English

O muzeu

Výroční zpráva 2003

1. Úvodem
2. Základní údaje o ŽMP
3. Statistika návštěvnosti za rok 2003
4. Přehled nově otevřených expozic a uspořádaných výstav
5. Kontakty a spolupráce s institucemi v České republice a v zahraničí
6. Odborná a výzkumná činnost
7. Vzdělávací činnost
8. Kulturní činnost
9. Publikační a prodejní činnost
10. Archiv a dokumentace
11. Sbírky
12. Knihovna
13. Počítačová síť
14. Technická a stavební činnost
15. Významné návštěvy
16. Sponzorské příspěvky
17. Poskytnuté dary
Příloha: informace o hospodaření ŽMP

1. Úvodem

Židovské muzeum v Praze (ŽMP) se v osmém roce své samostatné existence soustředilo na další rozvoj ve všech oblastech své činnosti. Současně se však muselo dále věnovat odstraňování škod způsobených ničivými povodněmi v srpnu 2002. Zasaženy byly především dvě budovy, které po nákladní opravě a rekonstrukci slouží od roku 2001 jako administrativní a odborné centrum muzea, a dále Pinkasova synagoga. Celkově byly přímé povodňové škody v ŽMP vyčísleny na 15,9 mil. Kč na nemovitostech a 6,3 mil Kč na movitých věcech a zásobách. Zatímco administrativní a odborné centrum bylo v plném rozsahu zprovozněno již v první polovině roku 2003, Pinkasova synagoga, Památník obětem šoa v Čechách a na Moravě, mohla být veřejnosti zpřístupněna až v říjnu 2003. Některé drobné restaurátorské práce zde přitom budou pokračovat do března 2004. Díky odpovědnému pojištění, podpoře četných dárců, ale též profesionalitě odborných pracovníků muzea a dodatečným investicím se podařilo vrátit všem povodní postiženým objektům jejich původní podobu, a v některých aspektech jejich stav vylepšit; vykonané práce a dodávky umožňují předcházet případným dalším škodám v případě podobné události, a současně zajišťují vyšší bezpečnost pro návštěvníky.

Po většinu roku 2003 stagnoval turistický ruch, což se projevovalo již od teroristického útoku na Spojené státy v září 2001. Dosažené ekonomické výsledky rovněž negativně ovlivnilo pokračující posilování české koruny vůči americkému dolaru a EURO a neustále se zvyšující náklady na provoz v důsledku obecného hospodářského vývoje země. Muzeum těmto tendencím čelilo jednak částečným snížením pracovních míst v důsledku reorganizace, jednak úsporným programem, který se dotkl všech oblastí činnosti. Ve svém souhrnu však dosažené příjmy spolu s krytím přímých a nepřímých povodňových škod pojišťovnou byly dostatečné na to, aby ŽMP mohlo i v roce 2003 odpovědně vykonávat své poslání bez zásadních omezení. O dosažených výsledcích, za něž všem zaměstnancům muzea patří ocenění a dík, podrobně informuje následující přehled.
Ke konci roku 2003 pracovalo v ŽMP 135 zaměstnanců v hlavním pracovním poměru a 125 pracovníků provádělo práce pro muzeum na základě dohod o práci konané mimo hlavní pracovní poměr.

2. Základní údaje o ŽMP

a) Objekty ve správě ŽMP

- Administrativní budovy v ulici U staré školy 1 a 3, Praha 1 – správa muzea, odborná pracoviště, depozitáře, referenční centrum, restaurace, Galerie Roberta Guttmanna
- Maiselova synagoga – stálá expozice v hlavní lodi Dějiny Židů v Čechách a na Moravě – I. Od počátku osídlení do emancipace. Celkem vystaveno 145 originálů a faksimilií
- Pinkasova synagoga – v hlavní lodi Památník obětem nacistické genocidy českých a moravských Židů, v prvním poschodí stálá expozice Příběh dětí. Dětské kresby z Terezína 1942-1944. Celkem vystaveno 238 originálů a faksimilií.
- Klausová synagoga – v hlavní lodi stálá expozice Židovské tradice a zvyky – I. Synagoga a svátky, na galerii stálá expozice Židovské tradice a zvyky – II. Běh života. Celkem vystaveno 474 originálů a faksimilií. V areálu budovy se rovněž nachází Rezervační centrum ŽMP.
- Obřadní síň – pokračování stálé expozice Židovské tradice a zvyky – II. Běh života. Celkem vystaveno 140 originálů a faksimilií
- Španělská synagoga – v hlavní lodi a na galerii stálá expozice Dějiny Židů v Čechách a na Moravě – II. Od emancipace do současnosti. Celkem vystaveno 535 originálů a faksimilií
- Španělská synagoga – zimní modlitebna: stálá expozice Stříbro českých synagog. Celkem vystaveno 193 předmětů
- Galerie Roberta Guttmanna – výstavní prostor pro pořádání krátkodobých výstav
- Vzdělávací a kulturní centrum ŽMP v Maiselově ulici 15, Praha 1
- Starý židovský hřbitov z 15. – 18. století.
- Židovský hřbitov ze 17. – 18. století ve Fibichově ulici v Praze
- Bývalá synagoga v Praze na Smíchově z 30. let tohoto století – budoucí depozitář obrazové sbírky a pracoviště archivu ŽMP
- Hlavní depozitář textilu ve venkovské synagoze z 19. století
- Synagoga z 19. století v Brandýse nad Labem – v budoucnu úložný prostor pro část knihovny ŽMP

b) Co ŽMP nabízí

- Prohlídku Starého židovského hřbitova z 15. – 18. století, židovského hřbitova v Praze na Žižkově ze 17. – 18. století a pěti stálých expozic v historických objektech
- Prohlídky krátkodobých výstav v Galerii Roberta Guttmanna
- Speciální přednášky a prohlídky prostřednictvím Vzdělávacího a kulturního centra ŽMP
- Semináře s židovskou tematikou
- Kulturní pořady se židovskou tematikou ve Vzdělávacím a kulturním centru ŽMP
- Služby referenčního centra v administrativní budově vybaveného základní judaistickou literaturou a speciálním softwarem
- Služby počítačové učebny ORT zaměřené na židovská témata s připojením na Internet a se speciálním softwarem
- Služby specializované knihovny pro odbornou i laickou veřejnost
- Konzultace pro odbornou i laickou veřejnost k otázkám dějin českých a moravských Židů
- Konzultace pro odbornou i laickou veřejnost k otázkám persekuce českých a moravských Židů za druhé světové války
- Historické obrazové materiály k reprodukci
- Vlastní publikace a propagační materiál
- Možnost rezervovat si návštěvu v přesně určený čas prostřednictvím Rezervačního centra ŽMP
- Prohlídky expozic s kvalifikovanými průvodci
- Prohlídku s individuálním audioprůvodcem na základě smlouvy s firmou Gallery service, s.r.o.

3. Statistika návštěvnosti za rok 2003

 

Statistika návštěvnosti 2003

Celkem návštěvníků

Zahraniční návštěvníci

Domácí návštěvníci

Dospělí

Junioři

Dospělí

Junioři

leden

13 701

10 300

2 999

92

310

únor

15 419

9 825

5 011

79

504

březen

37 352

18 304

17 080

131

1 837

duben

53 768

31 194

20 315

299

1 960

květen

55 339

40 478

11 978

369

2 514

červen

45 892

33 545

10 134

251

1 962

červenec

56 348

39 867

15 860

283

338

srpen

71 358

55 198

15 499

334

327

září

57 111

42 778

10 697

246

3 390

říjen

48 892

35 446

9 960

235

3 251

listopad

31 965

23 314

7 019

236

1 396

prosinec

30 309

22 926

6 155

127

1 101

CELKEM

517 454

363 175

132 707

2 682

18 890

 

4. Přehled nově otevřených expozic a uspořádaných výstav

a) Stálé expozice

- Pinkasova synagoga
Památník obětem šoa z Čech a Moravy byl po opravě a rekonstrukci objektu poškozeného povodní v srpnu 2002 opět zpřístupněn 1. října 2003.
V prvním poschodí synagogy byla znovu instalována stálá expozice dětských kreseb Příběh dětí. Dětské kresby z Terezína 1942-1944 / The Children´s Story. The Children´s Drawings from Terezín 1942-1944. Nově byl v úvodní části výstavy umístěn informativní text o programu Umění v mezních situacích, který probíhá v rámci projektu Vzdělávacího a kulturního centra Židovského muzea v Praze.

b) Krátkodobé výstavy

Galerie Roberta Guttmanna:
- Michal Singer – Obrazy z let 1999-2002, 7. listopad 2002 – 26. leden 2003 (kurátor A. Pařík ve spolupráci se sbírkovým oddělením)
- Hora hor. Pouštní projekty Aleše Veselého / Mountain of Mountains. Aleš Veselý’s Desert Projects, 12. únor – 6. duben 2003 (kurátorka M. Hájková)
- Umlčené tóny – Život a dílo českých židovských umělců Gideona Kleina a Egona Ledeče, 16. duben – 15. červen 2003 (kurátorky A. Franková, J. Šplíchalová)
- „Adolf Kohn. Malíř pražského ghetta“, 26.června – 26.září 2003 (kurátor A.Pařík)
- Nalezené tváře – Vzpomínka na oběti holocaustu v dokumentech a fotografiích, 16. říjen - 23. leden 2004 (kurátorky A. Franková, J. Šplíchalová)

c) Mimopražské expozice ŽMP, spoluúčast na expozicích a výstavách pořádaných jinými institucemi (zápůjčky a konzultace)

I. Česká republika
- K slávě a ozdobě – textilní skvosty českých a moravských synagog, výstava synagogálního textilu ze sbírek ŽMP v Císařské konírně Pražského hradu, 26.3. – 23.6.2003. Největší prezentace synagogálního textilu ze sbírky pražského Židovského muzea, která se kdy uskutečnila. (E. Kosáková, L. Kybalová, D. Veselská, H. Votočková, V. Nauschová, M. Kropáčková, J. Stankiewicz, správa depozitáře)
- Děčín, synagoga: panelové putovní výstavy ŽMP Židovské tradice a zvyky a Historie Židů v Čechách a na Moravě, 16.7.- 28.10.2003 (kurátor A.Pařík)
- Náchod, Regionální muzeum: panelové putovní výstavy ŽMP Židovské tradice a zvyky a Historie Židů v Čechách a na Moravě, 6.11.- 30.11.2003 (kurátor A. Pařík)
- Úštěk, synagoga: expozice Rekonstrukce synagogy a Historie Židovské obce v Úštěku a Historie židovské školy v Čechách a na Moravě, zahájení 10.září 2003 (kurátor A.Pařík, spolupráce V. Hamáčková)
- Regionální muzeum K.A.Polánka v Žatci – zápůjčka 8 ks stříbrných předmětů pro krátkodobou výstavu
- Národní galerie v Praze – zápůjčka dvou obrazů Maxe Ernsta pro expozici ve Veletržním paláci v Praze
- Muzeum Českého ráje v Turnově – zápůjčka 21 trojrozměrných předmětů k doplnění výstavy Zmizelí sousedé
- Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická, Praha – zapůjčení kovových předmětů, restaurovaných studenty v rámci odborné praxe, k posouzení při maturitní zkoušce
- Reklamní agentura McCann Erickson Praha – zapůjčení chanukového svícnu pro fotografování na reklamní kampaň Bejt Praha
- Památník Terezín - Muzeum ghetta: vyhledání dokumentů a zajištění výroby kopií pro povodní zničenou expozici (A. Franková, J. Šplíchalová)
- Vězni z českých zemí v Osvětimi: vyhledání dokumentů a zajištění výroby kopií pro povodní zničenou expozici pro Państwowe Museum w Ośwęcimiu, na vyžádání Památníku Terezín ( J. Šplíchalová)
- Projekt Rok vzpomínek na židovské sousedy na Jičínsku a výstava Zmizelí sousedé: příprava podkladů, vyhledávání v databázi obětí a sbírce vzpomínek pamětníků (P. Kořínková)


II. Zahraničí
- Virginia Holocaust Museum, Richmond, VA, USA – zápůjčka faksimilií dětských kreseb pro novou stálou expozici muzea
- United States Holocaust Memorial Museum, Washington, DC, USA – zápůjčka 15 originálů dětských kreseb pro dočasnou výstavu v rámci expozice muzea
- Simon Wiesenthal Center, Los Angeles, USA - zápůjčka pro výstavu Friedl Dicker Brandeis (Vienna 1898 – Auschwitz 1944), (1. března 2003 – 31. srpna 2004)
- Historisches Museum Saar, Saarbrücken, SRN – zápůjčka pěti originálů dětských kreseb pro výstavu Bilder als Zeugen, (23. listopadu 2003 – 22. února 2004)
- Pascal Huyhn, výběr materiálů a konzultace k výstavě Le nazisme et la musique v Cite de la Musique v Paříži ( A. Franková, J. Šplíchalová, )

5. Spolupráce v České republice a v zahraničí

ŽMP spolupracovalo se 126 131 místními a 67 70 zahraničními politickými, administrativními, kulturními, akademickými a vzdělávacími institucemi:

I. Česká republika
- Archiv hlavního města Prahy
- Archiv Ministerstva vnitra, Praha
- Archiv Národního muzea, Praha
- Arma Bohemiae, historický spolek
- Asociace muzeí a galerií České republiky
- Bejt Praha
- Dům umění města Brna
- Fakulta jaderného inženýrství ČVUT, Praha
- Federace židovských obcí v České republice
- Fra – nakladatelství, Praha
- Galerie hlavního města Prahy
- Galerie výtvarného umění v Chebu
- Gallery Cyrany, Heřmanův Městec
- Chebské muzeum v Chebu
- ICOM, CEICOM
- Institut restaurování a konzervačních technik, Litomyšl
- Institut Terezínské iniciativy, Praha
- Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
- Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
- Klub přátel Kynšperku nad Ohří
- Komise pro soupis rukopisů Akademie věd České republiky, Praha
- Matana a.s., Praha
- McCann Erickson Praha, reklamní agentura
- Město Dobruška - Muzeum
- Město Třebíč
- Městské kulturní středisko Holešov
- Městské kulturní středisko Třebíč
- Městské muzeum a galerie v Břeclavi
- Městské muzeum v Říčanech
- Městské muzeum v Žamberku
- Městské muzeum, Dobruška
- Městské vlastivědné Mudruňkovo muzeum, Říčany u Prahy
- Městský úřad Heřmanův Městec
- Městský úřad Podbořany
- Ministerstvo kultury České republiky
- Ministerstvo kultury České republiky, Odbor ochrany movitého kulturního dědictví muzeí a galerií
- Ministerstvo zahraničních věcí České republiky
- Moravská galerie v Brně
- Moravské zemské muzeum v Brně – Etnografický ústav
- Moravský zemský archiv v Brně
- Muzeum Boskovicka, Boskovice
- Muzeum Českého krasu v Berouně
- Muzeum Dr. A. Hrdličky, Humpolec
- Muzeum hlavního města Prahy
- Muzeum Komenského v Přerově
- Muzeum krajky Vamberk
- Muzeum města Brna
- Muzeum Polná
- Muzeum silnic a dálnic Velké Meziříčí
- Muzeum Třešť
- Muzeum v Bruntále
- Nadace Gideona Kleina
- Nadační fond Hanse Krásy, Terezín
- NAGA – reklamní agentura, Praha
- Národní galerie v Praze
- Národní knihovna České republiky
- Národní muzeum v Praze
- Národní památkový ústav, ústřední pracoviště, Praha
- Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze
- Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Plzni
- Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem
- Národopisná společnost ČR
- New York University, Praha
- Občanské sdružení Česká palička, Praha
- Občanské sdružení Hazkara, Ústí nad Labem
- Občanské sdružení Krnovská synagoga v Krnově
- Občanské sdružení Památník Černovice
- Občanské sdružení Šalom v Bečově nad Teplou
- Obecní úřad v Lukavci
- Oblastní galerie výtvarného umění v Liberci
- Oblastní muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka Polná
- Okresní muzeum Mělník
- Okresní muzeum Náchod
- Okresní muzeum Orlických hor, Rychnov nad Kněžnou
- Okresní muzeum Praha – východ, Brandýs nad Labem
- Okresní muzeum Příbram
- Okresní muzeum v Tachově
- Památník Adolfa Kašpara, Loštice
- Památník Terezín
- Pátrací služba Červeného kříže, Praha
- Podještědské muzeum Karoliny Světlé, Český Dub
- Polabské muzeum v Poděbradech, pobočka Vlastivědné muzeum Nymburk
- Poštovní muzeum, Praha
- Pražský ústav památkové péče
- Puncovní úřad Praha
- Regionální muzeum K.A.Polánka, Žatec
- Regionální muzeum Mikulov
- Regionální muzeum v Kolíně
- Sdružení Česká palička
- Severočeské muzeum v Liberci
- Spolek Baševi, Jičín
- Správa Pražského hradu
- Státní oblastní archiv v Litoměřicích
- Státní oblastní archiv v Praze
- Státní oblastní archiv v Litoměřicích
- Státní oblastní archiv v Litoměřicích, pobočka Žitenice
- Státní okresní archiv České Lípě
- Státní okresní archiv Cheb
- Státní okresní archiv Kroměříž
- Státní okresní archiv Přerov
- Státní okresní archiv Rychnov nad Kněžnou
- Státní okresní archiv Svitavy, Litomyšl
- Státní okresní archiv Tachov
- Státní ústav památkové péče, Plzeň
- Státní ústřední archív, Praha
- Střední průmyslová škola grafická, Praha
- Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola v Turnově
- Středočeské muzeum v Roztokách
- Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze
- Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, kancelář pro ČR, Praha
- Ústav lidové kultury ve Strážnici
- Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky, Praha
- Valašské muzeum v přírodě, Rožnov pod Radhoštěm
- Velvyslanectví Státu Izrael v České republice
- Vlastivědné muzeum v Olomouci
- Východočeské muzeum v Pardubicích
- Vysoká škola chemicko technologická Praha, ústav kovových materiálů a korozního inženýrství
- Vysoká škola chemicko technologická, Ústav chemické technologie restaurování památek, Praha
- Zámecké muzeum Tovačov
- Západomoravské muzeum v Třebíči
- Zemské slezské muzeum Opava
- Židovská obec Brno
- Židovská obec Děčín
- Židovská obec Karlovy Vary
- Židovská obec Liberec
- Židovská obec Olomouc
- Židovská obec Ostrava
- Židovská obec Plzeň
- Židovská obec Praha
- Židovská obec Teplice
- Židovská obec Ústí nad Labem

II. Zahraničí
- Aktion Sühnezeichen, Bayerische Verwaltung der staatlichen Schlosser, Nymphenburg, SRN
- Aktion Sühnezeichen, Dresden, SRN
- Beit Theresienstadt, Israel
- Central Archives for the History of the Jewish People, Jerusalem, Israel
- Czech and Slovak Jewish Communities Archive, New York, USA
- Dokumentačné centrum českej kultúry, Martin, SR
- Gedenkstätte Bergen – Belsen, Germany
- Hebrew University, Jerusalem, Israel
- Historisches Museum Saar, Saarbrücken, SRN
- Hitachdut Yotzei Czechoslovakia in Israel, Israel
- Hochschule für Jüdische Studien, Heidelberg, SRN
- Holocaust Museum and Learning Center, St. Louis, MO, USA
- Institut für Buchrestaurierung, Bayerische Staatsbibliothek, München, SRN
- Institut für die Geschichte der deutschen Juden, Hamburg, SRN
- Institut für Geschichte der Juden in Österreich, St. Pölten, Rakousko
- Institut für Kulturgeschichte der Textilien, Universität Dortmund, SRN
- Institut für Zeitgeschichte der Universität, Wien
- Institute of Microfilmed Hebrew Manuscripts, Jewish National and University Library, Jerusalem, Israel
- International Council of Museums, Paris, Francie
- Israel Postal Authority, Philatelic Service, Tel Aviv-Yaffo
- Jewish Heritage Council, New York, USA
- Jewish National and University Library, Department of restoration and conservation, Jerusalem, Israel
- Jüdisches Museum, Berlin, SRN
- Jüdisches Museum, Wien, Rakousko
- Mahon Jerushalayim, Jerusalem, Israel
- Miyazaki Prefectural Art Museum, Miyazaki, Japonsko
- Münchener Stadtmuseum, München, SRN
- Musée d´Art et d´Histoire du Judaisme, Paris, Francie
- Musée des Beaux-Arts de Rennes, Francie
- Museum für Angewandte Kunst, Wien, Rakousko
- Museum of Contemporary Art, Sapporo, Japonsko
- Museum Ostdeutsche Galerie, Regensburg, SRN
- Palais des Beaux-Arts, Lille, Francie
- Państwowe Museum w Ośwęcimiu, Polsko
- Polski Institut Historyczny, Warszawa, Polsko
- Project Judaica Foundation Inc., Washington, USA
- Saitama Hall, Saitama, Japonsko
- Simon Wiesenthal Center – Museum of Tolerance, Los Angeles, USA
- Skirball Cultural Center Los Angeles, USA
- Společnost pro vědy a umění / Czechoslovak Society of Arts and Sciences, Rockville, USA
- Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart, SRN
- Stiftung Neue Synagoge – Centrum Judaicum, Berlin, SRN
- Stiftung Topographie des Terrors Berlin, SRN
- Synagogue Art Research, Jerusalem, Israel (B. a R. Dorfmanovi)
- Štátny archív v Košiciach, SR
- The American Joint Distribution Committee, USA
- The Bar-Ilan University, Ramat Gan, Israel
- The Hebrew University of Jerusalem, Israel
- The Imperial War Museum, London, Velká Británie
- The Institute of Jewish Studies, Bratislava, SR
- The Israel Museum, Jerusalem, Israel
- The Jewish Museum London, Velká Británie
- The Jewish Museum New York, USA
- The Jewish Theological Seminary, New York, USA
- The Museum of Art, Ehime, Japonsko
- The Museum of Jewish Heritage, New York, USA
- The Okayama Prefectural Museum of Art, Okayama, Japonsko
- The Shalem Center, Jerusalem, Israel
- The Simon Wiesenthal Center – Museum of Tolerance, Los Angeles, USA
- The United States Holocaust Memorial Museum, Washington DC, USA
- The William Breman Jewish Heritage Museum, Atlanta, USA
- Tokyo Fuji Art Museum, Tokyo, Japonsko
- Tokyo Holocaust Education Resource Center, Japonsko
- Torah Scroll Centre, London, Velká Británie
- United States Holocaust Memorial Museum, Washington DC, USA
- University of San Francisco
- Virginia Holocaust Museum, Richmond, VA, USA
- Vlastivedné múzeum Prešov, SR
- Východoslovenské múzeum v Košiciach, SR
- Yad Vashem, Israel


6. Odborná a výzkumná činnost

a) Příprava nových expozic
- Přípravné práce pro výstavu Transporty z Protektorátu Čechy a Morava v roce 1942 na východ – studium archivních dokumentů, vyhledávání fotografií (J. Šplíchalová)
- Příprava výstavy pro Galerii Roberta Guttmanna Emil Orlik – portréty, studie, skicy, příprava katalogu a tiskových materiálů (A. Pařík)
- Příprava výstavy Židé a sport v synagoze v Děčíně (A. Pařík, sbírkové oddělení)
- Vyhledávání materiálů a koncepce výstavy Alexander Brandeis a Adolf Wiesner (A. Pařík)

b) Materiály pro domácí a zahraniční instituce a badatele
- Spolupráce s rodopisci a regionálními historiky – příprava rešerší a poskytování konzultací (A. Franková, J. Šplíchalová)
- Prof. David Bloch (Israel), konzultace, výběr a příprava materiálů k tématu terezínská hudba ( K. Svobodová)
- Vypracování připomínek k navrhovanému textu Atlas českých dějin II., Kartografie Praha ( A. Franková, J. Šplíchalová)
- Sofia Pantouvaki: Creativity in Defiance of Tyranny – Children´s artistic creation in Theresienstadt, Central Saint College of Art & Design, The London Institute. Konzultace a zajištění výroby kopií fotografií ( P. Kořínková, J. Šplíchalová)
- Beate Meyer, Institut für Geschichte der deutschen Juden, Hamburg. Odborná konzultace na téma Členové terezínské rady starších z řad německých Židů (J. Šplíchalová )
- Podklady k projevu P. Rychetského při kladení věnců u pamětní desky deportovaných Židů v rámci akce Devět bran, červen 2003 (A. Franková)
- Vyhledání a zajištění výroby fotografií pro publikaci Acta Theresiania, sv. 1, 2003, Denní rozkazy Rady starších a sdělení židovské samosprávy, Terezín 1941-1945
- Vyhledání a zajištění výroby fotografií pro Terezínské studie a dokumenty, 2003 (J. Šplíchalová )
- Zajišťování výroby fotografie okna ve Španělské synagoze, darovaného manželi Perelesovými. Identifikace a vyhledání údajů o osudu rodiny pro Juditu Perelesovou z Anglie (K. Svobodová)
- Vyhledávání podkladů k článku o uvedení G. Verdiho Requiem v terezínském ghettu – Šmorancová, nakladatelství Rider Reagest, Praha (A. Franková)
- The Remigration of former Ravensbrück Inmates to Eastern Europe: Freie Universität Berlin, Dr. Christa Schikorra. Výběr 31 vzpomínek ze Sbírky vzpomínek pamětníků, zajištění výroby kopie na CD (P. Kořínková)
- Terezín – ti kteří přežili: projekt Galerie Milenia Jadran, umělecký fotograf Jadran Šetlík. Výběr fotografií vybraných pamětníků, zprostředkování kontaktů (P. Kořínková)
- Struktury chování žen v Terezíně, Anna Hájková, Institut Terezínské iniciativy. Vyhledání podkladů, konzultace (P. Kořínková)
- Nicholas Winton. Lektorský posudek seminární práce (A. Franková)
- Školní besedy o holocaustu, zajištění výroby fotografií pro TI ( K. Svobodová )
- Friedl Dickers Brandeisová. Vyhledání a zajištění výroby kopií archivních dokumentů pro studijní práci A. M. Versantvoort, University of Nijmegen, Holandsko (A. Franková, K. Svobodová)
- Family History, Daniela Torsh, Austrálie. Vyhledání podkladů (K. Svobodová)
- Zmizelí sousedé – Litomyšl. Konzultace s pedagogem a žáky ZŠ v Litomyšli, vyhledávání informací o obětech holocaustu, korektury části textu pro připravovanou publikaci (A. Franková)

c) Výzkumná činnost
I. Oddělení židovských studií
Zkoumaná témata:
- Judaika v archivech ČR – Archiv Ministerstva vnitra, Státní ústřední archiv v Praze, Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Tachov, Státní okresní archiv Česká Lípa, Státní okresní archiv Kroměříž (V. Hamáčková, D. Polakovič, A. Putík)
- Epigrafické památky – synagogy, židovské hřbitovy (V. Hamáčková)
- Demografie židovského obyvatelstva Čech a Moravy – archívní výzkum (J. Fiedler)
- Bibliografie a referenční pomůcky k dějinám Židů v českých zemích – vytvoření souborné bibliografické databáze od nejstarších dob do roku 1918 (D. Polakovič)
- Hakhmei Bohemyja u-Moraviya: bio-bibliografická databáze osobností – rabínů, daršanů a autorů hebrejských knih 12. – 20. století (D. Polakovič)
- Sociální dějiny pražské židovské obce v 17. a 18. století (A. Putík)
- Šabatiánské hnutí v Čechách (A. Putík)
- Vnitřní politika pražské židovské obce v 17. a 18. století (A. Putík)


II. Sbírkové oddělení
Zkoumaná témata:
- Historie Židovského muzea v Praze v letech 1906 – 2006 (M.Veselská)
- Josef Polák (1886-1945) (M.Veselská)
- Moravské synagogální textilie z let 1640 – 1940 v kontextu evropských textilních judaik (D. Veselská)
- Krajky – specifika užití v židovském kulturním prostředí (D. Veselská)
- Identifikace brněnských výrobců kořenek (J. Kuntoš)
- Stříbro firmy A.B. Baecher (J. Kuntoš)
- Židovská přítomnost v současném vizuálním umění / Jewish Artists’ Presence in Contermporary Visual Art; součástí tohoto experimentálního projektu, který si klade za cíl představovat v rámci výstavního programu Galerie Roberta Guttmanna tvorbu současných umělců, byla v roce 2003 výstava v Galerii Roberta Guttmanna Hora hor. Pouštní projekty Aleše Veselého / Mountain of Mountains. Aleš Veselý’s Desert Projects (M.Hájková)
n Židovští umělci, mecenáši a sběratelé v českém výtvarném umění 1867 – 1939. (M.Hájková)

III. Oddělení holocaustu
Zkoumaná témata:
- Dějiny holocaustu českých a moravských Židů. Studium odborné literatury a archivních pramenů pro potřeby konzultací, rešerší, přednášek a publikační činnosti (A. Franková, J. Šplíchalová)
- Život a dílo Egona Ledeče a Gideona Kleina (A. Franková, J. Šplíchalová)


IV. Knihovna
Zkoumaná témata:
- Provenience knihovního fondu Židovského muzea v Praze. Doplňování biografických a místopisných údajů do databáze v souvislosti s retrospektivní fyzickou prohlídkou fondu za účelem zjištění původních vlastníků. (A. Braunová)
- Popis hebrejských tisků z fondu Oblastního muzea v Lounech (A. Braunová)
- Židovská literatura, rukopisné památky a knihtisk v Čechách a na Moravě (O. Sixtová)
- Geniza jako pramen k dějinám židovských obcí v Čechách a na Moravě (O. Sixtová)

7. Vzdělávací činnost

a) Vzdělávací a kulturní centrum (VKC ŽMP)

I. Vzdělávací programy pro české školy (základní, střední i vysoké, vzdělávání učitelů)
(viz bod VIII.) V Praze se programů zúčastnilo 6460, mimo Prahu 466 osob. Výtvarně-dramatického projektu Dílna se zúčastnilo 1170 žáků základních škol, středních škol a víceletých gymnázií.

