English

Židovské muzeum v Praze - výroční zpráva za rok 2002

1. Úvodem
2. Základní údaje o ŽMP
3. Statistika návštěvnosti za rok 2002
4. Přehled nově otevřených expozic a uspořádaných výstav
5. Kontakty a spolupráce s institucemi v České republice a v zahraničí
6. Odborná a výzkumná činnost
7. Vzdělávací činnost
8. Kulturní činnost
9. Publikační a prodejní činnost
10. Archiv a dokumentace
11. Sbírky
12. Knihovna
13. Počítačová síť
14. Technická a stavební činnost
15. Významné návštěvy
16. Sponzorské příspěvky
17. Poskytnuté dary
Příloha: informace o hospodaření ŽMP

1. Úvodem

Po sedmi letech své samostatné existence Židovské muzeum v Praze (ŽMP) vstoupilo do roku 2002 jako instituce, jež v předchozím období učinila rozhodující systémové změny pro svůj další rozvoj. Opravou pěti historických budov v bývalém pražském Židovském Městě, především synagog, a zřízením nových stálých expozic v nich zásadně zlepšilo svou nabídku pro návštěvníky, kterým od roku 1996 slouží též Vzdělávací a kulturní centrum muzea. Současně byly vybudovány nové depozitáře a instalován moderní zabezpečovací systém. Opravou a rekonstrukcí dvou budov bývalé nemocnice ŽMP rovněž od roku 2001 poprvé ve své historii získalo zázemí, jež kromě nezbytných podmínek pro pracovníky vytvořilo i optimální prostředí pro odbornou činnost, uložení knižního fondu, restaurování sbírkových předmětů a jejich digitalizaci. Nové muzejní centrum přitom slouží i návštěvníkům, kteří zde najdou poradenskou službu, galerii a kavárnu.


V této situaci, kdy muzeum dynamicky rozvíjelo jednotlivé aktivity s cílem překonat stagnaci z let komunistického režimu, bylo v roce 2002 spolu s velkou částí České republiky postiženo ničivými povodněmi. ŽMP muselo v době největšího zájmu návštěvníků uzavřít na více než dva měsíce – od 13. srpna do 15. října – všechny své expozice, což ho připravilo o přibližně 180 000 hostů. Jen díky maximálnímu úsilí a obětavosti všech pracovníků nebyly poškozeny žádné sbírkové předměty ani knihy ve stálých expozicích a depozitářích, a nevznikly tak nenahraditelné škody. Podařilo se rovněž včas demontovat výstavu obrazů A. Kohna, která měla být zahájena v Galerii Roberta Guttmanna 15. srpna.


Historické budovy, jež hostí stálé expozice, však až na jednu výjimku škody utrpěly. Nejvážněji byla poškozena Pinkasova synagoga – Památník obětem nacistického vyhlazování Židů v Čechách a na Moravě - která bude moci být spolu s expozicí Dětské kresby z Terezína 1942-44 otevřena až v druhé polovině roku 2003. Význačně rovněž utrpělo administrativní a odborné centrum muzea. Přímé škody na nemovitostech a jejich zařízeních jsou odhadnuty na téměř 18 miliónů korun (přibližně 621 000 dolarů), přičemž další vysoké ztráty představují vodou zničené publikace pro návštěvníky a příjmy, o něž muzeum přišlo v důsledku nuceného přerušení činnosti. K nepřímým důsledkům povodně třeba přičíst i pozdržení příprav na opravu a rekonstrukci synagogy v Praze-Smíchově, která bude sloužit jako židovský archiv a depozitář obrazové sbírky.


I když ŽMP bylo odpovědně pojištěno, a to včetně škod způsobených přerušením provozu, ani s vyplaceným pojistným nedosáhlo roku 2002 takových ekonomických výsledků jako v roce předcházejícím. To mimo jiné souvisí s výrazným poklesem turistického ruchu, patrným již od teroristického útoku na Spojené státy v září 2001, zpevňováním české koruny vůči americkému dolaru a EURO, a rovněž vyššími náklady na provoz, způsobenými jak obecným růstem cen, tak i vyššími náklady na zaměstnance v důsledky změn některých právních předpisů.


V nelehkých chvílích po záplavách se však ŽMP setkalo i s velkou solidaritou a pomocí. Na odstraňování následků velké vody se v muzeu podílely desítky dobrovolníků, hasičů a vojáků, kteří pomáhali s vyklízením, čištěním a desinfekcí. Na znamení účasti muzeum krátce po povodni navštívily význačné osobnosti z celého světa včetně prezidenta České republiky Václava Havla a jeho choti. ŽMP rovněž získalo finanční prostředky i závazné přísliby finanční pomoci na odstraňování následků povodňových škod od World Monument Fund, města Hamburg, Česko-německého fondu budoucnosti, Americké společnosti přátel České republiky, The Project Judaica Foundation, The Američan Jewish Committee a The Javne Fund. Příspěvky na obnovu činnosti rovněž zaslali četní jednotlivci z České republiky a ze zahraničí. ŽMP si váží této podpory a vyjadřuje za ni svůj dík. Poděkování též patří všem zaměstnancům ŽMP, kteří v obtížném období během záplav i po něm prokázali mimořádnou odpovědnost a nasazení při záchraně jedinečných dokladů kultury českých a moravských Židů.


Ke konci roku 2002 pracovalo v ŽMP 145 zaměstnanců v hlavním pracovním poměru a 128 pracovníků provádělo práce pro muzeum na základě dohod o práci konané mimo hlavní pracovní poměr.


2. Základní údaje o ŽMP

a) Objekty ve správě ŽMP

- Administrativní budovy v ulici U staré školy 1 a 3, Praha 1 – správa muzea, odborná pracoviště, depozitáře, referenční centrum, restaurace, Galerie Roberta Guttmanna
- Maiselova synagoga – stálá expozice v hlavní lodi Dějiny Židů v Čechách a na Moravě – I. Od počátku osídlení do emancipace. Celkem vystaveno 145 originálů a faksimilií
- Pinkasova synagoga – v hlavní lodi Památník obětem nacistické genocidy českých a moravských Židů, na galerii stálá expozice Terezínské dětské kresby. Celkem vystaveno 238 originálů a faksimilií. Od 13. srpna 2002 v důsledku povodní dočasně uzavřena
- Klausová synagoga – v hlavní lodi stálá expozice Židovské tradice a zvyky – I. Synagoga a svátky, na galerii stálá expozice Židovské tradice a zvyky – II. Běh života. Celkem vystaveno 474 originálů a faksimilií. V areálu budovy se rovněž nachází Rezervační centrum ŽMP.
- Obřadní síň – pokračování stálé expozice Židovské tradice a zvyky – II. Běh života. Celkem vystaveno 140 originálů a faksimilií
- Španělská synagoga – v hlavní lodi a na galerii stálá expozice Dějiny Židů v Čechách a na Moravě – II. Od emancipace do současnosti. Celkem vystaveno 535 originálů a faksimilií
- Španělská synagoga – zimní modlitebna: stálá expozice Stříbro českých synagog. Celkem vystaveno 193 předmětů
- Galerie Roberta Guttmanna – výstavní prostor pro pořádání krátkodobých výstav
- Vzdělávací a kulturní centrum ŽMP v Maiselově ulici 15, Praha 1
- Starý židovský hřbitov z 15. – 18. století.
- Židovský hřbitov ze 17. – 18. století ve Fibichově ulici v Praze
- Bývalá synagoga v Praze na Smíchově z 30. let tohoto století – budoucí pracoviště archivu ŽMP
- Hlavní depozitář textilu ve venkovské synagoze z 19. století
- Synagoga z 19. století v Brandýse nad Labem – v budoucnu úložný prostor pro část knihovny ŽMP

 

b) Co ŽMP nabízí

- Prohlídku Starého židovského hřbitova z 15. – 18. století a pěti stálých expozic v historických objektech
- Prohlídky krátkodobých výstav v Galerii Roberta Guttmanna
- Speciální přednášky a prohlídky prostřednictvím Vzdělávacího a kulturního centra ŽMP
- Semináře s židovskou tematikou
- Kulturní pořady se židovskou tematikou ve Vzdělávacím a kulturním centru ŽMP
- Služby referenčního centra v administrativní budově vybaveného základní judaistickou literaturou a speciálním softwarem
- Služby počítačové učebny ORT zaměřené na židovská témata s připojením na Internet a se speciálním softwarem
- Služby specializované knihovny pro odbornou i laickou veřejnost
- Konzultace pro odbornou i laickou veřejnost k otázkám dějin českých a moravských Židů
- Konzultace pro odbornou i laickou veřejnost k otázkám persekuce českých a moravských Židů za druhé světové války
- Historické obrazové materiály k reprodukci
- Vlastní publikace a propagační materiál
- Možnost rezervovat si návštěvu v přesně určený čas prostřednictvím Rezervačního centra ŽMP
- Prohlídky expozic s kvalifikovanými průvodci
- Prohlídku s individuálním audioprůvodcem na základě smlouvy s firmou Gallery service, s.r.o.

 

3. Statistika návštěvnosti za rok 2002

 

Statistika návštěvnosti 2002

Celkem návštěvníků

Zahraniční návštěvníci

Domácí návštěvníci

Dospělí

Junioři

Dospělí

Junioři

leden

13 403

9 439

3 520

94

350

únor

20 382

12 266

7 450

191

475

březen

45 726

22 007

22 576

229

914

duben

56 068

33 425

20 053

420

2 170

květen

59 044

43 976

11 704

435

2 929

červen

42 194

31 437

8 810

322

1 625

červenec

52 197

39 055

12 287

419

436

srpen

24 636

18 465

5 896

139

136

září

0

0

0

0

0

říjen

14 940

10 733

3 696

90

421

listopad

18 089

12 926

4 232

116

815

prosinec

20 768

15 386

4 518

133

731

CELKEM

367 447

249 115

104 742

2 588

11 002


 

4. Přehled nově otevřených expozic a uspořádaných výstav

a) Stálé expozice

Expozice Dějiny židů v Čechách a na Moravě I. – Od počátku osídlení do emancipace v Maiselově synagoze byla doplněna o klimatizovanou vitrínu, v níž jsou trvale vystaveny dva vzácné exponáty 16. století: roucho a praporec mesianisty Solomona Molcha.

 

b) Krátkodobé výstavy

Galerie Roberta Guttmanna:
- Robert Horvitz: Esence / Robert Horvitz: The Essence, 17. leden – 7. duben 2002. Výstava současného amerického umělce žijícího v Praze (kurátorka M. Hájková)
- Benjamin Levy – Setkání, 25. duben – 27. květen 2002 (kurátor A. Pařík)
- Michal Singer – Obrazy z let 1999-2002, 7. listopad – 26. leden 2003 (kurátor A. Pařík ve spolupráci se sbírkovým oddělením)
- Již instalovaná výstava obrazů Adolfa Kohna, jež měla být zahájena 15. srpna, musela být kvůli povodním demontována a uskuteční se v roce 2003

 

c) Mimopražské expozice ŽMP, spoluúčast na expozicích a výstavách pořádaných jinými institucemi (zápůjčky a konzultace)

I. Česká republika
- Národní galerie v Praze. Zápůjčka předmětů pro reprízu výstavy Sláva barokní Čechie konanou pod názvem Lumiere et ténebres. Art et civilisation du Baroque en Boheme, Palais des Beaux-Arts, Lille, Francie. Součást projektu Česká kulturní sezóna ve Francii (12. října 2002 – 5. ledna 2003)
- Moravská galerie v Brně. Zápůjčka předmětů pro výstavu Morava v baroku, Musée des Beaux-Arts de Rennes, Francie. Součást projektu Česká kulturní sezóna ve Francii (4. listopadu 2002 – 4. února 2003)
- Národní galerie v Praze. Zápůjčka dvou obrazů Maxe Ernsta pro expozici ve Veletržním paláci (6. května 2002 – 6. května 2003)
- Galerie výtvarného umění v Chebu. Zápůjčka obrazů a kreseb pro výstavu Maxim Kopf 1892 – 1958 ( 1. července – 15. září 2002)
- Oblastní galerie výtvarného umění v Liberci. Zápůjčka obrazů pro reprízu výstavy Maxim Kopf 1892 – 1958 (3. října – 24. listopadu 2002)
- Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky – kancelář pro Českou republiku. Zápůjčka kreseb a grafických listů pro výstavu Útek a exil v umění v Císařské konírně Pražského hradu (18. července – 15. září 2002)
- Okresní muzeum Praha – východ v Brandýse nad Labem. Zápůjčka pro krátkodobou výstavu Židovské tradice a zvyky (současně s projektem Vzdělávacího a kulturního centra ŽMP Zmizelí sousedé). 25. března – 30. dubna 2002)
- Městské vlastivědné Mudruňkovo muzeum, Říčany u Prahy. Zápůjčka pro krátkodobou výstavu Židovské tradice a zvyky (současně s projektem Vzdělávacího a kulturního centra ŽMP Zmizelí sousedé) (20. května – 30. června 2002)
- Muzeum města Brna. Zápůjčka předmětů pro výstavu Brněnský židovský hřbitov – historie a současnost (25. října – 8. prosince 2002)
- Jihočeské muzeum České Budějovice. Zápůjčka pro výstavu Svobodní zednáři (15. října 2002 – 15. dubna 2003)
- Příběh dětí – kresby dětí z terezínského ghetta. Spolu s putovní výstavou Anna Franková – odkaz pro současnost. Ústí nad Labem (22. března. – 8. dubna), Klatovy (17.– 29. září), Jičíně (7. – 17. října)
- Konzultace s pracovníky Moravské galerie v Brně k připravované výstavě vídeňského stříbra – příprava předmětů k vystavení, konzervátorská problematika (J. Kuntoš)
- Židovská obec v Děčíně. Výběr výstavních vitrín a jejich instalace v synagoze v Děčíně
- Muzeum v Osvětimi. Práce na závěrečné verzi scénáře ve spolupráci s Památníkem Terezín. Vyhledávání fotografií a dokumentů o vězních z českých zemí v Osvětimi, zajišťování výroby kopií pro instalaci
- Památník Terezín v Magdeburských kasárnách. Vyhledávání materiálů a zajištění výroby kopií, účast na katalogu k expozicím o kulturní činnosti terezínských vězňů.
- Státní ústav památkové péče v Plzni. Konzultace, výběr a příprava archivních materiálů a fotodokumentace, zajištění výroby kopií pro výstavu Rok 2002 – Rok vzpomínek, Osudy zmizelých
- Výstava Splátka dluhu – Praha a její německy hovořící architekti 1900-1938. Informace o některých osobách
- Městské vlastivědné Mudruňkovo muzeum, Říčany u Prahy. Kopie korespondence

