English

Židovské muzeum v Praze - výroční zpráva za rok 1999

1. Úvodem
2. Základní údaje o ŽMP
3. Statistika návštěvnosti za rok 1999
4. Přehled nově otevřených expozic a uspořádaných výstav
5. Kontakty a spolupráce s institucemi v České republice a v zahraničí
6. Odborná a výzkumná činnost
7. Vzdělávací činnost
8. Kulturní činnost
9. Publikační a prodejní činnost
10. Archiv a dokumentace
11. Sbírky
12. Knihovna
13. Počítačová síť
14. Technická a stavební činnost
15. Významné návštěvy
16. Sponzorské příspěvky
17. Poskytnuté dary
Příloha: informace o hospodaření ŽMP


1. Úvodem

  Židovské muzeum v Praze (ŽMP), které bylo znovuustaveno 1. října 1994 po zrušení Státního židovského muzea, pokračovalo v roce 1999 v uskutečňování svých dlouhodobých záměrů.

  Na podzim 1999 se naplnilo funkční období správní a dozorčí rady muzea a došlo k jejich částečné obměně. Organizace, které jsou v těchto orgánech ŽMP zastoupeny - Federace židovských obcí v České republice, Židovská obec v Praze a Ministerstvo kultury České republiky - úzce spolupracovaly s vedením muzea a pozitivně ovlivnily jeho činnost. Na rozdíl od předešlých let ŽMP již v roce 1999 zásadně neopravovalo a nerekonstruovalo historické objekty, které užívá k výstavním účelům. Tyto činnosti uskutečnilo v předešlých čtyřech letech a v roce 1999 se především soustředilo na opravu a rekonstrukci budoucího administrativního a výzkumného centra muzea v bývalé židovské nemocnici přiléhající ke Španělské synagoze. ŽMP současně prohloubilo svou předcházející činnost. Ta byla zejména zaměřena na údržbu objektů, v nichž ŽMP působí, zlepšení podmínek pro uložení sbírkových předmětů, zabezpečení sbírek a expozic moderním bezpečnostním systémem, počítačovou katalogizaci a digitalizaci sbírkového fondu, vědeckou, publikační, poradenskou, konzultační, vzdělávací a výchovnou činnost v oblasti judaistiky, židovských dějin a kultury.

  Působení ŽMP v roce 1999 je možno považovat za úspěšné ve všech oblastech činnosti. Péče, která je v něm věnována židovskému kulturnímu dědictví z Čech a Moravy, je výrazem vysoké profesionality pracovníků muzea i jejich zvláštního vztahu ke spravovaným artefaktům - připomínce genocidy českých Židů za 2. světové války. Za jediný, o to však bolestivější neúspěch, lze označit ztrátu dvou sbírkových předmětů ze stálé expozice. Krádež, jíž se v listopadu 1999 dopustili zatím neznámí pachatelé, se zdařila navzdory vysokému standardu bezpečnostních opatření ŽMP. ŽMP poskytlo policii i relevantním domácím a zahraničním institucím podrobný popis zcizených předmětů v naději, že odcizené předměty budou dříve či později nalezeny a navráceny ŽMP.

  Ke konci roku 1999 pracovalo v ŽMP 91 zaměstnanců v hlavním pracovním poměru a 160 pracovníků provádělo práce pro muzeum na základě dohod o práci konané mimo hlavní pracovní poměr.

2. Základní údaje o ŽMP

a) Objekty ve správě ŽMP

- Administrativní budova v Jáchymově ulici 3, Praha 1 - správa muzea, odborná pracoviště

- Maiselova synagoga - stálá expozice v hlavní lodi “Dějiny Židů v Čechách a na Moravě - I. Od počátku osídlení do emancipace”. Celkem vystaveno 145 originálů a faksimilií.

- Pinkasova synagoga - v hlavní lodi “Památník obětem nacistické genocidy českých a moravských Židů”, na galerii stálá expozice “Terezínské dětské kresby”. Celkem vystaveno 238 originálů a faksimilií

- Klausová synagoga - v hlavní lodi stálá expozice “Židovské tradice a zvyky - I. Synagoga a svátky”, na galerii stálá expozice “Židovské tradice a zvyky - II. Běh života”. Celkem vystaveno 474 originálů a faksimilií.V areálu budovy se rovněž nachází Rezervační centrum ŽMP

- Obřadní síň - pokračování stálé expozice “Židovské tradice a zvyky - II. Běh života”. Celkem vystaveno 140 originálů a faksimilií.