II. Vzdělávací programy pro zahraniční návštěvníky (studenti, učitelé, turisté)
- Programů se zúčastnilo celkem 493 osob z Německa, USA, Holandska, Ruska a Polska

III. Kursy pro průvodce
- Rekvalifikačních kursů pro průvodce zakončených testem se zúčastnilo 62 osob.

IV. Semináře
- Ve spolupráci s Památníkem Terezín se uskutečnily dva třídenní semináře pro 103 učitelů na téma Jak učit o holocaustu.
- Za účasti 60 učitelů pokračoval cyklus vzdělávacích seminářů pro učitele na téma Židovské dějiny, tradice a kultura a výchova k toleranci zahájený v roce 2001. Cyklus byl organizován ve spolupráci s pedagogickými centry (Ústí nad Labem, Střední Čechy, Hradec Králové, Pardubice, Středisko služeb školám Most a Jablonec nad Nisou) a mimopražskými židovskými obcemi (Děčín).

V. Projekty
- Pokračoval projekt Zmizelí sousedé určený žákům základních a středních škol, spočívající v získání svědectví účastníků holocaustu nebo svědků těchto událostí. Příspěvky obsahují mj. historii židovského osídlení v daném regionu nebo zprávu o stavu místních židovských památek. VKC ŽMP tento projekt koordinuje, propaguje, a zejména zpracovává jeho výsledky do sborníků případně ve spolupráci s dalšími subjekty do filmových příběhů. V roce 2003 byly přeloženy do angličtiny a připraveny k výrobě první čtyři výstavní panely seznamující s výsledky projektu. Základní škola Zámecká v Litomyšli vytvořila v jeho rámci jako první samostatný regionální sborník a panel k uctění obětí holocaustu. Díky spolupráci s organizací Ukrývané dítě a grantu Nadačního fondu obětem holocaustu byl k této výstavě vydán katalog (2000 kusů) a sborník prací litomyšlských dětí (500 kusů). Výstava pak navštívila 9 dalších míst a obohatila výstavu Schola Pragensis v Praze. Účastníci projektu Zmizelí sousedé představili své práce na mezinárodním semináři Evropské asociace přeživších šoa a mezinárodním semináře pro učitele v Památníku Terezín, kde je výstava trvale umístěna. Shlédlo ji více než 2000 návštěvníků. Projektu Zmizelí sousedé se účastní více než sto kolektivů a jednotlivců z Čech a Moravy, aktivně se zapojilo několik neziskových organizací, muzeí a městských kulturních zařízení a knihoven.
- Pokračoval projekt putovních výstav Anna Franková – odkaz pro současnost a Příběh dětí – kresby dětí z terezínského ghetta. Výstavy společně pořádané Anne Frank House v Amsterdamu a ŽMP se konaly v Městské knihovně v Blansku (15. 1. - 7. 2. 2003) a v Muzeu a galerii v Litomyšli (28. 5. - 29. 6. 2003). Shlédlo je na 100 školních skupin ze základních i středních škol.

- Výtvarně-dramatický projekt Dílna, zahájený v roce 2000 pokračoval i v roce 2003. Tento projekt seznamuje s židovskými svátky, tradicemi a zvyky či biblickými příběhy, židovskými dějinami (s důrazem na období holocaustu) a kulturou. Žákům a studentům všech typů škol nabízí projekt Dílna tato témata:
- Židovské tradice a zvyky (Pesach, Šabat, Chanuka, Purim);
- Badatel v oboru judaismu;
- Hebrejská abeceda;
- Noemova archa;
- Umění v mezních situacích;
- Arje, tvůj průvodce židovským městem (nově od roku 2003);
- Zmizelé ghetto (nově od roku 2003);
- Holocaust v dokumentech (nově od roku 2003);
- Reflexe – viníci, zachránci a ti druzí (nově od roku 2003).
- Hanin kufřík (nově od roku 2003)

- Badatel v oboru judaismu je interaktivní alternativou přednášky Židovský rok. Studenti pracují v malých skupinách, přičemž každá z nich studuje samostatně jedno z témat židovského života (Šabat, Pesach, židovská kuchyně, běh života /narození, obřízka/, svatba. Při práci se užívají texty, obrázky, fotografie či rituální předměty. Na konci dílny každá badatelská skupina prezentuje výsledky své práce ostatním skupinám.
- Projekt Hebrejská abeceda je zaměřen na vznik a vývoj hebrejské abecedy, význam Tóry, její vzhled, symbolické ozdoby a základní pravidla výroby a psaní. Praktická část sestává ze zhotovení vlastního svitku a psaní hebrejských písmen, případně řešení kvizu.
- V rámci projektu Noemova archa děti hledají zvířátka na exponátech v Klausové synagóze a na reliéfech náhrobků Starého židovského hřbitova. Praktickou část tvoří kreslený příběh a další samostatné úkoly.
- Projekt Umění v mezních situacích je inspirován příkladem dětí z koncentračního tábora Terezín, které se za pomoci dospělých vyrovnávaly uměleckým projevem s nesmírně obtížnou situací v terezínském ghettu. Součástí projektu je prohlídka expozicí kreseb terezínských dětí v Pinkasově synagoze vedená pamětnicí, která sama jako dítě byla vězněna v Terezíně. Po prohlídce se studenti prostřednictvím vlastních výtvarných projevů vyjadřují k tématům rasové a náboženské snášenlivosti.
- Projekt pro nejmenší návštěvníky Arje nabídl od dubna 2003 prohlídku ŽMP nejmladším návštěvníkům s využitím nového pracovní sešitu Arje, tvůj průvodce židovským městem. Kreslený průvodce po jednotlivých objektech je malý lvíček Arje, s jehož obrázkem se děti mohou setkat i u exponátů, které souvisejí s řešením úkolů v sešitě.
- Byl zahájen projekt Zmizelé ghetto - historie zmizelých i doposud stojích domů na území pražského Josefova. Projekt určený zejména žákům základních a středních škol v Praze 1 je zaměřen na samostatnou žákovskou práci, jejímž smyslem je vrátit historii domům, které na přebudovaném území buď již vůbec nestojí, nebo se změnil jejich osud a vlastník. Projekt může vyústit v malé výstavy ve škole či kulturní akce.
- Byl zahájen projekt interaktivních programů pro střední a základní školy:
Holocaust v dokumentech. V jeho rámci pět pracovních skupin analyzuje dokumenty spojené s pěti fázemi holocaustu. Vzniklo ve spolupráci s Domem Konference ve Wannsee.
- Ve spolupráci s londýnským Muzeem války byl zahájen projekt Reflexe – viníci, zachránci a ti ostatní. Účastníci se snaží definovat tyto skupiny na základě fotografií a konkrétních příběhů.
- Nově zahájený projekt Hanin kufřík nabízí přehled základních údajů o protižidovských opatřeních za okupace, zejména s dopadem na děti. Projekt vychází z konkrétního příběhu Hany Bradyové, který Karen Levin zpracovala ve stejnojmenné knize. S podporou ŽMP ji česky vydalo nakladatelství Portál.
- Pro rodiče s dětmi, děti s doprovodem (Domy dětí a mládeže či jiná zájmová sdružení), ale i pro školy byly od dubna 2003 pořádány v neděli zvláštní pořady s vybranými tématy z projektu Dílna, tzv. Nedělní dílny.


VI. Aktivity střediska ORT
- Internetové stránky ŽMP – byla změna jejich podoba a rozšířen obsah, který se průběžně obměňuje.
- Byly zřízeny internetové stránky projektu Zmizelí sousedé
- Služby počítačové laboratoře ORT využilo v roce 2004 1277 návštěvníků, kteří využívají asistenční služby při práci s tematickými programy zaměřenými na židovskou problematiku (např. Encyclopedia Judaica), v oblasti výpočetní techniky a zpracování dat.

VII. Knihovna a videotéka
Knihovna pro veřejnost nabízející prezenčně knihy a videokazety byla otevřena třikrát v týdnu.
- Celkový počet knih v prezenční knihovně byl 2719, počet přírůstků za rok 2003 dosáhl 430.
- Celkový počet filmů a dokumentů ve videotéce byl 211, přednášek natočených ve VKC 367. Přírůstky za rok 2003: filmy a dokumenty 40, přednášky 56.

VIII. Účast na konferencích, sympoziích a diskusích, přednášková činnost
- VKC ŽMP pokračovalo v pořádání tematických přednášek spojených s prohlídkou stálých expozic muzea, ukázkou specifických předmětů nebo historických dokladů vztahujících se k židovské minulosti případně kombinovaných s promítáním filmů. Program určený žákům a studentům základních, středních, vyšších odborných a vysokých škol zahrnuje sedm základních přednášek:
- Židovské náboženství, kultura, tradice a umění, Nejstarší dějiny Židů
- Dějiny Židů v Čechách a na Moravě
- Významné židovské osobnosti v oblasti umění a vědy v kontextu české kultury
- Současný Izrael
- Dějiny antisemitismu, perzekuce, šoa, rasismus a xenofobie
- Perzekuce Židů za II. světové války
- O zachráncích a zachráněných – vyprávění pamětníků spojené s promítáním filmů.

- Účast na mezinárodním semináři Jak učit o holocaustu v Památníku Terezín, 20. - 23. listopadu 2003 (M. Vančurová, M. Zahradníková a K. Kofroňová). Pracovnice VKC představily projekty Hebrejská abeceda, Reflexe a Zmizelí sousedé.
- Pro pedagogické pracovníky Ministerstva vnitra byly připraveny dva dvoudenní semináře na téma Dějiny Židů, Projevy antisemitismu v české společnosti a Holocaust českých Židů za 2. světové války
- Ředitel VKC ŽMP dr. Miloš Pojar uspořádal cyklus semestrálních přednášek pro studenty Fakulty sociálních věd UK (Vybrané problémy z moderních dějin Státu Izrael) a pro New York University v Praze (Modern History of Central European Jewry). Dr. M. Pojar dále pro různé domácí i zahraniční subjekty uspořádal dalších 21 přednášek z dějin a současnosti českých Židů, Státu Izrael a situace na Blízkém východě.
- Dr. M. Pojar a L. Pavlát se zúčastnili v Buenos Aires konference Proyecto Golem 2003 - 5764 konané ve spolupráci s Argentinským velvyslanectvím v Praze. Dr. Pojar přednesl příspěvek České království a Praha v době panování císaře a krále Rudolfa II. (1576–1611), L. Pavlát Golem židovský a nežidovský.
- L. Pavlát přednesl v rámci aktivit VKC celkem 8 přednášek na téma židovské tradice a zvyky, antisemitismus, dějiny Židů v Čechách a na Moravě (mj. pro Univerzitu Palackého v Olomouci, Společnost křesťanů a Židů, různé státní, židovské a křesťanské organizace).
- Odborní pracovníci muzea (D. Veselská, A. Putík, M. Hájková, J. Kuntoš, A. Pařík) přednesli ve VKC ŽMP 11 přednášek .

IX. Příprava publikací
- Pracovní sešit k projektu Arje - Arje, tvůj průvodce židovským městem I. (M. Tesařová)
- Pracovní sešit k projektu Arje - Arje, tvůj průvodce židovským městem II. (M. Tesařová)
- Sborník VKC Židovská menšina ve 20.letech (M. Zahradníková)
- Sborník Golem v náboženství, vědě a umění (M. Pojar, D. Grosman)

b) Oddělení židovských studií

I. Účast na konferencích. sympoziích a diskusích, přednášková činnost
- Konference Židé a Morava, Kroměříž, 12. listopad 2003. Přednášky Synagogální textil v archivních pramenech (V. Hamáčková) a Maharal a Morava (D. Polakovič)
- Mesianistická hnutí v Čechách (A. Putík při příležitosti uzavření smlouvy ŽMP s Institutem für Geschichte der Juden in Österreich 30. ledna 2003)

II. Spolupráce s hromadnými sdělovacími prostředky, publikační a lektorská činnost
- Židovská obec v Kardašově Řečici, in Naše dny se naplnily, in Z historie Židů v jižních Čechách (J. Fiedler)
- Židovské domy ve Vodňanech ve 2. čtvrtině 19. století, in Naše dny se naplnily, in Z historie Židů v jižních Čechách (J. Fiedler)
- K založení židovských hřbitovů ve Vodňanech a v Protivíně, in Naše dny se naplnily, in Z historie Židů v jižních Čechách (J. Fiedler)
- Stati o židovských komunitách v 6. dílu encyklopedie Karla Kuči Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (nakladatelství Libri) (J. Fiedler)
- Posuzování studentských odborných prací a recenze (J. Fiedler)
- Bibliografie prof. Vladimíra Sadka (1955-2003) pro Judaica Bohemiae (D. Polakovič)
- "Vypočujte si pesničku peknú..." Staršia jidiš poézia v Prahe v 17.-18. storočí a jej predstavitelia. In: Acta Universitatis Carolinae - Philosophica et Historica 2, 2001 (D. Polakovič)
- Prague Jews and Yehudah Hasid /2/, in Judaica Bohemiae XXXIX (A. Putík)
- Příběh z barokní Prahy. Rabi Moše Mendels, rabi Lipman Heller a Jakob Baševi, Židovská ročenka5764. 2003/2004 (A. Putík)
III. Publikace a jejich příprava
- Judaica Bohemiae, ročník XXXIX/2003 (redakce A. Putík)
- Textiles from Bohemian and Moravian Synagogues from the Collections of the Jewish Museum in Prague (redakce A. Putík, E. Kosáková, J. Fiedler)

c) Oddělení holocaustu

I. Účast na konferencích. sympoziích a diskusích, přednášková činnost
- Sněm Terezínské iniciativy, 3. březen 2003 (A. Franková)
- The Holocaust and Genocide in the Twentieth Centur, Berlín, 12. -15. března 2003 (J. Šplíchalová)
- OSZE – Konferenz zu Antisemitismus, Vídeň, 19. – 20. června 2003 (J. Šplíchalová)
- Jahrestagung der AG Jüdische Sammlungen Berlin, 9. – 12. září 2003 (J. Šplíchalová)
- Brundibár v Terezíně po 60 letech, Terezín, 23. září 2003 (A. Franková)
- Židé ve východní Evropě, Národní knihovna Praha, 20. květen 2003 (A. Franková)
- Genocida Romů v době II. světové války, Praha, 27. května 2003 (P. Kořínková)
- Popírání holocaustu – Festival Devět bran, 23. června 2003 (K. Svobodová)

II. Spolupráce s hromadnými sdělovacími prostředky, publikační a lektorská činnost
- Vypracování podkladů k textu o Bedřichu Weissovi pro CD Navzdory osudu (A. Franková)
- Novinář Karsten Peters (Hamburg), Erinnerungen deutschsprachigen Tschechen und Slowaken, (A. Franková, J. Šplíchalová)
- Vyhledání podkladů a zajištění natáčení dokumentárního filmu Nebát se strachu o České pomocné akci v Terezíně a MUDr. Raškovi - ČT 2 (A. Franková)
- Vyhledávání dokumentů a fotografií pro dokumentární film Terezín, milánská televize, režisér Jan Ronca ( A. Franková, J. Šplíchalová)
- Vyhledání podkladů k DVD Hans Krása, Brundibár, Mirka Havrdová, Unlimited Media, s.r.o. (J. Šplíchalová)

III. Studijní pobyty
- Studium archivních materiálů v Bundesarchivu v Berlíně ve spolupráci s Institutem Terezínské iniciativy a Památníkem Terezín (J. Šplíchalová)
- Studijní pobyt v podnikovém archivu Jelínek Vizovice ( A. Franková )
- Aš 1918 – 1948 – bez komentáře, konzultace s autory výstavy (A. Franková)

d) Sbírkové oddělení

I. Účast na konferencích. sympoziích a diskusích, přednášková činnost
- Komentované prohlídky v prostorách výstavy K slávě a ozdobě pro Pražskou informační službu, Společnost přátel Uměleckoprůmyslového muzea a veřejnost (D. Veselská)
- The Innocent Eye: On a Teacher and Her Pupils, přednáška a workshop u příležitosti otevření výstavy dětských kreseb z Terezína, Holocaust Museum and Learning Center, St. Louis, MO, USA, 7. – 8.4.2003 (M. Hájková)
- Celorepublikové kolokvium k legislativě, pořadatel AMG ///Asociace muzeí a galerií///, Brno, 9.-10.9.2003 (E. Kosáková, H. Mlsová)
- XII. seminář restaurátorů a historiků, pořadatel Státní ústřední archiv Praha, 7.-8.10.2003 (M. Kropáčková, J. Stankiewicz)
- Konference Podíl Čechů na zachování kulturního dědictví Slovenska, příspěvek o dr. Josefu Polákovi, pořadatel Dokumentačné centrum českej kultúry, Martin, SR, 23.10.2003 (M.Veselská)
- Slavnostní odhalení pamětní desky dr. Josefa Poláka, Košice, 29.10.2003 (zpracování podkladů pro skládačku, projev - M.Veselská)
- Mezinárodní konference Zmizelé dědictví kulturních statků, pořadatel Ústav pro soudobé dějiny AV ČR – Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války, Brno, 20.-21.11.2003 (M.Veselská)
- Muzea v procesu transformace, pořadatel AMG, Brno, 24. – 26.11.20003 (D. Veselská)
- Studijní pobyt v Museum für Angewandte Kunst, Wien, 11. – 13.11.2003, příprava výstavy Krajky ze sbírek Židovského muzea v Praze (D. Veselská)
- Pokračování ve studiu ve Specializačním kursu Péče o kulturní dědictví minulosti, Ústav pro dějiny umění, FF UK Praha (D. Veselská)
- Seminář konzervátorů a restaurátorů pořádaný AMG (P.Veselý, M.Jarešová)
- Seminář restaurátorů kovů pořádaný AMG a SUPŠ //Střední umělecko průmslová škola// a VOŠ //Vyšší odborní škola///Turnov (M. Jarešová)

II. Spolupráce s hromadnými sdělovacími prostředky, publikační a lektorská činnost
- Textilní skvosty českých a moravských syangog, článek pro Ateliér, 12/2003
- Šot pro ČT 1, pořad „Dobré ráno s ČT“, k výstavě K slávě a ozdobě (D. Veselská)
- Článek Brněnské židovské stříbro ze sbírek Židovského muzea v Praze, deník Rovnost, říjen 2003 (J. Kuntoš)
- Školení lektorů a průvodců o výrobních technikách sbírkových předmětů, VKC ŽMP, květen 2003 (J. Kuntoš)
- Zajištění a vedení odborné restaurátorské praxe v restaurátorské dílně kovů 6 studentek středních odborných škol, odborná konzultace a účast u závěrečných maturitních zkoušek (M. Jarešová, P. Veselý)
- Zpracování koncepce a podkladů pro připravovaný Slovník judaik (ilustrovaná i vícejazyčná verze (E. Kosáková, D.Veselská, J.Kuntoš, M.Veselská)

e) Knihovna

I. Účast na konferencích, sympoziích a diskusích, přednášková činnost
Referát The Post-War History of the Book Collection of the Jewish Museum in Prague na mezinárodní konferenci „Raub und Restitution in Bibliotheken“ ve Vídni (23. - 24.4.2003, A. Braunová)

f) Oddělení výstavy, publicity a vnějších vztahů

I. Účast na konferencích a sympoziích
Přednáška Restituce v ŽMP (L. Pavlát) - přečteno A. Paříkem na výročním zasedání Asociace evropských židovských muzeí v Berlíně (16. – 18. listopad 2003)

II. Spolupráce s hromadnými sdělovacími prostředky, publikační a lektorská činnost
- Pravidelná spolupráce s tiskem, rozhlasem a televizí – aktuality, zpravodajství, kulturní přehledy, rozhlasové vysílání Židovské obce v Praze Šalom alejchem, krátké aktuální rozhovory pro Český rozhlas a televizi při zahájení výstav v Galerii Roberta Guttmanna a znovuotevření Pinkasovy synagogy (L. Pavlát, J. Smékalová, A. Pařík, A.Franková, J. Šplíchalová, M. Hájková, E. Kosáková, M. Pojar, M. Vančurová).
- Dokončení roční reklamní kampaně v Radiu Classic FM – do září 2003 (L. Pavlát, A. Pařík, M. Hájková, A.Franková)
- Natáčení ČT o výstavě v Galerii Roberta Guttmanna – Adolf Kohn. Malíř pražského ghetta“
- Tiskové konference k jednotlivým výstavám v Galerii Roberta Guttmanna a následné články v tisku.
- Rozhovor o ŽMP a židovské komunitě v Čechách a na Moravě (L.Pavlát, Radiožurnál, 4.1. 2003)
- Diskuse o antisemitismu v Evropě – česká redakce rozhlasové stanice BBC (L.Pavlát, 18.11.2003)
- Pravidelné celoroční příspěvky na židovské téma v pořadu Ranní zamyšlení české redakce rozhlasové stanice BBC (L.Pavlát)
- Účast v televizním pořadu Vertikála (L. Pavlát, 30.12.2003)
- Cyklus 7 rozhlasových pořadů o židovské modlitbě na stanici Vltava (L. Pavlát, září – prosinec 2003)
- Lektorování židovské tematiky v učebnicích základních a středních škol pro různá nakladatelství a Ministerstvo školství ČR (L. Pavlát)
- Inzerce:
- Pravidelně v periodicích Přehled kulturních pořadů, Česká kultura, Praha srdce Evropy
- Nepravidelně: Katalog muzeí a galerií, Nové knihy, Svět knihy, různá periodika při příležitosti výstavy Nalezené tváře

III. Příprava publikací
- Textiles from Bohemian and Moravian Synagogues from the Collections of the Jewish Museum in Prague (L. Kybalová, A. Putík, M. Veselská, D. Veselská, H. Votočková, V.Nauschová, M.Scheibová, M. Hamáčková, P.Kliment, D. Cabanová, H. Vašková; redakce E. Kosáková a A. Putík)
- CD synagogálního textilu – česky, anglicky, francouzsky, německy, italsky, španělsky (D. Veselská, M. Veselská)
- Film o ŽMP a synagogálním textilu režisérky I. Pavláskové
- K slávě a ozdobě - skládačka v češtině a angličtině pro výstavu (D.Veselská)
- Pražské židovské hřbitovy – průvodce (A. Pařík, V. Hamáčková, D. Cabanová, P. Kliment)
- CD Navzdory osudu. Fritz Weiss a jeho aranžmá – nahrávky z let 1940-1941
- A.Veselý. Hora hor, katalog k výstavě (M. Hájková)
- Adolf Kohn – skládačka pro výstavu (A. Pařík)
- Adolf Kohn. Malíř pražského ghetta, katalog (A. Pařík)
- Umlčené tóny – skládačka pro výstavu (J. Šplíchalová, A. Franková)
- Nalezené tváře – skládačka pro výstavu (J. Šplíchalová, A. Franková)
- Příspěvky do čtvrtletního Zpravodaje ŽMP o výstavách a rekonstrukcích
- Encyklopedie židovských obcí v Čechách a na Moravě internetu (obsahuje zhruba pětinu z více než tisíce zamýšlených encyklopedických hesel, která jsou průběžně doplňována - J. Fiedler, H. Vašková)

IV. Povolení k užití sbírkových materiálů ŽMP
Bylo poskytnuto 76 povolení pro knižní, časopisecké, propagační a studijní účely, z toho 57 povolení pro zahraniční žadatele a 19 pro tuzemské žadatele.

V. Žádosti o grant na podporu činnosti ŽMP
ŽMP podalo v roce 2003 celkem 12 žádostí o grant, z toho 5 u organizací v zahraničí a 7 v České republice. Přijaty byly 4 žádosti v celkové výši cca 370 000,- Kč. Tyto granty se týkají činnosti v roce 2004, kdy by měly být proplaceny.