- II. Zahraničí
- Stiftung Neue Synagoge – Centrum Judaicum Berlin. Výběr fotografií a zajištění výroby kopií pro připravovanou expozici Dějiny deportací
- Museum Ostdeutsche Galerie, Regensburg, SRN. Zápůjčka pro výstavu Ernst Neuschul. Die neusachliche Bilder (17. února – 14. dubna 2002)
- Tokyo Fuji Art Museum, Tokyo, Japonsko. Zápůjčka pro putovní výstavu Friedl Dicker Brandeis (Vienna 1898 – Auschwitz 1944)
- The Okayama Prefectural Museum of Art, Japonsko. Zápůjčka pro putovní výstavu Friedl Dicker Brandeis (Vienna 1898 – Auschwitz 1944) (1. – 16. června 2002)
- Saitama Hall, Saitama, Japonsko. Zápůjčka pro putovní výstavu Friedl Dicker Brandeis (Vienna 1898 – Auschwitz 1944) (22. června – 7. července 2002)
- The Museum of Art, Ehime. Zápůjčka pro putovní výstavu Friedl Dicker Brandeis (Vienna 1898 – Auschwitz 1944) (13. – 28. července 2002)
- Miyazaki Prefectural Art Museum. Zápůjčka pro putovní výstavu Friedl Dicker Brandeis (Vienna 1898 – Auschwitz 1944) (17. srpna – 1. září 2002)
- Museum of Contemporary Art, Sapporo. Zápůjčka pro putovní výstavu Friedl Dicker Brandeis (Vienna 1898 – Auschwitz 1944 (1. října – 20. října 2002)
- Simon Wiesenthal Center, Los Angeles, USA. Zápůjčka pro výstavu Friedl Dicker Brandeis (Vienna 1898 – Auschwitz 1944) (13. listopadu 2002 – 13. listopadu 2003)
- Tokyo Holocaust Education Resource Center. Zápůjčka pro stálou expozici věnovanou dějinám holocaustu (1. dubna 2002 – 30. dubna 2003)
- Yad Vashem, Jerusalem, Israel. Zápůjčka pro stálou expozice (15. září 1997 – 14. května 2002)

 

5. Spolupráce v České republice a v zahraničí

ŽMP spolupracovalo s 49 zahraničními a 99 místními politickými, administrativními, kulturními, akademickými a vzdělávacími institucemi:

 

I. Česká republika
- Archiv hlavního města Prahy
- Archiv Národního muzea, Praha
- Asociace muzeí a galerií České republiky
- Dům umění města Brna
- Fakulta jaderného inženýrství ČVUT, Praha
- Federace židovských obcí v České republice
- Galerie hlavního města Prahy
- Galerie výtvarného umění v Chebu
- Chebské muzeum v Chebu
- Institut restaurování a konzervačních technik, Litomyšl
- Institut Terezínské iniciativy, Praha
- Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
- Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
- Klub přátel Kynšperku nad Ohří
- Komise pro soupis rukopisů Akademie věd České republiky, Praha
- Matana a.s., Praha
- Městské kulturní středisko Třebíč
- Městské muzeum, Dobruška
- Městské kulturní středisko Holešov
- Městské muzeum a galerie v Břeclavi
- Městské muzeum v Žamberku
- Městské vlastivědné Mudruňkovo muzeum, Říčany u Prahy
- Městský úřad Heřmanův Městec
- Městský úřad Podbořany
- Ministerstvo kultury České republiky
- Ministerstvo kultury České republiky, Odbor ochrany movitého kulturního dědictví muzeí a galerií
- Ministerstvo zahraničních věcí České republiky
- Moravská galerie v Brně
- Moravské zemské muzeum v Brně – Etnografický ústav
- Moravský zemský archiv v Brně
- Muzeum Boskovicka, Boskovice
- Muzeum Dr. A. Hrdličky, Humpolec
- Muzeum hlavního města Prahy
- Muzeum Komenského v Přerově
- Muzeum krajky Vamberk
- Muzeum města Brna
- Muzeum Polná
- Muzeum silnic a dálnic Velké Meziříčí
- Muzeum Třešť
- Muzeum v Bruntále
- Nadace Gideona Kleina
- Nadační fond Hanse Krásy, Terezín
- Národní galerie v Praze
- Národní knihovna České republiky
- Národní muzeum v Praze
- Národopisná společnost ČR
- Občanské sdružení Hazkara, Ústí nad Labem
- Občanské sdružení Krnovská synagoga v Krnově
- Občanské sdružení Památník Černovice
- Občanské sdružení Šalom v Bečově nad Teplou
- Obecní úřad v Lukavci
- Oblastní galerie výtvarného umění v Liberci
- Oblastní muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka Polná
- Okresní muzeum Mělník
- Okresní muzeum Orlických hor, Rychnov nad Kněžnou
- Okresní muzeum Praha – východ, Brandýs nad Labem
- Okresní muzeum Příbram
- Památník Adolfa Kašpara, Loštice
- Památník Terezín
- Pátrací služba Červeného kříže, Praha
- Podještědské muzeum Karoliny Světlé, Český Dub
- Polabské muzeum v Poděbradech, pobočka Vlastivědné muzeum Nymburk
- Pražský ústav památkové péče
- Puncovní úřad Praha
- Regionální muzeum Mikulov
- Občanské sdružení Česká palička, Praha
- Severočeské muzeum v Liberci
- Správa Pražského hradu
- Státní oblastní archiv v Litoměřicích
- Státní oblastní archiv v Praze
- Státní oblastní archiv v Žitenicích
- Státní okresní archiv Cheb
- Státní okresní archiv Svitavy, Litomyšl
- Státní ústav památkové péče, Plzeň
- Státní ústřední archiv v Praze
- Střední průmyslová škola grafická, Praha
- Středočeské muzeum v Roztokách
- Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze
- Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, kancelář pro ČR, Praha
- Ústav lidové kultury ve Strážnici
- Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky, Praha
- Valašské muzeum v přírodě, Rožnov pod Radhoštěm
- Velvyslanectví Státu Izrael v České republice
- Vlastivědné muzeum v Olomouci
- Vysoká škola chemicko technologická, ústav kovových materiálů a korozního inženýrství, Praha
- Zámecké muzeum Tovačov
- Západomoravské muzeum v Třebíči
- Zemské slezské muzeum Opava
- Židovská obec Brno
- Židovská obec Děčín
- Židovská obec Karlovy Vary
- Židovská obec Liberec
- Židovská obec Olomouc
- Židovská obec Ostrava
- Židovská obec Plzeň
- Židovská obec Praha
- Židovská obec Teplice
- Židovská obec Ústí nad Labem

 

II. Zahraničí
- Aktion Sühnezeichen, Bayerische Verwaltung der staatlichen Schlosser, Nymphenburg, SRN
- Beit Theresienstadt, Izrael
- Central Archives for the History of the Jewish People, Jerusalem, Izrael
- Czech and Slovak Jewish Communities Archive, New York, USA
- Gedenkstätte Bergen – Belsen, Germany
- Hochschule für Jüdische Studien, Heidelberg, SRN
- International Council of Museums, Paris, Francie
- Institut für Buchrestaurierung, Bayerische Staatsbibliothek, München, SRN
- Institut für die Geschichte der deutschen Juden, Hamburg, SRN
- Institut für Geschichte der Juden in Österreich, St. Pölten, Rakousko
- Institut für Zeitgeschichte der Universität, Wien
- Institute of Microfilmed Hebrew Manuscripts, Jewish National and University Library, Jerusalem, Izrael
- Jewish Heritage Council, New Yorku, USA
- Jewish National and University Library, Department of restoration and conservation, Jerusalem, Izrael
- Jüdisches Museum, Berlin, SRN
- Jüdisches Museum, Wien, Rakousko
- Mahon Yerushalayim, Jerusalem, Izrael
- Miyazaki Prefectural Art Museum, Miyazaki, Japonsko
- Münchener Stadtmuseum, München, SRN
- Musée d´Art et d´Histoire du Judaisme, Paris, Francie
- Musée des Beaux-Arts de Rennes, Francie
- Museum of Contemporary Art, Sapporo, Japonsko
- Museum Ostdeutsche Galerie, Regensburg, SRN
- Palais des Beaux-Arts, Lille, Francie
- Państwowe Museum w Ośwęcimiu, Polsko
- Saitama Hall, Saitama, Japonsko
- Skirball Cultural Center, Los Angeles, USA
- Společnost pro vědy a umění / Czechoslovak Society of Arts and Sciences, Rockville, USA
- Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart, SRN
- Stiftung Neue Synagoge – Centrum Judaicum, Berlin, SRN
- Synagogue Art Research, Jerusalem, Izrael (B. a R. Dorfmanovi)
- The American Joint Distribution Committee, USA
- The Bar-Ilan University, Ramat Gan, Izrael
- The Hebrew University of Jerusalem, Izrael
- The Imperial War Museum, London, Velká Británie
- The Institute of Jewish Studies, Bratislava, SR
- The Israel Museum, Jerusalem, Izrael
- The Jewish Museum London, Velká Británie
- The Jewish Museum New York, USA
- The Jewish Theological Seminary, New York, USA
- The Museum of Art, Ehime, Japonsko
- The Museum of Jewish Heritage, New York, USA
- The Okayama Prefectural Museum of Art, Okayama, Japonsko
- The Simon Wiesenthal Center – Museum of Tolerance, Los Angeles, USA
- The United States Holocaust Memorial Museum, Washington D.C., USA
- The William Breman Jewish Heritage Museum, Atlanta, USA
- Tokyo Fuji Art Museum, Japonsko
- Tokyo Holocaust Education Resource Center, Japonsko
- Yad Vashem, Izrael

 

6. Odborná a výzkumná činnost

a) Příprava nových expozic

- K slávě a ozdobě – textilní skvosty českých a moravských synagog. Pokračování přípravných prací na reprezentativní výstavu synagogálního textilu ze sbírek ŽMP v Císařské konírně Pražského hradu (26. března – 23. června 2003)
- Putovní výstava ŽMP Židovské tradice a zvyky, Dějiny Židů v Čechách a na Moravě. Příprava textů pro panely
- Expozice k dějinám Židů v synagoze v Úštěku (květen 2003). Spolupráce na přípravě
- Výstava Umlčené tóny o Egonu Ledčovi a Gideonu Kleinovi:. Shromáždění podstatné části exponátů, vypracování libreta (15. dubna – 15. června 2003)
- Příprava výstavy Židé v boji a odboji ve spolupráci se Sdružením židovských odbojářů. Vyhledávání archivního materiálu, dokončení výběru fotografického materiálu. Vypracování scénáře a popisek k jednotlivým tematickým oblastem

 

b) Materiály pro domácí a zahraniční instituce a badatele
- Spolupráce s rodopisci a regionálními historiky – příprava rešerší a poskytování konzultací
- Prof. David Bloch (Izrael). Konzultace, výběr a příprava materiálů k tématu terezínská hudba
- Publikace o terezínském domově 28 v L410 Jednání s autorkou Ch. Wonschick – odborné informace, zajištění kopií dokumentů a fotografií pro fotoreprodukce
- Institut für Zeitgeschichte der Universitität Wien. Odborná konzultace na téma „Osvětimské album“ a „Terezínský film“
- Institut für Geschichte der deutschen Juden Hamburg. Odborná konzultace na téma „Členové terezínské rady starších z řad německých Židů“
- Univerzita J. E. Purkyně. Konzultace k připravovanému učebnímu textu a výběr fotografií
- Nakladatelství Academia. Vyhledání a zajištění kopií fotografií pro připravovanou knihu Arnošta Reisera Útěk
- Státní okresní archiv Svitavy se sídlem v Litomyšli. Konzultace a poskytnutí podkladů pro publikaci Lid Bible v Poličce