- Španělská synagoga - v hlavní lodi a na galerii stálá expozice “Dějiny Židů v Čechách a na Moravě - II. Od emancipace do současnosti”. Celkem vystaveno 535 originálů a faksimilií.

- Starý židovský hřbitov z 15. - 18. století

- Vzdělávací a kulturní centrum ŽMP v Maiselově ulici 15, Praha 1

- Hlavní depozitář textilu ve venkovské synagoze z 19. století

- Synagoga z 19. století v Brandýse nad Labem - v budoucnu skladovací prostor pro část knihovny ŽMP

- Dvě budovy bývalé nemocnice v Praze v Dušní ulici - budoucí administrativní a badatelské centrum ŽMP

- Židovský hřbitov z 18. století ve Fibichově ulici v Praze

- Bývalá synagoga v Praze na Smíchově z 30. let tohoto století - budoucí pracoviště archivu ŽMP

b) Co ŽMP nabízí

- Prohlídky stálých expozic
- Prohlídky krátkodobých výstav
- Možnost rezervovat si návštěvu v přesně určený čas prostřednictvím Rezervačního centra ŽMP
- Prohlídky expozic s kvalifikovanými průvodci
- Speciální přednášky a prohlídky prostřednictvím Vzdělávacího a kulturního centra ŽMP
- Semináře
- Kulturní pořady se židovskou tematikou ve Vzdělávacím a kulturním centru ŽMP
- Využití počítačové učebny ORT zaměřené na židovská témata s připojením na Internet a speciálním softwarem
- Služby specializované knihovny pro odbornou i laickou veřejnost
- Konzultace pro odbornou i laickou veřejnost k otázkám dějin českých a moravských Židů
- Konzultace pro odbornou i laickou veřejnost k otázkám persekuce českých a moravských Židů za druhé světové války
- Historické obrazové materiály k reprodukci
- Vlastní publikace a propagační materiál

3. Statistika návštěvnosti za rok 1999

      Statistika návštěvnosti 1999      
 

Celkem návštěvníků

Zahraniční návštěvníci

Domácí návštěvníci


 

Dospělí

Junioři

Dospělí

Junioři

leden

13 491

9145

3544

319

483

únor

17 330

10 068

6096

342

824

březen

48 097

18 598

27 685

449

1356

duben

53 657

30 391

20 568

628

2070

květen

57 032

40 350

13 319

899

2464

červen

44 415

30 707

9756

899

3053

červenec

53 207

36 692

13 425

1360

1730

srpen

74 597

55 040

16 355

1491

1711

září

55 937

39 499

12 191

784

3463

říjen

53 742

37 689

11 579

975

3499

listopad

30 585

21 468

6852

572

1693

prosinec

24 573

17 027

5851

476

1219

 

celkem

526 663

 

4. Přehled nově otevřených expozic a uspořádaných výstav

a) Krátkodobé výstavy

- “Viktor Munk - tváře a postavy” - zimní modlitebna Španělské synagogy 25.3.-16.5.1999
- “Vražda v Polné” - zimní modlitebna Španělské synagogy 17.6.-15.10.1999
- “Genizot, nálezy z českých a moravských synagog” - zimní modlitebna Španělské synagogy 4.11.1999 - 30.1.2000

b) Mimopražské expozice ŽMP, spoluúčast na expozicích a výstavách pořádaných jinými institucemi (zápůjčky a konzultace)