8. Kulturní činnost

a) Kulturní akce Vzdělávacího a kulturního centra ŽMP (VKC ŽMP)

VKC ŽMP připravilo a uspořádalo celkem 100 kulturních programů a akcí, z nichž 54 představovaly přednášky, a to jak v rámci programových cyklů, tak mimo ně. Mezi programovými cykly byly zastoupeny například Svět halachy (vývoj), Evropští židovští politici novověku, Židovská menšina v Československé republice ve 20. letech a Židovská menšina v Československé republice ve 30. letech. Mezi přednášejícími byli vrchní rabín Efraim Karol Sidon, akademičtí činitelé i hosté ze zahraničí. Dále se ve VKC ŽMP uskutečnilo 5 koncertů a recitálů, 3 knižní prezentace (Není spravedlnosti na zemi O. Stránského, Hanin kufřík K. Levinové a Hledání identity K. Jančaříkové), prezentace sborníku Golem v náboženství, vědě a umění, 4 autorské večery, 4 vernisáže a 11 přednášek pořádaných Bejt Praha. V kině PONREPO se ve spolupráci s Národním filmovým archivem uskutečnilo 5 filmových přestavení.
V květnu 2003 se uskutečnil seminář o Šolomu Alejchemovi, na němž byly prosloveny 4 přednášky.


b) Účast ŽMP na veletrzích

- 9. mezinárodní knižní veletrh Svět knihy 2003 v Praze ve dnech 24. – 27. dubna 2003. ŽMP vystavovalo své nové publikace.
- 8.veletrh muzeí České republiky v Třebíči ve dnech 28.-30. května 2003. ŽMP vystavovalo v samostatném stánku starší i nové publikace.

c) Pořady ve Španělské synagoze

Ve Španělské synagoze v Praze se uskutečnily se uskutečnilo 22 koncertů klasické hudby, pořádané agenturou AGADA (Music Heritage of the Jewish Culture) a 69 koncertů pořádaných agenturou Opera Ars Magna (písňové koncerty Jewels of the Jewish Masters in Old Prague). Do září provozovala izraelská agentura Golem Theater Ltd. muzikálové představení Golem autorů Hamutal Ben Zeev- Efrona a Shlomo Gronicha.
Kytarista Lubomír Brabec dokončil v roce 2003 třetí abonentní cyklus koncertů klasické hudby nazvaný Lubomír Brabec uvádí Pražské hudební večery ve Španělské synagoze. Mezi hosty byli zastoupeni významní interpreti – např. houslista J. Svěcený, barytonista I. Kusnier, tenorista Š. Margita, violistka J. Hosprová, Kubínovo kvarteto aj. V říjnu 2003 Lubomír Brabec zahájil pod stejným názvem čtvrtý abonentní cyklus koncertů klasické hudby, v němž rovněž vystoupili významní interpreti: kytaristé P. Janda a L. Andršt, klarinetistka L. Peterková – klarinet, pianista J. Tůma. Uskutečnily se i další koncerty, pořádané ŽMP.
Španělská synagoga sloužila též pravidelným šabatovým bohoslužbám konzervativního židovského společenství Bejt Praha .

9. Vlastní publikační a prodejní činnost

a) Publikace a upomínkové předměty ŽMP, propagační materiál
- Nové publikace:
- Katalog synagogálních textilií Textiles from Bohemian and Moravian Synagogues from the Collections of the Jewish Museum in Prague (anglicky - náklad 1500 ks)
- Odborný judaistický sborník Judaica Bohemiae ročník XXXIX / 2003 (náklad 500 ks)
- Pražské židovské hřbitovy/ Prague Jewish Cemeteries /Prager jüdische Friedhöfe (náklad 3000 ks)
- Pracovní sešit k projektu Arje – Arje, tvůj průvodce židovským městem I. (náklad 2000 ks)
- Pracovní sešit k projektu Arje – Arje, tvůj průvodce židovským městem II. (náklad 2000 ks)
- Sborník Golem v náboženství, vědě a umění (česko-španělsky, náklad 2000 ks)
- Sborník Židovská menšina v Československu ve dvacátých letech (náklad 1500 ks)
- CD Synagogální textilie (česky, anglicky, německy, francouzsky, italsky - náklad 1000 ks)
- CD Navzdory osudu. Fritz Weiss a jeho aranžmá (náklad 2000 ks)
- A. Veselý. Hora hor, katalog k výstavě (česko-anglicko-hebrejsky - náklad 1000 ks)
- Velké skládačky na výstavu K slávě a ozdobě (náklad 1500 ks česky, 3000 ks anglicky.
- K slávě a ozdobě Film o ŽMP a synagogálním textilu režisérky I. Pavláskové (česky a anglicky, náklad 50 + 50 ks)

- Reedice:
- Židovská Praha, 2.vydání (anglicky - náklad 3000 ks)
- CD Pražské synagogy, 2.vydání (česky, německy, francouzsky, španělsky, italsky, náklad 500 ks)

- Upomínkové předměty:
- Pohlednice sbírkových předmětů (14 x 2000 ks, 1x4000 ks)
- Kvarteta (česko-anglicky, náklad 1000 ks)
- Pohlednice, 8 druhů (náklad 8000 ks)
- Kresby terezínských dětí v paspartách, 500 ks
- Repliky sbírkových předmětů: pohárky na kiduš ve dvou provedeních (2x50 ks)

- Propagace:
Skládačky na výstavy:
- Adolf Kohn. Malíř pražského ghetta (česky, náklad 300 ks; anglicky, náklad 500
ks)
- Umlčené tóny (česko-anglicky, náklad 1000 ks)
- Nalezené tváře (česko-anglicky, náklad 1000 ks, dotisk 500 ks)
- Expozice stříbra (česky, 1000 ks)
- Pozvánky na výstavy Adolf Kohn. Malíř pražského ghetta (500 ks), A.Veselý. Hora hor (500 ks), Nalezené tváře (800 ks), Umlčené tóny (500 ks), panelové putovní výstavy ŽMP Židovské tradice a zvyky a Historie Židů v Čechách a na Moravě (500 ks)
- Letáčky Galerie Roberta Guttmanna: Adolf Kohn. Malíř pražského ghetta - česky 2400 ks, anglicky 4800 ks; Nalezené tváře - česky 2400 ks, anglicky 4800 ks; Umlčené tóny - česky 2400 ks, anglicky 4800 ks; A.Veselý. Hora hor - česky 2000 ks, anglicky 4000 ks.
- Další letáčky: židovský hřbitov ve Fibichově ulici (anglicky, 2000 ks)
- Letáčky o ŽMP ke vstupenkám (italsky, 100 000 ks; německy, 50 000 ks; česky, 70 000 ks; anglicky, 50 000 ks; rusky, 50 000 ks; španělsky, 50 000 ks; francouzsky, 50 000 ks)
- Zpravodaj ŽMP (česko-anglicky, 4 x 2000 ks)
- Novoročenka (800 ks)
- Plakát K slávě a ozdobě (200 ks)
- Plakát na eskalátory metra Nalezené tváře (60 ks)

b) Prodej v prostorách ŽMP

ŽMP pronajímalo v roce 2003 prodejny publikací a upomínkových předmětů se židovskou tematikou v Maiselově, Klausové a Španělské synagoze společnosti Relax Group.

c) Prodej prostřednictvím Internetu
Prodej prostřednictvím internetu se výrazně zvýšil díky průběžně rozšiřovanému adresáři institucí a jednotlivců, kteří pravidelně dostávají informace o nových publikacích ŽMP. Vyrovnaná poptávka je nyní patrná jak České republiky, tak ze zahraničí.

10. Archiv a dokumentace

a) Archivy a dokumentace židovských obcí (archivářka V. Hamáčková)
Kromě pravidelné kontroly depozitářů a péče o fondy byly vykonány následující činnosti:
- Poskytování badatelských služeb (celkem 138 badatelských návštěv, 20 rešerší a odpovědí na písemné dotazy a na 130 konzultací včetně telefonických)
- Pokračování revize a počítačového zpracovávání Sbírky hudebnin
- Pokračování revize archivních knih fondu Židovská náboženská obec Praha – výběr k restaurování, ukládání do pouzder
- Revize, čištění archivních knih, příprava ke stěhování
- Generální inventura a příprava podkladů pro zapojení do celostátního Programu pro evidence archivů (PevA)
- Spolupráce při přípravě projektu nové archivní budovy

b) Katalog židovských obcí (J. Fiedler)

Práce na přípravě elektronická encyklopedie židovských obci na webových stránkách ŽMP katalogu zahrnuly následující činnosti:
- Zpracování úvodních stránek a abecedního katalogu, úprava a systematické doplňování encyklopedických hesel
- Vypracovávání rešerší a zodpovídání dotazů badatelů
- Spolupráce s Národním památkovým ústavem na víceletém grantovém projektu dokumentace židovských památek v ČR

c) Dokumentace židovských hřbitovů (V. Hamáčková, D. Polakovič, O. Sixtová)
Práce zahrnuly následující činnosti:
- Práce na standardním seznamu hebrejských jmen a příjmení pro dokumentaci náhrobních nápisů
- Verifikace a korektury údajů uložených v počítačové databázi

d) Dějiny holocaustu

- Archivní sbírka Terezín:
- Pořádání a reinventarizace včetně příslušných oprav inventáře (zpracována inv. č. 329b až inv. č. 342j – celkem 8 kartonů, jedná se o část Terezín po osvobození a pozůstalost Jiřího Vogela)
- Vyhotovení inventáře archivní sbírky Terezín: čistopis zpracovaných částí
- Přírůstky:
- Akce Pomozte pátrat po zmizelých sousedech, zahájená v roce 2001, pokračovala i v roce 2003. Na oddělení holocaustu se obrátilo přibližně 300 osob. Byly od nich získány cenné originály nebo kopie archivních dokumentů (rodinná korespondence, loučení před transportem, dopisnice z terezínského ghetta a koncentračních táborů, ilegální dopisy, osobní dokumenty), fotografie (školní, rodinné, portrétní) a vzpomínky na židovské rodiny či komunity. S tím souviselo vyhledávání informací, identifikace osob a zajišťování kopií zapůjčených dokumentů. Přírůstky byly hrubě abecedně uspořádány podle dárců.
- Sbírka fotografií:
- Hrubé zpracování souboru fotografií vztahujících se k transportům do východního Polska, koncentračním a pracovním táborům v Pobaltí, ghettu v Rize (převzato od Institutu Terezínské iniciativy a Lukáše Přibyla)
- Projekt Vzpomínky pamětníků:
- Shromažďování, zpracování a přepisování nových vzpomínek a průběžné vkládání údajů do počítačového programu (20 vzpomínek)
- Pokračování ve zpracování vybraných vzpomínek z archivní sbírky Terezín a jejich začlenění do databáze vzpomínek (65 vzpomínek)
- Převod starších strojopisných textů vzpomínek do počítačového programu
- Shromažďování dokumentů z předválečného i válečného života pamětníků v návaznosti na akci Pomozte pátrat po zmizelých sousedech.
Průběžná anonymizace vzpomínek pamětníků v souvislosti se Zákonem o ochraně osobních údajů
- Kopírování vzácných archivních dokumentů:
- Scanování:
sbírka Dokumenty perzekuce
inv. č. 79 – časopis Klepy (Gossip) č. 1, 6 – 22 (140 fol.)
inv. č. 79 – deník Hany Adlerové (252 fol.)
sbírka Terezín
inv. č. 308a – čítanka Sluníčko (51 fol.)
inv. č. 326 – básně Eriky Taubeové (50 fol.)
inv. č. 326 – literární tvorba: Ast, Blum, Böhm, Brandejsová, Brod, Cohn- Colm, Fischer, Fischl, Flach (109 fol.)
- Restaurování:
sbírka Dokumenty perzekuce:
inv. č. 79 - Časopis Klepy (č. 1-22)
nv.č. 64/1 – korespondence z KT Osvětim (47 fol.)
sbírka Terezín:
inv. č. 326 – Böhm Zdeněk (8 fol)
inv. č. 326 – Brandejsová F.D. (17 fol.)
inv. č. 326 – Fleischmann Karel (100 fol.)
inv. č. 326 – Salus Wolfgang (12 fol.)
inv. č. 326 – Taubeová Erika (60 fol.)
inv. č. 326 – Utitz Emil (1 fol.)
inv. č. 327 – Salus Wolfgang (2 fol.)
Pozůstalost Gideona Kleina:
inv.č. 6 –21 hudební pozůstalost (297 fol.)

- Poskytování badatelských služeb: 57 návštěv
- Rešerše a konzultace se týkaly následujících témat:
Útulek pro děti emigrantů v Praze a manželé Hermannovi; hra Karla Švenka Poslední cyklista; dětské transporty do Anglie – Nicolas Winton; návštěva Mezinárodního výboru Červeného kříže v Terezíně; rodinný tábor BIIb v Osvětimi; transport do Baranoviči; Česká pomocná akce v Terezíně a MUDr. Raška; křišťálová noc; Friedl Dicker Brandeisová; pojmy genocida, holocaust Romů; útěk Vítězslava Lederera z Osvětimi; problematika židovské emigrace; terezínští skladatelé; literární tvorba dětí v Terezíně.
- Běžná korespondence: cca 420 dopisů
- Památník obětem šoa z Čech a Moravy v Pinkasově synagoze
Byly vykonány následující činnosti:
- Průběžné shromažďování podkladů k opravám a doplňkům nápisů
- Průběžné vyhotovování počítačových soupisů s údaji o jednotlivých obětech a skupinách obětí – cca 200 soupisů (většinou v souvislosti s projektem Pomozte pátrat po zmizelých sousedech)
- Nová verze databáze obětí holocaustu ŽMP ( možnost výstupu emailem, umožněn souběžný provoz několika pracovníkům )
- Podklady pro vybudování památníků
Týkaly se připravovaných památníků židovských obětí v Kdyni, v Stránčicích, Předboři, Říčanech, Radošovicích, v Litomyšli, v Hrádku u Sušice a v Úvalech.

 

11. Sbírky

a) Sbírkové oddělení

I. Sbírka malby, kresby a grafiky (M. Hájková)
- Do sbírky přibylo 88 předmětů (17 nákupů, 71 darů); sbírka malby byla doplněna o díla Ludwiga Bluma (Pohled na Jeruzalém, 1924, olej na plátně, 41 x 60 cm), Roberta Piesena (Portrét Pavly Mautnerové, počátek 50. let 20. stol., olej na plátně, 87 x 92 cm), Alexandera Jaksche (Prodej mléka na Starém městě, 1889, olej na plátně, 121,5 x 87 cm), Adolfa Kohna (Trh na Staroměstském náměstí, kol. r. 1910, olej na lepence, 31 x 36,5 cm) a Stanislava Feikla (Masařská ulice v noci, před rokem 1906, olej na kartónu, 34,5 x 40 cm); kolekce kreseb se rozrostla o díla Bedřicha Feigla, Benjamina Levyho a Emila Orlika – soubor kreseb posledně jmenovaného autora byl významně doplněn zejména díky daru 69 originálních portrétů účastníků mírové konference v Brest-Litovsku, které v roce 1918 vytvořil Emil Orlik na zakázku přímo v místě konání konference a které byly Židovskému muzeu v Praze darovány prostřednictvím washingtonské nadace The Project Judaica Foundation autorovou neteří, paní Anitou Bollag z North Caldwell (New Jersey, USA); do grafické sbírky přibyl o celkem jedenáct grafických listů od Davida Langa, Emila Orlika, Bedřicha Feigla a Willy Nowaka.
- Pokračoval dlouhodobý projekt restaurování a konzervace sbírky malby, kresby a grafiky. Zároveň pokračovalo pořádání sbírky v rámci příprav na přesun fondu malby, kresby, grafiky a fotografie do nového depozitáře na Smíchově. Během roku 2003 bylo restaurováno 104 maleb ze sbírek ŽMP; vesměs se jednalo o díla Willy Nowaka, Georga Jilovského, Adolfa Wiesnera, Maxe Oppenheimera, Alfréda Justitze, Petra Kiena, Františka Mořice Nágla, Friedy Salvendy, Fritze Kauska, Egona Josefa Kossutha, Eugena Spira, Helly Guth, Gustava Boehma, Jaroslava Herbsta a B. Mordchina.

II. Restaurátorská dílna papíru (M. Kropáčková, J. Stankiewicz)
Spolupráce při přípravě výstav:
- ŽMP – Galerie Roberta Guttmanna: příprava papírových objektů pro výstavu Hora hor. Pouštní projekty Aleše Veselého a 20 papírových originálů pro výstavu Umlčené tóny
- Mimo ŽMP: konzervace a restaurování 15 dětských kreseb, adjustace do paspart a rámů a zhotovení protokolů o jejich stavu pro stálou expozici v USHMM, Washington D.C., USA; 5 dětských kreseb pro výstavu v Saarbücken, SRN; zajištění a kontrola klimatických podmínek na výstavě textilu v Císařské konírně Pražské hradu; spolupráce při instalaci výstavy v děčínské synagoze; adjustace a instalace zakladatelské listiny v Jubilejní (Jeruzalémské) synagoze v Praze
- Pro sbírku kresby a grafiky bylo restaurováno 53 pastelů, kreseb a grafických listů
Příprava faksimilií pro expozice ŽMP:
- Maiselova synagoga: 22 plošných objektů v paspartách, 2 trojrozměrné objekty a úprava reprodukcí 18 map včetně adjustace
- Klausová synagoga: 2 faksimile knih
- Synagoga v Holešově 5 faksimilií knih a 2 Tóry včetně adjustace

Činnosti pro oddělení ŽMP:
- Pro sbírku rukopisů a starých tisků bylo restaurováno 82 papírových a pergamenových tabulek, 2 rukopisy, 11papírových vystřihovánek a 3 svitky Ester
- Pro knihovnu ŽMP byly restaurovány 3 knihy čištěno 60 knih po dezinfekci v Národní knihovně a konzervován knižní blok 3 knih před svázáním externím knihařem
- Pro archiv ŽMP byla zajištěna výroba 301 speciálních pouzder z archivní lepenky
- Pro oddělení holocaustu byl restaurován časopis židovské mládeže Klepy z Českých Budějovic (22 čísel)
- Bylo vyčištěno 50 knih z knihovny ŽMP napadených plísní;
- Bylo vyčištěno 159 knih z archivu ŽMP v rámci přípravy na stěhování archivního fondu do nových prostor ve Smíchovské synagoze (této práce se také zúčastnili brigádníci), následovalo ukládání vyčištěných knih do ochranných pouzder v depozitáři v Sepekově
- Bylo vyčištěno a zarámováno 150 kreseb a maleb na papíře v rámci přípravy na nové uložení obrazové sbírky v depozitáři ve smíchovské synagoze
- Průběžně byla prováděna pravidelná kontrola klimatických podmínek v depozitářích a expozicích muzea

III. Sbírka textilu (D.Veselská)
- Po čtyřleté přípravě byl završen dosud nejnáročnější výstavní projekt sbírky - výstava K slávě a ozdobě
- Pokračoval dlouhodobý projekt odborného zpracování donačních nápisů na sbírkových textiliích. Bylo přepsáno a uloženo dalších přibližně 500 nápisů
- Proběhlo utřídění a katalogizace sbírky přibližně 100 textilních fragmentů
- Byly zkatalogizovány textilie z období holocaustu, celkem přibližně 35 katalogizačních položek
- Pokračoval projekt odborného zpracování judaikálních textilií mimo sbírky ŽMP. Odborně byly zkatalogizovány textilie regionálních muzeí z Polné, Třeště, Českého Dubu.
- Bylo zodpovězeno 14 badatelských dotazů

IV. Restaurátorská dílna textilu (H. Votočková, V. Nauschová)
- Bylo restaurováno a konzervováno 81 ks textilních sbírkových předmětů
- K externímu restaurování bylo zadáno 51 ks textilních předmětů
- Byla poskytnuta nutná součinnost při přípravě výstavy K slávě a ozdobě (odborná kontrola všech vybraných předmětů, úprava pro vystavení, spolupráce při instalaci a reinstalaci výstavy, zabezpečení během transportu a ukládání)
- Byla zajištěna výroba kopií textilních předmětů a zcela nových předmětů pro stálé expozice a potřeby židovských obcí
- Ve spolupráci s kurátorkou sbírky byly vybrány předměty na připravovanou výstavu krajky v r. 2004

V. Sbírka kovů (J. Kuntoš)
- Sbírka kovů a přidružené menší sbírky byly rozšířeny o 16 předmětů (9 předmětů nákup, 2 předměty dar, 5 předmětů druhotný svoz z židovských obcí)
- Byla započata příprava podkladů pro reprezentativní katalog stříbra ze sbírek ŽMP, který bude vydán v roce 2006
- Pokračoval dlouhodobý úkol zjišťování autorství u sbírkových předmětů vídeňské provenience
- Katalogizací předmětů z Muzea v Polné pokračoval projekt odborného zpracování judaik mimo sbírky ŽMP
- Bylo zpracováno celkem 8 badatelských dotazů

VI. Restaurátorská dílna kovů (M. Jarešová, P. Veselý)
- Byla provedena konzervace a restaurování 87 ks stříbrných a mosazných sbírkových předmětů pro stálé expozice ŽMP a zápůjčky na výstavy
- Externě bylo restaurováno 5 ks rozměrných mosazných a železných předmětů
- Externě byl restaurován 1 ks historického nábytku

VII. Dokumentace sbírkového oddělení (M. Veselská, H. Mlsová, I. Hacmacová, H. Kopřivová)
- Bylo vypracováno 22 smluv o výpůjčce k výstavním účelům (3 pro zahraniční instituce a 19 pro instituce tuzemské včetně zápůjček liturgických předmětů židovským obcím). Zahraničním institucím bylo zapůjčeno 20 sbírkových předmětů, institucím v České republice bylo zapůjčeno 311 sbírkových předmětů.
- Bylo vypracováno 57 výpůjčních smluv a 56 smluv o dílo pro externí restaurátory.
- Bylo vypracováno 9 kupních smluv pro nákup uměleckých předmětů.
- Do Knihy přírůstků bylo zapsáno 195 položek (celkem 386 sbírkových předmětů). Z toho 31 předmětů tvoří nákupy, 81 předmětů dary, 3 předměty byly do sbírek převedeny ze správy jiných oddělení muzea a 271 předmětů pochází z revizí depozitářů ŽMP, z postupného zpracování nálezů z geniz a z druhotných svozů ze židovských obcí v Čechách a na Moravě.
- Sbírky byly obohaceny o dary od jednotlivců i institucí. Laskavými dárci byli: Werner Levý, Jan Grebler, Vladimír Poskočil, Eliška Brodová, Alžběta Strnadová, Jiří Fiedler, Vladimír Říha, Marek Suchý, Židovská obec v Praze, Project Judaica Foundation Inc. Washington, USA
- Uskutečnila se inventarizace části sbírkového fondu ŽMP dle Zákona o centrální evidenci sbírek. V spolupráci s kurátorem sbírky, restaurátory kovů a pracovníky správy depozitáře bylo fyzicky zkontrolováno 13 souborů předmětů o celkovém počtu 4303 inventárních čísel.
- Byla dokončena revize liturgických předmětů zapůjčených Židovské obci v Praze (M. Veselská)
- V součinnosti s pracovníky sbírkového oddělení byl vytvořen tzv. pomocný fond, ve kterém jsou evidovány předměty nově vyrobené pro výstavní a liturgické účely. Zároveň byly vypracovány podklady pro tvorbu databáze pro tento fond. (M. Veselská)
- Byly zpracovány podklady pro tvorbu CD s textovou i obrazovou dokumentací trojrozměrných předmětů z období holocaustu (M. Veselská ve spolupráci s kurátory sbírek a správou depozitáře)
- Byl zpracován přehled všech druhotných svozů předmětů z židovských náboženských obcí z let 1994-2003 (I. Hacmacová, H. Kopřivová)
- Byla dokončena revize spisové agendy k darům z let 1994-2003 (H.Kopřivová)
- Byla zpracována databáze veškerých přejímacích protokolů k předmětům, shromažďovaným v rámci Židovského ústředního muzea v letech 1942 - 1945 (M. Veselská)
- Byla zpracována databáze judaik, která byla získána do sbírek muzea z jiných institucí v období 1950-1994 formou převodu, výměny, hospodářskou smlouvou nebo darem (M. Veselská)
- Na základě výše uvedeného zpracovaného archivního materiálu byly znovu revidovány seznamy inventárních čísel tříděných dle svozových lokalit (M.Veselská, H. Mlsová, H. Kopřivová)
- Pokračovalo scanování tzv. německého katalogu. Jedná se o jedinečný zdroj informací o sbírkových předmětech, shromážděných v muzeu v letech 1942-1945. Scany jednotlivých lístků katalogu budou přiřazeny ke kartám předmětů v muzejním databázovém systému, čímž dojde k propojení všech informačních zdrojů k muzejním sbírkám. Ke konci roku 2003 bylo hotovo 167 svazků z celkových 203 Souběžně se scanováním katalogu byl i konzervátorsky a restaurátorsky ošetřen a převázán. Pokračoval též přepis obsahu katalogu do textového editoru. Započalo se s porovnáváním v něm obsažených údajů se skutečným stavem a počty sbírkových předmětů. Touto činností je dán stav katalogizace II. stupně v jednotlivých sbírkových fondech (H. Kopřivová, M. Veselská)
- Pokračoval detailní přepis údajů z německého katalogu do databáze v programu Excel – takto byla prozatím zpracována polovina všech záznamů z katalogu (H. Mlsová)
- Pokračoval přepis údajů z přírůstkových knih do nově vytvořené databáze v Excelu – po menších souborech sbírkových předmětů začala být zpracovávána kresba, malba, grafika a kresba z období holocaustu (I. Hacmacová)
- Ve spolupráci s kurátory pokračovala dokumentace judaik zastoupených v Čechách a na Moravě mimo sbírky ŽMP. Odborně byly katalogizovány předměty ze sbírek 5 regionálních muzeí navštívených v roce 2002, nově byla provedena prvotní dokumentace sbírek Okresního muzea v Náchodě.
- Bylo vypracováno 13 rešerší pro externí badatele (M.Veselská)