 

c) Výzkumná činnost

I. Oddělení judaistiky a dějin Židů
Zkoumaná témata:
- Bibliografie a referenční pomůcky k dějinám Židů v českých zemích – vytvoření souborné bibliografické databáze od nejstarších dob do roku 1918 (D. Polakovič)
- Boskovická synagoga (historie, výzdoba, donátoři, nápisy) na podkladě hebrejských pramenů (O. Sixtová)
- Hebrejské prameny k dějinám Židů na Moravě v 16. – 18. století (D. Polakovič)
- Demografie židovského obyvatelstva Čech a Moravy – archívní výzkum (J. Fiedler)
- Epigrafické památky – synagogy, židovské hřbitovy (V. Hamáčková)
- Genealogie vybraných pražských židovských rodin (A. Putík)
- Geniza jako pramen k dějinám židovských obcí v Čechách a na Moravě (O. Sixtová)
- Hakhmei Bohemiya u-Moraviya: bio-bibliografická databáze osobností – rabínů, daršanů a autorů hebrejských knih 12. – 20. století (D. Polakovič)
- Mesianistická hnutí v Čechách (A. Putík)
- Pražští donátoři synagogálních opon (A. Putík)
- Responza (sheelot u-teshuvot) jako historický pramen k náboženským, sociálním a hospodářským dějinám Židů v českých zemích (D. Polakovič)
- Sociální dějiny pražského ghetta v pražské židovské obci v 17. a 18. století (A. Putík)
- Šabatiánské hnutí v Čechách (A. Putík)
- Topografie pražského ghetta (A. Putík)
- Vnitřní politika pražské židovské obce v 17. a 18. století (A. Putík)
- Judaika ve Státním ústředním archivu v Praze (A. Putík)
- Judaika ve státních archivech – ve Svitavách se sídlem v Litomyšli, Chebu, Chrudimi, České Lípě a Plzni (V. Hamáčková)
- Židovská literatura, rukopisné památky a knihtisk v Čechách a na Moravě (O. Sixtová)

 

II. Sbírkové oddělení
Zkoumaná témata:
- Současné židovské umění? – Otázka židovské identity ve vizuální tvorbě současných umělců. Součástí tohoto experimentálního projektu, který si klade za cíl představovat v rámci výstavního programu Galerie Roberta Guttmanna tvorbu současných umělců, byla výstava Robert Horvitz: Esence / Robert Horvitz: The Essence. Součástí projektu byla i příprava výstavy Hora hor. Pouštní projekty Aleše Veselého (M. Hájková)
- Židovští umělci, mecenáši a sběratelé v českém výtvarném umění 1867 – 1939 (M. Hájková)
- Brněnští zlatníci a stříbrníci a jejich produkce judaik, vlivy ostatních oblastí na jejich tvorbu (J. Kuntoš)

 

III. Oddělení holocaustu
Zkoumaná témata:
- Dějiny holocaustu českých a moravských Židů. Studium odborné literatury a archivních pramenů pro potřeby konzultací, rešerší, přednášek a publikační činnosti (A. Franková, J. Šplíchalová)
- Vzpomínky pamětníků (A. Hyndráková, A. Lorencová). V roce 2002 bylo na magnetofonový pásek nahráno 50 nových vzpomínek. Od zahájení projektu roku 1990 do konce roku 2002 bylo shromážděno 1008 vzpomínek.

 

IV. Knihovna
Zkoumaná témata:
- Pražské hebrejské tisky ve fondu knihovny ŽMP. Dokončení fyzické prohlídky a stručného popisu starých tisků vydaných v Praze do roku 1799. Celkem bylo prohlédnuto a stručně popsáno 377 hebrejských tisků vydaných v Praze v 16. až 18. století (A. Braunová)
- Provenience knihovního fondu Židovského muzea v Praze. Doplňování biografických a místopisných údajů do databáze v souvislosti s retrospektivní fyzickou prohlídkou fondu za účelem zjištění původních vlastníků. (A. Braunová)
- Popis hebrejských tisků z fondů Muzea Komenského v Přerově, Okresního muzea v Rychnově nad Kněžnou, Okresního vlastivědného muzea v České Lípě (A. Braunová)

 

7. Vzdělávací činnost

a) Vzdělávací a kulturní centrum (VKC ŽMP)

 

I. Vzdělávací programy pro české školy (základní, střední i vysoké, vzdělávání učitelů)
- V Praze se programů zúčastnilo 4389 osob, mimo Prahu 180 osob. Programu Dílna včetně programu Umění v mezních situacích se zúčastnilo 908 žáků základních škol a víceletých gymnázií.

 

II. Vzdělávací programy pro zahraniční návštěvníky (studenti, učitelé, turisté)
- Programů se zúčastnilo 397 osob z Německa, USA, Belgie, Ruska a Španělska.

 

III. Kursy pro průvodce
- Rekvalifikačních kursů pro průvodce zakončených testem se zúčastnilo 77 osob.

 

IV. Semináře
- Třídenní seminář Jak učit o holocaustu (22. – 24. března a 19. – 21. dubna) ve spolupráci s Památníkem Terezín za účasti 83 učitelů.
- Cyklus tří vzdělávacích seminářů pro učitele Židovské dějiny, tradice a kultura a výchova k toleranci ve spolupráci s pedagogickými centry (Ústí nad Labem, Střední Čechy, Brno, Hradec Králové, Karlovy Vary) a židovskými obcemi (Děčín, Brno, Plzeň). Cyklus byl zahájen na podzim roku 2001 a pokračoval i v roce 2002 za účasti 80 učitelů.
- Kurs vzájemného poznávání a tolerance o 13 seminářích, organizovaný ve spolupráci s katedrou primární pedagogiky PedF UK, jež připravuje budoucí učitele 1. – 5. třídy základní školy. Kurs byl zakončen seminární prací a zúčastnilo se ho 25 osob.
- Kurs kulturní interakce a tolerance (judaismus, holocaust, současnost) o 13 seminářích organizovaný ve spolupráci s Katedrou občanské výchovy a filozofie PedF UK, jež připravuje budoucí učitele 6. 9. třídy základní školy a škol středních. Zúčastnilo se ho 30 osob.

 

V. Projekty
- Projekt Zmizelí sousedé, zahájený již v roce 2001, byl i v roce 2002 určen žákům základních a středních škol, které vede k získávání svědectví přeživších holocaustu nebo svědků těchto událostí. Příspěvky obsahují mj. historii židovského osídlení v daném regionu nebo zprávu o stavu místních židovských památek. VKC ŽMP tento projekt nabízí školám, koordinuje ho a zpracovává jeho výsledky, a to především formou sborníků, filmových příběhů, ale i putovní výstavy. V roce 2002 vzniklo dvanáct panelů této výstavy, která byla většinou instalována v místech vzniku jednotlivých prací (Ústí nad Labem, Sokolov, Ostrava, Holešov, Třebíč, Telč, Boskovice, Klatovy, Praha – Informační centrum Městské části Praha 1), ale i při zvláštních příležitostech (výstava Magistrátu hlavního města Prahy Schola Pragensis, v Senátu Parlamentu ČR, v Památníku Terezín). S výstavou se seznámili i účastníci mezinárodních seminářů učitelů společenskovědních předmětů Euroclio a celkem ji shlédlo na 500 návštěvníků. Projektu Zmizelí sousedé se účastní již více než sto kolektivů a jednotlivců z mnoha krajů Čech a Moravy, aktivně se do něj zapojilo a několik místních neziskových organizací, muzeí a městských kulturních zařízení.
- Spolupráce s okresním muzeem Praha-východ v Brandýse nad Labem, Muzeem v Říčanech a Úřadem městské části v Praze-Uhříněvsi při vzdělávacích akcích doprovázejících výstavy o židovských svátcích a tradicích (březen – září 2002).
- Projekt vzdělávacích putovních výstav Anna Franková – odkaz pro současnost a Příběh dětí – kresby dětí z terezínského ghetta. Uskutečňuje se na základě smlouvy s Anne Frank House v Amsterdamu a v roce 2002 zahrnul prezentace výstavy v Ústí nad Labem, v Klatovech a v v Jičíně. Celkem tuto putovní výstavu shlédlo 121 školních skupin ze základních i středních škol.

 

VI. Aktivity střediska ORT
- Kromě jiných činností nabízelo veřejnosti seznámení s židovskou tematikou prostřednictvím internetu a CD ROMů. Dále zpřístupňovalo badatelům CD ROMy s dětskými kresbami z koncentračního tábora Terezín a nabízelo asistenční služby při práci s tematickými programy (např. Encyclopedia Judaica) a při vyhledávání v databázi obětí holocaustu (osobně, e-mail).

 

VII. Knihovna a videotéka
- Knihovna je pro veřejnost otevřena třikrát týdně. Abecední seznam knih v prezenční knihovně, filmů a přednášek natočených ve VKC ŽMP je umístěn na webové straně muzea.

 

VIII. Účast na konferencích, sympoziích a diskusích, přednášková činnost
- VKC ŽMP pokračovalo v pořádání tematických přednášek spojených s prohlídkou stálých expozic muzea, ukázkou specifických předmětů nebo dokladů případně kombinovaných s promítáním filmů. Program určený žákům a studentům základních, středních, vyšších odborných a vysokých škol zahrnuje sedm základních přednášek:
Židovské náboženství, kultura, tradice a umění, Nejstarší dějiny Židů
Dějiny Židů v Čechách a na Moravě
Významné židovské osobnosti v oblasti umění a vědy v kontextu české kultury
Současný Izrael
Dějiny antisemitismu, perzekuce, shoa, rasismus a xenofobie
Perzekuce Židů za II. světové války
O zachráncích a zachráněných – vyprávění pamětníků spojené s promítáním filmů.
- Účast na mezinárodním semináři učitelů společenskovědních předmětů Euroclio (12. – 17. března) v Praze a semináři Jak učit o holocaustu (21. – 24. listopadu) v Památníku Terezín (kromě přednášek proběhla i ukázka dílen VKC ŽMP na téma Hebrejská abeceda, Umění v mezních situacích a Badatel)
- Spolupráce při přípravě přednášek pro Židovskou obec v Plzni, vlastní přednášková činnost (M. Zahradníková)
- Ředitel ŽMP dr. Leo Pavlát uspořádal dvě přednášky pro Filosofickou fakultu v Olomouci na téma Hodnoty judaismu a současnost a Antisemitské stereotypy v dějinách českých Židů
- Ředitel VKC ŽMP dr. Miloš Pojar uspořádal cyklus semestrálních přednášek pro studenty Fakulty sociálních věd UK (Vybrané problémy z moderních dějin Státu Izrael) a pro New York University v Praze (Modern History of Central European Jewry). Dr. Pojar dále uspořádal dalších 21 přednášek z dějin a současnosti českých Židů, o Státu Izrael a situaci na Blízkém východě pro různé domácí i zahraniční subjekty.

 

b) Oddělení judaistiky a dějin Židů

I. Účast na konferencích. sympoziích a diskusích, přednášková činnost
- Židé a Morava, Kroměříž, listopad 2002 (V. Hamáčková, D. Polakovič)
- Letní akademie pořádaná Institutem pro dějiny Židů v Rakousku (Institut für Geschichte der Juden in Österreich) St. Pölten, Vídeň, červenec 2002, příspěvky:
A Contribution to the Social and Political History of the Prague Ghetto in the Sixteen Eighties (A. Putík)
The Prague Ghetto after Great Fire 1689 as Reflected in the Responsa Literature (D. Polakovič)
- Konference Společnosti pro vědy a umění, Plzeň, červen 2002: The Boskovice synagogue (O. Sixtová)
- Konference Společnosti pro vědy a umění, Plzeň, červen 2002: Preservation of the Jewish Cultural Heritage in the Jewish Museum in Prague (L. Pavlát)
- Konference Musée-Musée v Musée du Louvre, Paříž, v rámci České sezóny ve Francii, říjen 2002: Preservation of the Jewish Cultural Heritage in the Jewish Museum in Prague (L. Pavlát)
- Zasedání AEJM (Association of European Jewish Museum), Bologna, prosinec 2002: Flood damage in the Jewish Museum in Prague in August 2002 (L. Pavlát)
- Konference The Jewish Museum in a Changing World, Tel Aviv, prosinec 2002. Diskusní příspěvek v rámci semináře Displaying the Past or Designing the Future (L. Pavlát)

 