I. Česká republika

- Galerie Klatovy, Klenová - “Aleš Veselý: Obsese, realita, utopie”
- Městské kulturní středisko Holešov - reinstalace expozice v Šachově synagoze
- Vlastivědné muzeum Nymburk - historická expozice v budově bývalé synagogy
- Galerie Franze Kafky v Praze - zápůjčka dvou obrazů
- Obecní dům Praha - výstava “Cesta na jih”
- Galerie výtvarného umění v Ostravě - “Aleš Veselý: Obsese, realita, utopie”
- Památník Terezín (Muzeum ghetta) - expozice k historii ghetta
- Okresní muzeum v Chomutově - “Šalom” - kapitoly z historie Židů v severozápadních Čechách
- Výstava fotografií “Tady žili Židé” Radovana Kodery v Plzni
- Židovská obec v Plzni -stálá regionální expozice ve Velké synagoze
- Židovská obec v Plzni - výstava dětských kreseb na galerii Velké synagogy v Plzni
- Památník Terezín - “Sváteční malíř Viktor Munk” - květen-červenec 1999
- Klatovy, městské muzeum - “Židovské památky v západočeském kraji”
- Filosofická fakulta Karlovy university - “Vražda v Polné”. Při příležitosti konference ke 100. výročí Hilsnerovy aféry 23.-26.11.1999
- Městský úřad Třebíč - příprava stálé výstavy “Židovská kultura na Třebíčsku”
- Okresní muzeum Jihlava, pobočka Polná - spolupráce při přípravě expozice v synagoze v Polné
- Památník Terezín - “Literární tvorba v Terezíně”, dodatek kopií exponátů
- Památník Terezín - “Divadlo v Terezíně”, kopie exponátů ze sbírek ŽMP

II. Zahraničí

- Immigration Museum, Melbourne, Australia - “Precious Legacy”
- Staatliches Museum fuer Völkerkunde Dresden - “Synagogy třinácti měst”
- Centre de Cultura Contemporánia de Barcelona - výstava “Franz Kafka a Praha”
- Kunstforum Wien - “Das Jahrhundert der Frauen”
- Jüdisches Museum Wien - “Utopia? The History of the Future in Judaism”
- Simon Wiesenthal Center, Los Angeles, USA. - putovní výstava “Friedl. Life and Art of Friedl Dicker-Brandeis”.
- Wien (Palais Harrach) - putovní výstava “Friedl. Life and Art of Friedl Dicker-Brandeis”.
- Graz (Landesmuseum) - putovní výstava “Friedl. Life and Art of Friedl Dicker-Brandeis”.
- Stadtbibliothek Sulzbach-Rosenberg - výstava dětských kreseb z Terezína
- Soka Gakkai Int., Melbourne, Australia - výstava dětských kreseb “The Children of Terezin. Their Art…their Legacy” v Glen Eira City Gallery
- Výstava hudebního díla Viktora Ullmanna, Švýcarsko, kopie partitur ze sbírek ŽMP