VIII. Fotooddělení (F. Novák, D. Cabanová, J. Tatranský)
- Projekty digitalizace sbírek a archivů ŽMP, fotopráce pro účely správy sbírek:
- Digitalizace válečného katalogu pokračovala skenováním 22 500 iventárních čísel.
- Pokračovala digitalizace sbírky synagogálního textilu. Bylo zhotoveno 680 záběrů (405 inventárních čísel).
- Byla dokončena fotodokumentace souboru povijanů na Tóru, zahájená pracovnicemi restaurátorské dílny textilu
- Započala systematická digitalizace sbírkových předmětů (rituálních kořenek), bylo pořízeno 480 dokumentačních snímků (240 inventárních. čísel)
- Digitalizace sbírky obrazů pokračovala skenováním obrazové dokumentace restaurátorských zpráv. Bylo pořízeno 760 záběrů.
- Pro oddělení holocaustu bylo provedeno 700 záběrů.
- Fotopráce pro publikační a výstavní činnost ŽMP:
- Úpravy pro tisk a dohled nad finální podobou tisku publikací Textilies from Bohemian and Moravian Synagogues a Pražské židovské hřbitovy.
- V rámci digitalizace starších ročníků Judaica Bohemica bylo provedeno 1400 scanů.
- Byla zhotovena nová kolekce pohlednic sbírkových předmětů muzea.
- Fotodokumentace vlastní činnosti ŽMP:
- V souvislosti s opravou a rekonstrukcí Pinkasovy synagoga a smíchovské synagogy, dokumentace významných návštěv v muzeu, výstav a jejich vernisáží bylo pořízeno více než 500 snímků.
- Celkem bylo do fotoarchivu ŽMP předáno nebo jiným způsobem užito téměř 30 000 snímků.
- Fotoodělení navrhlo a zadalo k vývoji databázový systém evidence zakázek a archivování fotografií. Jeho základní část byla dokončena a předána k provozu.

b) Oddělení rukopisů a vzácných tisků

I. Sbírka rukopisů a starých tisků (O. Sixtová)
Kromě průběžná péče o fond (včetně zodpovídání dotazů a badatelských požadavků) byly vykonány tyto činnosti:
- Čištění a restaurování vybraných předmětů
- Připrava a zahájení katalogizace starých tisků v programu Aleph
- Katalogizace rukopisů a jednolistů v muzejní databázi

II. Sbírka písemného materiálu z geniz (O. Sixtová)
- Doplňování katalogu nálezů
- Dokumentace náhrobků hřbitova v Luži (v rámci zpracování genizy z lužské synagogy)


12. Knihovna a referenční centrum

a) Statistika

Knihovna
- Návštěvnost: 206 badatelů
- Výpůjčky:
- Počet vypůjčených knih: 1783
- Počet knih vypůjčených krátkodobě (zaměstnanci ŽMP): 380
- Počet knih vypůjčených do studovny: 599

Referenční centrum
- Návštěvnost: 1516 návštěvníků
Počet exkursí: 9
Pro odbornou veřejnost byla knihovna otevřena dva dny v týdnu, referenční centrum v pracovní dny.
- Přírůstky (akvizice):
- Knihy: 1513 svazků (z toho 430 pro VKC ŽMP a 80 pro referenční centrum)
- Periodika: 6 titulů (z celkového počtu 683 titulů)
- CD-ROM: 13 titulů pro knihovnu, 39 pro referenční centrum, 10 pro VKC ŽMP

b) Účast na akcích
- Semináře
- Archivy, knihovny a muzea v digitálním světě 2003 (SKIP ČR, Praha - 4.12.2003)
- Knihovny současnosti 2003 (SDRUK, Seč u Chrudimi – 16.-18.9. 2003)
- Setkání SUALEPH (SUALEPH, Plzeň – 26.-27.11.2003)
- 14th ICAU meeting (ICAU, Vídeň – Rakousko – 22.-24.9.2003)
- Seminář pracovníků muzeí a galerií (Muzeum Vysočiny, Třebíč – 23.-25.9.2003)

- Konference
- Inforum 2003 (VŠE – AIP, Praha – 27.-29.5.2003)
- Raub und Restitution in Bibliotheken (Wiener Stadt- und Landesbibliothek, Vídeň – Rakousko – 23.-24.4.2003)
- Zmizelé dědictví kulturních statků: dokumentace, identifikace, restituce a repatriace kulturních statků obětí II. sv. války (Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války – Brno – 20.-21.11.2003)

c) Odborné návštěvy a konzultace v knihovně a referenčním centru ŽMP

I. Česká republika
- Antikvariát a galerie Ztichlá klika, Praha
- Ing. Z. Bláha – výroba kompaktních regálů, Vraný
- Ing. J. Červenák – klimatolog, Praha
- Institut Terezínské iniciativy, Praha
- Knihovna Orientálního ústavu AV ČR, Praha
- Knihovna Uměleckoprůmyslového muzea, Praha
- Městská knihovna, Praha
- Národní knihovna, Praha, Centrální depozitář
- Národní knihovna, Praha, oddělení starých tisků a rukopisů, oddělení periodik
- Oblastní muzeum Louny
- Okresní muzeum, Rychov nad Kněžnou
- Sdružení knihovníků a informačních pracovníků, Praha
- Ústav výpočetní techniky University Karlovy, Praha
- Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha

II. Zahraničí
- E. Grossberger – Committee for the Search of the Gora-Kalwaria Library, New York
- Dr. G. Silagi – Monumenta Germaniae Historica, München

d) Automatizace provozu

- Systém Aleph
- K 31.12.2003 bylo do systému Aleph zpracováno celkem 20 859 záznamů, v roce 2003 bylo uloženo celkem 4414 záznamů (nové přírůstky do katalogizačního modulu, starší publikace v katalogizačním modulu – retrokatalogizace, záznamy hebrejských publikací, analytické záznamy vybraných periodik)
- Práce v modulech Akvizice, Katalogizace, Seriály, Výpůjčky, OPAC na WWW
- Modul Výpůjčky byl zprovozněn k 1.1.2003, modul WWW katalogu k 1.4.2003. Tím byly umožněny uživatelům i objednávky knih a další služby prostřednictvím Internetu.
- Internet
- Vyhledávání bibliografických informací v katalozích domácích i zahraničních knihoven a v elektronických databázích
- Vyhledávání faktografických informací pro potřeby pracovníků muzea i návštěvníků knihovny
- Účast v oborových elektronických konferencích (Knihovna, KOMIG, KATPOL, Staré tisky, SUALEPH, Aleph-l)

e) Digitalizace fondu

- Ve spolupráci s fotooddělením zhotoveny digitální kopie vybraných stran 8 tisků za účelem výroby faksimilí do stálých expozic ŽMP v Klausové synagoze a v synagogách v Třebíči a Holešově

f) Práce s fondem

- 8.10.2003 byla dokončena retrospektivní fyzická prohlídka knihovního fondu za účelem zjištění původních vlastníků. Prohlídka a zpracování zjištěných údajů do databáze probíhalo od 2.5.2001. Celkem byla kontrola provedena u více než 80 000 knih a periodik, do elektronické databáze bylo uloženo téměř 34 000 záznamů.
- Byly provedeny revize signaturové řady 70.000-71.999 fondu knihovny, příruční knihovny VKC ŽMP (signaturová řada ED), příruční knihovny oddělení holocaustu (signaturová řada DS), příruční knihovny referenčního centra (signaturová řada RF), bibliografické příruční knihovny, příručních knihoven některých zaměstnanců a revize diplomových prací,
- Do Centrální evidence sbírek bylo v roce 2003 zapsáno 187 knih
- Probíhal soupis periodik uložených v depozitáři v Jáchymově ulici
- Průběžně probíhaly obsahové prohlídky fondu a následné odpisy vyřazených publikací
- Mikrobiologická kontrola a dekontaminace byla provedena u 117 svazků
- Ve spolupráci s restaurátorskou dílnou bylo restaurováno 24 svazků
- Bylo zhotoveno 185 ochranných pouzder pro restaurované a ošetřené svazky
- Externě byly opraveny nebo restaurovány 54 svazky
- Nové vazby byly zhotoveny u 32 svazků
- Byl proveden mikrobiologický průzkum v depozitářích ve správní budově a v depozitáři periodik v Jáchymově ulici.


13. Počítačová síť

a) Všeobecná hardwarová a softwarová podpora uživatelů

- Bylo zakoupeno 10 nových počítačů včetně operačních systémů a stejný počet uživatelských programů MS Office XP. Celkem je v užívání 74 počítačů.
- Byl rozšířen záložní zdroj.
- Bylo zakoupeno diskové pole o velikosti 1TB a uživatelům umožněno využívat diskový prostor na ukládání dat.

b) Rozšiřování lokální sítě

Lokální počítačová síť byla rozšířena a je do ní připojeno 72 počítačů.

c) Elektronická pošta a Internet

Pracovníci připojení do lokální počítačové sítě mají přístup k elektronické poště a Internetu. Komunikační software umožňuje vybírat poštovní schránky přes Internet. Na poštovní server byla nainstalována antivirová kontrola připojených souborů. Dále byla na WWW serveru nastavena práva, která v maximální možné míře znemožňují zneužití internetu.

d) Zajištění antivirové kontroly

Antivirová databáze byla průběžně aktualizována stejně jako antivirový program.

e) Telefony

- Byla uzavřena smlouva s firmou Havel Voice a.s., která v porovnání s dřívějším obdobím zajišťuje levnější meziměstské, mezistátní, i mobilní telefonování.
- Telefonní ústředna byla připojena na rozšířený záložní zdroj.

f) Knihovní systém ALEPH

Byl zakoupen nový server pro ALEPH 500 a připojen do vnitřní sítě.


14. Technická a stavební činnost

Údržbu objektů a stavební činnost ŽMP (zajišťované ing. M. Ličkou a R. Šťastným) roce 2003 zásadně ovlivnilo odstraňování škod způsobených povodní v srpnu 2002. Zvláštní pozornost byla dále věnována zvýšení bezpečnosti návštěvníků. Ve všech objektech bylo instalováno nové luminiscenční bezpečnostní značení, které umožní snadnou orientaci i v případě mimořádné události. Do veřejnosti přístupných částí objektů bylo se stejným záměrem instalováno výkonné dodatečné nouzové osvětlení.
Na sklonku roku byl zahájen audit bezpečnosti a požární ochrany na všech pracovištích muzea. Již v lednu 2003 však byl zřízen krizový štáb ŽMP a byly ustanoveny evakuační týmy pro jednotlivé objekty pro případ ohrožení života, zdraví nebo majetku v objektech ŽMP. Pro činnost tohoto štábu a evakuačních týmů byly vypracovány nezbytné dokumenty a v jednotlivých objektech byly umístěny prostředky nezbytné pro okamžité zahájení záchranných prací, zejména v případě povodně.

a) Opravy a rekonstrukce

I. Administrativní budovy
Hlavním úkolem bylo opravit povodní zcela zničenou technologii a stavební prvky v suterénu objektů a vrátit prostory postižené povodní původnímu účelu užívání. Práce zahrnuly tyto činnosti:
- Vysoušení, temperování a protiplísňová opatření
- Osazení a zprovoznění nových plynových kotlů pro ústřední vytápění a přípravu teplé užitkové vody včetně nových nátěrů a izolací všech rozvodů, nových rozvaděčů
- Zprovoznění systému měření a regulace // systému technických zařízení budov
- Oprava a zprovoznění nákladních výtahů
- Oprava systému chlazení včetně dodání nového zdroje chladu
- Dodání a montáž nových dveří ve všech suterénních místnostech
- Provedení nových sanačních omítek, maleb a keramických obkladů
- Provedení nových sádrokartonových konstrukcí stěn a příček
- Oprava a revize elektrozařízení
- Oprava poškozených podlah a nové nátěry podlahových konstrukcí
- Oprava revizních kanalizačních šachet včetně doplnění uzavíratelných zpětných klapek na přípojky
- Sanace obvodového zdiva budov včetně odvětrání a drenáží v chodnících okolo objektu, kterými je snižována podzemní vlhkost a voda sváděna do kanalizace.
- Instalace speciálního nouzového havarijního osvětlení v suterénních prostorách odolného proti vodě
- Oprava a doplnění poškozeného nábytku a regálů v suterénech
- Modernizace výtahu SMART – instalace bezpečnostního zařízení pro nouzové sjetí kabiny
- Opravy maleb ve vstupní hale budovy a celého 1. patra včetně Galerie Roberta Guttmanna a recepce, dále relaxačního centra, ubytovacích pokojů a schodiště objektu č.153.

Restaurátorské dílny textilu byly dále vybaveny chladícím klimatizačním zařízením, které pracovní a provozní podmínky.

II. Maiselova synagoga
Uskutečnily se následující činnosti:
- Oprava elektrických průtokových ohřívačů včetně optimalizace odběru elektrické energie.
- Provedení nových sanačních omítek v suterénu budovy a nové elektroinstalace.
- Úprava kovového zábradlí do depozitáře pro snadnější manipulaci se sbírkovými předměty.
- Úprava odvodu kondenzátu odvlhčovačů v depozitářích
- Instalace dřevěného výsuvného schodiště do depozitáře
- Kompletní vyčištění střešních a podkrovních prostor
- Instalace nouzového AKU osvětlení na únikových cestách z depozitáře a z hlavní expozice
- Kontrola a výměna Art-sorbových kazet v trezorové vitríně

III. Španělská synagoga
Uskutečnily se následující činnosti:
- Oprava podnoží sedmi vitrín
- Výměna zničených částí kokosového koberce na galerii
- Kompletní oprava a zprovoznění výměníkové stanice včetně měření a regulace
- Vysušení suterénu, oprava omítek (včetně sanačních) a maleb zde a v přízemí
- Instalace nouzového AKU osvětlení na únikové cestě z hlavních expozic.

IV. Klausová synagoga
Uskutečnily se následující činnosti:
- Dokončení oprav suterénních prostor poškozených povodní (sanační omítky, nová podlahová krytina, dveře v šatně)
- Oprava omítek v přízemí včetně vymalování.
- Instalace nového, energeticky úspornějšího osvětlení v Rezervačním centru ŽMP
- Výměna radiátorů ústředního topení v přízemí, úprava měření a regulace topení v Rezervačním centru.
- Instalace nouzového AKU osvětlení na únikové cestě z hlavních expozic.

V. Pinkasova synagoga
Ze všech památkově chráněných židovských staveb tento objekt utrpěl při povodni v roce 2002 největší škody. Práce na opravě Pinkasovy synagogy zahájené v srpnu 2002 pokračovaly až do konce září 2003. S ohledem na mimořádné kulturní a historické hodnoty objektu veškerou činnost pravidelně vyhodnocoval odborný tým, v němž byli externě zastoupeni přední odborníci. Cílem přitom bylo jak napravit škody způsobené povodní, tak i pokud možno odstranit nevhodné stavební zásahy z předcházejících rekonstrukcí a podle dochované historické dokumentace přiblížit objekt jeho původní architektonické podobě. Koncept architektonické studie a následné etapy projektů byly podrobně konzultovány s pracovníky Národního památkového ústavu, v objektu byl zajištěn archeologický průzkum. Na základě vítězství ve výběrovém řízení práce zajišťovala firma KOPEX s.r.o. Oprava Pinkasovy synagogy byla po konzultaci s pracovníky Národního památkového ústavu přihlášena do mezinárodní soutěže European Union Prize for Cultural Heritage – Europa Nostra Awards 2003.

Uskutečnily se následující činnosti:
- Posílení statiky osazením a předepnutím ocelových táhel v podélném a příčném směru.
- Snížení podlah v hlavní lodi a předsálí o 25 cm na původní úroveň. Díky tomu vynikly původní proporce prostoru zejména ve vztahu k ústředním prvkům – bímě a aronu ha-kodeš.
- Instalace nového podlahového vytápění včetně ústředny měření a regulace, která vyhodnocuje vnější a vnitřní podmínky a reguluje nově zřízený větrací systém v objektu
- Položení nové podlahy. V hlavní lodi a předsálí byl použit hrubě opracovaný přírodní kámen trachyt, ženská loď a podlahy v patře jsou provedeny z vypalovaných dlaždic cotto arrotato. Nové nášlapné vrstvy byly svým tvarem i materiálem inspirovány fragmenty původních dlažeb objevených archeologickými průzkumy.
- Náhrada původního schodiště masivními kamennými stupni z trachytu s kamenicky opracovanými detaily
- Náhrada obkladů zábradlí galerie masivními trachytovými deskami
- Instalace plastiky – Davidovy hvězdy - na západní průčelí synagogy dle dochované archivní fotografie.
- Výměna zámečnických výrobků (zábradlí, odvětrání) za ručně kované, které respektují charakter objektu
- Instalace nového systému nástěnného osvětlení a úprava ostatních osvětlovacích těles.
- Zkvalitnění systému ozvučení
- Nové řešení vstupního prostor na nádvoří včetně instalace nového turniketu
- Instalace nového orientačního panelu v přízemí a poděkování sponzorům na nádvoří

VI. Obřadní síň
Uskutečnily se následující činnosti:
- Oprava poškozených suterénních prostor (obklady, omítky, pisoáry na WC)
- Oprava kanalizační přípojky a napojení dešťových svodů na kanalizační rozvod.
- Instalace nouzového AKU osvětlení
- Odborné vyčištění zavěšených mosazných lustrů, stěn, maleb a jiných stavebních prvků.

VII. Smíchovská synagoga
V roce 2003 pokračovala celková oprava a rekonstrukce synagogy, která byla zahájena v roce 2002. Po jejich dokončení zde bude umístěn depozitář obrazů a archiv Židovského muzea s nezbytným kancelářským a provozním zázemím.
V roce 2003 byla ve smíchovské synagoze vestavěna ocelové konstrukce a byla dokončena naprostá většina restaurátorských prací. Současně byla dokončena i hrubá stavba přístavby. Propojené objekty byly napojeny na všechny inženýrské sítě, v provozu jsou plynová kotelna, ústřední vytápění, strojovny vzduchotechniky a výtahy. Všechny stavební, montážní a restaurátorské práce budou skončeny v březnu 2004.

VIII. Kavárna Židovského muzea
Provoz kavárny, která je umístěna v přízemí a suterénu administrativního objektu U Staré školy 1, byl přerušen loňskou povodní a po nezbytných opravách byl obnoven v březnu 2003, již s novým podnájemníkem, společností NOSTRUM s.r.o. V letních měsících byly služby kavárny rozšířeny i na prostory chodníku před objektem.

IX. Galerie Roberta Guttmanna
Po opravě a zprovoznění systémů domovní technologie mohl být zahájen provoz i v této galerii, umístěné v přízemí administrativního objektu U Staré školy 3. Během letní sezóny byla prověřena funkčnost systému temperovaných a chlazených stropů Nickel. Provedené úpravy zlepšily mikroklimatické podmínky v galerii a umožnily účelnější využití prostoru k výstavám.

X. Jáchymova 3, Praha 1
Uskutečnily se následující činnosti:
- Oprava kompaktních posuvných regálů, které jsou umístěny v suterénu objektu a které byly poškozeny povodní v roce 2002.
- Oprava světlíkových vikýřů v podkrovním depozitáři knihovny

XI. Starý židovský hřbitov
Uskutečnily se následující činnosti:
- Oprava nosných konstrukcí distanční štoly, která probíhá v podzemí okolo Pinkasovy synagogy.
- Oprava degradovaných venkovních omítek včetně fasádních nátěrů na objektech, podél kterých vede trasa prohlídky Starého hřbitova.
- Byl vypracován detailní posudek stavu stromů, především z hlediska bezpečnosti návštěvníků. Na jeho základě se začalo uskutečňovat nezbytné prořezávání.

XII. Židovský hřbitov ve Fibichově ulici
Uskutečnily se následující činnosti:
- Oprava nové hřbitovní zdi poškozené pádem stromu.
- Instalace doplňujících mřížových prvků v oplocení

XIII. Synagoga v Brandýse nad Labem
Uskutečnily se následující činnosti:
- Digitální zaměření objektu včetně okolí jako podklad pro budoucí projektové práce na opravě a rekonstrukci.
- Oprava střechy
- Provizorní oplocení dvora

XIV. Synagoga Golčův Jeníkov
Uskutečnily se následující činnosti:
- Revize a oprava elektroinstalace


b) Údržba

Uskutečnily se následující činnosti:
- Investiční oddělení a Správa budov zajišťovaly provozní podmínky pro řádný chod všech čtrnácti objektů, které muzeum používá ke své činnosti včetně nezbytného servisu technologických zařízení (trafostanice, výtahy, strojovny vzduchotechniky, strojovny chladu, měření a regulace, zvlhčovače a odvlhčovače, plynové kotelny, tlakové nádoby, plošiny cccc pro imobilní návštěvníky, zařízení relaxačního centra).
- Podle potřeby se prováděly zednické, klempířské, instalatérské a zámečnické opravy, nátěry a malování.
- Prováděla se pravidelná údržba elektroinstalace, čištění a revize okapů a vpustí
- Při odstraňování následků povodně byl zajištěn dočasný provoz 44 kusů odvlhčovačů

c) Odborný dohled nad rekonstrukcemi a restaurátorskými pracemi (V. Hamáčková)
- Starý židovský hřbitov – bylo restaurováno 53 náhrobků
- Hřbitov ve Fibichově ulici – bylo restaurováno 80 náhrobků

d) Integrovaný zabezpečovací systém (H. Pojarová)

Uskutečnily se následující činnosti:
- Instalace elektrické zabezpečovací instalace (EZS) a elektrické požární instalace (EPS) v nově získaných prostorách VKC ŽMP
- Instalace EZS ve vnitroblocích Maiselovy a Španělské synagogy
- Instalace záložního zdroje v administrativní budově U Staré školy pro případ delšího výpadku elektřiny
- Instalace zvukového upozornění na bezprostřední nebezpečí v administrativních budovách ŽMP
- Roční revize EPS v pražských i mimopražských objektech ŽMP
- Reinstalace EZS, EPS a elektrické kontroly vstupu v zatopených suterénních prostorách objektů ŽMP po skončení stavebních prací
- Instalování EPS v podkroví Pinkasovy synagogy a EZS na oknech a dveřích tamtéž
- Instalování nových kamer v Klausové synagoze a na Starém židovském hřbitově
- Na základě bezpečnostního projektu vypracovaného ve spolupráci se Židovskou obcí v Praze, Magistrátem hl.m. Prahy a Ministerstvem vnitra ČR byly mj. instalovány betonové bloky před administrativními budovami ŽMP a před Španělskou synagogou a dále umístěny bezpečnostní sloupky v ul. U Staré školy a v Jáchymově ulici


15. Významné návštěvy

Leden
- senátor Tom Lantos, USA

Únor
- americký režisér Roman Polanski

Duben
- světoznámý izraelský spisovatel Amos Oz
- pan Yehiel Leket, předseda Keren Kayemeth Leisrael (Židovský
národní fond), Israel

Červen
- Jorge Telerman, kulturní tajemník zastupitelstva Buenos Aires, Argentina
- Peter A.Rafaeli, Honorární konzul České republiky ve Filadelfii, USA
- Historička holocaustu Deborah Lipstadt, USA
- Zeev Kaftori, izraelský diplomat, Budapešť
- Hans Nieroda, zástupce bavorské vlády, BRD

Červenec
- Douglas Greenberg, President Nadace Survivors of the Shoah, USA

Září
- delegace izraelského Knesetu vedená jeho předsedou Reuvenem Rivlinem

Říjen
- manželky velvyslanců v České republic

Listopad
- velvyslankyně Nizozemského království Ida L.van Veldhuizen-Rothenbücher

Prosinec
- Tova Pinto, vedoucí delegace pro střední a východní Evropu Židovské agentury


16. Sponzorské příspěvky

a) ze zahraničí

- Nadace a instituce:
The Ronald S. Lauder Foundation (USA)
The American Friends of the Czech Republic (USA)
The American Jewish Joint Distribution Committee (USA)
World Monuments Fund (USA)
The Javne Fund (USA)
The American Jewish Comittee (USA)
Tsjechisch Centrum Den Haag (Nizozemsko)
Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit (SRN)
Nes Ammim (SRN)
Strategic Hotel Capital (USA)
Anne Frank House (Nizozemí)
The Cultural Link (Argentina)

- Jednotlivci:
Berry Jill K. (USA)
Bleistein Norman (SRN)
Fielden Evelyn (USA)
Friedman H. (USA)
Gregory H. (GB)
Hems V. (GB)
Herzl G. (USA)
King Eric (USA)
Müller E.R. (USA)
Munk Vladimír (USA)
Naftali Zvi Frankel (USA)
Passin Gregg H. (GB)
Raport E. (Canada)
Siegel Ned L. (USA)
Theimer Peter (Canada)
Zimer J. (Canada)

b) z České republiky

- Nadace a instituce
Africa Israel Investment Group – Evropa Sen
Aura Lloyd s.r.o.
Friedrich Ebert Stiftung
Goethe Institut Prague
Hotel Hilton Praque, Tourinvest
Kenvelo CZ, s.r.o.
Magistrát hlavního města Prahy
Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Městská část Praha 1
Nadace Židovského muzea v Praze
Nadační fond obětem holocaustu
Parlament ČR - Senát
Rudolf Jelínek, a.s.
Senát Parlamentu ČR
Ukrývané dítě
Velvyslanectví Argentinské republiky
Židovská obec v Praze

- Jednotlivci
Ciencala Libor
Hubáčková Hana
Kubeša Milan
Páral Ivo


17. Poskytnuté dary

ŽMP poskytlo finanční dary na humanitární účely, péči o židovské kulturní dědictví a další činnost související s židovskou tematikou a boj proti rasismu a antisemitismu následujícím subjektům:

Český spolek na Slovensku, regionální organizace Košice
Český svaz bojovníků za svobodu
Federace židovských obcí v ČR
GAUDIA proti rakovině, občanské sdružení, Praha
Lauderova základní škola Gur Arje při Židovské obci v Praze
Nadace MAMMA, Praha
Občanské sdružení nevidomých a slabozrakých, Praha
Tělovýchovná jednota ZORA Praha zrakově postižených sportovců
Židovská obec v Praze

  

V Praze 15. ledna 2004

  PhDr. Leo Pavlát

ředitel

Příloha: Informace o hospodaření ŽMP

ROZVAHA

(v tis. Kč)

k 31. 12. 2002

k 31. 12. 2003

STÁLÁ AKTIVA    265 497 138 134
Nehmotný investiční majetek 729 786
Hmotný investiční majetek  264 768 137 348
Finanční investice   0 0
OBĚŽNÁ AKTIVA        135 797 147 291
Zásoby                   4 474 4 980
Pohledávky             5 270 12 919
Finanční majetek     112 656 125 290
OSTATNÍ AKTIVA   13 397 4 102
AKTIVA CELKEM   401 294 285 425
VLASTNÍ ZDROJE     386 233 263 596
Fondy                   351 110 233 424
Hospodářský výsledek běžného účetního období 35 123 30 172
CIZÍ ZDROJE         15 061 21 829
Krátkodobé závazky 14 930 21 594
Rezervy                   0 0
OSTATNÍ PASIVA    131 235
PASIVA CELKEM    401 294 285 425

 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT

(v tis. Kč.)

             k 31. 12. 2002

k 31. 12. 2003

VÝNOSY               189 589 172 812
Tržby za zboží a služby 6 470 8 751
Tržby ze vstupného 95 206 120 792
Dotace                   150 0
Zúčtování rezerv      30 000 0
Ostatní výnosy       57 763 43 269
PROVOZNÍ NÁKLADY    139 210 129 667
Náklady na uskutečněné tržby 54 768 64 796
Osobní náklady                       37 565 38 953
Odpisy                                    15 687 12 170
Ostatní provozní náklady a rezervy   31 190 13 748
DAŇ Z PŘÍJMU                              15 256 12 973
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK          35 123 30 172

 

Struktura zaměstnanců Židovského muzea v Praze 

Židovské muzeum v Praze mělo v roce 2002 v průměru 134 přepočtených zaměstnanců.
Vedení muzea 3
Odborní pracovníci 62
Ostraha objektů a kustodi 57
Podpůrné činnosti a ostatní zaměstnanci                                                                              12

 

 

Opravy a rekonstrukce objektů

(v tis. Kč)

Objekt 1995-2002 2003
Španělská synagóga 33 360 73
Administrativní budova Jáchymova 2 956 0
Maiselova synagóga 17 037 0
Pinkasova synagóga 4 592 5 579
Obřadní síň 1 812
0
Klausová synagóga 5 780 0
Depozitář textilu 2 157
45
Nové administrativní budovy 87 723
5 562
Vzdělávací a kulturní centrum 614
0
Smíchovská synagoga 13 256
644
Synagoga Brandýs 696
16
Židovský hřbitov Fibichova, Praha 3 9 201 385
Starý židovský hřbitov 6 164 321
Celkem 147 620 14 752

Židovské muzeum v Praze - výroční zpráva za rok 2003

1. Úvodem
2. Základní údaje o ŽMP
3. Statistika návštěvnosti za rok 2003
4. Přehled nově otevřených expozic a uspořádaných výstav
5. Kontakty a spolupráce s institucemi v České republice a v zahraničí
6. Odborná a výzkumná činnost
7. Vzdělávací činnost
8. Kulturní činnost
9. Publikační a prodejní činnost
10. Archiv a dokumentace
11. Sbírky
12. Knihovna
13. Počítačová síť
14. Technická a stavební činnost
15. Významné návštěvy
16. Sponzorské příspěvky
17. Poskytnuté dary
Příloha: informace o hospodaření ŽMP

1. Úvodem

Židovské muzeum v Praze (ŽMP) se v osmém roce své samostatné existence soustředilo na další rozvoj ve všech oblastech své činnosti. Současně se však muselo dále věnovat odstraňování škod způsobených ničivými povodněmi v srpnu 2002. Zasaženy byly především dvě budovy, které po nákladní opravě a rekonstrukci slouží od roku 2001 jako administrativní a odborné centrum muzea, a dále Pinkasova synagoga. Celkově byly přímé povodňové škody v ŽMP vyčísleny na 15,9 mil. Kč na nemovitostech a 6,3 mil Kč na movitých věcech a zásobách. Zatímco administrativní a odborné centrum bylo v plném rozsahu zprovozněno již v první polovině roku 2003, Pinkasova synagoga, Památník obětem šoa v Čechách a na Moravě, mohla být veřejnosti zpřístupněna až v říjnu 2003. Některé drobné restaurátorské práce zde přitom budou pokračovat do března 2004. Díky odpovědnému pojištění, podpoře četných dárců, ale též profesionalitě odborných pracovníků muzea a dodatečným investicím se podařilo vrátit všem povodní postiženým objektům jejich původní podobu, a v některých aspektech jejich stav vylepšit; vykonané práce a dodávky umožňují předcházet případným dalším škodám v případě podobné události, a současně zajišťují vyšší bezpečnost pro návštěvníky.

