a případně i údaj o místě, z nějž předmět pochází.

Závěr knihy tvoří slovníček hebrejských pojmů a rejstříky jmenný a místní.

Tento katalog bude jistě neopomenutelným příspěvkem pro odborníky zabývající se židovskou hmotnou kulturou a stejně tak pro textilní odborníky spravující textilní sbírky ve světových specializovaných muzeích. Seznámení se se souborem textilií Židovského muzea v Praze bezesporu podstatně obohatí dosavadní studia. Rovněž lze předpokládat, že i pro širší veřejnost - tvůrčí umělce, výtvarníky, pedagogy, studenty řady oborů i laické milovníky umění bude tento katalog užitečnou pomůckou při studiu a tvorbě.

Máte zájem o zaslání katalogu poštou na dobírku?

Stačí vyplnit a odeslat objednávkový formulář. Vaše objednávka bude e-mailem ihned potvrzena a do týdne vyřízena.

K ceně zboží připočítáváme poštovné a balné (Česká republika 70,-Kč; Evropa 275,-Kč; Ostatní země 610,-Kč). Protože nejsme plátci DPH, uvedená cena knih je konečná.

 

Velký katalog synagogálního textilu

 

 

Cena: 1600,-Kč  


Hlavní stránka  O nás  Informace pro návštěvníky  Expozice  Galerie Roberta Guttmanna  Vzdělávací a kulturní centrum  Novinky  Kulturní programy a služby veřejnosti Zpravodaj  Obchod