5. Kontakty a spolupráce s institucemi v České republice a v zahraničí

  ŽMP spolupracovalo se 41 zahraničními 47 českými politickými, správními, kulturními, akademickými a vzdělávacími institucemi:
- Nadace The Ronald S. Lauder Foundation (USA)
- Nadace The Rich Foundation (Izrael) - The World ORT Union (Anglie)
- The Jewish Museum New York (USA)
- The Memorial Foundation for Jewish Culture (USA)
- The American Joint Distribution Committee (USA)
- Památník Yad Vashem, Jeruzalém (Izrael)
- Hebrejská univerzita v Jeruzalémě (Izrael)
- Univerzita Bar-Ilan (Izrael) - Muzeum diaspory, Tel Aviv (Izrael)
- Institut pro mikrofilmování hebrejských rukopisů při Židovské národní a univerzitní knihovně v Jeruzalémě (Izrael)
- Památník Beit Theresienstadt (Izrael)
- Museum Victoria - Immigration Museum, Melbourne (Austrálie)
- The Simon Wiesenthal Center - Museum of Tolerance, Los Angeles (USA)
- The United States Holocaust Memorial Museum, Washington DC (USA)
- The Soka Gakkai Int., Melbourne (Austrálie)
- Moravian College, Bethlehem (USA)
- Kunstforum Wien (Rakousko)
- Staatliche Museen zu Berlin - Neue Nationalgalerie (Německo)
- Sdružení Židů pocházejících z Československa (Izrael)
- Musée d’Art et d’Histoire du Judaisme, Paris (Francie)
- Museen der Stadt Wien (Rakousko)
- Regensburg - Amt fur Denkmalpflege und Archiv (Německo)
- Europäische Kommission - Generald Akion X - Programm Raphael
- Nadace synagogy v Groningen (Holandsko)
- Osvětimské muzeum (Polsko)
- Institut für Geschichte der Juden in Österreich, St. Pöllen (Rakousko)
- Institut židovských studií, Bratislava (Slovensko)
- The Jewish Heritage Council, World Monuments Fund, New York (USA)
- Jüdisches Museum, Wien (Rakousko)
- The Museum of Jewish Heritage, New York (USA)
- The Czech and Slovak Jewish Communities Archive, New York (USA)
- Artsgenesis Institutes, New York (USA)
- Hochschule für Jüdische Studien, Heidelberg (Německo)
- Finchley Reform Synagogue, London (Anglie)
- Temple Torah Synagogue, Florida (USA)
- Museen der Stadt Nürnberg (Německo)
- Deutsch-Amerikanische Institut Nürnberg (Německo)
- Begegnungsstätte Kleine Synagoge Erfurt (Německo)
- Gesellschaft zur Förderung Jüdischer Kultur und Traditionen München (Německo)
- Brücke/ Most Stiftung, Praha
- Památník Terezín
- Židovská obec v Plzni
- Centrum Franze Kafky, Praha
- Galerie hlavního města Prahy
- Galerie Klatovy / Klenová
- Federace židovských obcí v České republice
- Židovská obec Praha
- Židovská obec Brno
- Pražský ústav památkové péče
- Památkový ústav středních Čech
- Městský úřad Lomnice u Tišnova
- Městský úřad Spálené Poříčí
- Dům umění města Brna
- Městské muzeum a galerie v Břeclavi
- SETUZA a.s., Ústí nad Labem, podnikový archiv
- Galerie Franze Kafky v Praze
- Terezínská iniciativa, Praha
- Institut Terezínské iniciativy, Praha
- Státní ústřední archív, Praha
- Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha
- Projekt Fenomén holocaust
- Velvyslanectví Státu Izrael v ČR
- Nadace Gideona Kleina, Praha
- Matana, a.s., Praha
- Národní muzeum, Praha
- Muzeum Hlavního města Prahy
- Západočeské muzeum, Plzeň
- Památník Adolfa Kašpara, Loštice
- Archiv Hlavního města Prahy
- Moravský zemský archiv, Brno
- Státní ústřední archiv Praha
- Státní ústřední archiv Třeboň
- Archiv Národního muzea, Praha
- Národní knihovna České republiky, Praha
- Knihovna Národního muzea, Praha
- Sbírka map Karlovy univerzity, Praha
- Vyšší škola restaurování a konzervačních technik, Litomyšl
- Nakladatelství Medard, Praha
- Muzeum krajky Vamberk
-Pražská informační služba
- Ministerstvo školství, mládeže a sportu ČR, Praha
- Ministerstvo vnitra ČR, Praha
- Unie židovské mládeže v České republice, Praha
- Open Society Fund, Praha
- Muzeum romské kultury, Brno
- Magistrát Hlavního města Prahy
- Organizace Ukryté dítě, Praha

 

6. Odborná a výzkumná činnost

a) Příprava nových expozic

I. V České republice
- Reinstalace stálé expozice ŽMP“Dějiny Židů v Čechách a na Moravě - I. Od počátku osídlení do emancipace” (prosinec 2000 - leden 2001). Pracovníci oddělení judaistiky a sbírkového oddělení vypracovali libreto a scénář pozměněné expozice, posoudili návrhy architekta a provedli výběr exponátů ze sbírek ŽMP i spolupracujících institucí. Byla zadána výroba faksimilií. Sbírkové oddělení zajišťuje restaurování, konzervování a čištění vybraných předmětů a rovněž jejich dokumentaci a fotodokumentaci. Komisařem výstavy jsou PhDr. Alexandr Putík a PhDr.Eva Kosáková
- Národní galerie v Praze - výstava, “Barokní Čechie” (leden - březen 2002). Spolupráce při začlenění židovské tematiky
- Příprava reprezentativní výstavy “Textil ze sbírek ŽMP” v Císařské konírně Pražského Hradu (leden - březen 2002).
- Příprava výstavy “Židovská Morava, židovské Brno” v Domě umění v Brně ve spolupráci s Nadací K 2001 (prosinec 2000).
- Příprava stálé expozice “Židovská kultura Třebíčska” ve spolupráci s Městským úřadem Třebíč v tzv. “Zadní synagoze” v Třebíči (zahájení leden 2000)
- Jednání s městským úřadem v Lomnici o přípravě expozice v synagoze v Lomnici
- Jednání s Městským muzeem v Břeclavi o přípravě stálé expozice
- Příprava stálé expozice v Březnici a Ledči