Po většinu roku 2003 stagnoval turistický ruch, což se projevovalo již od teroristického útoku na Spojené státy v září 2001. Dosažené ekonomické výsledky rovněž negativně ovlivnilo pokračující posilování české koruny vůči americkému dolaru a EURO a neustále se zvyšující náklady na provoz v důsledku obecného hospodářského vývoje země. Muzeum těmto tendencím čelilo jednak částečným snížením pracovních míst v důsledku reorganizace, jednak úsporným programem, který se dotkl všech oblastí činnosti. Ve svém souhrnu však dosažené příjmy spolu s krytím přímých a nepřímých povodňových škod pojišťovnou byly dostatečné na to, aby ŽMP mohlo i v roce 2003 odpovědně vykonávat své poslání bez zásadních omezení. O dosažených výsledcích, za něž všem zaměstnancům muzea patří ocenění a dík, podrobně informuje následující přehled.
Ke konci roku 2003 pracovalo v ŽMP 135 zaměstnanců v hlavním pracovním poměru a 125 pracovníků provádělo práce pro muzeum na základě dohod o práci konané mimo hlavní pracovní poměr.

2. Základní údaje o ŽMP

a) Objekty ve správě ŽMP

- Administrativní budovy v ulici U staré školy 1 a 3, Praha 1 – správa muzea, odborná pracoviště, depozitáře, referenční centrum, restaurace, Galerie Roberta Guttmanna
- Maiselova synagoga – stálá expozice v hlavní lodi Dějiny Židů v Čechách a na Moravě – I. Od počátku osídlení do emancipace. Celkem vystaveno 145 originálů a faksimilií
- Pinkasova synagoga – v hlavní lodi Památník obětem nacistické genocidy českých a moravských Židů, v prvním poschodí stálá expozice Příběh dětí. Dětské kresby z Terezína 1942-1944. Celkem vystaveno 238 originálů a faksimilií.
- Klausová synagoga – v hlavní lodi stálá expozice Židovské tradice a zvyky – I. Synagoga a svátky, na galerii stálá expozice Židovské tradice a zvyky – II. Běh života. Celkem vystaveno 474 originálů a faksimilií. V areálu budovy se rovněž nachází Rezervační centrum ŽMP.
- Obřadní síň – pokračování stálé expozice Židovské tradice a zvyky – II. Běh života. Celkem vystaveno 140 originálů a faksimilií
- Španělská synagoga – v hlavní lodi a na galerii stálá expozice Dějiny Židů v Čechách a na Moravě – II. Od emancipace do současnosti. Celkem vystaveno 535 originálů a faksimilií
- Španělská synagoga – zimní modlitebna: stálá expozice Stříbro českých synagog. Celkem vystaveno 193 předmětů
- Galerie Roberta Guttmanna – výstavní prostor pro pořádání krátkodobých výstav
- Vzdělávací a kulturní centrum ŽMP v Maiselově ulici 15, Praha 1
- Starý židovský hřbitov z 15. – 18. století.
- Židovský hřbitov ze 17. – 18. století ve Fibichově ulici v Praze
- Bývalá synagoga v Praze na Smíchově z 30. let tohoto století – budoucí depozitář obrazové sbírky a pracoviště archivu ŽMP
- Hlavní depozitář textilu ve venkovské synagoze z 19. století
- Synagoga z 19. století v Brandýse nad Labem – v budoucnu úložný prostor pro část knihovny ŽMP

b) Co ŽMP nabízí

- Prohlídku Starého židovského hřbitova z 15. – 18. století, židovského hřbitova v Praze na Žižkově ze 17. – 18. století a pěti stálých expozic v historických objektech
- Prohlídky krátkodobých výstav v Galerii Roberta Guttmanna
- Speciální přednášky a prohlídky prostřednictvím Vzdělávacího a kulturního centra ŽMP
- Semináře s židovskou tematikou
- Kulturní pořady se židovskou tematikou ve Vzdělávacím a kulturním centru ŽMP
- Služby referenčního centra v administrativní budově vybaveného základní judaistickou literaturou a speciálním softwarem
- Služby počítačové učebny ORT zaměřené na židovská témata s připojením na Internet a se speciálním softwarem
- Služby specializované knihovny pro odbornou i laickou veřejnost
- Konzultace pro odbornou i laickou veřejnost k otázkám dějin českých a moravských Židů
- Konzultace pro odbornou i laickou veřejnost k otázkám persekuce českých a moravských Židů za druhé světové války
- Historické obrazové materiály k reprodukci
- Vlastní publikace a propagační materiál
- Možnost rezervovat si návštěvu v přesně určený čas prostřednictvím Rezervačního centra ŽMP
- Prohlídky expozic s kvalifikovanými průvodci
- Prohlídku s individuálním audioprůvodcem na základě smlouvy s firmou Gallery service, s.r.o.

3. Statistika návštěvnosti za rok 2003

Celkem návštěvníků Zahraniční návštěvníci Domácí návštěvníci

Dospělí Junioři Dospělí Junioři
Leden 13 701 10 300 2 999 92 310
Únor 15 419 9 825 5 011 79 504
Březen 37 352 18 304 17 080 131 1 837
Duben 53 768 31 194 20 315 299 1 960
Květen 55 339 40 478 11 978 369 2 514
Červen 45 892 33 545 10 134 251 1 962
Červenec 56 348 39 867 15 860 283 338
Srpen 71 358 55 198 15 499 334 327
Září 57 111 42 778 10 697 246 3 390
Říjen 48 892 35 446 9 960 235 3 251
Listopad 31 965 23 314 7 019 236 1 396
Prosinec 30 309 22 926 6 155 127 1 101
CELKEM 517 454 363175 132 707 2 682 18 890

4. Přehled nově otevřených expozic a uspořádaných výstav

a) Stálé expozice

- Pinkasova synagoga
Památník obětem šoa z Čech a Moravy byl po opravě a rekonstrukci objektu poškozeného povodní v srpnu 2002 opět zpřístupněn 1. října 2003.
V prvním poschodí synagogy byla znovu instalována stálá expozice dětských kreseb Příběh dětí. Dětské kresby z Terezína 1942-1944 / The Children´s Story. The Children´s Drawings from Terezín 1942-1944. Nově byl v úvodní části výstavy umístěn informativní text o programu Umění v mezních situacích, který probíhá v rámci projektu Vzdělávacího a kulturního centra Židovského muzea v Praze.

b) Krátkodobé výstavy

Galerie Roberta Guttmanna:
- Michal Singer – Obrazy z let 1999-2002, 7. listopad 2002 – 26. leden 2003 (kurátor A. Pařík ve spolupráci se sbírkovým oddělením)
- Hora hor. Pouštní projekty Aleše Veselého / Mountain of Mountains. Aleš Veselý’s Desert Projects, 12. únor – 6. duben 2003 (kurátorka M. Hájková)
- Umlčené tóny – Život a dílo českých židovských umělců Gideona Kleina a Egona Ledeče, 16. duben – 15. červen 2003 (kurátorky A. Franková, J. Šplíchalová)
- „Adolf Kohn. Malíř pražského ghetta“, 26.června – 26.září 2003 (kurátor A.Pařík)
- Nalezené tváře – Vzpomínka na oběti holocaustu v dokumentech a fotografiích, 16. říjen - 23. leden 2004 (kurátorky A. Franková, J. Šplíchalová)

c) Mimopražské expozice ŽMP, spoluúčast na expozicích a výstavách pořádaných jinými institucemi (zápůjčky a konzultace)

I. Česká republika
- K slávě a ozdobě – textilní skvosty českých a moravských synagog, výstava synagogálního textilu ze sbírek ŽMP v Císařské konírně Pražského hradu, 26.3. – 23.6.2003. Největší prezentace synagogálního textilu ze sbírky pražského Židovského muzea, která se kdy uskutečnila. (E. Kosáková, L. Kybalová, D. Veselská, H. Votočková, V. Nauschová, M. Kropáčková, J. Stankiewicz, správa depozitáře)
- Děčín, synagoga: panelové putovní výstavy ŽMP Židovské tradice a zvyky a Historie Židů v Čechách a na Moravě, 16.7.- 28.10.2003 (kurátor A.Pařík)
- Náchod, Regionální muzeum: panelové putovní výstavy ŽMP Židovské tradice a zvyky a Historie Židů v Čechách a na Moravě, 6.11.- 30.11.2003 (kurátor A. Pařík)
- Úštěk, synagoga: expozice Rekonstrukce synagogy a Historie Židovské obce v Úštěku a Historie židovské školy v Čechách a na Moravě, zahájení 10.září 2003 (kurátor A.Pařík, spolupráce V. Hamáčková)
- Regionální muzeum K.A.Polánka v Žatci – zápůjčka 8 ks stříbrných předmětů pro krátkodobou výstavu
- Národní galerie v Praze – zápůjčka dvou obrazů Maxe Ernsta pro expozici ve Veletržním paláci v Praze
- Muzeum Českého ráje v Turnově – zápůjčka 21 trojrozměrných předmětů k doplnění výstavy Zmizelí sousedé
- Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická, Praha – zapůjčení kovových předmětů, restaurovaných studenty v rámci odborné praxe, k posouzení při maturitní zkoušce
- Reklamní agentura McCann Erickson Praha – zapůjčení chanukového svícnu pro fotografování na reklamní kampaň Bejt Praha
- Památník Terezín - Muzeum ghetta: vyhledání dokumentů a zajištění výroby kopií pro povodní zničenou expozici (A. Franková, J. Šplíchalová)
- Vězni z českých zemí v Osvětimi: vyhledání dokumentů a zajištění výroby kopií pro povodní zničenou expozici pro Państwowe Museum w Ośwęcimiu, na vyžádání Památníku Terezín ( J. Šplíchalová)
- Projekt Rok vzpomínek na židovské sousedy na Jičínsku a výstava Zmizelí sousedé: příprava podkladů, vyhledávání v databázi obětí a sbírce vzpomínek pamětníků (P. Kořínková)


II. Zahraničí
- Virginia Holocaust Museum, Richmond, VA, USA – zápůjčka faksimilií dětských kreseb pro novou stálou expozici muzea
- United States Holocaust Memorial Museum, Washington, DC, USA – zápůjčka 15 originálů dětských kreseb pro dočasnou výstavu v rámci expozice muzea
- Simon Wiesenthal Center, Los Angeles, USA - zápůjčka pro výstavu Friedl Dicker Brandeis (Vienna 1898 – Auschwitz 1944), (1. března 2003 – 31. srpna 2004)
- Historisches Museum Saar, Saarbrücken, SRN – zápůjčka pěti originálů dětských kreseb pro výstavu Bilder als Zeugen, (23. listopadu 2003 – 22. února 2004)
- Pascal Huyhn, výběr materiálů a konzultace k výstavě Le nazisme et la musique v Cite de la Musique v Paříži ( A. Franková, J. Šplíchalová, )

5. Spolupráce v České republice a v zahraničí

ŽMP spolupracovalo se 126 131 místními a 67 70 zahraničními politickými, administrativními, kulturními, akademickými a vzdělávacími institucemi:

I. Česká republika
- Archiv hlavního města Prahy
- Archiv Ministerstva vnitra, Praha
- Archiv Národního muzea, Praha
- Arma Bohemiae, historický spolek
- Asociace muzeí a galerií České republiky
- Bejt Praha
- Dům umění města Brna
- Fakulta jaderného inženýrství ČVUT, Praha
- Federace židovských obcí v České republice
- Fra – nakladatelství, Praha
- Galerie hlavního města Prahy
- Galerie výtvarného umění v Chebu
- Gallery Cyrany, Heřmanův Městec
- Chebské muzeum v Chebu
- ICOM, CEICOM
- Institut restaurování a konzervačních technik, Litomyšl
- Institut Terezínské iniciativy, Praha
- Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
- Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
- Klub přátel Kynšperku nad Ohří
- Komise pro soupis rukopisů Akademie věd České republiky, Praha
- Matana a.s., Praha
- McCann Erickson Praha, reklamní agentura
- Město Dobruška - Muzeum
- Město Třebíč
- Městské kulturní středisko Holešov
- Městské kulturní středisko Třebíč
- Městské muzeum a galerie v Břeclavi
- Městské muzeum v Říčanech
- Městské muzeum v Žamberku
- Městské muzeum, Dobruška
- Městské vlastivědné Mudruňkovo muzeum, Říčany u Prahy
- Městský úřad Heřmanův Městec
- Městský úřad Podbořany
- Ministerstvo kultury České republiky
- Ministerstvo kultury České republiky, Odbor ochrany movitého kulturního dědictví muzeí a galerií
- Ministerstvo zahraničních věcí České republiky
- Moravská galerie v Brně
- Moravské zemské muzeum v Brně – Etnografický ústav
- Moravský zemský archiv v Brně
- Muzeum Boskovicka, Boskovice
- Muzeum Českého krasu v Berouně
- Muzeum Dr. A. Hrdličky, Humpolec
- Muzeum hlavního města Prahy
- Muzeum Komenského v Přerově
- Muzeum krajky Vamberk
- Muzeum města Brna
- Muzeum Polná
- Muzeum silnic a dálnic Velké Meziříčí
- Muzeum Třešť
- Muzeum v Bruntále
- Nadace Gideona Kleina
- Nadační fond Hanse Krásy, Terezín
- NAGA – reklamní agentura, Praha
- Národní galerie v Praze
- Národní knihovna České republiky
- Národní muzeum v Praze
- Národní památkový ústav, ústřední pracoviště, Praha
- Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze
- Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Plzni
- Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem
- Národopisná společnost ČR
- New York University, Praha
- Občanské sdružení Česká palička, Praha
- Občanské sdružení Hazkara, Ústí nad Labem
- Občanské sdružení Krnovská synagoga v Krnově
- Občanské sdružení Památník Černovice
- Občanské sdružení Šalom v Bečově nad Teplou
- Obecní úřad v Lukavci
- Oblastní galerie výtvarného umění v Liberci
- Oblastní muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka Polná
- Okresní muzeum Mělník
- Okresní muzeum Náchod
- Okresní muzeum Orlických hor, Rychnov nad Kněžnou
- Okresní muzeum Praha – východ, Brandýs nad Labem
- Okresní muzeum Příbram
- Okresní muzeum v Tachově
- Památník Adolfa Kašpara, Loštice
- Památník Terezín
- Pátrací služba Červeného kříže, Praha
- Podještědské muzeum Karoliny Světlé, Český Dub
- Polabské muzeum v Poděbradech, pobočka Vlastivědné muzeum Nymburk
- Poštovní muzeum, Praha
- Pražský ústav památkové péče
- Puncovní úřad Praha
- Regionální muzeum K.A.Polánka, Žatec
- Regionální muzeum Mikulov
- Regionální muzeum v Kolíně
- Sdružení Česká palička
- Severočeské muzeum v Liberci
- Spolek Baševi, Jičín
- Správa Pražského hradu
- Státní oblastní archiv v Litoměřicích
- Státní oblastní archiv v Praze
- Státní oblastní archiv v Litoměřicích
- Státní oblastní archiv v Litoměřicích, pobočka Žitenice
- Státní okresní archiv České Lípě
- Státní okresní archiv Cheb
- Státní okresní archiv Kroměříž
- Státní okresní archiv Přerov
- Státní okresní archiv Rychnov nad Kněžnou
- Státní okresní archiv Svitavy, Litomyšl
- Státní okresní archiv Tachov
- Státní ústav památkové péče, Plzeň
- Státní ústřední archív, Praha
- Střední průmyslová škola grafická, Praha
- Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola v Turnově
- Středočeské muzeum v Roztokách
- Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze
- Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, kancelář pro ČR, Praha
- Ústav lidové kultury ve Strážnici
- Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky, Praha
- Valašské muzeum v přírodě, Rožnov pod Radhoštěm
- Velvyslanectví Státu Izrael v České republice
- Vlastivědné muzeum v Olomouci
- Východočeské muzeum v Pardubicích
- Vysoká škola chemicko technologická Praha, ústav kovových materiálů a korozního inženýrství
- Vysoká škola chemicko technologická, Ústav chemické technologie restaurování památek, Praha
- Zámecké muzeum Tovačov
- Západomoravské muzeum v Třebíči
- Zemské slezské muzeum Opava
- Židovská obec Brno
- Židovská obec Děčín
- Židovská obec Karlovy Vary
- Židovská obec Liberec
- Židovská obec Olomouc
- Židovská obec Ostrava
- Židovská obec Plzeň
- Židovská obec Praha
- Židovská obec Teplice
- Židovská obec Ústí nad Labem

II. Zahraničí
- Aktion Sühnezeichen, Bayerische Verwaltung der staatlichen Schlosser, Nymphenburg, SRN
- Aktion Sühnezeichen, Dresden, SRN
- Beit Theresienstadt, Israel
- Central Archives for the History of the Jewish People, Jerusalem, Israel
- Czech and Slovak Jewish Communities Archive, New York, USA
- Dokumentačné centrum českej kultúry, Martin, SR
- Gedenkstätte Bergen – Belsen, Germany
- Hebrew University, Jerusalem, Israel
- Historisches Museum Saar, Saarbrücken, SRN
- Hitachdut Yotzei Czechoslovakia in Israel, Israel
- Hochschule für Jüdische Studien, Heidelberg, SRN
- Holocaust Museum and Learning Center, St. Louis, MO, USA
- Institut für Buchrestaurierung, Bayerische Staatsbibliothek, München, SRN
- Institut für die Geschichte der deutschen Juden, Hamburg, SRN
- Institut für Geschichte der Juden in Österreich, St. Pölten, Rakousko
- Institut für Kulturgeschichte der Textilien, Universität Dortmund, SRN
- Institut für Zeitgeschichte der Universität, Wien
- Institute of Microfilmed Hebrew Manuscripts, Jewish National and University Library, Jerusalem, Israel
- International Council of Museums, Paris, Francie
- Israel Postal Authority, Philatelic Service, Tel Aviv-Yaffo
- Jewish Heritage Council, New York, USA
- Jewish National and University Library, Department of restoration and conservation, Jerusalem, Israel
- Jüdisches Museum, Berlin, SRN
- Jüdisches Museum, Wien, Rakousko
- Mahon Jerushalayim, Jerusalem, Israel
- Miyazaki Prefectural Art Museum, Miyazaki, Japonsko
- Münchener Stadtmuseum, München, SRN
- Musée d´Art et d´Histoire du Judaisme, Paris, Francie
- Musée des Beaux-Arts de Rennes, Francie
- Museum für Angewandte Kunst, Wien, Rakousko
- Museum of Contemporary Art, Sapporo, Japonsko
- Museum Ostdeutsche Galerie, Regensburg, SRN
- Palais des Beaux-Arts, Lille, Francie
- Państwowe Museum w Ośwęcimiu, Polsko
- Polski Institut Historyczny, Warszawa, Polsko
- Project Judaica Foundation Inc., Washington, USA
- Saitama Hall, Saitama, Japonsko
- Simon Wiesenthal Center – Museum of Tolerance, Los Angeles, USA
- Skirball Cultural Center Los Angeles, USA
- Společnost pro vědy a umění / Czechoslovak Society of Arts and Sciences, Rockville, USA
- Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart, SRN
- Stiftung Neue Synagoge – Centrum Judaicum, Berlin, SRN
- Stiftung Topographie des Terrors Berlin, SRN
- Synagogue Art Research, Jerusalem, Israel (B. a R. Dorfmanovi)
- Štátny archív v Košiciach, SR
- The American Joint Distribution Committee, USA
- The Bar-Ilan University, Ramat Gan, Israel
- The Hebrew University of Jerusalem, Israel
- The Imperial War Museum, London, Velká Británie
- The Institute of Jewish Studies, Bratislava, SR
- The Israel Museum, Jerusalem, Israel
- The Jewish Museum London, Velká Británie
- The Jewish Museum New York, USA
- The Jewish Theological Seminary, New York, USA
- The Museum of Art, Ehime, Japonsko
- The Museum of Jewish Heritage, New York, USA
- The Okayama Prefectural Museum of Art, Okayama, Japonsko
- The Shalem Center, Jerusalem, Israel
- The Simon Wiesenthal Center – Museum of Tolerance, Los Angeles, USA
- The United States Holocaust Memorial Museum, Washington DC, USA
- The William Breman Jewish Heritage Museum, Atlanta, USA
- Tokyo Fuji Art Museum, Tokyo, Japonsko
- Tokyo Holocaust Education Resource Center, Japonsko
- Torah Scroll Centre, London, Velká Británie
- United States Holocaust Memorial Museum, Washington DC, USA
- University of San Francisco
- Virginia Holocaust Museum, Richmond, VA, USA
- Vlastivedné múzeum Prešov, SR
- Východoslovenské múzeum v Košiciach, SR
- Yad Vashem, Israel


6. Odborná a výzkumná činnost

a) Příprava nových expozic
- Přípravné práce pro výstavu Transporty z Protektorátu Čechy a Morava v roce 1942 na východ – studium archivních dokumentů, vyhledávání fotografií (J. Šplíchalová)
- Příprava výstavy pro Galerii Roberta Guttmanna Emil Orlik – portréty, studie, skicy, příprava katalogu a tiskových materiálů (A. Pařík)
- Příprava výstavy Židé a sport v synagoze v Děčíně (A. Pařík, sbírkové oddělení)
- Vyhledávání materiálů a koncepce výstavy Alexander Brandeis a Adolf Wiesner (A. Pařík)

b) Materiály pro domácí a zahraniční instituce a badatele
- Spolupráce s rodopisci a regionálními historiky – příprava rešerší a poskytování konzultací (A. Franková, J. Šplíchalová)
- Prof. David Bloch (Israel), konzultace, výběr a příprava materiálů k tématu terezínská hudba ( K. Svobodová)
- Vypracování připomínek k navrhovanému textu Atlas českých dějin II., Kartografie Praha ( A. Franková, J. Šplíchalová)
- Sofia Pantouvaki: Creativity in Defiance of Tyranny – Children´s artistic creation in Theresienstadt, Central Saint College of Art & Design, The London Institute. Konzultace a zajištění výroby kopií fotografií ( P. Kořínková, J. Šplíchalová)
- Beate Meyer, Institut für Geschichte der deutschen Juden, Hamburg. Odborná konzultace na téma Členové terezínské rady starších z řad německých Židů (J. Šplíchalová )
- Podklady k projevu P. Rychetského při kladení věnců u pamětní desky deportovaných Židů v rámci akce Devět bran, červen 2003 (A. Franková)
- Vyhledání a zajištění výroby fotografií pro publikaci Acta Theresiania, sv. 1, 2003, Denní rozkazy Rady starších a sdělení židovské samosprávy, Terezín 1941-1945
- Vyhledání a zajištění výroby fotografií pro Terezínské studie a dokumenty, 2003 (J. Šplíchalová )
- Zajišťování výroby fotografie okna ve Španělské synagoze, darovaného manželi Perelesovými. Identifikace a vyhledání údajů o osudu rodiny pro Juditu Perelesovou z Anglie (K. Svobodová)
- Vyhledávání podkladů k článku o uvedení G. Verdiho Requiem v terezínském ghettu – Šmorancová, nakladatelství Rider Reagest, Praha (A. Franková)
- The Remigration of former Ravensbrück Inmates to Eastern Europe: Freie Universität Berlin, Dr. Christa Schikorra. Výběr 31 vzpomínek ze Sbírky vzpomínek pamětníků, zajištění výroby kopie na CD (P. Kořínková)
- Terezín – ti kteří přežili: projekt Galerie Milenia Jadran, umělecký fotograf Jadran Šetlík. Výběr fotografií vybraných pamětníků, zprostředkování kontaktů (P. Kořínková)
- Struktury chování žen v Terezíně, Anna Hájková, Institut Terezínské iniciativy. Vyhledání podkladů, konzultace (P. Kořínková)
- Nicholas Winton. Lektorský posudek seminární práce (A. Franková)
- Školní besedy o holocaustu, zajištění výroby fotografií pro TI ( K. Svobodová )
- Friedl Dickers Brandeisová. Vyhledání a zajištění výroby kopií archivních dokumentů pro studijní práci A. M. Versantvoort, University of Nijmegen, Holandsko (A. Franková, K. Svobodová)
- Family History, Daniela Torsh, Austrálie. Vyhledání podkladů (K. Svobodová)
- Zmizelí sousedé – Litomyšl. Konzultace s pedagogem a žáky ZŠ v Litomyšli, vyhledávání informací o obětech holocaustu, korektury části textu pro připravovanou publikaci (A. Franková)

c) Výzkumná činnost
I. Oddělení židovských studií
Zkoumaná témata:
- Judaika v archivech ČR – Archiv Ministerstva vnitra, Státní ústřední archiv v Praze, Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Tachov, Státní okresní archiv Česká Lípa, Státní okresní archiv Kroměříž (V. Hamáčková, D. Polakovič, A. Putík)
- Epigrafické památky – synagogy, židovské hřbitovy (V. Hamáčková)
- Demografie židovského obyvatelstva Čech a Moravy – archívní výzkum (J. Fiedler)
- Bibliografie a referenční pomůcky k dějinám Židů v českých zemích – vytvoření souborné bibliografické databáze od nejstarších dob do roku 1918 (D. Polakovič)
- Hakhmei Bohemyja u-Moraviya: bio-bibliografická databáze osobností – rabínů, daršanů a autorů hebrejských knih 12. – 20. století (D. Polakovič)
- Sociální dějiny pražské židovské obce v 17. a 18. století (A. Putík)
- Šabatiánské hnutí v Čechách (A. Putík)
- Vnitřní politika pražské židovské obce v 17. a 18. století (A. Putík)