II. Spolupráce s hromadnými sdělovacími prostředky, publikační a lektorská činnost
- Příspěvky do publikace ŽMP Textiles from Bohemian and Moravian Synagogues from the Collections of the Jewish Museum in Prague:
The Donation of Synagogue Textiles as reflected in Epitaphs at the Old Jewish Cemetary in Prague (V. Hamáčková)
Before the Curtain, behind the Curtain: Parokhot of Prague Synagogues and their Donors, 1648-1744 (A. Putík)
- Autorské příspěvky pro publikaci Boskovická synagoga. Průvodce / The Boskovice Synagogue. Guide. (D. Polakovič, O. Sixtová)
- Stavební precedens v halaše. Kauza břeclavské synagogy (1697) pro Judaica Bohemiae (D. Polakovič)
- Bibliografie prof. Vladimíra Sadka (1955-2002) pro Judaica Bohemiae (D. Polakovič)
- K dějinám hebrejské literatury na Slovensku, Bratislava, Institut judaistiky UK 2003 (D. Polakovič)
- Lidová literatura v jidiš v Praze v 17. a na počátku 18. století (D. Polakovič)
- Lukavečtí Židé. Pro sborník Lukavec v proměnách století (J. Fiedler)
- Obraz pražského ghetta v responzivní literatuře konce 17. a počátkem 18. století. Pro sborník příspěvků ze Sommerakademie (D. Polakovič)
- Přehled židovských sídelních okrsků na území bývalého Jihočeského kraje. Pro Jihočeský sborník historický (J. Fiedler)
- Recenze pro časopis Průzkumy památek, vyd. Památkový ústav středních Čech (J. Fiedler)
- Stati o žid. komunitách v 5. dílu encyklopedie Karla Kuči Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (nakl. Libri) (J. Fiedler)
- Židovská obec Lomnička a americký rabín Isaac Mayer Wise. Pro Sborník Chebského muzea (J. Fiedler)
- Lektorský posudek edice soupisu Židů boleslavského kraje 1792 (A. Putík)
- Spolupráce s Odborem muzeí a galerií Ministerstva kultury (oponentní posudek na grantový projekt pracovníků Severočeského muzea v Liberci) (J. Fiedler)
- Posuzování studentských odborných prací a recenze (J. Fiedler)
- Příprava materiálu pro prezentační film o ŽMP (V. Hamáčková, O. Sixtová)
- Podklady pro informační leták nové návštěvnické trasy na Starém židovském hřbitově v Praze (V. Hamáčková)

 

III. Publikace a jejich příprava
- Judaica Bohemiae, ročník XXXVIII/2002 (redakce A. Putík)
- Textiles from Bohemian and Moravian Synagogues from the Collections of the Jewish Museum in Prague (redakce A. Putík, E. Kosáková)
- Boskovická synagoga. Průvodce / The Boskovice Synagogue. Guide. (redakce O. Sixtová)
- Redakční pomoc při přípravě publikací ŽMP Židovská Praha a Boskovická synagoga (J. Fiedler)
- Spolupráce na CD-ROMu a publikaci Textiles from Bohemian and Moravian Synagogues from the Collections of the Jewish Museum in Prague (J. Fiedler)

 

c) Oddělení holocaustu

I. Účast na konferencích. sympoziích a diskusích, přednášková činnost
- Sněm Terezínské iniciativy 18. dubna 2002 (A. Franková)
- Beseda s účastníky filmového festivalu Finále Plzeň. 25. dubna 2002 (A. Franková)
- Beseda u příležitosti setkání k 60. výročí deportací v Litomyšli. 3. prosince 2002 (A. Franková)
- Referát na mezinárodní konferenci v Minsku Koncentrační tábor Malý Trostinec. 25. – 27. dubna 2002 (J. Šplíchalová)

 

II. Spolupráce s hromadnými sdělovacími prostředky, publikační a lektorská činnost
- Režisér Jay Caplan (New York): film Dětské oběti holocaustu. Natáčení archivních materiálů a fotografií, rozhovor s A. Frankovou a zajištění rozhovorů s dalšími pamětníky
- W. Daughenbaugh (Knight Ridder Video, Philadelphia): Příprava k natáčení dokumentu o kulturní činnosti v Terezíně
- Hilary Helstein, Los Angeles (projekt Seen Through These Eyes): Příprava dokumentů o holocaustu k natáčení
- ČT 1 Klekánice: Dokument o cyklonu B, fotografie, rozhovor (A. Franková)
- ČT 1 Předčasná úmrtí – Jiří Orten, příprava dokumentů a fotografií k natáčení
- ČT 2 „21“: Projekt Pomozte pátrat po zmizelých sousedech – rozhovor, výběr dokumentů a fotografií (J. Šplíchalová)
- Anglická redakce Radia Praha: Daniela Lazarová. Příprava podkladů pro pořad o projektu Pomozte pátrat po zmizelých sousedech
- Radio Regina: Informace o projektu Pomozte pátrat po zmizelých sousedech (A. Franková)
- Radio City: příspěvek o holocaustu v rámci pořadu o ŽMP (A. Franková)
- British Co. Carlton TV: Dokumentární film o N. Wintonovii. Výběr a příprava archivních materiálů a fotografií.
- HMR-Produktion GmbH pro veřejnoprávní TV vysílání ARD dokument o životě Hannse-Martina Schleyera: Vyhledání informací
- Natáčení regionální TV Pardubice: 60. výročí deportací Židů z Litomyšle
- Knihovna v ghettu Terezín: Článek pro internetový server www.holocaust.cz (A. Braunová)
- Holocaust a dnešek: stať pro metodický materiál MŠMT pro učitele Téma holocaust (L. Pavlát)

 

III. Studijní pobyty
- Vernisáž expozice Vězni z českých zemí v Osvětimi (A. Franková, J. Šmejkalová, J. Šplíchalová)
- Rok 2002 – Rok vzpomínek, Plzeň. Výstavy, odhalení pamětní desky, otevření památníku obětí holocaustu, dokumentární filmy
- Návštěva výstav týkajících se holocaustu v Berlíně: Jüdisches Museum Berlin, Haus der Wannsee Konferenz, Deutsches Historisches Museum. (A. Franková, J. Šplíchalová)
- Studium archivních materiálů v Bundesarchivu v Ludwigsburgu ve spolupráci s Institutem Terezínské iniciativy a Památníkem Terezín (J. Šplíchalová)

 

d) Sbírkové oddělení

I. Účast na konferencích. sympoziích a diskusích, přednášková činnost
- Pracovní stáž v restaurátorských dílnách papíru v muzeích v Mnichově, září 2002 (M. Kropáčková, J. Stankiewicz)
- Konference Muzeum a změna, pořádaná AMG, Národní muzeum Praha, říjen 2002 (M. Veselská)
- Účast na semináři konzervátorů a restaurátorů pořádaných AMG (P. Veselý, M. Jarešová, H. Votočková, V. Nauschová)
- Účast na mezinárodním krajkářském kongresu OIDFA (H. Votočková, V. Nauschová)

 

II. Spolupráce s hromadnými sdělovacími prostředky, publikační a lektorská činnost
- Spolupráce při natáčení vzdělávacího filmu o historii holocaustu (režie: Richard Trunk, produkce: Moriah Films of the Simon Wiesenthal Center, Los Angeles, USA) (M. Hájková)
- Spolupráce při natáčení filmu o historii Terezínského ghetta (produkce: KR Video, Philadelphia, PA, USA) (M.Hájková)
- Tvorba odborných statí pro publikaci Textiles from Bohemian and Moravian Synagogues from the Collections of the Jewish Museum in Prague (E. Kosáková – redakce, odborné statě L. Kybalová, M. Veselská, D. Veselská, H. Votočková, V. Nauschová, M. Scheibová)
- Spolupráce při natáčení propagačního filmu k výstavě K slávě a ozdobě – textilní skvosty českých a moravských synagog (režie Irena Pavlásková, Edel Production) (E. Kosáková, A. Pařík, L. Pavlát, sbírkové odd.)
- Práce na doprovodném tiskovém a propagačním materiálu k výstavě K slávě a ozdobě – textilní skvosty českých a moravských synagog – upomínkové předměty (firma NAGA) (E. Kosáková), CD-ROM (D. Veselská)
- Článek Poznámky k některým aspektům, ovlivňujícím výzdobu moravského synagogálního textilu ve sborníku Folia Etnografica, MZM Brno, 2002 (D. Veselská)
- Školení pro průvodce ŽMP k expozici Stříbro českých synagog (J. Kuntoš)
- Výroba kvarteta s fotografiemi předmětů ze sbírek ŽMP – příprava podkladů, texty, konzultace (E. Kosáková)
- Odborná konzultace restaurátorů kovů a textilu při maturitních zkouškách na Střední průmyslové škole grafické Praha.

 

e) Oddělení výstavy, publicity a vnějších vztahů

I. Účast na konferencích, sympoziích a diskusích, přednášková činnost
- Konference o památkové ochraně hřbitovů, Ferrara, duben 2002 (A. Pařík)
- Přednášky ve VKC ŽMP – leden – říjen 2002 (A. Pařík):
Pařížská škola – židovští moderní umělci
Moderní židovští sochaři
Moderní židovští umělci v Berlíně
Golem ve výtvarném umění

 

II. Spolupráce s hromadnými sdělovacími prostředky, publikační a lektorská činnost
- Pravidelná spolupráce s různými rozhlasovými a televizními stanicemi – aktuality, zpravodajství, kulturní přehledy, rozhlasové vysílání Židovské obce v Praze Shalom alaykhem, krátké aktuální rozhovory pro Český rozhlas a televizi při zahájení krátkodobých a stálých výstav (L. Pavlát, J. Smékalová, A. Pařík, M. Hájková, J. Kuntoš, J. Fiedler, E. Kosáková).
- Četné rozhovory a natáčení pro domácí i zahraniční zpravodajství spojené s povodněmi v srpnu 2002 a znovuotevřením muzea v říjnu 2002
- Pravidelná inzerce do periodik: Praha srdce Evropy, Přehled kulturních pořadů, Kultura v Praze, Roš chodeš (M. Hájek)
- Zahájení roční reklamní kampaně v Radiu Classic FM – říjen 2002 (L. Pavlát, A. Pařík, J. Kuntoš, E. Kosáková, A. Putík, M. Hamáčková)
- Natáčení pořadu Synagogální zpěvy ve Španělské synagoze (Český rozhlas 3 Vltava) dle scénáře L.Pavláta (účinkující: rabín Yehuda Yesharim, kantor Arnošt Neufeld)
- Natáčení ČT v Galerii Roberta Guttmanna – Michal Singer: Obrazy z let 1999 až 2002
- Tiskové konference k jednotlivým výstavám v Galerii Roberta Guttmanna a následné články v tisku.

 

III. Publikace a jejich příprava
- Textiles from Bohemian and Moravian Synagogues from the Collections of the Jewish Museum in Prague (E. Kosáková)
- CD synagogálního textilu (6 jazykových mutací) (D. Veselská)
- Film o ŽMP a synagogálním textilu režisérky I. Pavláskové
- CD – Fritz Weiss – nahrávky z let 1940-44
- Pražské synagogy – konzultace překladů (A. Pařík)
- Průvodce Židovská Praha – texty, korektury (A. Pařík)
- Boskovická synagoga – průvodce, spolupráce na textu (A. Pařík)
- Benjamin Levy – skládačka pro výstavu, plakát (H. Vašková)
- Adolf Kohn – skládačka pro výstavu (A. Pařík)
- Adolf Kohn – Malíř pražského ghetta, katalog (A. Pařík)
- Michal Singer – skládačka pro výstavu (A. Pařík)
- Pražské židovské hřbitovy – příprava textů a obrázků (A. Pařík)
- Příspěvky do Zpravodaje o výstavách a rekonstrukcích


8. Kulturní činnost

a) Kulturní akce Vzdělávacího a kulturního centra ŽMP (VKC ŽMP)

VKC ŽMP připravilo a uspořádalo celkem 103 kulturních programů a akcí. Více než polovinu z nich – 56 – představovaly přednášky jak v rámci programových cyklů, tak na samostatná témata. Mezi programovými cykly byly zastoupeny např. cyklus Setkání s rabínem Sidonem, Židovská abeceda, Židovští umělci 19. a 20. století, Americká židovská literatura a Židovská menšina v Československé republice ve 20. letech. Dále se v centru uskutečnilo 17 koncertů a recitálů, 4 knižní prezentace (Bez adresy – nedobrovolné cestování dobou“ L. Reinerové, Jakob Edelstein R. Bondyové, Červená kráva rabína K. Sidona, Rozhovory na přelomu tisíciletí K. Hvížďaly a Život mezi úzkostí a nadějí J. Kosty), prezentace sborníků Stín šoa nad Evropou“ a Americká židovská literatura, 6 autorských večerů, 4 vernisáže a 3 večery pořádané konzervativní židovskou kongregací Bejt Praha. V kině PONREPO se ve spolupráci s Národním filmovým archivem uskutečnilo 8 filmových přestavení židovských tvůrců nebo se židovskou tematikou.
VKC ŽMP rovněž přispělo k účasti francouzského režiséra Clauda Lanzmanna na 4. mezinárodním filmovém festivalu Jeden svět. Dne 16. dubna se ve VKC ŽMP za velkého zájmu veřejnosti uskutečnila beseda s tímto světoznámým tvůrcem na téma Šoa v umění: dokument nebo fikce. Celodenní seminář Golem v náboženství, vědě a umění, který se konal ve VKC ŽMP 9. října, byl součástí projektu Golem 2002/5763, organizovaného muzeem, Velvyslanectvím Argentinské republiky v ČR a Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze ve spolupráci s Pražskou židovskou obcí.

b) Účast ŽMP na veletrzích

- Mezinárodní knižní veletrh Buchmesse v Lipsku ve dnech 21. – 24. března 2002. ŽMP vystavovalo své nové publikace ve společném stánku České republiky.
- 8. mezinárodní knižní veletrh Svět knihy 2002 v Praze ve dnech 9. – 12. května 2002. ŽMP vystavovalo své nové publikace ve společném stánku s vydavatelstvím Sefer
- 6.veletrh muzeí České republiky v Třebíči ve dnech 22. – 25. května 2002. ŽMP vystavovalo v samostatném stánku starší i nové publikace.