II. V zahraničí

- Imperial War Museum, London, - konzultace, rešerše v Terezínské sbírce k připravované výstavě “Legacy of Silence”
- Jednání o přípravě výstavy pro synagogu v Groningen a v Amsterdamu

b) Materiály pro domácí a zahraniční instituce

- Spolupráce s rodopisci v ČR a zahraničí - příprava rešerší a poskytování konsultací (V.Hamáčková, A.Putík, J.Fiedler)
- Mikrofilmování archivních dokumentů ze sbírek oddělení holocaustu pro Yad Vashem
- Jednání s Yad Vashem, s Archivní správou ministerstva vnitra a se Státním ústředním archivem o završení projektu mikrofilmování pro Yad Vashem Jednání s US Holocaust Memorial Museum o předání kopií mikrofilmů dokumentů ŽMP uložených v Yad Vashem
- Initiative Hans Krása, Hamburg - zhotovení kopií partitur terezínských hudebních skladatelů a terezínských portrétních fotografií pro publikaci “Komponisten in Theresienstadt”

c) Výzkumná činnost

I. Oddělení judaistiky a dějin Židů
Zkoumaná témata:
- Epigrafické památky - synagogy, židovské hřbitovy (V. Hamáčková)
- Výzkum židovského hřbitova v Brandýse nad Labem (V. Hamáčková)
- Vztahy státních a církevních institucí k Židům v 17. a 18.století (A.Putík)
- Sabatiánské hnutí v Čechách (A. Putík) - Cenzura hebrejských knih (A.Putík)
- Náboženské zvyklosti (minhagim) v Čechách (A.Putík)
- Geniza jako pramen k dějinám židovských obcí v Čechách a na Moravě (O. Sixtová)
- Židovská literatura, rukopisné památky a knihtisk v Čechách a na Moravě (O. Sixtová)
- Vytváření počítačové informační databáze židovských obcí v České republice (J.Fiedler)
- Sídliště, synagogy a židovské hřbitovy v Čechách a na Moravě - archivní a terénní výzkum (J. Fiedler)
- Demografie židovského obyvatelstva Čech a Moravy - archivní výzkum (J. Fiedler)
- Dějiny holocaustu českých a moravských Židů (A. Franková, J. Šplíchalová)
- Vzpomínky pamětníků holocaustu (A. Hyndráková, A. Lorencová)

II. Sbírkové oddělení
Zkoumaná témata:
- Židovský portrét v období emancipace (M. Hájková)
- Friedl Dicker-Brandeis a dětské kresby z Terezína (M. Hájková)
- Práce vyplývající z členství v “Expertním týmu pro objasnění historických a hospodářských otázek arizace židovského majetku” ustaveného v rámci Smíšené pracovní komise zřízené vládou České republiky v listopadu 1998 (M. Hájková, M. Veselská)
- Nejstarší drapérie ze sbírky ŽMP (D. Veselská)
- Vyhledávání původních vlastníků předmětů na základě údajů v přírůstkových knihách v rámci řešení otázky restitucí (H. Kopřivová, M. Veselská)
- Ukazovátka na Tóru, struktura sbírky-morfologie, výrobci a časové rozložení (J.Kuntoš)
- Synagogální architektura v Čechách a na Moravě (A. Pařík)
- Průzkum genizot v Čechách a na Moravě (Holešov, Rychnov, Doudleby, Humpolec, Zalužany (A. Pařík)
- Regionální židovské osídlení a památky v Rychnově nad Kněžnou, Dobrušce a Žamberku (A. Pařík)
- Nástěnné malby v synagogách v Třebíčí, Boskovicích a Úsově (A. Pařík )
- Stavební historie Staré školy a Španělské synagogy (A. Pařík)

III. Knihovna
Dlouhodobě zkoumaná témata:
- Pražské hebrejské tisky ve fondech knihovny ŽMP
- Původ fondu knihovny ŽMP
- “Publikační činnost pražských židovských spolků” (D. Polakovič) - vyšlo v Judaica Bohemiae XXXIV
- “Výběrový katalog moravských hebrejských tisků ve fondu knihovny ŽMP”(D. Polakovič, A. Braunová) - rozpracovaný článek pro Judaica Bohemiae
- “Dějiny hebrejského knihtisku na Moravě” - příspěvek na konferenci “Problematika historických a vzácných fondů Čech, Moravy a Slezska” v Olomouci 20.-21.10.1999

7. Vzdělávací činnost

a) Vzdělávací a kulturní centrum

I. Vzdělávací programy pro české školy (základní, střední i vysoké, vzdělávání učitelů)
- V Praze se programů zúčastnilo 3973, mimo Prahu 860 osob

II.. Vzdělávací programy pro zahraniční návštěvníky (studenti, učitelé, turisté)
- Programů se zúčastnilo celkem 45 osob. Z toho z Německa 21, z USA 15, z Dánska 9.