II. Sbírkové oddělení
Zkoumaná témata:
- Historie Židovského muzea v Praze v letech 1906 – 2006 (M.Veselská)
- Josef Polák (1886-1945) (M.Veselská)
- Moravské synagogální textilie z let 1640 – 1940 v kontextu evropských textilních judaik (D. Veselská)
- Krajky – specifika užití v židovském kulturním prostředí (D. Veselská)
- Identifikace brněnských výrobců kořenek (J. Kuntoš)
- Stříbro firmy A.B. Baecher (J. Kuntoš)
- Židovská přítomnost v současném vizuálním umění / Jewish Artists’ Presence in Contermporary Visual Art; součástí tohoto experimentálního projektu, který si klade za cíl představovat v rámci výstavního programu Galerie Roberta Guttmanna tvorbu současných umělců, byla v roce 2003 výstava v Galerii Roberta Guttmanna Hora hor. Pouštní projekty Aleše Veselého / Mountain of Mountains. Aleš Veselý’s Desert Projects (M.Hájková)
n Židovští umělci, mecenáši a sběratelé v českém výtvarném umění 1867 – 1939. (M.Hájková)

III. Oddělení holocaustu
Zkoumaná témata:
- Dějiny holocaustu českých a moravských Židů. Studium odborné literatury a archivních pramenů pro potřeby konzultací, rešerší, přednášek a publikační činnosti (A. Franková, J. Šplíchalová)
- Život a dílo Egona Ledeče a Gideona Kleina (A. Franková, J. Šplíchalová)


IV. Knihovna
Zkoumaná témata:
- Provenience knihovního fondu Židovského muzea v Praze. Doplňování biografických a místopisných údajů do databáze v souvislosti s retrospektivní fyzickou prohlídkou fondu za účelem zjištění původních vlastníků. (A. Braunová)
- Popis hebrejských tisků z fondu Oblastního muzea v Lounech (A. Braunová)
- Židovská literatura, rukopisné památky a knihtisk v Čechách a na Moravě (O. Sixtová)
- Geniza jako pramen k dějinám židovských obcí v Čechách a na Moravě (O. Sixtová)

7. Vzdělávací činnost

a) Vzdělávací a kulturní centrum (VKC ŽMP)

I. Vzdělávací programy pro české školy (základní, střední i vysoké, vzdělávání učitelů)
(viz bod VIII.) V Praze se programů zúčastnilo 6460, mimo Prahu 466 osob. Výtvarně-dramatického projektu Dílna se zúčastnilo 1170 žáků základních škol, středních škol a víceletých gymnázií.

II. Vzdělávací programy pro zahraniční návštěvníky (studenti, učitelé, turisté)
- Programů se zúčastnilo celkem 493 osob z Německa, USA, Holandska, Ruska a Polska

III. Kursy pro průvodce
- Rekvalifikačních kursů pro průvodce zakončených testem se zúčastnilo 62 osob.

IV. Semináře
- Ve spolupráci s Památníkem Terezín se uskutečnily dva třídenní semináře pro 103 učitelů na téma Jak učit o holocaustu.
- Za účasti 60 učitelů pokračoval cyklus vzdělávacích seminářů pro učitele na téma Židovské dějiny, tradice a kultura a výchova k toleranci zahájený v roce 2001. Cyklus byl organizován ve spolupráci s pedagogickými centry (Ústí nad Labem, Střední Čechy, Hradec Králové, Pardubice, Středisko služeb školám Most a Jablonec nad Nisou) a mimopražskými židovskými obcemi (Děčín).

V. Projekty
- Pokračoval projekt Zmizelí sousedé určený žákům základních a středních škol, spočívající v získání svědectví účastníků holocaustu nebo svědků těchto událostí. Příspěvky obsahují mj. historii židovského osídlení v daném regionu nebo zprávu o stavu místních židovských památek. VKC ŽMP tento projekt koordinuje, propaguje, a zejména zpracovává jeho výsledky do sborníků případně ve spolupráci s dalšími subjekty do filmových příběhů. V roce 2003 byly přeloženy do angličtiny a připraveny k výrobě první čtyři výstavní panely seznamující s výsledky projektu. Základní škola Zámecká v Litomyšli vytvořila v jeho rámci jako první samostatný regionální sborník a panel k uctění obětí holocaustu. Díky spolupráci s organizací Ukrývané dítě a grantu Nadačního fondu obětem holocaustu byl k této výstavě vydán katalog (2000 kusů) a sborník prací litomyšlských dětí (500 kusů). Výstava pak navštívila 9 dalších míst a obohatila výstavu Schola Pragensis v Praze. Účastníci projektu Zmizelí sousedé představili své práce na mezinárodním semináři Evropské asociace přeživších šoa a mezinárodním semináře pro učitele v Památníku Terezín, kde je výstava trvale umístěna. Shlédlo ji více než 2000 návštěvníků. Projektu Zmizelí sousedé se účastní více než sto kolektivů a jednotlivců z Čech a Moravy, aktivně se zapojilo několik neziskových organizací, muzeí a městských kulturních zařízení a knihoven.
- Pokračoval projekt putovních výstav Anna Franková – odkaz pro současnost a Příběh dětí – kresby dětí z terezínského ghetta. Výstavy společně pořádané Anne Frank House v Amsterdamu a ŽMP se konaly v Městské knihovně v Blansku (15. 1. - 7. 2. 2003) a v Muzeu a galerii v Litomyšli (28. 5. - 29. 6. 2003). Shlédlo je na 100 školních skupin ze základních i středních škol.

- Výtvarně-dramatický projekt Dílna, zahájený v roce 2000 pokračoval i v roce 2003. Tento projekt seznamuje s židovskými svátky, tradicemi a zvyky či biblickými příběhy, židovskými dějinami (s důrazem na období holocaustu) a kulturou. Žákům a studentům všech typů škol nabízí projekt Dílna tato témata:
- Židovské tradice a zvyky (Pesach, Šabat, Chanuka, Purim);
- Badatel v oboru judaismu;
- Hebrejská abeceda;
- Noemova archa;
- Umění v mezních situacích;
- Arje, tvůj průvodce židovským městem (nově od roku 2003);
- Zmizelé ghetto (nově od roku 2003);
- Holocaust v dokumentech (nově od roku 2003);
- Reflexe – viníci, zachránci a ti druzí (nově od roku 2003).
- Hanin kufřík (nově od roku 2003)

- Badatel v oboru judaismu je interaktivní alternativou přednášky Židovský rok. Studenti pracují v malých skupinách, přičemž každá z nich studuje samostatně jedno z témat židovského života (Šabat, Pesach, židovská kuchyně, běh života /narození, obřízka/, svatba. Při práci se užívají texty, obrázky, fotografie či rituální předměty. Na konci dílny každá badatelská skupina prezentuje výsledky své práce ostatním skupinám.
- Projekt Hebrejská abeceda je zaměřen na vznik a vývoj hebrejské abecedy, význam Tóry, její vzhled, symbolické ozdoby a základní pravidla výroby a psaní. Praktická část sestává ze zhotovení vlastního svitku a psaní hebrejských písmen, případně řešení kvizu.
- V rámci projektu Noemova archa děti hledají zvířátka na exponátech v Klausové synagóze a na reliéfech náhrobků Starého židovského hřbitova. Praktickou část tvoří kreslený příběh a další samostatné úkoly.
- Projekt Umění v mezních situacích je inspirován příkladem dětí z koncentračního tábora Terezín, které se za pomoci dospělých vyrovnávaly uměleckým projevem s nesmírně obtížnou situací v terezínském ghettu. Součástí projektu je prohlídka expozicí kreseb terezínských dětí v Pinkasově synagoze vedená pamětnicí, která sama jako dítě byla vězněna v Terezíně. Po prohlídce se studenti prostřednictvím vlastních výtvarných projevů vyjadřují k tématům rasové a náboženské snášenlivosti.
- Projekt pro nejmenší návštěvníky Arje nabídl od dubna 2003 prohlídku ŽMP nejmladším návštěvníkům s využitím nového pracovní sešitu Arje, tvůj průvodce židovským městem. Kreslený průvodce po jednotlivých objektech je malý lvíček Arje, s jehož obrázkem se děti mohou setkat i u exponátů, které souvisejí s řešením úkolů v sešitě.
- Byl zahájen projekt Zmizelé ghetto - historie zmizelých i doposud stojích domů na území pražského Josefova. Projekt určený zejména žákům základních a středních škol v Praze 1 je zaměřen na samostatnou žákovskou práci, jejímž smyslem je vrátit historii domům, které na přebudovaném území buď již vůbec nestojí, nebo se změnil jejich osud a vlastník. Projekt může vyústit v malé výstavy ve škole či kulturní akce.
- Byl zahájen projekt interaktivních programů pro střední a základní školy:
Holocaust v dokumentech. V jeho rámci pět pracovních skupin analyzuje dokumenty spojené s pěti fázemi holocaustu. Vzniklo ve spolupráci s Domem Konference ve Wannsee.
- Ve spolupráci s londýnským Muzeem války byl zahájen projekt Reflexe – viníci, zachránci a ti ostatní. Účastníci se snaží definovat tyto skupiny na základě fotografií a konkrétních příběhů.
- Nově zahájený projekt Hanin kufřík nabízí přehled základních údajů o protižidovských opatřeních za okupace, zejména s dopadem na děti. Projekt vychází z konkrétního příběhu Hany Bradyové, který Karen Levin zpracovala ve stejnojmenné knize. S podporou ŽMP ji česky vydalo nakladatelství Portál.
- Pro rodiče s dětmi, děti s doprovodem (Domy dětí a mládeže či jiná zájmová sdružení), ale i pro školy byly od dubna 2003 pořádány v neděli zvláštní pořady s vybranými tématy z projektu Dílna, tzv. Nedělní dílny.


VI. Aktivity střediska ORT
- Internetové stránky ŽMP – byla změna jejich podoba a rozšířen obsah, který se průběžně obměňuje.
- Byly zřízeny internetové stránky projektu Zmizelí sousedé
- Služby počítačové laboratoře ORT využilo v roce 2004 1277 návštěvníků, kteří využívají asistenční služby při práci s tematickými programy zaměřenými na židovskou problematiku (např. Encyclopedia Judaica), v oblasti výpočetní techniky a zpracování dat.

VII. Knihovna a videotéka
Knihovna pro veřejnost nabízející prezenčně knihy a videokazety byla otevřena třikrát v týdnu.
- Celkový počet knih v prezenční knihovně byl 2719, počet přírůstků za rok 2003 dosáhl 430.
- Celkový počet filmů a dokumentů ve videotéce byl 211, přednášek natočených ve VKC 367. Přírůstky za rok 2003: filmy a dokumenty 40, přednášky 56.

VIII. Účast na konferencích, sympoziích a diskusích, přednášková činnost
- VKC ŽMP pokračovalo v pořádání tematických přednášek spojených s prohlídkou stálých expozic muzea, ukázkou specifických předmětů nebo historických dokladů vztahujících se k židovské minulosti případně kombinovaných s promítáním filmů. Program určený žákům a studentům základních, středních, vyšších odborných a vysokých škol zahrnuje sedm základních přednášek:
- Židovské náboženství, kultura, tradice a umění, Nejstarší dějiny Židů
- Dějiny Židů v Čechách a na Moravě
- Významné židovské osobnosti v oblasti umění a vědy v kontextu české kultury
- Současný Izrael
- Dějiny antisemitismu, perzekuce, šoa, rasismus a xenofobie
- Perzekuce Židů za II. světové války
- O zachráncích a zachráněných – vyprávění pamětníků spojené s promítáním filmů.

- Účast na mezinárodním semináři Jak učit o holocaustu v Památníku Terezín, 20. - 23. listopadu 2003 (M. Vančurová, M. Zahradníková a K. Kofroňová). Pracovnice VKC představily projekty Hebrejská abeceda, Reflexe a Zmizelí sousedé.
- Pro pedagogické pracovníky Ministerstva vnitra byly připraveny dva dvoudenní semináře na téma Dějiny Židů, Projevy antisemitismu v české společnosti a Holocaust českých Židů za 2. světové války
- Ředitel VKC ŽMP dr. Miloš Pojar uspořádal cyklus semestrálních přednášek pro studenty Fakulty sociálních věd UK (Vybrané problémy z moderních dějin Státu Izrael) a pro New York University v Praze (Modern History of Central European Jewry). Dr. M. Pojar dále pro různé domácí i zahraniční subjekty uspořádal dalších 21 přednášek z dějin a současnosti českých Židů, Státu Izrael a situace na Blízkém východě.
- Dr. M. Pojar a L. Pavlát se zúčastnili v Buenos Aires konference Proyecto Golem 2003 - 5764 konané ve spolupráci s Argentinským velvyslanectvím v Praze. Dr. Pojar přednesl příspěvek České království a Praha v době panování císaře a krále Rudolfa II. (1576–1611), L. Pavlát Golem židovský a nežidovský.
- L. Pavlát přednesl v rámci aktivit VKC celkem 8 přednášek na téma židovské tradice a zvyky, antisemitismus, dějiny Židů v Čechách a na Moravě (mj. pro Univerzitu Palackého v Olomouci, Společnost křesťanů a Židů, různé státní, židovské a křesťanské organizace).
- Odborní pracovníci muzea (D. Veselská, A. Putík, M. Hájková, J. Kuntoš, A. Pařík) přednesli ve VKC ŽMP 11 přednášek .

IX. Příprava publikací
- Pracovní sešit k projektu Arje - Arje, tvůj průvodce židovským městem I. (M. Tesařová)
- Pracovní sešit k projektu Arje - Arje, tvůj průvodce židovským městem II. (M. Tesařová)
- Sborník VKC Židovská menšina ve 20.letech (M. Zahradníková)
- Sborník Golem v náboženství, vědě a umění (M. Pojar, D. Grosman)

b) Oddělení židovských studií

I. Účast na konferencích. sympoziích a diskusích, přednášková činnost
- Konference Židé a Morava, Kroměříž, 12. listopad 2003. Přednášky Synagogální textil v archivních pramenech (V. Hamáčková) a Maharal a Morava (D. Polakovič)
- Mesianistická hnutí v Čechách (A. Putík při příležitosti uzavření smlouvy ŽMP s Institutem für Geschichte der Juden in Österreich 30. ledna 2003)

II. Spolupráce s hromadnými sdělovacími prostředky, publikační a lektorská činnost
- Židovská obec v Kardašově Řečici, in Naše dny se naplnily, in Z historie Židů v jižních Čechách (J. Fiedler)
- Židovské domy ve Vodňanech ve 2. čtvrtině 19. století, in Naše dny se naplnily, in Z historie Židů v jižních Čechách (J. Fiedler)
- K založení židovských hřbitovů ve Vodňanech a v Protivíně, in Naše dny se naplnily, in Z historie Židů v jižních Čechách (J. Fiedler)
- Stati o židovských komunitách v 6. dílu encyklopedie Karla Kuči Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (nakladatelství Libri) (J. Fiedler)
- Posuzování studentských odborných prací a recenze (J. Fiedler)
- Bibliografie prof. Vladimíra Sadka (1955-2003) pro Judaica Bohemiae (D. Polakovič)
- "Vypočujte si pesničku peknú..." Staršia jidiš poézia v Prahe v 17.-18. storočí a jej predstavitelia. In: Acta Universitatis Carolinae - Philosophica et Historica 2, 2001 (D. Polakovič)
- Prague Jews and Yehudah Hasid /2/, in Judaica Bohemiae XXXIX (A. Putík)
- Příběh z barokní Prahy. Rabi Moše Mendels, rabi Lipman Heller a Jakob Baševi, Židovská ročenka5764. 2003/2004 (A. Putík)
III. Publikace a jejich příprava
- Judaica Bohemiae, ročník XXXIX/2003 (redakce A. Putík)
- Textiles from Bohemian and Moravian Synagogues from the Collections of the Jewish Museum in Prague (redakce A. Putík, E. Kosáková, J. Fiedler)

c) Oddělení holocaustu

I. Účast na konferencích. sympoziích a diskusích, přednášková činnost
- Sněm Terezínské iniciativy, 3. březen 2003 (A. Franková)
- The Holocaust and Genocide in the Twentieth Centur, Berlín, 12. -15. března 2003 (J. Šplíchalová)
- OSZE – Konferenz zu Antisemitismus, Vídeň, 19. – 20. června 2003 (J. Šplíchalová)
- Jahrestagung der AG Jüdische Sammlungen Berlin, 9. – 12. září 2003 (J. Šplíchalová)
- Brundibár v Terezíně po 60 letech, Terezín, 23. září 2003 (A. Franková)
- Židé ve východní Evropě, Národní knihovna Praha, 20. květen 2003 (A. Franková)
- Genocida Romů v době II. světové války, Praha, 27. května 2003 (P. Kořínková)
- Popírání holocaustu – Festival Devět bran, 23. června 2003 (K. Svobodová)

II. Spolupráce s hromadnými sdělovacími prostředky, publikační a lektorská činnost
- Vypracování podkladů k textu o Bedřichu Weissovi pro CD Navzdory osudu (A. Franková)
- Novinář Karsten Peters (Hamburg), Erinnerungen deutschsprachigen Tschechen und Slowaken, (A. Franková, J. Šplíchalová)
- Vyhledání podkladů a zajištění natáčení dokumentárního filmu Nebát se strachu o České pomocné akci v Terezíně a MUDr. Raškovi - ČT 2 (A. Franková)
- Vyhledávání dokumentů a fotografií pro dokumentární film Terezín, milánská televize, režisér Jan Ronca ( A. Franková, J. Šplíchalová)
- Vyhledání podkladů k DVD Hans Krása, Brundibár, Mirka Havrdová, Unlimited Media, s.r.o. (J. Šplíchalová)

III. Studijní pobyty
- Studium archivních materiálů v Bundesarchivu v Berlíně ve spolupráci s Institutem Terezínské iniciativy a Památníkem Terezín (J. Šplíchalová)
- Studijní pobyt v podnikovém archivu Jelínek Vizovice ( A. Franková )
- Aš 1918 – 1948 – bez komentáře, konzultace s autory výstavy (A. Franková)

d) Sbírkové oddělení

I. Účast na konferencích. sympoziích a diskusích, přednášková činnost
- Komentované prohlídky v prostorách výstavy K slávě a ozdobě pro Pražskou informační službu, Společnost přátel Uměleckoprůmyslového muzea a veřejnost (D. Veselská)
- The Innocent Eye: On a Teacher and Her Pupils, přednáška a workshop u příležitosti otevření výstavy dětských kreseb z Terezína, Holocaust Museum and Learning Center, St. Louis, MO, USA, 7. – 8.4.2003 (M. Hájková)
- Celorepublikové kolokvium k legislativě, pořadatel AMG ///Asociace muzeí a galerií///, Brno, 9.-10.9.2003 (E. Kosáková, H. Mlsová)
- XII. seminář restaurátorů a historiků, pořadatel Státní ústřední archiv Praha, 7.-8.10.2003 (M. Kropáčková, J. Stankiewicz)
- Konference Podíl Čechů na zachování kulturního dědictví Slovenska, příspěvek o dr. Josefu Polákovi, pořadatel Dokumentačné centrum českej kultúry, Martin, SR, 23.10.2003 (M.Veselská)
- Slavnostní odhalení pamětní desky dr. Josefa Poláka, Košice, 29.10.2003 (zpracování podkladů pro skládačku, projev - M.Veselská)
- Mezinárodní konference Zmizelé dědictví kulturních statků, pořadatel Ústav pro soudobé dějiny AV ČR – Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války, Brno, 20.-21.11.2003 (M.Veselská)
- Muzea v procesu transformace, pořadatel AMG, Brno, 24. – 26.11.20003 (D. Veselská)
- Studijní pobyt v Museum für Angewandte Kunst, Wien, 11. – 13.11.2003, příprava výstavy Krajky ze sbírek Židovského muzea v Praze (D. Veselská)
- Pokračování ve studiu ve Specializačním kursu Péče o kulturní dědictví minulosti, Ústav pro dějiny umění, FF UK Praha (D. Veselská)
- Seminář konzervátorů a restaurátorů pořádaný AMG (P.Veselý, M.Jarešová)
- Seminář restaurátorů kovů pořádaný AMG a SUPŠ //Střední umělecko průmslová škola// a VOŠ //Vyšší odborní škola///Turnov (M. Jarešová)

II. Spolupráce s hromadnými sdělovacími prostředky, publikační a lektorská činnost
- Textilní skvosty českých a moravských syangog, článek pro Ateliér, 12/2003
- Šot pro ČT 1, pořad „Dobré ráno s ČT“, k výstavě K slávě a ozdobě (D. Veselská)
- Článek Brněnské židovské stříbro ze sbírek Židovského muzea v Praze, deník Rovnost, říjen 2003 (J. Kuntoš)
- Školení lektorů a průvodců o výrobních technikách sbírkových předmětů, VKC ŽMP, květen 2003 (J. Kuntoš)
- Zajištění a vedení odborné restaurátorské praxe v restaurátorské dílně kovů 6 studentek středních odborných škol, odborná konzultace a účast u závěrečných maturitních zkoušek (M. Jarešová, P. Veselý)
- Zpracování koncepce a podkladů pro připravovaný Slovník judaik (ilustrovaná i vícejazyčná verze (E. Kosáková, D.Veselská, J.Kuntoš, M.Veselská)

e) Knihovna

I. Účast na konferencích, sympoziích a diskusích, přednášková činnost
Referát The Post-War History of the Book Collection of the Jewish Museum in Prague na mezinárodní konferenci „Raub und Restitution in Bibliotheken“ ve Vídni (23. - 24.4.2003, A. Braunová)

f) Oddělení výstavy, publicity a vnějších vztahů

I. Účast na konferencích a sympoziích
Přednáška Restituce v ŽMP (L. Pavlát) - přečteno A. Paříkem na výročním zasedání Asociace evropských židovských muzeí v Berlíně (16. – 18. listopad 2003)

II. Spolupráce s hromadnými sdělovacími prostředky, publikační a lektorská činnost
- Pravidelná spolupráce s tiskem, rozhlasem a televizí – aktuality, zpravodajství, kulturní přehledy, rozhlasové vysílání Židovské obce v Praze Šalom alejchem, krátké aktuální rozhovory pro Český rozhlas a televizi při zahájení výstav v Galerii Roberta Guttmanna a znovuotevření Pinkasovy synagogy (L. Pavlát, J. Smékalová, A. Pařík, A.Franková, J. Šplíchalová, M. Hájková, E. Kosáková, M. Pojar, M. Vančurová).
- Dokončení roční reklamní kampaně v Radiu Classic FM – do září 2003 (L. Pavlát, A. Pařík, M. Hájková, A.Franková)
- Natáčení ČT o výstavě v Galerii Roberta Guttmanna – Adolf Kohn. Malíř pražského ghetta“
- Tiskové konference k jednotlivým výstavám v Galerii Roberta Guttmanna a následné články v tisku.
- Rozhovor o ŽMP a židovské komunitě v Čechách a na Moravě (L.Pavlát, Radiožurnál, 4.1. 2003)
- Diskuse o antisemitismu v Evropě – česká redakce rozhlasové stanice BBC (L.Pavlát, 18.11.2003)
- Pravidelné celoroční příspěvky na židovské téma v pořadu Ranní zamyšlení české redakce rozhlasové stanice BBC (L.Pavlát)
- Účast v televizním pořadu Vertikála (L. Pavlát, 30.12.2003)
- Cyklus 7 rozhlasových pořadů o židovské modlitbě na stanici Vltava (L. Pavlát, září – prosinec 2003)
- Lektorování židovské tematiky v učebnicích základních a středních škol pro různá nakladatelství a Ministerstvo školství ČR (L. Pavlát)
- Inzerce:
- Pravidelně v periodicích Přehled kulturních pořadů, Česká kultura, Praha srdce Evropy
- Nepravidelně: Katalog muzeí a galerií, Nové knihy, Svět knihy, různá periodika při příležitosti výstavy Nalezené tváře

III. Příprava publikací
- Textiles from Bohemian and Moravian Synagogues from the Collections of the Jewish Museum in Prague (L. Kybalová, A. Putík, M. Veselská, D. Veselská, H. Votočková, V.Nauschová, M.Scheibová, M. Hamáčková, P.Kliment, D. Cabanová, H. Vašková; redakce E. Kosáková a A. Putík)
- CD synagogálního textilu – česky, anglicky, francouzsky, německy, italsky, španělsky (D. Veselská, M. Veselská)
- Film o ŽMP a synagogálním textilu režisérky I. Pavláskové
- K slávě a ozdobě - skládačka v češtině a angličtině pro výstavu (D.Veselská)
- Pražské židovské hřbitovy – průvodce (A. Pařík, V. Hamáčková, D. Cabanová, P. Kliment)
- CD Navzdory osudu. Fritz Weiss a jeho aranžmá – nahrávky z let 1940-1941
- A.Veselý. Hora hor, katalog k výstavě (M. Hájková)
- Adolf Kohn – skládačka pro výstavu (A. Pařík)
- Adolf Kohn. Malíř pražského ghetta, katalog (A. Pařík)
- Umlčené tóny – skládačka pro výstavu (J. Šplíchalová, A. Franková)
- Nalezené tváře – skládačka pro výstavu (J. Šplíchalová, A. Franková)
- Příspěvky do čtvrtletního Zpravodaje ŽMP o výstavách a rekonstrukcích
- Encyklopedie židovských obcí v Čechách a na Moravě internetu (obsahuje zhruba pětinu z více než tisíce zamýšlených encyklopedických hesel, která jsou průběžně doplňována - J. Fiedler, H. Vašková)

IV. Povolení k užití sbírkových materiálů ŽMP
Bylo poskytnuto 76 povolení pro knižní, časopisecké, propagační a studijní účely, z toho 57 povolení pro zahraniční žadatele a 19 pro tuzemské žadatele.