 

c) Pořady ve Španělské synagoze

Od počátku dubna do poloviny srpna a poté znovu od poloviny října do začátku listopadu 2002 se ve Španělské synagoze konaly koncerty klasické hudby, pořádané agenturami AGADA (Music Heritage of the Jewish Culture) a Opera Ars Magna (písňové koncerty Jewels of the Jewish Masters in Old Prague).
Izraelská agentura Golem Theater Ltd současně od 21. července do poloviny srpna pořádala denně muzikálové představení Golem autorů Hamutal Ben Zeev-Efrona a Shlomo Gronicha.
Agentura Arco Diva dokončila v dubnu 2002 druhý abonentní cyklus koncertů klasické hudby a v říjnu zahájila třetí nazvaný Pražské hudební večery ve Španělské synagoze. Kytarista Lubomír Brabec na něm postupně představil své hosty – klavíristu Martina Kasíka, violoncellistu Jiřího Hoška, houslistu Pavla Šporcla, harfenici Kateřinu Englichovou, varhaníka a cembalistu Jaroslava Tůmu a flétnistku Žofii Vokálkovou.
Židovské muzeum v Praze rovněž v prosinci uspořádalo koncert Jany Lewitové a Vladimíra Merty Sefardské písně, věnovaný dobrovolníkům, kteří muzeu pomohly s odstraňováním následků ničivých záplav.
Z dalších hudebních produkcí možno zmínit Koncert skladeb Viktora Ullmanna, pořádaný Goethe Institutem spojený s krátkou přednáškou, abonentní koncert Talichova komorního orchestru a koncert z děl terezínských skladatelů – Hanse Krásy, Gideona Kleina a Viktora Ullmanna, pořádaný Terezin Chamber Music Foundation z Bostonu (USA).
Agentura Andreje Ernyeie upořádala v únoru komponovaný pořad Purimové rozjímání.
Španělská synagoga byla využívána k hudebním produkcím pořádaným VKC ŽMP a konzervativním židovským bohoslužbám pořádaným Beit Praha .

9. Vlastní publikační a prodejní činnost

 

a) Publikace a upomínkové předměty ŽMP, propagační materiál
- Nové publikace:
Odborný judaistický sborník Judaica Bohemiae ročník XXXVIII/2002 (náklad 500 ks)
Boskovická synagoga. Průvodce. ŽMP 2002 / The Boskovice Synagogue. Guide (náklad 1000 ks česky, 2500 ks anglicky)
Sešit k projektu VKC ŽMP Noemova archa (náklad 2000 ks)
Pracovní sešit VKC ŽMP pro žáky a učitele (5000 ks)
Sborník Americká židovská literatura (náklad 800 ks)
Pražské synagogy (hebrejsko-rusko-japonská mutace, náklad 3000 ks)
Židovská Praha – (česky, anglicky, německy, francouzsky, italsky, španělsky, náklad 6 x 3000 ks )
Výstavní katalog A. Kohna (náklad 1060 ks anglicky, 1080 ks česky)
Průvodce Maiselovou synagogou (náklad 5000 ks anglicky)

- Dotisk publikací zničených povodní:
Průvodce Klausovou synagogou (náklad 3000 ks anglicky)
Židé, dějiny a kultura (náklad 2000 ks česky)
Pohlednice 18 druhů po 2 000 ks
Monografie A. Kohn (náklad 1000 ks česky, 1000 ks anglicky)
Průvodce Klausovou synagogou (náklad 2000 ks francouzsky)
Pražské synagogy (česko-anglicko-německá mutace, náklad 3000 ks)
Stín šoa nad Evropou (500 ks)

- Upomínkové předměty:
Tužky šestihranné s logem ŽMP, 2 veletucty
Kresby terezínských dětí v paspartách, 140 ks Pohlednice/ 4 druhy po 2000 ks,
Repliky sbírkových předmětů: pohárky na kiduš ve dvou provedeních (2x50 ks)
Upomínkové předměty papírového charakteru pro výstavu textilu (prostřednictvím firmy NAGA)
Pohlednice velké zaplavené Pinkasovy synagogy – 2 druhy po 2000 Kč
- Propagace:
Skládačky na výstavy R. Horwitz (náklad 600 ks česky, 900 ks anglicky. ), B. Levy (česko-anglicky, náklad 1000 ks), A. Kohn (náklad 1000 ks anglicky), Expozice stříbra (2000 ks anglicky
Pozvánky na výstavy /R. Horwitz 600 ks, B. Levy 600 ks, A. Kohn 500 ks, M. Singer 600 ks)
- Letáčky Galerie Roberta Guttmanna: R. Horwitz - česky 1000 ks, anglicky 2000 ks, B. Levy – česky 1000 ks, anglicky 3000 ks, A. Kohn - česky 2500 ks, anglicky 4500 ks
- Další letáčky: židovský hřbitov ve Fibichově ulici (3000 ks – česky), Starý židovský hřbitov – nová trasa (50 000 ks – v 6 jazycích), letáčky ke vstupenkám (50 000 ks italsky, 100 000 ks německy, 50 000 ks hebrejsky)
- Zpravodaj ŽMP (4 x 2000 ks)
- Novoročenka (1000 ks)
- Plakát B. Levy (700 ks)

- Inzerce:
Pravidelně v periodicích Praha srdce Evropy, Přehled kulturních pořadů, Kultura v Praze, Prague Events, Co kdy v Praze, Praha srdce Evropy, katalog muzeí a galerií

 

b) Prodej v prostorách ŽMP

ŽMP pronajímalo v roce 2002 prodejnu publikací a upomínkových předmětů se židovskou tematikou v Maiselově synagoze (společnost Museum Stores do 30. června, poté Relax Group), Klausové synagoze (Roman Tympl) a Španělské synagoze (Relax Group) .

c) Prodej prostřednictvím Internetu
Od dubna 2002 začala být vytvářena databáze kontaktů, ve které je nyní více než 1100 židovských obcí (většinou z USA), dalších více než 350 židovských obcí vlastnících Tóru z území Čech nebo Moravy a další kontakty (organizace Hillel, školy, university, muzea apod.) Na jejich adresy jsou prostřednictvím emailu zasílány aktuální informace o ŽMP (nových publikacích, nových číslech Zpravodaje). Zasílané informace o nových publikacích ŽMP zvýšily zájem o jejich nákup prostřednictvím internetové stránky ŽMP. K propagaci publikací jsou také využívány emailové skupiny zájemců o judaistickou literaturu a židovská muzea.

 

10. Archiv a dokumentace

a) Archivy a dokumentace židovských obcí (archivářka V. Hamáčková)
Kromě průběžné péče o fond a depozitáře byly vykonány následující činnosti:
- Spolupráce při přípravě projektu nové archivní budovy
- Poskytování badatelských služeb (celkem 132 badatelských návštěv, 22 rešerší a odpovědí na písemné dotazy a na 120 konzultací včetně telefonických)
- Pokračování revize a počítačového zpracovávání Sbírky hudebnin
- Pokračování revize archivních knih fondu Židovská obec Praha v souvislosti s přípravou seznamu materiálu pro restaurování
- Překartonování části fondu ŽNO Praha

 

b) Katalog židovských obcí (správce J. Fiedler)

- Doplňování databáze podle osobní kartotéky (ukončeno dalších 38 souborů), redakce encyklopedických hesel jednotlivých obcí
- Vypracovávání rešerší a zodpovídání dotazů badatelů
- Spolupráce se Státním ústavem památkové péče na víceletém grantovém projektu dokumentace židovských památek v ČR
- Sestavení soupisu judaik v mimopražských muzeích a institucích pro sbírkové oddělení (podle vlastní kartotéky a databáze)
- Z vlastních negativů bylo pro dokumentaci ŽO připraveno ke zhotovení zvětšenin 1136 záběrů

 

c) Dějiny holocaustu

- Archivní sbírka Terezín:
Pořádání a reinventarizace včetně příslušných oprav inventáře (dokončení inv. č. 327 a zpracování inv. č. 328 a 329 – celkem 12 kartonů)
- Archivní sbírka Dokumenty perzekuce:
Editování a korektury překladu inventáře
- Osobní pozůstalosti a sbírky:
Pozůstalost Bedřicha Karla Fišery: uspořádání a zajištění odvozu skartovaných spisů

- Přírůstky:
Akce Pomozte pátrat po zmizelých sousedech zahájená v roce 2001 pokračovala i v roce 2002. Osobním kontaktem nebo prostřednictvím poštovního styku se na oddělení obrátilo přibližně 500 osob. Byly získány originály nebo kopie archivních dokumentů (rodinná korespondence, loučení před transportem, dopisnice z terezínského ghetta a koncentračních táborů, ilegální dopisy, osobní dokumenty), fotografie (školní, rodinné, portrétní) a vzpomínky na židovské rodiny či komunity. S tím souviselo vyhledávání informací, identifikace osob a zajišťování kopií zapůjčených dokumentů. Cca 25 kartonů materiálů. Prozatím hrubě uspořádáno abecedně podle dárců.

- Sbírka fotografií:
- Dokončení reinventarizace oddílu V. „Odboj“
- Zpracování souboru fotografií vztahujících se k transportům v Pobaltí, koncentračním a pracovním táborům v Pobaltí, ghettu v Rize (převzato od Institutu Terezínské iniciativy)
- Hrubé zpracování nově získaných fotografií: zajištění výroby kopií, popis a vyhledání osobních údajů (ghetta na Lublinsku, v Minsku a koncentrační tábor v Malém Trostinci)

- Projekt Vzpomínky pamětníků:
- Shromažďování, zpracování a přepisování nových vzpomínek a průběžné vkládání údajů do počítačového programu: 50 vzpomínek
- Pokračování ve zpracování vybraných vzpomínek z archivních sbírek a jejich začlenění do databáze vzpomínek. Bylo dokončeno zpracování ze sbírky Dokumenty perzekuce – 155 vzpomínek
- Výběr, příprava materiálu a jeho převedení do elektronické formy pro diplomovou práci Martina Tučka Zkoumání osudu českých Židů pomocí jejich biografií (Fakulta sociálních věd UK obor sociální antropologie)
- Zajištění převodu starších strojopisných textů vzpomínek do počítačového programu
- Spolupráce na projektu Bena Edena: Lifebook (Kniha života). Práce se sbírkou vzpomínek – vyhledávání údajů, konzultace

- Kopírování vzácných archivních dokumentů:
Scanování:
inv.č. 306 – Hlas půdy (37 fol.)
inv.č. 307 – Úkoly dětí (44 fol.)
inv.č. 324 – Fritz Janowitz (133 fol.)
inv.č. 79 – Klepy č. 2-5 (33 fol.)
Laserové kopie:
inv.č. 325 – Dětské básně (96 fol.)

- Restaurování:
Časopisy: Židovské listy (roč. 1940, č. 2-26 a výroba ochranných archivních krabic)
Sbírka Terezín:
inv.č. 178b – 1 Jahr Hamburger Kaserne (98 fol.a desky a pečeť)
inv.č. 306a – Hlas půdy (20 fol.)
inv.č. 307 – Úkoly dětí (5 fol.)
inv.č. 307/2 – Klasifikační přehledy (25 fol.)
inv.č. 317a – Programy a vstupenky (6 fol.)
inv.č. 318 – Ester (4 fol.)
inv.č. 319a – Karel Švenk (3 fol.)
inv.č. 326 – Deník Fritz Janowitz (165 fol.)
inv.č. 308a – čítanka Sluníčko I. (165 fol.)
Sbírka Dokumenty perzekuce:
inv.č. 64/11 – korespondence z KT Schwarzheide (26 fol.)
inv.č. 79 – literární činnost, Anita Fischerová (27 fol.) časopis Klepy, č. 2-10
inv.č. 79 – Hanuš Bonn (2 fol.)
inv.č. 79 – Viktor Hahn (32 fol.)
Pozůstalost Gideona Kleina:
inv.č. 1 –5 hudební pozůstalost (36 fol.)

- Poskytování badatelských služeb: 72 návštěv

- Rešerše a konzultace:
Osvětimské album, Terezínský film, Život a dílo Ilse Weberové, literatura o holocaustu, transporty do Minska a Malého Trostince, terezínská literární tvorba, Památník v Pinkasově synagoze, klasifikace koncentračních táborů, Židé na Jihlavsku.
- Běžná korespondence: cca 575 (podstatná část v souvislosti s akcí Pomozte pátrat po zmizelých sousedech)
- Památník obětem šoa v Pinkasově synagoze:
- Průběžné shromažďování podkladů k opravám a doplňkům nápisů, provedení dodatků a oprav, zajišťování fotografií nápisů
- Průběžné vyhotovování počítačových soupisů s údaji o jednotlivých obětech a skupinách obětí – cca 500 soupisů (většinou v souvislosti s projektem Pomozte pátrat po zmizelých sousedech). Dále pořizování podkladů pro vybudování památníku obětí v Chrasti u Chrudimi, Černovicích, Mladé Vožici, Nymburku, Dačicích, Jevíčku, Přešticích
- Předání databáze ŽMP Institutu terezínské iniciativy, propojení a porovnání databází, vyhodnocení rozdílů a zpřístupnění zjednodušené verze databáze Institutu Terezínské iniciativy.

11. Sbírky

a) Sbírkové oddělení
I. Sbírka malby, kresby a grafiky (M. Hájková)
- Do sbírky přibylo 82 předmětů (49 nákupů, 33 darů). Sbírka malby byla doplněna o díla Georga Karse (Berlin – Tiergarten, olej na plátně, 65 x 75 cm), Bedřicha Feigla (Hlava ženy, olej na plátně, 50,5 x 40,5 cm), Alfréda Justitze (Portrét sedícího muže, olej na plátně, 34,5 x 30,5 cm - dar manželů Klabíkových, Praha), Alfonse Muchy (Portrét mladé ženy, olej na dřevě, 40 x 32 cm – dar paní Hany Zahrádkové, Velký Rybník), Salomona Salomonowitze (Dívka se džbánem, olej na plátně, 59 x 50 cm), Michala Singera (Na kořenech, olej na plátně, 95 x 125 cm). Kolekce kreseb se rozrostla o díla Mané Katze, Georga Karse, Alfréda Justitze, Jakuba Bauernfreunda, Lotte Schroetter-Radnitzové, Bedřicha Feigla, Hugo Steinera-Prag, Karla Fleischmanna, Leo Haase, Roberta Piesena a Aleše Veselého. Do grafické sbírky přibyly dva grafické listy – suchá jehla a lept – od Emila Orlika a soubor plastiky byl doplněn o odlitek posmrtné masky pražského spisovatele Oskara Bauma;
- Pokračoval dlouhodobý projekt restaurování a konzervace sbírky malby, kresby a grafiky. Pozornost se soustředila především na restaurování souboru malby, který byl v minulosti nejvíce postižen nevhodným uložením. Zároveň pokračovalo pořádání sbírky kresby a grafiky, přičemž došlo k vytřídění předmětů, které byly převedeny do sbírky rukopisů a do sbírky historické fotografie (ve fotoarchivu ŽMP). Celkem bylo restaurováno 144 maleb ze sbírek ŽMP (106 obrazů Adolfa Kohna a 38 děl dalších autorů – např. Alfréda Justitze, Ludwiga Bluma, Bruno Berana, Jakuba Bauernfreunda, Marianne Lederer, Marie Münzer-Thorwart, Františka Foltýna, Leo Haase, Ernsta Aschera, Ignáce Perelese, Fidelise Walcha aj.)

 

II. Restaurátorská dílna papíru (M. Kropáčková, J. Stankiewicz)
- Spolupráce při přípravě výstav. V ŽMP: adjustace akvarelů B. Levyho (42 obrazů). Mimo ŽMP: konzervace a restaurování objektů, adjustace do paspart a rámů a zhotovení protokolů o stavu jednotlivých objektů – 1 pastelu a 2 kreseb Friedl Dicker Brandeisové, 10 kreseb M. Kopfa, 5 kreseb K. Fleischmanna.
- Pro sbírku kresby a grafiky bylo restaurováno 5 pastelů a 10 kreseb.
- Faksimile pro stálé expozice ŽMP: Maiselovu synagogu (55 plošných objektů v paspartách a 14 knižních vazeb), Španělskou synagogu (1 faksimile knihy) a Klausovou synagogu (1 faksimile svitku Ester).
- Pro sbírku rukopisů a starých tisků bylo restaurováno 10 papírových vystřihovánek,7 svitků Ester, 6 pergamenových tabulek.
- Pro knihovnu muzea bylo restaurováno 16 knih po dezinfekci v Národní knihovně.
- Pro archiv ŽMP byla dokončena konzervace knižních vazeb 10 judiciálních protokolů a 3 rukopisů. Bylo zajištěno mechanické čištění 85 knih a vyrobeno 130 speciálních pouzder z archivní lepenky. Bylo dokončeno restaurování knižního bloku rukopisu inv.č. 3.326 (cca 600 listů).
- Pro oddělení holocaustu byl restaurován chlapecký časopis z koncentračního tábora Terezín Klepy
- Restaurování papírových a pergamenových předmětů pro jednotlivá oddělení bylo zajištěno u externích restaurátorů a knihařů.

 

III. Sbírka textilu (D. Veselská)
- Pokračoval dlouhodobý projekt odborného zpracování donačních nápisů na sbírkových textiliích. Bylo přepsáno a přeloženo dalších cca 720 nápisů.
- Pokračovala katalogizace sbírkových textilií. Bylo zkatalogizováno 350 předmětů (byla dokončena katalogizace pláštíků na Tóru, textilií z doby 2. světové války a zahájena katalogizace fragmentů).
- Průběžně probíhalo vkládání dat do muzejního databázového archivačního systému (pláštíky na Tóru).
- Byly zpracovány podklady k 5 badatelským dotazům.

 

IV. Restaurátorská dílna textilu (H. Votočková, V. Nauschová)
- Bylo restaurováno a konzervováno 84 ks textilií.
- Bylo vybráno 75 textilií, které byly zadány k externímu restaurování.
- Byla provedena adjustace roucha a praporu kabalisty Solomona Molcha ze 16. století v expozici v Maiselově synagoze.
- Byla dokončena fotodokumentace souboru drobného textilu – spolkové textilie.
- Kompletně byl přečíslován textilní soubor Genizot včetně našití nových čísel.
- Byla našita inventární čísla na pláštíky na Tóru – 300 ks.

V. Sbírka kovů (J. Kuntoš)
- Do sbírky kovů a přidružených menších sbírek přibylo 8 předmětů (6 nákupů, 1 dar, 1 nález z depozitáře).
- Ve spolupráci s ČVUT byly pomocí atomové spektrografie započaty zkoušky měření ryzostí stříbra sbírkových předmětů a jeho složení.
- Pokračovalo doplňování autorství u předmětů vídeňského původu.
- Bylo započato zpracovávání sbírky kořenek s důrazem na filigránové předměty.
- Bylo zodpovězeno 7 badatelských dotazů.

VI. Restaurátorská dílna kovů (M. Jarešová, P. Veselý)
- Byla provedena konzervace a restaurování 86 ks stříbrných a mosazných sbírkových předmětů pro stálé expozice ŽMP a zápůjčky na výstavy.
- Pro externí restaurování bylo vybráno 6 ks rozměrných mosazných a železných sbírkových předmětů.
- Byly vybrány dřevěné předměty pro externí restaurování a restaurován byl 1 ks historického nábytku (sekretář inv.č. 173.928).

 

VII. Dokumentace sbírkového oddělení (M. Veselská, H. Mlsová, S. Hlaváčková, H. Kopřivová)
- Bylo vypracováno 28 smluv o výpůjčce k výstavním účelům (5 pro zahraniční instituce a 23 pro instituce tuzemské včetně židovských obcí). Zahraničním institucím bylo zapůjčeno 27 sbírkových předmětů, institucím v České republice bylo zapůjčeno 395 sbírkových předmětů.
- Bylo vypracováno 75 výpůjčních smluv a 81 smluv o dílo pro externí restaurátory – kromě oprav a restaurování se jednalo i o výrobu kopií sbírkových předmětů, rámování obrazů pro výstavní účely apod.
- Bylo vypracováno 23 kupních smluv pro nákup uměleckých předmětů od aukčních síní i fyzických osob.
- Do Knihy přírůstků bylo zapsáno 334 položek (celkem 606 sbírkových předmětů). Z toho 52 předmětů tvoří nákupy, 107 předmětů dary, 146 předmětů bylo převedeno z oddělení holocaustu a 301 předmětů pochází z revizí depozitářů ŽMP, z postupného zpracování nálezů z genizot a z druhotných svozů ze židovských obcí v Čechách a na Moravě.
- Sbírky byly obohaceny o dary od jednotlivců i institucí. Laskavými dárci se stali: Petr Pokorný, Helena Bergerová, Alena Klabíková, Jana Hynčicová, Dana Svobodová, Jarmila Vítková, Hana Zahrádková, Ivana Sádlová, Benjamin Levy, Alžběta Horovitzová, Pražská židovská obec, Galerie Ztichlá klika, Okresní muzeum v Kutné Hoře.
- Sbírkový fond byl zapsán do Centrální evidence sbírek při MK ČR (H. Mlsová).
- Nadbytečné speciální katalogy byly zredukovány – základ evidence nyní tvoří doplněný hlavní aritmetický katalog a speciální katalog předmětů řazený podle svozových lokalit (H. Mlsová).
- Pokračoval projekt scanování německého katalogu (ke konci roku 2002 bylo nascanováno celkem 120 svazků). Souběžně se scanováním katalogu probíhalo jeho konzervátorské a restaurátorské ošetření a převazba. Obsah katalogu byl současně přepisován do textového editoru a v součinnosti s pracovníky správy depozitáře ŽMP konfrontován se stavem a počty sbírkových předmětů. Na tomto základě se ozřejmil stav katalogizace II. stupně v jednotlivých sbírkových fondech.
- Pokračovalo detailní zpracování německého katalogu do databáze v Excelu – podrobně byly zpracovány lokality Staré židovské muzeum, Treuhandstelle, S. H. Lieben (H. Mlsová);
- Byla vypracována databáze veškerých dostupných záznamů k výpůjčním smlouvám uzavřeným od roku 1995 (S. Hlaváčková).
- Z dostupných zdrojů byl vypracován seznam výstav, na nichž muzeum participovalo v letech 1945-2002. (Na tomto základě budou dále zpracovány seznamy vystavených předmětů podle inventárních čísel.) (M. Veselská, H. Mlsová).
- Byl zahájen zkušební přepis údajů z přírůstkových knih do nově vytvořené databáze v Excelu – byly zpracovány menší soubory předmětů, např. kořenky, koruny (S. Hlaváčková).
- Do databáze v Accessu byly zpracovány požadavky židovských náboženských obcí z let 1945 -1950 na vydání liturgických předmětů ze sbírkového fondu muzea (H. Kopřivová).
- Byla zpracována kartotéka vydaných předmětů – dostupné informace o předmětech vydaných ze sbírkového fondu muzea po 2. světové válce židovským náboženským obcím (M. Veselská).
- Z dostupných zdrojů byla zpracována databáze odpisových protokolů a k nim příslušejících inventárních čísel (M. Veselská, H. Kopřivová).
- Byla vypracována archivní rešerše k pohybu předmětů v rámci sbírkového fondu ŽMP v letech 1945-50 (M. Veselská).
- Bylo vypracováno 8 rešerší pro externí badatele (M. Veselská).
- Byla provedena fotodokumentace a dokumentace nejzajímavějších předmětů z tzv. Barkányho sbírky, nacházející se v současnosti v Prešově (D. a M. Veselská).
- Na základě dohody uzavřené s Federací židovských obcí v ČR byl zahájen projekt převodu liturgických předmětů neužívaných v jednotlivých židovských obcí do správy ŽMP (příprava podkladů, provedení revize ve většině židovských obcí v Čechách a na Moravě).
- Ve spolupráci s kurátory byl zahájen projekt dokumentace judaik mimo sbírky ŽMP na území České republiky. Byly přitom zpracovány předměty ze sbírek těchto muzeí: Muzeum Třešť, Muzeum Polná, Západomoravské muzeum v Třebíči, Podještědské muzeum Karoliny Světlé Český Dub, Městské muzeum Žamberk, Muzeum v Bruntále, Zemské slezské muzeum Opava, Vlastivědné muzeum v Olomouci, Muzeum Komenského v Přerově, Zámecké muzeum Tovačov.

 

VIII. Fotoarchiv (Š. Kovařík, P. Máčová)
- Pokračovalo vypalování CD se snímky pro potřeby ŽMP a externích badatelů.
- Začal se užívat počítačový program pro automatické čtení obrazových dat uložených na serverech fotostudia ŽMP.
- Bylo odpovězeno na dotazy 80 badatelů či institucí, přibližně 25 badatelů a novinářů navštívilo fotoarchiv osobně.
- Pokračovalo vyhledávání a výroba fotografií pro publikaci ŽMP Textiles from Bohemian and Moravian Synagogues from the Collections of the Jewish Museum in Prague a připravovanou výstavu K slávě a ozdobě – textilní skvosty z Českých a Moravských synagog.
- Pokračovala výroba snímků ze skleněných negativů archivu ŽMP (88 snímků).
- Pokračovala revize veškerých materiálů uložených ve fotoarchivu.
- Bylo uděleno 53 povolení s právem reprodukce

 

IX. Fotooddělení (P. Kliment, D. Cabanová, Y. Dunděrová, J. Tatranský, A. Kindelmannová)

- Projekty digitalizace sbírek a archivů ŽMP, fotopráce pro účely správy sbírek: Pokračovala digitalizace sbírky synagogálního textilu se zaměřením na přípravu výstavy K slávě a ozdobě. Bylo zhotoveno 602 záběrů (380 inv. čísel). Digitalizace válečného katalogu pokračovala naskenováním 22 500 záběrů. Pro oddělení holocaustu bylo provedeno 1046 záběrů. Digitalizace sbírky obrazů pokračovala skenováním obrazové dokumentace restaurátorských zpráv. Bylo pořízeno 1071 záběrů (231 inv. čísel) V rámci příprav výstavy byla digitalizována i kolekce obrazů A. Kohna.