V. Žádosti o grant na podporu činnosti ŽMP
ŽMP podalo v roce 2003 celkem 12 žádostí o grant, z toho 5 u organizací v zahraničí a 7 v České republice. Přijaty byly 4 žádosti v celkové výši cca 370 000,- Kč. Tyto granty se týkají činnosti v roce 2004, kdy by měly být proplaceny.


8. Kulturní činnost

a) Kulturní akce Vzdělávacího a kulturního centra ŽMP (VKC ŽMP)

VKC ŽMP připravilo a uspořádalo celkem 100 kulturních programů a akcí, z nichž 54 představovaly přednášky, a to jak v rámci programových cyklů, tak mimo ně. Mezi programovými cykly byly zastoupeny například Svět halachy (vývoj), Evropští židovští politici novověku, Židovská menšina v Československé republice ve 20. letech a Židovská menšina v Československé republice ve 30. letech. Mezi přednášejícími byli vrchní rabín Efraim Karol Sidon, akademičtí činitelé i hosté ze zahraničí. Dále se ve VKC ŽMP uskutečnilo 5 koncertů a recitálů, 3 knižní prezentace (Není spravedlnosti na zemi O. Stránského, Hanin kufřík K. Levinové a Hledání identity K. Jančaříkové), prezentace sborníku Golem v náboženství, vědě a umění, 4 autorské večery, 4 vernisáže a 11 přednášek pořádaných Bejt Praha. V kině PONREPO se ve spolupráci s Národním filmovým archivem uskutečnilo 5 filmových přestavení.
V květnu 2003 se uskutečnil seminář o Šolomu Alejchemovi, na němž byly prosloveny 4 přednášky.


b) Účast ŽMP na veletrzích

- 9. mezinárodní knižní veletrh Svět knihy 2003 v Praze ve dnech 24. – 27. dubna 2003. ŽMP vystavovalo své nové publikace.
- 8.veletrh muzeí České republiky v Třebíči ve dnech 28.-30. května 2003. ŽMP vystavovalo v samostatném stánku starší i nové publikace.

c) Pořady ve Španělské synagoze

Ve Španělské synagoze v Praze se uskutečnily se uskutečnilo 22 koncertů klasické hudby, pořádané agenturou AGADA (Music Heritage of the Jewish Culture) a 69 koncertů pořádaných agenturou Opera Ars Magna (písňové koncerty Jewels of the Jewish Masters in Old Prague). Do září provozovala izraelská agentura Golem Theater Ltd. muzikálové představení Golem autorů Hamutal Ben Zeev- Efrona a Shlomo Gronicha.
Kytarista Lubomír Brabec dokončil v roce 2003 třetí abonentní cyklus koncertů klasické hudby nazvaný Lubomír Brabec uvádí Pražské hudební večery ve Španělské synagoze. Mezi hosty byli zastoupeni významní interpreti – např. houslista J. Svěcený, barytonista I. Kusnier, tenorista Š. Margita, violistka J. Hosprová, Kubínovo kvarteto aj. V říjnu 2003 Lubomír Brabec zahájil pod stejným názvem čtvrtý abonentní cyklus koncertů klasické hudby, v němž rovněž vystoupili významní interpreti: kytaristé P. Janda a L. Andršt, klarinetistka L. Peterková – klarinet, pianista J. Tůma. Uskutečnily se i další koncerty, pořádané ŽMP.
Španělská synagoga sloužila též pravidelným šabatovým bohoslužbám konzervativního židovského společenství Bejt Praha .

9. Vlastní publikační a prodejní činnost

a) Publikace a upomínkové předměty ŽMP, propagační materiál
- Nové publikace:
- Katalog synagogálních textilií Textiles from Bohemian and Moravian Synagogues from the Collections of the Jewish Museum in Prague (anglicky - náklad 1500 ks)
- Odborný judaistický sborník Judaica Bohemiae ročník XXXIX / 2003 (náklad 500 ks)
- Pražské židovské hřbitovy/ Prague Jewish Cemeteries /Prager jüdische Friedhöfe (náklad 3000 ks)
- Pracovní sešit k projektu Arje – Arje, tvůj průvodce židovským městem I. (náklad 2000 ks)
- Pracovní sešit k projektu Arje – Arje, tvůj průvodce židovským městem II. (náklad 2000 ks)
- Sborník Golem v náboženství, vědě a umění (česko-španělsky, náklad 2000 ks)
- Sborník Židovská menšina v Československu ve dvacátých letech (náklad 1500 ks)
- CD Synagogální textilie (česky, anglicky, německy, francouzsky, italsky - náklad 1000 ks)
- CD Navzdory osudu. Fritz Weiss a jeho aranžmá (náklad 2000 ks)
- A. Veselý. Hora hor, katalog k výstavě (česko-anglicko-hebrejsky - náklad 1000 ks)
- Velké skládačky na výstavu K slávě a ozdobě (náklad 1500 ks česky, 3000 ks anglicky.
- K slávě a ozdobě Film o ŽMP a synagogálním textilu režisérky I. Pavláskové (česky a anglicky, náklad 50 + 50 ks)

- Reedice:
- Židovská Praha, 2.vydání (anglicky - náklad 3000 ks)
- CD Pražské synagogy, 2.vydání (česky, německy, francouzsky, španělsky, italsky, náklad 500 ks)

- Upomínkové předměty:
- Pohlednice sbírkových předmětů (14 x 2000 ks, 1x4000 ks)
- Kvarteta (česko-anglicky, náklad 1000 ks)
- Pohlednice, 8 druhů (náklad 8000 ks)
- Kresby terezínských dětí v paspartách, 500 ks
- Repliky sbírkových předmětů: pohárky na kiduš ve dvou provedeních (2x50 ks)

- Propagace:
Skládačky na výstavy:
- Adolf Kohn. Malíř pražského ghetta (česky, náklad 300 ks; anglicky, náklad 500
ks)
- Umlčené tóny (česko-anglicky, náklad 1000 ks)
- Nalezené tváře (česko-anglicky, náklad 1000 ks, dotisk 500 ks)
- Expozice stříbra (česky, 1000 ks)
- Pozvánky na výstavy Adolf Kohn. Malíř pražského ghetta (500 ks), A.Veselý. Hora hor (500 ks), Nalezené tváře (800 ks), Umlčené tóny (500 ks), panelové putovní výstavy ŽMP Židovské tradice a zvyky a Historie Židů v Čechách a na Moravě (500 ks)
- Letáčky Galerie Roberta Guttmanna: Adolf Kohn. Malíř pražského ghetta - česky 2400 ks, anglicky 4800 ks; Nalezené tváře - česky 2400 ks, anglicky 4800 ks; Umlčené tóny - česky 2400 ks, anglicky 4800 ks; A.Veselý. Hora hor - česky 2000 ks, anglicky 4000 ks.
- Další letáčky: židovský hřbitov ve Fibichově ulici (anglicky, 2000 ks)
- Letáčky o ŽMP ke vstupenkám (italsky, 100 000 ks; německy, 50 000 ks; česky, 70 000 ks; anglicky, 50 000 ks; rusky, 50 000 ks; španělsky, 50 000 ks; francouzsky, 50 000 ks)
- Zpravodaj ŽMP (česko-anglicky, 4 x 2000 ks)
- Novoročenka (800 ks)
- Plakát K slávě a ozdobě (200 ks)
- Plakát na eskalátory metra Nalezené tváře (60 ks)

b) Prodej v prostorách ŽMP

ŽMP pronajímalo v roce 2003 prodejny publikací a upomínkových předmětů se židovskou tematikou v Maiselově, Klausové a Španělské synagoze společnosti Relax Group.

c) Prodej prostřednictvím Internetu
Prodej prostřednictvím internetu se výrazně zvýšil díky průběžně rozšiřovanému adresáři institucí a jednotlivců, kteří pravidelně dostávají informace o nových publikacích ŽMP. Vyrovnaná poptávka je nyní patrná jak České republiky, tak ze zahraničí.

10. Archiv a dokumentace

a) Archivy a dokumentace židovských obcí (archivářka V. Hamáčková)
Kromě pravidelné kontroly depozitářů a péče o fondy byly vykonány následující činnosti:
- Poskytování badatelských služeb (celkem 138 badatelských návštěv, 20 rešerší a odpovědí na písemné dotazy a na 130 konzultací včetně telefonických)
- Pokračování revize a počítačového zpracovávání Sbírky hudebnin
- Pokračování revize archivních knih fondu Židovská náboženská obec Praha – výběr k restaurování, ukládání do pouzder
- Revize, čištění archivních knih, příprava ke stěhování
- Generální inventura a příprava podkladů pro zapojení do celostátního Programu pro evidence archivů (PevA)
- Spolupráce při přípravě projektu nové archivní budovy

b) Katalog židovských obcí (J. Fiedler)

Práce na přípravě elektronická encyklopedie židovských obci na webových stránkách ŽMP katalogu zahrnuly následující činnosti:
- Zpracování úvodních stránek a abecedního katalogu, úprava a systematické doplňování encyklopedických hesel
- Vypracovávání rešerší a zodpovídání dotazů badatelů
- Spolupráce s Národním památkovým ústavem na víceletém grantovém projektu dokumentace židovských památek v ČR

c) Dokumentace židovských hřbitovů (V. Hamáčková, D. Polakovič, O. Sixtová)
Práce zahrnuly následující činnosti:
- Práce na standardním seznamu hebrejských jmen a příjmení pro dokumentaci náhrobních nápisů
- Verifikace a korektury údajů uložených v počítačové databázi

d) Dějiny holocaustu

- Archivní sbírka Terezín:
- Pořádání a reinventarizace včetně příslušných oprav inventáře (zpracována inv. č. 329b až inv. č. 342j – celkem 8 kartonů, jedná se o část Terezín po osvobození a pozůstalost Jiřího Vogela)
- Vyhotovení inventáře archivní sbírky Terezín: čistopis zpracovaných částí
- Přírůstky:
- Akce Pomozte pátrat po zmizelých sousedech, zahájená v roce 2001, pokračovala i v roce 2003. Na oddělení holocaustu se obrátilo přibližně 300 osob. Byly od nich získány cenné originály nebo kopie archivních dokumentů (rodinná korespondence, loučení před transportem, dopisnice z terezínského ghetta a koncentračních táborů, ilegální dopisy, osobní dokumenty), fotografie (školní, rodinné, portrétní) a vzpomínky na židovské rodiny či komunity. S tím souviselo vyhledávání informací, identifikace osob a zajišťování kopií zapůjčených dokumentů. Přírůstky byly hrubě abecedně uspořádány podle dárců.
- Sbírka fotografií:
- Hrubé zpracování souboru fotografií vztahujících se k transportům do východního Polska, koncentračním a pracovním táborům v Pobaltí, ghettu v Rize (převzato od Institutu Terezínské iniciativy a Lukáše Přibyla)
- Projekt Vzpomínky pamětníků:
- Shromažďování, zpracování a přepisování nových vzpomínek a průběžné vkládání údajů do počítačového programu (20 vzpomínek)
- Pokračování ve zpracování vybraných vzpomínek z archivní sbírky Terezín a jejich začlenění do databáze vzpomínek (65 vzpomínek)
- Převod starších strojopisných textů vzpomínek do počítačového programu
- Shromažďování dokumentů z předválečného i válečného života pamětníků v návaznosti na akci Pomozte pátrat po zmizelých sousedech.
Průběžná anonymizace vzpomínek pamětníků v souvislosti se Zákonem o ochraně osobních údajů
- Kopírování vzácných archivních dokumentů:
- Scanování:
sbírka Dokumenty perzekuce
inv. č. 79 – časopis Klepy (Gossip) č. 1, 6 – 22 (140 fol.)
inv. č. 79 – deník Hany Adlerové (252 fol.)
sbírka Terezín
inv. č. 308a – čítanka Sluníčko (51 fol.)
inv. č. 326 – básně Eriky Taubeové (50 fol.)
inv. č. 326 – literární tvorba: Ast, Blum, Böhm, Brandejsová, Brod, Cohn- Colm, Fischer, Fischl, Flach (109 fol.)
- Restaurování:
sbírka Dokumenty perzekuce:
inv. č. 79 - Časopis Klepy (č. 1-22)
nv.č. 64/1 – korespondence z KT Osvětim (47 fol.)
sbírka Terezín:
inv. č. 326 – Böhm Zdeněk (8 fol)
inv. č. 326 – Brandejsová F.D. (17 fol.)
inv. č. 326 – Fleischmann Karel (100 fol.)
inv. č. 326 – Salus Wolfgang (12 fol.)
inv. č. 326 – Taubeová Erika (60 fol.)
inv. č. 326 – Utitz Emil (1 fol.)
inv. č. 327 – Salus Wolfgang (2 fol.)
Pozůstalost Gideona Kleina:
inv.č. 6 –21 hudební pozůstalost (297 fol.)

- Poskytování badatelských služeb: 57 návštěv
- Rešerše a konzultace se týkaly následujících témat:
Útulek pro děti emigrantů v Praze a manželé Hermannovi; hra Karla Švenka Poslední cyklista; dětské transporty do Anglie – Nicolas Winton; návštěva Mezinárodního výboru Červeného kříže v Terezíně; rodinný tábor BIIb v Osvětimi; transport do Baranoviči; Česká pomocná akce v Terezíně a MUDr. Raška; křišťálová noc; Friedl Dicker Brandeisová; pojmy genocida, holocaust Romů; útěk Vítězslava Lederera z Osvětimi; problematika židovské emigrace; terezínští skladatelé; literární tvorba dětí v Terezíně.
- Běžná korespondence: cca 420 dopisů
- Památník obětem šoa z Čech a Moravy v Pinkasově synagoze
Byly vykonány následující činnosti:
- Průběžné shromažďování podkladů k opravám a doplňkům nápisů
- Průběžné vyhotovování počítačových soupisů s údaji o jednotlivých obětech a skupinách obětí – cca 200 soupisů (většinou v souvislosti s projektem Pomozte pátrat po zmizelých sousedech)
- Nová verze databáze obětí holocaustu ŽMP ( možnost výstupu emailem, umožněn souběžný provoz několika pracovníkům )
- Podklady pro vybudování památníků
Týkaly se připravovaných památníků židovských obětí v Kdyni, v Stránčicích, Předboři, Říčanech, Radošovicích, v Litomyšli, v Hrádku u Sušice a v Úvalech.

 

11. Sbírky

a) Sbírkové oddělení

I. Sbírka malby, kresby a grafiky (M. Hájková)
- Do sbírky přibylo 88 předmětů (17 nákupů, 71 darů); sbírka malby byla doplněna o díla Ludwiga Bluma (Pohled na Jeruzalém, 1924, olej na plátně, 41 x 60 cm), Roberta Piesena (Portrét Pavly Mautnerové, počátek 50. let 20. stol., olej na plátně, 87 x 92 cm), Alexandera Jaksche (Prodej mléka na Starém městě, 1889, olej na plátně, 121,5 x 87 cm), Adolfa Kohna (Trh na Staroměstském náměstí, kol. r. 1910, olej na lepence, 31 x 36,5 cm) a Stanislava Feikla (Masařská ulice v noci, před rokem 1906, olej na kartónu, 34,5 x 40 cm); kolekce kreseb se rozrostla o díla Bedřicha Feigla, Benjamina Levyho a Emila Orlika – soubor kreseb posledně jmenovaného autora byl významně doplněn zejména díky daru 69 originálních portrétů účastníků mírové konference v Brest-Litovsku, které v roce 1918 vytvořil Emil Orlik na zakázku přímo v místě konání konference a které byly Židovskému muzeu v Praze darovány prostřednictvím washingtonské nadace The Project Judaica Foundation autorovou neteří, paní Anitou Bollag z North Caldwell (New Jersey, USA); do grafické sbírky přibyl o celkem jedenáct grafických listů od Davida Langa, Emila Orlika, Bedřicha Feigla a Willy Nowaka.
- Pokračoval dlouhodobý projekt restaurování a konzervace sbírky malby, kresby a grafiky. Zároveň pokračovalo pořádání sbírky v rámci příprav na přesun fondu malby, kresby, grafiky a fotografie do nového depozitáře na Smíchově. Během roku 2003 bylo restaurováno 104 maleb ze sbírek ŽMP; vesměs se jednalo o díla Willy Nowaka, Georga Jilovského, Adolfa Wiesnera, Maxe Oppenheimera, Alfréda Justitze, Petra Kiena, Františka Mořice Nágla, Friedy Salvendy, Fritze Kauska, Egona Josefa Kossutha, Eugena Spira, Helly Guth, Gustava Boehma, Jaroslava Herbsta a B. Mordchina.

II. Restaurátorská dílna papíru (M. Kropáčková, J. Stankiewicz)
Spolupráce při přípravě výstav:
- ŽMP – Galerie Roberta Guttmanna: příprava papírových objektů pro výstavu Hora hor. Pouštní projekty Aleše Veselého a 20 papírových originálů pro výstavu Umlčené tóny
- Mimo ŽMP: konzervace a restaurování 15 dětských kreseb, adjustace do paspart a rámů a zhotovení protokolů o jejich stavu pro stálou expozici v USHMM, Washington D.C., USA; 5 dětských kreseb pro výstavu v Saarbücken, SRN; zajištění a kontrola klimatických podmínek na výstavě textilu v Císařské konírně Pražské hradu; spolupráce při instalaci výstavy v děčínské synagoze; adjustace a instalace zakladatelské listiny v Jubilejní (Jeruzalémské) synagoze v Praze
- Pro sbírku kresby a grafiky bylo restaurováno 53 pastelů, kreseb a grafických listů
Příprava faksimilií pro expozice ŽMP:
- Maiselova synagoga: 22 plošných objektů v paspartách, 2 trojrozměrné objekty a úprava reprodukcí 18 map včetně adjustace
- Klausová synagoga: 2 faksimile knih
- Synagoga v Holešově 5 faksimilií knih a 2 Tóry včetně adjustace

Činnosti pro oddělení ŽMP:
- Pro sbírku rukopisů a starých tisků bylo restaurováno 82 papírových a pergamenových tabulek, 2 rukopisy, 11papírových vystřihovánek a 3 svitky Ester
- Pro knihovnu ŽMP byly restaurovány 3 knihy čištěno 60 knih po dezinfekci v Národní knihovně a konzervován knižní blok 3 knih před svázáním externím knihařem
- Pro archiv ŽMP byla zajištěna výroba 301 speciálních pouzder z archivní lepenky
- Pro oddělení holocaustu byl restaurován časopis židovské mládeže Klepy z Českých Budějovic (22 čísel)
- Bylo vyčištěno 50 knih z knihovny ŽMP napadených plísní;
- Bylo vyčištěno 159 knih z archivu ŽMP v rámci přípravy na stěhování archivního fondu do nových prostor ve Smíchovské synagoze (této práce se také zúčastnili brigádníci), následovalo ukládání vyčištěných knih do ochranných pouzder v depozitáři v Sepekově
- Bylo vyčištěno a zarámováno 150 kreseb a maleb na papíře v rámci přípravy na nové uložení obrazové sbírky v depozitáři ve smíchovské synagoze
- Průběžně byla prováděna pravidelná kontrola klimatických podmínek v depozitářích a expozicích muzea

III. Sbírka textilu (D.Veselská)
- Po čtyřleté přípravě byl završen dosud nejnáročnější výstavní projekt sbírky - výstava K slávě a ozdobě
- Pokračoval dlouhodobý projekt odborného zpracování donačních nápisů na sbírkových textiliích. Bylo přepsáno a uloženo dalších přibližně 500 nápisů
- Proběhlo utřídění a katalogizace sbírky přibližně 100 textilních fragmentů
- Byly zkatalogizovány textilie z období holocaustu, celkem přibližně 35 katalogizačních položek
- Pokračoval projekt odborného zpracování judaikálních textilií mimo sbírky ŽMP. Odborně byly zkatalogizovány textilie regionálních muzeí z Polné, Třeště, Českého Dubu.
- Bylo zodpovězeno 14 badatelských dotazů

IV. Restaurátorská dílna textilu (H. Votočková, V. Nauschová)
- Bylo restaurováno a konzervováno 81 ks textilních sbírkových předmětů
- K externímu restaurování bylo zadáno 51 ks textilních předmětů
- Byla poskytnuta nutná součinnost při přípravě výstavy K slávě a ozdobě (odborná kontrola všech vybraných předmětů, úprava pro vystavení, spolupráce při instalaci a reinstalaci výstavy, zabezpečení během transportu a ukládání)
- Byla zajištěna výroba kopií textilních předmětů a zcela nových předmětů pro stálé expozice a potřeby židovských obcí
- Ve spolupráci s kurátorkou sbírky byly vybrány předměty na připravovanou výstavu krajky v r. 2004

V. Sbírka kovů (J. Kuntoš)
- Sbírka kovů a přidružené menší sbírky byly rozšířeny o 16 předmětů (9 předmětů nákup, 2 předměty dar, 5 předmětů druhotný svoz z židovských obcí)
- Byla započata příprava podkladů pro reprezentativní katalog stříbra ze sbírek ŽMP, který bude vydán v roce 2006
- Pokračoval dlouhodobý úkol zjišťování autorství u sbírkových předmětů vídeňské provenience
- Katalogizací předmětů z Muzea v Polné pokračoval projekt odborného zpracování judaik mimo sbírky ŽMP
- Bylo zpracováno celkem 8 badatelských dotazů

VI. Restaurátorská dílna kovů (M. Jarešová, P. Veselý)
- Byla provedena konzervace a restaurování 87 ks stříbrných a mosazných sbírkových předmětů pro stálé expozice ŽMP a zápůjčky na výstavy
- Externě bylo restaurováno 5 ks rozměrných mosazných a železných předmětů
- Externě byl restaurován 1 ks historického nábytku

VII. Dokumentace sbírkového oddělení (M. Veselská, H. Mlsová, I. Hacmacová, H. Kopřivová)
- Bylo vypracováno 22 smluv o výpůjčce k výstavním účelům (3 pro zahraniční instituce a 19 pro instituce tuzemské včetně zápůjček liturgických předmětů židovským obcím). Zahraničním institucím bylo zapůjčeno 20 sbírkových předmětů, institucím v České republice bylo zapůjčeno 311 sbírkových předmětů.
- Bylo vypracováno 57 výpůjčních smluv a 56 smluv o dílo pro externí restaurátory.
- Bylo vypracováno 9 kupních smluv pro nákup uměleckých předmětů.
- Do Knihy přírůstků bylo zapsáno 195 položek (celkem 386 sbírkových předmětů). Z toho 31 předmětů tvoří nákupy, 81 předmětů dary, 3 předměty byly do sbírek převedeny ze správy jiných oddělení muzea a 271 předmětů pochází z revizí depozitářů ŽMP, z postupného zpracování nálezů z geniz a z druhotných svozů ze židovských obcí v Čechách a na Moravě.
- Sbírky byly obohaceny o dary od jednotlivců i institucí. Laskavými dárci byli: Werner Levý, Jan Grebler, Vladimír Poskočil, Eliška Brodová, Alžběta Strnadová, Jiří Fiedler, Vladimír Říha, Marek Suchý, Židovská obec v Praze, Project Judaica Foundation Inc. Washington, USA
- Uskutečnila se inventarizace části sbírkového fondu ŽMP dle Zákona o centrální evidenci sbírek. V spolupráci s kurátorem sbírky, restaurátory kovů a pracovníky správy depozitáře bylo fyzicky zkontrolováno 13 souborů předmětů o celkovém počtu 4303 inventárních čísel.
- Byla dokončena revize liturgických předmětů zapůjčených Židovské obci v Praze (M. Veselská)
- V součinnosti s pracovníky sbírkového oddělení byl vytvořen tzv. pomocný fond, ve kterém jsou evidovány předměty nově vyrobené pro výstavní a liturgické účely. Zároveň byly vypracovány podklady pro tvorbu databáze pro tento fond. (M. Veselská)
- Byly zpracovány podklady pro tvorbu CD s textovou i obrazovou dokumentací trojrozměrných předmětů z období holocaustu (M. Veselská ve spolupráci s kurátory sbírek a správou depozitáře)
- Byl zpracován přehled všech druhotných svozů předmětů z židovských náboženských obcí z let 1994-2003 (I. Hacmacová, H. Kopřivová)
- Byla dokončena revize spisové agendy k darům z let 1994-2003 (H.Kopřivová)
- Byla zpracována databáze veškerých přejímacích protokolů k předmětům, shromažďovaným v rámci Židovského ústředního muzea v letech 1942 - 1945 (M. Veselská)
- Byla zpracována databáze judaik, která byla získána do sbírek muzea z jiných institucí v období 1950-1994 formou převodu, výměny, hospodářskou smlouvou nebo darem (M. Veselská)
- Na základě výše uvedeného zpracovaného archivního materiálu byly znovu revidovány seznamy inventárních čísel tříděných dle svozových lokalit (M.Veselská, H. Mlsová, H. Kopřivová)
- Pokračovalo scanování tzv. německého katalogu. Jedná se o jedinečný zdroj informací o sbírkových předmětech, shromážděných v muzeu v letech 1942-1945. Scany jednotlivých lístků katalogu budou přiřazeny ke kartám předmětů v muzejním databázovém systému, čímž dojde k propojení všech informačních zdrojů k muzejním sbírkám. Ke konci roku 2003 bylo hotovo 167 svazků z celkových 203 Souběžně se scanováním katalogu byl i konzervátorsky a restaurátorsky ošetřen a převázán. Pokračoval též přepis obsahu katalogu do textového editoru. Započalo se s porovnáváním v něm obsažených údajů se skutečným stavem a počty sbírkových předmětů. Touto činností je dán stav katalogizace II. stupně v jednotlivých sbírkových fondech (H. Kopřivová, M. Veselská)
- Pokračoval detailní přepis údajů z německého katalogu do databáze v programu Excel – takto byla prozatím zpracována polovina všech záznamů z katalogu (H. Mlsová)
- Pokračoval přepis údajů z přírůstkových knih do nově vytvořené databáze v Excelu – po menších souborech sbírkových předmětů začala být zpracovávána kresba, malba, grafika a kresba z období holocaustu (I. Hacmacová)
- Ve spolupráci s kurátory pokračovala dokumentace judaik zastoupených v Čechách a na Moravě mimo sbírky ŽMP. Odborně byly katalogizovány předměty ze sbírek 5 regionálních muzeí navštívených v roce 2002, nově byla provedena prvotní dokumentace sbírek Okresního muzea v Náchodě.
- Bylo vypracováno 13 rešerší pro externí badatele (M.Veselská)