- Fotopráce pro účely publikační a výstavní činnosti ŽMP, dokumentace hřbitovů: Pro publikace vydávané ŽMP (Židovská Praha, Pražské židovské hřbitovy, Boskovická synagoga) byly pořízeny snímky hřbitovů, náhrobků a jejich detailů, architektury a uměleckých děl. Pokračovala dokumentace hřbitova v Brandýse nad Labem. Pro uvedené účely bylo provedeno 717 záběrů hřbitovů a náhrobků a 509 ostatních snímků. V souvislosti s výstavou děl A. Kohna bylo odevzdáno 168 záběrů (147 inv. č.). Pro ostatní publikace (muzejní čtvrtletní Zpravodaj, Judaica Bohemiae, publikace k výstavám) bylo odevzdáno 334 záběrů (270 inv. č.)

- Fotodokumentace vlastní činnosti ŽMP: Byla prováděna dokumentace škod způsobených záplavami stejně jako opravy a rekonstrukce objektů. V souvislosti se záplavami bylo předáno 3 397 záběrů. Byla dokumentována výstavní a společenská aktivita ŽMP a vybraných akcí VKC ŽMP v rozsahu 1 114 předaných záběrů. Celkem bylo do fotoarchivu ŽMP předáno nebo jiným způsobem užito 31 630 snímků.


b) Oddělení judaistiky a dějin Židů

I. Sbírka rukopisů a starých tisků (O. Sixtová)
Kromě průběžná péče o fond (včetně zodpovídání dotazů a badatelských požadavků) byly vykonány tyto činnosti:
- Čištění a restaurování především svitků Ester a jednolistů
- Scelení sbírky jednolistů (převod ze sbírkového oddělení), zčásti též čištění a uložení
- Soupis a fotodokumentace 64 svitků převzatých z Jubilejní synagogy v Praze
- Sbírka byla obohacena dary Okresního muzea v Kutné Hoře (svitek Tóry a svitek Ester) a paní Alžběty Horovitzové (jahrzeitová tabulka)

 

II. Sbírka písemného materiálu z geniz (O. Sixtová)
- Doplňování katalogu nálezů
- Fotodokumentace hřbitova v Luži (v rámci zpracování genizy z lužské synagogy)


12. Knihovna a referenční centrum

a) Statistika

 

Návštěvnost: počet registrovaných badatelů: 789
počet nových badatelů: 109
počet badatelských návštěv: 1031
Výpůjčky: počet vypůjčených knih: 668
počet knih vypůjčených krátkodobě (zaměstnanci ŽMP): 232

 

Referenční centrum

- Návštěvnost:
počet návštěvníků: 646
počet exkursí: 6
V roce 2002 byla knihovna ŽMP zapsána do centrální evidence knihoven Pro veřejnost byla otevřena dva dny v týdnu, referenční centrum v pracovní dny. Od 13. srpna do 14. října 2002 byly knihovna i referenční centrum uzavřeny kvůli záplavám.

- Přírůstky (akvizice):
knihy: 1613 titulů (z toho 617 pro VKC ŽMP a 53 pro Referenční centrum)
periodika: 18 titulů (z celkového počtu 641 titulů tvoří zahraniční periodika 526 titulů, domácí 115 titulů)
CD-ROM: 10 titulů pro knihovnu, 15 pro Referenční centrum

b) Účast na akcích
- Semináře
Archivy, knihovny a muzea v digitálním světě 2002 (SKIP ČR, Praha)
Knihovny současnosti 2002 (SDRUK, Seč u Chrudimi)
Setkání SUALEPH (SUALEPH, Praha; SUALEPH, SNK Martin - Slovensko)
Informační zdroje pro humanitní a společenské vědy (AV ČR, Praha)
Cultivate (SÚA, Praha)
Elektronické zdroje a databáze Weblog (NK Praha)
Neviditelný web (AV ČR, Praha)
Jüdische Sammlungen (Jüdisches Museum Dorsten - SRN)
13th ICAU meeting (ICAU, Paříž – Francie)
- Konference
Inforum 2002 (VŠE – AIP, Praha)

- Veletrhy
Svět knihy 2002 (Praha)
Buchmesse Leipzig 2002 (Lipsko - SRN)

c) Odborné návštěvy a konzultace v knihovně a referenčním centru ŽMP

I. Česká republika
- Národní knihovna, Praha, oddělení starých tisků a rukopisů, oddělení periodik
- Národní knihovna, Praha, Centrální depozitář
- Knihovna Orientálního ústavu AV ČR, Praha
- Městská knihovna, Praha
- Knihovna Uměleckoprůmyslového muzea, Praha
- Antikvariát a galerie Ztichlá klika, Praha
- Sdružení knihovníků a informačních pracovníků, Praha
- Ústav výpočetní techniky University Karlovy, Praha
- Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha
- Muzeum Komenského, Přerov
- Okresní muzeum, Rychov nad Kněžnou
- Znamení čtyř – architektonická kancelář, Praha
- Ing. J. Červenák – klimatolog, Praha
- Ing. Z. Bláha – výroba kompaktních regálů, Vraný

 

II. Zahraničí
- Ori Ainy – Ex Libris, Israel
- J. Hlaváčová – Pestalozzi Bibliothek, Zurych
- Dr. M. Patka – Jüdisches Museum, Wien
- Dr. G. Silagi – Monumenta Germaniae Historica, München

 

d) Automatizace provozu

- Systém Aleph
K 31.12.2002 bylo do systému Aleph zpracováno 16 954 záznamů (nové přírůstky do katalogizačního modulu, starší publikace v katalogizačním modulu – retrokatalogizace, záznamy v hebrejské bázi, analytické záznamy vybraných periodik)
Práce v modulech Akvizice a Seriály, příprava modulů Výpůjčky a OPAC na WWW

- Internet
Vyhledávání bibliografických informací v katalozích domácích i zahraničních knihoven a v elektronických databázích
Vyhledávání faktografických informací pro potřeby pracovníků muzea i návštěvníků knihovny
Účast v oborových elektronických konferencích

 

e) Digitalizace fondu
- Ve spolupráci s fotooddělením zhotovena digitální kopie tisku modlitební knihy s prvním českým překladem Tefilot Jisrael – Modlitby Israelitůw, Vídeň 1847

 

g) Práce s fondem

- Pokračovala retrospektivní fyzická prohlídka knihovního fondu ke zjištění původních vlastníků a zanesení zjištěných údajů do databáze. K 31. prosinci 2002 byla kontrola provedena u 47 377 knih, do databáze bylo uloženo 28 008 záznamů.
- Byla provedena revize části historického fondu knihovny (signaturová řada I Br.)
- Průběžně probíhaly obsahové prohlídky fondu a následné odpisy vyřazených publikací
- Mikrobiologický průzkum a následné ošetření bylo provedeno u 136 svazků
- Ve spolupráci s restaurátorskou dílnou bylo restaurováno 31 svazků
- Bylo zhotoveno 70 ochranných pouzder pro restaurované a ošetřené svazky
- Externě bylo restaurováno 55 svazků ze studovny a 27 z referenčního centra
- Nové vazby byly zhotoveny u 10 svazků
- Byly provedeny mikrobiologické průzkumy v depozitářích

 

13. Počítačová síť
a) Všeobecná hardwarová a softwarová podpora uživatelů

Bylo zakoupeno 8 nových počítačů, včetně operačních systémů a stejný počet uživatelských programů MS Office XP. Rovněž byl zakoupen záložní zdroj pro nejdůležitější servery.


b) Rozšiřování lokální sítě

Lokální počítačová síť byla rozšířena a je do ní připojeno 70 počítačů.

 

c) Elektronická pošta a Internet

Pracovníci připojení do lokální počítačové sítě, mají přístup k elektronické poště a Internetu. Komunikační software umožňuje vybírat poštovní schránky přes Internet a upozornit na došlou zprávu odesláním SMS. Rychlost pevné linky pro připojení na Internet byla rozšířena na 256 kb/s.

 

d) Muzejní digitální archivační systém

Tzv. Smart-verze muzejního databázového archivačního systému vyvíjená ve spolupráci s firmou X-Media byla dokončena a bylo zahájeno její testování (M. Veselská, V. Vrbický).

 

e) Zajištění antivirové kontroly

Antivirová databáze byla průběžně aktualizována stejně jako antivirový program.

 

f) Telefony

Byla uzavřena smlouva s firmou GlobalTel a.s., která zajišťuje levnější meziměstské, mezistátní, i mobilní telefonování.


14. Technická a stavební činnost

Povodeň v srpnu 2002 překonala všechny historicky doložené záznamy a význačně poškodila následující objekty ŽMP: Administrativní budovy v ulici U Staré školy 141 a 153, Španělskou synagogu, Pinkasovu synagogu, Starý židovský hřbitov, Klausovou synagogu, Maiselovu synagogu, Obřadní síň, sklady v Jáchymově ulici. Po kulminaci Vltavy bylo nutné postupně odčerpávat kontaminovanou vodu, vyklidit zatopené části, zajistit likvidaci zničených věcí, zajistit statické prohlídky a posudky a ve staticky ohrožených objektech sledovat vývoj trhlin v nosných konstrukcích. Dále bylo třeba provést odborné prohlídky, v nezbytných případech zajistit náhradní zásobování elektrickým proudem, opravy a revize elektroinstalace. Zaplavené konstrukce musely být několikrát desinfikovány, ze zasaženého zdiva byly odstraňovány plísně a vykvétající sole. Záchranné práce pokračovaly větráním, vysoušením a sanováním poškozených konstrukcí a prostor. Nehledě na tyto mimořádné činnosti se podařilo uskutečnit naprostou většinu původně plánovaných akcí.

 

a) Opravy a rekonstrukce

I. Administrativní budova
Voda při srpnových povodních zaplavila suterény v průměrné výšce 2 metry a vyřadila veškerou technologii z provozu. Odstraňování škod bylo zahájeno okamžitě po odčerpání vody ze zaplavených prostor. Pro nejnutnější zajištění provozu objektu byly zakoupeny čtyři zdroje náhradního proudu, na které byly nouzově propojeny rozvody EPS a EZS, kalová čerpadla, nouzové osvětlení suterénu a klimatizační přístroje v depozitářích. Voda zcela zničila vlastní trafostanici, která musela být po vysušení nově vybudována. Zničeny byly též technologické rozvaděče, které byly postupně revidovány a obnoveny. Po zprovoznění trafostanice byly provizorními rozvody napojeny na elektrický proud nadzemní patra budovy a v suterénech začaly sanační práce. Na obvodových stěnách byly otlučeny omítky, bylo odstraněno sádrokartonové obložení stěn a stropu, odstraněny poškozené izolace. Nasazením až 32 odvlhčovačů se vlhkost postupně snížila a vhodným temperováním, větráním a užitím speciálních chemických prostředků byl na minimum omezen výskyt plísní. Po revizích a odborných prohlídkách začala být technologie postupně uváděna do provozu, přičemž tyto práce budou skončeny v březnu 2003. Ještě před příchodem zimy v roce 2002 byla v nouzovém režimu, bez měření a regulace, zprovozněna kotelna ústředního vytápění. V návaznosti na úpravy rozvodů tak mohl být objekt vytápěn a byla zajištěn i ohřev teplé užitkové vody. Provizorně byly uvedeny do provozu topné a chladicí stěny v depozitářích a v Galerii Roberta Guttmanna. Technologie strojoven vzduchotechniky a strojovny chladu byla ve velkém rozsahu poškozena a ke konci roku 2002 probíhala její oprava. Všech pět výtahů bylo povodní poškozeno, ke konci roku byly zprovozněny dva.
- Pro omezení vlhkosti suterénních stěn byly provedeny drenáže v chodníku a stěny byly opatřeny nopovou folií
- Na fasádách objektu byly osazeny upoutávky na Galerii Roberta Guttmanna
- Technologie v depozitářích byla zlepšena napojením odvlhčovačů na přímý odvod kondenzátu
- Okna a dveře do depozitářů byly doplněny tepelným a protiprachovým těsněním
- Dílna restaurátorů papíru byla vybavena dvěma chladicími jednotkami, zvlhčovačem a odvlhčovačem, čímž byly vytvořeny lepší podmínky pro práci s citlivými materiály.
- Pracoviště recepce a ostrahy v přízemí bylo doplněno o chladicí jednotky přemístěné z Galerie Roberta Guttmanna
- V suterénu proběhla montáž kompresoru a v budově byl zkompletován a zprovozněn rozvod stlačeného vzduchu.

II. Maiselova synagoga
- Po povodni byly opraveny propadlé části terénu a nádvoří. Byla též provedena sanace suterénních prostor (vyklizení, otlučení omítek, revize a opravy elektroinstalace), opravena vodovodní a kanalizační přípojka.
- Ve výstavním prostoru byla umístěna klimatizovaná trezorová vitrína, jež plní zvýšené nároky na komplexní ochranu z hlediska bezpečnosti, mikroklimatu, osvětlení a chrání též před UV a IR zářením. Požadovaná vlhkost je udržována kalibrovanými Art-sorbovými kazetami, světlo o nízké intenzitě je přivedeno optickými kabely přes příslušné světelné filtry. Povrch stěn a podlahy kryje nátěr s vysokou pohltivostí, která zlepšuje viditelnost i při nízké intenzitě osvětlení.
- V souvislosti s novým zařízením prodejny byly provedeny některé úpravy ve vstupním vestibulu včetně instalace přímotopných panelů

 

III. Španělská synagoga
Uskutečnily se následující činnosti:
- Opravy klempířských prvků
- Provedení úprav osvětlení pro změnu intenzity dle různých požadavků na využití
- Úprava oken a žaluzií v pokladně
- Umístění skleněné zástěny v prvním podlaží s tiráží expozice synagogálního stříbra v Zimní synagoze
- Komplexní údržba a výměna světel ve Španělské synagoze včetně závěsného lustru
- Doplnění informačního systému

 

IV. Klausová synagoga
Uskutečnily se následující činnosti:
- Sanace suterénních prostor, poškozených povodní: otlučení omítek, revize a oprava elektroinstalace, komplexní oprava plynové kotelny.
- Oprava systému teplovodního podlahového vytápění.
- Oprava vitráží
- Čištění a údržba původní topinkové dlažby v Klausové syn.

 

V. Pinkasova synagoga
Při srpnové povodni byla synagoga v hlavní přízemní lodi a jihozápadní předsíni zaplavena kontaminovanou vodou do výše 1,3 m. Ta zničila systém podlahového vytápění, osvětlení, poškodila stěny s nápisy obětí nacistické genocidy i ostatní uměleckohistorické prvky a narušila statiku budovy. K odstranění následků škod byl sestaven odborný tým vedený Ing. J. Červeňákem. Pod dohledem těchto odborníků se po odčerpání vody uskutečnilo čištění a byly ošetřeny stěny s nápisy. Dále byl odstraněn poškozený systém osvětlení zabudovaný do zábradlí a následně, v několika etapách byly odstraněny vrchní vrstvy podlah se zničenými izolacemi a vytápěním. Zároveň probíhaly průzkumy stavebních konstrukcí a byly sledovány statické poruchy budovy. V budově byl rovněž zaveden speciální režim odvlhčování, větrání a náhradního temperování, s cílem minimalizovat vzniklé škody a připravit objekt dle zpracovávaného projektu k rekonstrukci v roce 2003. V souvislosti s celkovou opravou budovy byla v 1. patře synagogy dočasně zrušena stálá expozice kreseb dětí z koncentračního tábora Terezín.

 

VI. Smíchovská synagoga
V roce 2002 bylo vydáno stavební povolení k opravě a rekonstrukci stavby, která bude od roku 2004 při respektování všech uměleckohistorických prvků sloužit jako depozitář obrazů a archiv Židovského muzea s nezbytným kancelářským a provozním zázemím. V roce 2002 se uskutečnilo devět výběrových řízení. Současně probíhaly restaurátorské práce na svatostánku. Byla demolována stará nefunkční přístavba a vykopána stavební jáma pro novou přístavbu synagogy zapažená mikropilotami se speciální zemnící sítí a kanalizačními rozvody pod základovou deskou. Přímo v synagoze byly provedeny bourací práce a základy stavby byly podchyceny sloupy vytvořené metodou tryskové injektáže. Dále byla provedena kanalizační přípojka s napojením na rozvody staveniště. V prosinci 2002 byla uzavřena smlouva na vyšší kompletizovanou dodávku stavby se zhotovitelem Konstruktivou KONSIT a.s.

VII. Kavárna Židovského muzea
Provoz klimatizované vegetariánské kavárny a restaurace s kapacitou padesáti hostů v přízemí administrativního objektu Židovského muzea U Staré školy 1 musel být po povodni přerušen, neboť bylo zničeno technologické zázemí v podzemním podlaží. Zprovoznění kavárny závisí na kompletní opravě těchto prostor. S otevřením se počítá v březnu 2003.

 

VIII. Galerie Roberta Guttmanna
- Byly provedeny dílčí technologické úpravy topení, chlazení, zvlhčování a odvlhčování. Parapetní chladící jednotky a ústřední topení byly nahrazeny systémem temperovaných stropů Nickel, což zlepšuje mikroklimatické podmínky v galerii a umožňuje účelnější využití prostoru k výstavám.
- Na žerď u Španělské synagogy byl zavěšen prapor propagující galerii.

 

IX. Jáchymova 3, Praha 1
Při srpnové povodni byly zatopeny suterénní prostory, jež ŽMP využívá jako sklady oddělení knihovny a fotooddělení. Tyto prostory musely být vyčištěny a vysoušeny. K nezbytné opravě posuvných kompaktních regálů dojde v roce 2003.

 

X. Starý židovský hřbitov
- Při statické prohlídce podzemních prostor podél Pinkasovy synagogy po povodni bylo zjištěno, že nosná konstrukce stropu distanční štoly je oslabena. Proto byla vybudována nová trasa prohlídky pro návštěvníky se zpevněnými cestami, obrubníky a ochranným zábradlím.
- Po povodni byl vypracován znalecký posudek bezpečnosti stromů, na jehož základě musely být některé poraženy a jiné ošetřeny.
- Bylo restaurováno 69 vybraných náhrobků; čistící a konzervační práce byly provedeny na 80 náhrobcích.
- Ve spolupráci s odborným poradcem byly zpracovány podklady k získání grantu ministerstva životního prostředí na pěstební opatření a výsadbu dřevin pro vybrané hřbitovy ve vlastnictví Židovské obce v Praze. Patří k nim i Starý židovský hřbitov a židovský hřbitov ve Fibichově ulici, které jsou ve správě ŽMP.

 

XI. Židovský hřbitov ve Fibichově ulici
Záchranné a konzervační práce byly provedeny na 104 náhrobcích a na 1 tumbě byla obnovena část nápisu

 

XII. Synagoga v Brandýse nad Labem
Prostor pro depozitář knihovny byl rozšířen, byly nainstalovány nové regály a část fondu byla přemístěna. Byly prováděny systému elektrického vytápění.
Byly opraveny nátěry venkovních oken a dveří.

XIII. Údržba
- Ve všech objektech muzea se prováděla běžná údržba. Navíc se podle potřeby prováděly zednické, klempířské, instalatérské a zámečnické opravy, nátěry a malování. Zvýšená údržba byla vyvolána také odstraňováním následků povodně.
- V expozicích se pravidelně měřila optimální vlhkost a byl v nich vypracován nový topný režim. Rovněž probíhala pravidelná údržba elektroinstalace.
- Průběžně se kontroloval stav sbírek a jejich technické zabezpečení sbírek


b) Odborný dohled nad opravami a rekonstrukcemi (A. Pařík)

- Rekonstrukce Jeruzalémské (Jubilejní) synagogy v Praze
- Odborná spolupráce při opravě Pinkasovy synagogy

c) Integrovaný zabezpečovací systém

Na základě revize všech zabezpečovacích systémů ŽMP získalo certifikát garance kvality Asociace technických bezpečnostních služeb Gremium Alarm. Zabezpečení všech objektů ŽMP včetně požární signalizace bylo průběžně zdokonalováno

 

15. Významné návštěvy

květen
- Laura Bushová, manželka amerického prezidenta se svou dcerou Jenny

červen
- představitelé litevského fondu na podporu židovského kulturního dědictví z Vilniusu
- Dr. Subrahmanyan Jaishankar, velvyslanec Indie v České republice

červenec
- Alan Gill, The American Joint Distribution Committee
- Steve Hoffman, Director of the United Jewish Communities
- Iveta Šulca, velvyslankyně Lotyšské republiky v České republice

srpen
- Günther Verheugen, evropský komisař pro rozšíření Evropské unie
- prezident České republiky Václav Havel s chotí Dagmar
- Serge Cwajgenbaum, Secretary Generál of the European Jewish Congress
- rabín Aba Dunner, President of Conference of European Rabbis

září
- náměstek ministra zahraničí Státu Izrael rabín Michael Melchior
- zástupkyně Evropské rady muzeí Lola Mitjas a paní Ulla Keding Olofsson
- Arie Hahn, ústřední tajemník Knesetu

říjen
- ministryně kultury města Hamburk dr. Daňa Horáková
- Jejich královská Výsost velkovévoda Henri a velkovévodkyně Lucemburska Maria Teresa

listopad
- Madeline Albright, bývalá ministryně zahraničí USA
- manželky účastníků jednání pražského summitu NATO


16. Sponzorské příspěvky

a) ze zahraničí

- Nadace a instituce:
The Ronald S. Lauder Foundation (USA)
The Javne Fund (USA)
World ORT (UK, Švýcarsko)
The American Jewish Joint Distribution Committee (USA)
The Jewish Education Center, CANADA.
Anne Frank Stichting (Holandsko)
Tokyo Fuji Art Museum (Japonsko)
Nadace Ezra Bratislava (Slovensko)
Freie und Hanselstadt Hamburg (Německo)
Project Judaica Foundation (USA)
Megaler Misiones Montevideo (Uruquay)
Herzl Foundation (USA)
Congregation Shalom (USA)
Luther Seminar Bayreuth (Německo)
Jüdisches Museum Dorsten (Německo)

 

- Jednotlivci:
Adler J. (USA)
Barylko B. (Polsko)
Bondy R. (Izrael)
Bornstein M. (USA)
Bradman V. (USA)
Cornel M. (USA)
Decatur L. (USA)
Dombro L. (USA)
Goldman N. (USA)
Hybš I. (UK)
Chirlin J. (USA)
Korn V. (Kanada)
Luxemburg Jack A. (USA)
Patz N.(USA)
Rozen Ch. (Izrael)
Sachs J. (Švédsko)
Sova J. (Austrálie)
Starkman V. (USA)
Talisman M.(USA)

 

b) z České republiky

- Nadace a instituce
Magistrát hlavního města Prahy
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy


- Jednotlivci
Ciencala Libor
Crhová M.
Diamant Jiří
Economia, a.s.
Fujan Miroslav
Hofmannová Lenka
Kovačík S.
Kubeša Milan
Margoliusová Daniela
Novotná Hana
Panusová D.
Páral Ivo
Procházka Radek
Skálová Zuzana
Štolbová Věra
Vacek M.

 

17. Poskytnuté dary

Byly určeny na humanitární účely, péči o židovské kulturní dědictví a další akce související s židovskou tematikou a boj proti rasismu a antisemitismu:

Federace židovských obcí v ČR
Lauderova základní škola, Praha
Město Rychnov nad Kněžnou
Nadace Člověk v tísni, Praha
Nadace MAMMA, Praha
Nadační fond pro opuštěné děti Rozum a Cit, Praha 3
Občanské sdružení slabozrakých, Praha
Polský institut v Praze
Tělovýchovná jednota ZORA, Praha
Židovská obec v Praze

 

V Praze 28. ledna 2003
Leo Pavlát
ředitel

 

Příloha: Informace o hospodaření ŽMP

ROZVAHA

(v tis. Kč)

k 31. 12. 2001

k 31. 12. 2002

STÁLÁ AKTIVA    268 080 265 497
Nehmotný investiční majetek 472 729
Hmotný investiční majetek  267 608 264 768
Finanční investice   0 0
OBĚŽNÁ AKTIVA        121 694 135 797
Zásoby                   6 147 4 474
Pohledávky             6 937 5 270
Finanční majetek     106 240 112 656
OSTATNÍ AKTIVA   2 370 13 397
AKTIVA CELKEM   389 774 401 294
VLASTNÍ ZDROJE     351 810 386 233
Fondy                   315 198 351 110
Hospodářský výsledek běžného účetního období 36 612 35 123
CIZÍ ZDROJE         37 964 15 061
Krátkodobé závazky 7 872 14 930
Rezervy                   30 000 0
OSTATNÍ PASIVA    92 131
PASIVA CELKEM    389 774 401 294

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT

(v tis. Kč.)

             k 31. 12. 2001

k 31. 12. 2002

VÝNOSY               168 431 189 589
Tržby za zboží a služby 9 081 6 470
Tržby ze vstupného 148 338 95 206
Dotace                   0 150
Zúčtování rezerv      0 30 000
Ostatní výnosy       11 012 57 763
PROVOZNÍ NÁKLADY    115 680 139 210
Náklady na uskutečněné tržby 33 762 54 768
Osobní náklady                       34 947 37 565
Odpisy                                    12 091 15 687
Ostatní provozní náklady a rezervy   34 880 31 190
DAŇ Z PŘÍJMU                              16 139 15 256
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK          36 612 35 123

 

Struktura zaměstnanců Židovského muzea v Praze 

Židovské muzeum v Praze mělo v roce 2002 v průměru 138 přepočtených zaměstnanců.
Vedení muzea
3
Odborní pracovníci
64
Ostraha objektů
53
Podpůrné činnosti a ostatní zaměstnanci
18

 

Opravy a rekonstrukce objektů (v tis. Kč)

Objekt
1995-2001
2002
Španělská synagóga 33 339 21
Administrativní budova 2 861 95
Maiselova synagóga 14 741 2 296
Pinkasova synagóga 4 281 311
Obřadní síň 1 812 0
Klausová synagóga 5 780 0
Depozitář textilu 2 157 0
Nová administrativní budova 86 321 1 402
Vzdělávací a kulturní centrum 354 260
Smíchovská synagoga 160 13 254
Starý židovský hřbitov 5 364 800
Židovský hřbitov Fibichova, Praha 3 5 202 3 999
Celkem 162 372 22 438

d


 

 

 

Hlavní stránka  O nás  Informace pro návštěvníky  Expozice  Galerie Roberta Guttmanna  Vzdělávací a kulturní centrum  Novinky  Kulturní programy a služby veřejnosti Zpravodaj  Obchod