VIII. Fotooddělení (F. Novák, D. Cabanová, J. Tatranský)
- Projekty digitalizace sbírek a archivů ŽMP, fotopráce pro účely správy sbírek:
- Digitalizace válečného katalogu pokračovala skenováním 22 500 iventárních čísel.
- Pokračovala digitalizace sbírky synagogálního textilu. Bylo zhotoveno 680 záběrů (405 inventárních čísel).
- Byla dokončena fotodokumentace souboru povijanů na Tóru, zahájená pracovnicemi restaurátorské dílny textilu
- Započala systematická digitalizace sbírkových předmětů (rituálních kořenek), bylo pořízeno 480 dokumentačních snímků (240 inventárních. čísel)
- Digitalizace sbírky obrazů pokračovala skenováním obrazové dokumentace restaurátorských zpráv. Bylo pořízeno 760 záběrů.
- Pro oddělení holocaustu bylo provedeno 700 záběrů.
- Fotopráce pro publikační a výstavní činnost ŽMP:
- Úpravy pro tisk a dohled nad finální podobou tisku publikací Textilies from Bohemian and Moravian Synagogues a Pražské židovské hřbitovy.
- V rámci digitalizace starších ročníků Judaica Bohemica bylo provedeno 1400 scanů.
- Byla zhotovena nová kolekce pohlednic sbírkových předmětů muzea.
- Fotodokumentace vlastní činnosti ŽMP:
- V souvislosti s opravou a rekonstrukcí Pinkasovy synagoga a smíchovské synagogy, dokumentace významných návštěv v muzeu, výstav a jejich vernisáží bylo pořízeno více než 500 snímků.
- Celkem bylo do fotoarchivu ŽMP předáno nebo jiným způsobem užito téměř 30 000 snímků.
- Fotoodělení navrhlo a zadalo k vývoji databázový systém evidence zakázek a archivování fotografií. Jeho základní část byla dokončena a předána k provozu.

b) Oddělení rukopisů a vzácných tisků

I. Sbírka rukopisů a starých tisků (O. Sixtová)
Kromě průběžná péče o fond (včetně zodpovídání dotazů a badatelských požadavků) byly vykonány tyto činnosti:
- Čištění a restaurování vybraných předmětů
- Připrava a zahájení katalogizace starých tisků v programu Aleph
- Katalogizace rukopisů a jednolistů v muzejní databázi

II. Sbírka písemného materiálu z geniz (O. Sixtová)
- Doplňování katalogu nálezů
- Dokumentace náhrobků hřbitova v Luži (v rámci zpracování genizy z lužské synagogy)


12. Knihovna a referenční centrum

a) Statistika

Knihovna
- Návštěvnost: 206 badatelů
- Výpůjčky:
- Počet vypůjčených knih: 1783
- Počet knih vypůjčených krátkodobě (zaměstnanci ŽMP): 380
- Počet knih vypůjčených do studovny: 599

Referenční centrum
- Návštěvnost: 1516 návštěvníků
Počet exkursí: 9
Pro odbornou veřejnost byla knihovna otevřena dva dny v týdnu, referenční centrum v pracovní dny.
- Přírůstky (akvizice):
- Knihy: 1513 svazků (z toho 430 pro VKC ŽMP a 80 pro referenční centrum)
- Periodika: 6 titulů (z celkového počtu 683 titulů)
- CD-ROM: 13 titulů pro knihovnu, 39 pro referenční centrum, 10 pro VKC ŽMP

b) Účast na akcích
- Semináře
- Archivy, knihovny a muzea v digitálním světě 2003 (SKIP ČR, Praha - 4.12.2003)
- Knihovny současnosti 2003 (SDRUK, Seč u Chrudimi – 16.-18.9. 2003)
- Setkání SUALEPH (SUALEPH, Plzeň – 26.-27.11.2003)
- 14th ICAU meeting (ICAU, Vídeň – Rakousko – 22.-24.9.2003)
- Seminář pracovníků muzeí a galerií (Muzeum Vysočiny, Třebíč – 23.-25.9.2003)

- Konference
- Inforum 2003 (VŠE – AIP, Praha – 27.-29.5.2003)
- Raub und Restitution in Bibliotheken (Wiener Stadt- und Landesbibliothek, Vídeň – Rakousko – 23.-24.4.2003)
- Zmizelé dědictví kulturních statků: dokumentace, identifikace, restituce a repatriace kulturních statků obětí II. sv. války (Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války – Brno – 20.-21.11.2003)

c) Odborné návštěvy a konzultace v knihovně a referenčním centru ŽMP

I. Česká republika
- Antikvariát a galerie Ztichlá klika, Praha
- Ing. Z. Bláha – výroba kompaktních regálů, Vraný
- Ing. J. Červenák – klimatolog, Praha
- Institut Terezínské iniciativy, Praha
- Knihovna Orientálního ústavu AV ČR, Praha
- Knihovna Uměleckoprůmyslového muzea, Praha
- Městská knihovna, Praha
- Národní knihovna, Praha, Centrální depozitář
- Národní knihovna, Praha, oddělení starých tisků a rukopisů, oddělení periodik
- Oblastní muzeum Louny
- Okresní muzeum, Rychov nad Kněžnou
- Sdružení knihovníků a informačních pracovníků, Praha
- Ústav výpočetní techniky University Karlovy, Praha
- Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha

II. Zahraničí
- E. Grossberger – Committee for the Search of the Gora-Kalwaria Library, New York
- Dr. G. Silagi – Monumenta Germaniae Historica, München

d) Automatizace provozu

- Systém Aleph
- K 31.12.2003 bylo do systému Aleph zpracováno celkem 20 859 záznamů, v roce 2003 bylo uloženo celkem 4414 záznamů (nové přírůstky do katalogizačního modulu, starší publikace v katalogizačním modulu – retrokatalogizace, záznamy hebrejských publikací, analytické záznamy vybraných periodik)
- Práce v modulech Akvizice, Katalogizace, Seriály, Výpůjčky, OPAC na WWW
- Modul Výpůjčky byl zprovozněn k 1.1.2003, modul WWW katalogu k 1.4.2003. Tím byly umožněny uživatelům i objednávky knih a další služby prostřednictvím Internetu.
- Internet
- Vyhledávání bibliografických informací v katalozích domácích i zahraničních knihoven a v elektronických databázích
- Vyhledávání faktografických informací pro potřeby pracovníků muzea i návštěvníků knihovny
- Účast v oborových elektronických konferencích (Knihovna, KOMIG, KATPOL, Staré tisky, SUALEPH, Aleph-l)

e) Digitalizace fondu

- Ve spolupráci s fotooddělením zhotoveny digitální kopie vybraných stran 8 tisků za účelem výroby faksimilí do stálých expozic ŽMP v Klausové synagoze a v synagogách v Třebíči a Holešově

f) Práce s fondem

- 8.10.2003 byla dokončena retrospektivní fyzická prohlídka knihovního fondu za účelem zjištění původních vlastníků. Prohlídka a zpracování zjištěných údajů do databáze probíhalo od 2.5.2001. Celkem byla kontrola provedena u více než 80 000 knih a periodik, do elektronické databáze bylo uloženo téměř 34 000 záznamů.
- Byly provedeny revize signaturové řady 70.000-71.999 fondu knihovny, příruční knihovny VKC ŽMP (signaturová řada ED), příruční knihovny oddělení holocaustu (signaturová řada DS), příruční knihovny referenčního centra (signaturová řada RF), bibliografické příruční knihovny, příručních knihoven některých zaměstnanců a revize diplomových prací,
- Do Centrální evidence sbírek bylo v roce 2003 zapsáno 187 knih
- Probíhal soupis periodik uložených v depozitáři v Jáchymově ulici
- Průběžně probíhaly obsahové prohlídky fondu a následné odpisy vyřazených publikací
- Mikrobiologická kontrola a dekontaminace byla provedena u 117 svazků
- Ve spolupráci s restaurátorskou dílnou bylo restaurováno 24 svazků
- Bylo zhotoveno 185 ochranných pouzder pro restaurované a ošetřené svazky
- Externě byly opraveny nebo restaurovány 54 svazky
- Nové vazby byly zhotoveny u 32 svazků
- Byl proveden mikrobiologický průzkum v depozitářích ve správní budově a v depozitáři periodik v Jáchymově ulici.


13. Počítačová síť

a) Všeobecná hardwarová a softwarová podpora uživatelů

- Bylo zakoupeno 10 nových počítačů včetně operačních systémů a stejný počet uživatelských programů MS Office XP. Celkem je v užívání 74 počítačů.
- Byl rozšířen záložní zdroj.
- Bylo zakoupeno diskové pole o velikosti 1TB a uživatelům umožněno využívat diskový prostor na ukládání dat.

b) Rozšiřování lokální sítě

Lokální počítačová síť byla rozšířena a je do ní připojeno 72 počítačů.

c) Elektronická pošta a Internet

Pracovníci připojení do lokální počítačové sítě mají přístup k elektronické poště a Internetu. Komunikační software umožňuje vybírat poštovní schránky přes Internet. Na poštovní server byla nainstalována antivirová kontrola připojených souborů. Dále byla na WWW serveru nastavena práva, která v maximální možné míře znemožňují zneužití internetu.

d) Zajištění antivirové kontroly

Antivirová databáze byla průběžně aktualizována stejně jako antivirový program.

e) Telefony

- Byla uzavřena smlouva s firmou Havel Voice a.s., která v porovnání s dřívějším obdobím zajišťuje levnější meziměstské, mezistátní, i mobilní telefonování.
- Telefonní ústředna byla připojena na rozšířený záložní zdroj.

f) Knihovní systém ALEPH

Byl zakoupen nový server pro ALEPH 500 a připojen do vnitřní sítě.


14. Technická a stavební činnost

Údržbu objektů a stavební činnost ŽMP (zajišťované ing. M. Ličkou a R. Šťastným) roce 2003 zásadně ovlivnilo odstraňování škod způsobených povodní v srpnu 2002. Zvláštní pozornost byla dále věnována zvýšení bezpečnosti návštěvníků. Ve všech objektech bylo instalováno nové luminiscenční bezpečnostní značení, které umožní snadnou orientaci i v případě mimořádné události. Do veřejnosti přístupných částí objektů bylo se stejným záměrem instalováno výkonné dodatečné nouzové osvětlení.
Na sklonku roku byl zahájen audit bezpečnosti a požární ochrany na všech pracovištích muzea. Již v lednu 2003 však byl zřízen krizový štáb ŽMP a byly ustanoveny evakuační týmy pro jednotlivé objekty pro případ ohrožení života, zdraví nebo majetku v objektech ŽMP. Pro činnost tohoto štábu a evakuačních týmů byly vypracovány nezbytné dokumenty a v jednotlivých objektech byly umístěny prostředky nezbytné pro okamžité zahájení záchranných prací, zejména v případě povodně.

a) Opravy a rekonstrukce

I. Administrativní budovy
Hlavním úkolem bylo opravit povodní zcela zničenou technologii a stavební prvky v suterénu objektů a vrátit prostory postižené povodní původnímu účelu užívání. Práce zahrnuly tyto činnosti:
- Vysoušení, temperování a protiplísňová opatření
- Osazení a zprovoznění nových plynových kotlů pro ústřední vytápění a přípravu teplé užitkové vody včetně nových nátěrů a izolací všech rozvodů, nových rozvaděčů
- Zprovoznění systému měření a regulace // systému technických zařízení budov
- Oprava a zprovoznění nákladních výtahů
- Oprava systému chlazení včetně dodání nového zdroje chladu
- Dodání a montáž nových dveří ve všech suterénních místnostech
- Provedení nových sanačních omítek, maleb a keramických obkladů
- Provedení nových sádrokartonových konstrukcí stěn a příček
- Oprava a revize elektrozařízení
- Oprava poškozených podlah a nové nátěry podlahových konstrukcí
- Oprava revizních kanalizačních šachet včetně doplnění uzavíratelných zpětných klapek na přípojky
- Sanace obvodového zdiva budov včetně odvětrání a drenáží v chodnících okolo objektu, kterými je snižována podzemní vlhkost a voda sváděna do kanalizace.
- Instalace speciálního nouzového havarijního osvětlení v suterénních prostorách odolného proti vodě
- Oprava a doplnění poškozeného nábytku a regálů v suterénech
- Modernizace výtahu SMART – instalace bezpečnostního zařízení pro nouzové sjetí kabiny
- Opravy maleb ve vstupní hale budovy a celého 1. patra včetně Galerie Roberta Guttmanna a recepce, dále relaxačního centra, ubytovacích pokojů a schodiště objektu č.153.

Restaurátorské dílny textilu byly dále vybaveny chladícím klimatizačním zařízením, které pracovní a provozní podmínky.

II. Maiselova synagoga
Uskutečnily se následující činnosti:
- Oprava elektrických průtokových ohřívačů včetně optimalizace odběru elektrické energie.
- Provedení nových sanačních omítek v suterénu budovy a nové elektroinstalace.
- Úprava kovového zábradlí do depozitáře pro snadnější manipulaci se sbírkovými předměty.
- Úprava odvodu kondenzátu odvlhčovačů v depozitářích
- Instalace dřevěného výsuvného schodiště do depozitáře
- Kompletní vyčištění střešních a podkrovních prostor
- Instalace nouzového AKU osvětlení na únikových cestách z depozitáře a z hlavní expozice
- Kontrola a výměna Art-sorbových kazet v trezorové vitríně

III. Španělská synagoga
Uskutečnily se následující činnosti:
- Oprava podnoží sedmi vitrín
- Výměna zničených částí kokosového koberce na galerii
- Kompletní oprava a zprovoznění výměníkové stanice včetně měření a regulace
- Vysušení suterénu, oprava omítek (včetně sanačních) a maleb zde a v přízemí
- Instalace nouzového AKU osvětlení na únikové cestě z hlavních expozic.

IV. Klausová synagoga
Uskutečnily se následující činnosti:
- Dokončení oprav suterénních prostor poškozených povodní (sanační omítky, nová podlahová krytina, dveře v šatně)
- Oprava omítek v přízemí včetně vymalování.
- Instalace nového, energeticky úspornějšího osvětlení v Rezervačním centru ŽMP
- Výměna radiátorů ústředního topení v přízemí, úprava měření a regulace topení v Rezervačním centru.
- Instalace nouzového AKU osvětlení na únikové cestě z hlavních expozic.

V. Pinkasova synagoga
Ze všech památkově chráněných židovských staveb tento objekt utrpěl při povodni v roce 2002 největší škody. Práce na opravě Pinkasovy synagogy zahájené v srpnu 2002 pokračovaly až do konce září 2003. S ohledem na mimořádné kulturní a historické hodnoty objektu veškerou činnost pravidelně vyhodnocoval odborný tým, v němž byli externě zastoupeni přední odborníci. Cílem přitom bylo jak napravit škody způsobené povodní, tak i pokud možno odstranit nevhodné stavební zásahy z předcházejících rekonstrukcí a podle dochované historické dokumentace přiblížit objekt jeho původní architektonické podobě. Koncept architektonické studie a následné etapy projektů byly podrobně konzultovány s pracovníky Národního památkového ústavu, v objektu byl zajištěn archeologický průzkum. Na základě vítězství ve výběrovém řízení práce zajišťovala firma KOPEX s.r.o. Oprava Pinkasovy synagogy byla po konzultaci s pracovníky Národního památkového ústavu přihlášena do mezinárodní soutěže European Union Prize for Cultural Heritage – Europa Nostra Awards 2003.

Uskutečnily se následující činnosti:
- Posílení statiky osazením a předepnutím ocelových táhel v podélném a příčném směru.
- Snížení podlah v hlavní lodi a předsálí o 25 cm na původní úroveň. Díky tomu vynikly původní proporce prostoru zejména ve vztahu k ústředním prvkům – bímě a aronu ha-kodeš.
- Instalace nového podlahového vytápění včetně ústředny měření a regulace, která vyhodnocuje vnější a vnitřní podmínky a reguluje nově zřízený větrací systém v objektu
- Položení nové podlahy. V hlavní lodi a předsálí byl použit hrubě opracovaný přírodní kámen trachyt, ženská loď a podlahy v patře jsou provedeny z vypalovaných dlaždic cotto arrotato. Nové nášlapné vrstvy byly svým tvarem i materiálem inspirovány fragmenty původních dlažeb objevených archeologickými průzkumy.
- Náhrada původního schodiště masivními kamennými stupni z trachytu s kamenicky opracovanými detaily
- Náhrada obkladů zábradlí galerie masivními trachytovými deskami
- Instalace plastiky – Davidovy hvězdy - na západní průčelí synagogy dle dochované archivní fotografie.
- Výměna zámečnických výrobků (zábradlí, odvětrání) za ručně kované, které respektují charakter objektu
- Instalace nového systému nástěnného osvětlení a úprava ostatních osvětlovacích těles.
- Zkvalitnění systému ozvučení
- Nové řešení vstupního prostor na nádvoří včetně instalace nového turniketu
- Instalace nového orientačního panelu v přízemí a poděkování sponzorům na nádvoří

VI. Obřadní síň
Uskutečnily se následující činnosti:
- Oprava poškozených suterénních prostor (obklady, omítky, pisoáry na WC)
- Oprava kanalizační přípojky a napojení dešťových svodů na kanalizační rozvod.
- Instalace nouzového AKU osvětlení
- Odborné vyčištění zavěšených mosazných lustrů, stěn, maleb a jiných stavebních prvků.

VII. Smíchovská synagoga
V roce 2003 pokračovala celková oprava a rekonstrukce synagogy, která byla zahájena v roce 2002. Po jejich dokončení zde bude umístěn depozitář obrazů a archiv Židovského muzea s nezbytným kancelářským a provozním zázemím.
V roce 2003 byla ve smíchovské synagoze vestavěna ocelové konstrukce a byla dokončena naprostá většina restaurátorských prací. Současně byla dokončena i hrubá stavba přístavby. Propojené objekty byly napojeny na všechny inženýrské sítě, v provozu jsou plynová kotelna, ústřední vytápění, strojovny vzduchotechniky a výtahy. Všechny stavební, montážní a restaurátorské práce budou skončeny v březnu 2004.

VIII. Kavárna Židovského muzea
Provoz kavárny, která je umístěna v přízemí a suterénu administrativního objektu U Staré školy 1, byl přerušen loňskou povodní a po nezbytných opravách byl obnoven v březnu 2003, již s novým podnájemníkem, společností NOSTRUM s.r.o. V letních měsících byly služby kavárny rozšířeny i na prostory chodníku před objektem.

IX. Galerie Roberta Guttmanna
Po opravě a zprovoznění systémů domovní technologie mohl být zahájen provoz i v této galerii, umístěné v přízemí administrativního objektu U Staré školy 3. Během letní sezóny byla prověřena funkčnost systému temperovaných a chlazených stropů Nickel. Provedené úpravy zlepšily mikroklimatické podmínky v galerii a umožnily účelnější využití prostoru k výstavám.

X. Jáchymova 3, Praha 1
Uskutečnily se následující činnosti:
- Oprava kompaktních posuvných regálů, které jsou umístěny v suterénu objektu a které byly poškozeny povodní v roce 2002.
- Oprava světlíkových vikýřů v podkrovním depozitáři knihovny

XI. Starý židovský hřbitov
Uskutečnily se následující činnosti:
- Oprava nosných konstrukcí distanční štoly, která probíhá v podzemí okolo Pinkasovy synagogy.
- Oprava degradovaných venkovních omítek včetně fasádních nátěrů na objektech, podél kterých vede trasa prohlídky Starého hřbitova.
- Byl vypracován detailní posudek stavu stromů, především z hlediska bezpečnosti návštěvníků. Na jeho základě se začalo uskutečňovat nezbytné prořezávání.

XII. Židovský hřbitov ve Fibichově ulici
Uskutečnily se následující činnosti:
- Oprava nové hřbitovní zdi poškozené pádem stromu.
- Instalace doplňujících mřížových prvků v oplocení

XIII. Synagoga v Brandýse nad Labem
Uskutečnily se následující činnosti:
- Digitální zaměření objektu včetně okolí jako podklad pro budoucí projektové práce na opravě a rekonstrukci.
- Oprava střechy
- Provizorní oplocení dvora

XIV. Synagoga Golčův Jeníkov
Uskutečnily se následující činnosti:
- Revize a oprava elektroinstalace


b) Údržba

Uskutečnily se následující činnosti:
- Investiční oddělení a Správa budov zajišťovaly provozní podmínky pro řádný chod všech čtrnácti objektů, které muzeum používá ke své činnosti včetně nezbytného servisu technologických zařízení (trafostanice, výtahy, strojovny vzduchotechniky, strojovny chladu, měření a regulace, zvlhčovače a odvlhčovače, plynové kotelny, tlakové nádoby, plošiny cccc pro imobilní návštěvníky, zařízení relaxačního centra).
- Podle potřeby se prováděly zednické, klempířské, instalatérské a zámečnické opravy, nátěry a malování.
- Prováděla se pravidelná údržba elektroinstalace, čištění a revize okapů a vpustí
- Při odstraňování následků povodně byl zajištěn dočasný provoz 44 kusů odvlhčovačů

c) Odborný dohled nad rekonstrukcemi a restaurátorskými pracemi (V. Hamáčková)
- Starý židovský hřbitov – bylo restaurováno 53 náhrobků
- Hřbitov ve Fibichově ulici – bylo restaurováno 80 náhrobků

d) Integrovaný zabezpečovací systém (H. Pojarová)

Uskutečnily se následující činnosti:
- Instalace elektrické zabezpečovací instalace (EZS) a elektrické požární instalace (EPS) v nově získaných prostorách VKC ŽMP
- Instalace EZS ve vnitroblocích Maiselovy a Španělské synagogy
- Instalace záložního zdroje v administrativní budově U Staré školy pro případ delšího výpadku elektřiny
- Instalace zvukového upozornění na bezprostřední nebezpečí v administrativních budovách ŽMP
- Roční revize EPS v pražských i mimopražských objektech ŽMP
- Reinstalace EZS, EPS a elektrické kontroly vstupu v zatopených suterénních prostorách objektů ŽMP po skončení stavebních prací
- Instalování EPS v podkroví Pinkasovy synagogy a EZS na oknech a dveřích tamtéž
- Instalování nových kamer v Klausové synagoze a na Starém židovském hřbitově
- Na základě bezpečnostního projektu vypracovaného ve spolupráci se Židovskou obcí v Praze, Magistrátem hl.m. Prahy a Ministerstvem vnitra ČR byly mj. instalovány betonové bloky před administrativními budovami ŽMP a před Španělskou synagogou a dále umístěny bezpečnostní sloupky v ul. U Staré školy a v Jáchymově ulici


15. Významné návštěvy

Leden
- senátor Tom Lantos, USA

Únor
- americký režisér Roman Polanski

Duben
- světoznámý izraelský spisovatel Amos Oz
- pan Yehiel Leket, předseda Keren Kayemeth Leisrael (Židovský
národní fond), Israel

Červen
- Jorge Telerman, kulturní tajemník zastupitelstva Buenos Aires, Argentina
- Peter A.Rafaeli, Honorární konzul České republiky ve Filadelfii, USA
- Historička holocaustu Deborah Lipstadt, USA
- Zeev Kaftori, izraelský diplomat, Budapešť
- Hans Nieroda, zástupce bavorské vlády, BRD

Červenec
- Douglas Greenberg, President Nadace Survivors of the Shoah, USA

Září
- delegace izraelského Knesetu vedená jeho předsedou Reuvenem Rivlinem

Říjen
- manželky velvyslanců v České republic

Listopad
- velvyslankyně Nizozemského království Ida L.van Veldhuizen-Rothenbücher

Prosinec
- Tova Pinto, vedoucí delegace pro střední a východní Evropu Židovské agentury


16. Sponzorské příspěvky

a) ze zahraničí

- Nadace a instituce:
The Ronald S. Lauder Foundation (USA)
The American Friends of the Czech Republic (USA)
The American Jewish Joint Distribution Committee (USA)
World Monuments Fund (USA)
The Javne Fund (USA)
The American Jewish Comittee (USA)
Tsjechisch Centrum Den Haag (Nizozemsko)
Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit (SRN)
Nes Ammim (SRN)
Strategic Hotel Capital (USA)
Anne Frank House (Nizozemí)
The Cultural Link (Argentina)

- Jednotlivci:
Berry Jill K. (USA)
Bleistein Norman (SRN)
Fielden Evelyn (USA)
Friedman H. (USA)
Gregory H. (GB)
Hems V. (GB)
Herzl G. (USA)
King Eric (USA)
Müller E.R. (USA)
Munk Vladimír (USA)
Naftali Zvi Frankel (USA)
Passin Gregg H. (GB)
Raport E. (Canada)
Siegel Ned L. (USA)
Theimer Peter (Canada)
Zimer J. (Canada)

b) z České republiky

- Nadace a instituce
Africa Israel Investment Group – Evropa Sen
Aura Lloyd s.r.o.
Friedrich Ebert Stiftung
Goethe Institut Prague
Hotel Hilton Praque, Tourinvest
Kenvelo CZ, s.r.o.
Magistrát hlavního města Prahy
Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Městská část Praha 1
Nadace Židovského muzea v Praze
Nadační fond obětem holocaustu
Parlament ČR - Senát
Rudolf Jelínek, a.s.
Senát Parlamentu ČR
Ukrývané dítě
Velvyslanectví Argentinské republiky
Židovská obec v Praze

- Jednotlivci
Ciencala Libor
Hubáčková Hana
Kubeša Milan
Páral Ivo


17. Poskytnuté dary

ŽMP poskytlo finanční dary na humanitární účely, péči o židovské kulturní dědictví a další činnost související s židovskou tematikou a boj proti rasismu a antisemitismu následujícím subjektům:

Český spolek na Slovensku, regionální organizace Košice
Český svaz bojovníků za svobodu
Federace židovských obcí v ČR
GAUDIA proti rakovině, občanské sdružení, Praha
Lauderova základní škola Gur Arje při Židovské obci v Praze
Nadace MAMMA, Praha
Občanské sdružení nevidomých a slabozrakých, Praha
Tělovýchovná jednota ZORA Praha zrakově postižených sportovců
Židovská obec v Praze

  

V Praze 15. ledna 2004

  PhDr. Leo Pavlát

ředitel

 

 

 

 

Hlavní stránka  O nás  Informace pro návštěvníky  Expozice  Galerie Roberta Guttmanna  Vzdělávací a kulturní centrum  Novinky  Kulturní programy a služby veřejnosti Zpravodaj  Obchod