III. Kursy pro průvodce
- Rekvalifikačních kursů pro průvodce zakončených testem se zúčastnilo 420 osob.

IV. Semináře
- “Pluralistic Judaism” (březen 1999). Seminář ve spolupráci s the Rich Foundation. Přednášející: Dr. Menachem Lorberbaum (Tel Aviv University), rabi Neamah Kelman-Ezrahi (Hebrew Union College), Ruth Kalderon (Almah College,Tel Aviv).
- “Jak učit o holocaustu” (červen - červenec 1999). Seminář ve spolupráci s ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy za účasti význačného českého spisovatele, Arnošta Lustiga, jenž v řadě děl zpracoval tematiku šoa.
- “Hilsnerova aféra a česká společnost 1899 - 1999” (listopad 1999). Ve spolupráci s Ústavem T. G. Masaryka a Karlovou universitou při příležitosti 100. výročí odsouzení Leopolda Hilsnera z Polné za údajnou rituální vraždu.

V. Projekty
- Vypracování odborných textů pro CD ROM “Dějiny Židů v Čechách a na Moravě”

VI. Aktivity střediska ORT
- Homepage ŽMP - rozšíření stránek, nová grafika, průběžné obměňování obsahu
- VKC - asistenční služby pracovníkům, grafický návrh a zpracování kulturních programů
- Počítačové kursy - vytvoření osnov Základy práce s počítačem, Základy práce s Internetem, počítačový kurs pro zaměstnance VKC
- Služby veřejnosti - hodiny pro veřejnost (práce s Internetem a CD-ROMy), zpřístupnění CD-ROMů s dětskými kresbami badatelům, asistenční služby při vyhledávání v databázi obětí holocaustu (osobně, e-mail)
- CD-ROM “Dějiny Židů v Čechách a na Moravě” (grafika, technické zpracování)

b) Oddělení judaistiky a dějin Židů

I. Účast na konferencích, přednášková a diskusní činnost
- Konference “Preserving Jewish Archives as Part of the European Cultural Heritage” - Postupim, referát “Archiv des Jüdischen Museums in Prague” ( V. Hamáčková)
- Konference “Židé a Morava”, Kroměříž (V. Hamáčková)
- Konference “Židé v Čechách” - Český Dub, referát “Tumult v Mladé Boleslavi roku 1666” (A.Putík)
- Konference “Romové: Minulost a současnost”, Praha (J. Šplíchalová)
- “Evakuierung und Befreiung”, Museum des Todesmarsches, Wittstock, SRN (A. Franková, J. Šplíchalová)
- “Preserving Jewish Archives as Part of the European Cultural Heritage”, Postupim (přednáška J. Šplíchalová)
- Setkání dětských obětí holocaustu v Praze (vedení workshopu o terezínských dětských domovech A. Franková)
- Konference “Fenomén Holocaust”, Praha a Terezín (A. Franková a J. Šplíchalová), referát “Tematika holocaustu v českých školách” (L.Pavlát)

II. Spolupráce s hromadnými sdělovacími prostředky, publikační a lektorská činnost
- Dne 16.9.1999 uskutečnil Český rozhlas 3 - stanice Vltava ve spolupráci s ŽMP přímý přenos z Pinkasovy synagogy nazvaný “Každý člověk má své jméno” - symbolickou panychidu za české a moravské Židy, kteří zahynuli v době šoa. Od 18 do 22 hodin četlo na 300 pozvaných osob vybraná jména 3000 Židů z téměř 80 000, kteří za války zahynuli. Čtení se zúčastnily významné osobnosti, mimo jiné prezident Václav Havel, členové vlády a parlamentu České republiky, velvyslanectví (například velvyslanci Spolkové republiky Německo Hagen Lambsdorff, Státu Izrael Erella Hadar, Spojených států amerických John Shattuck), představitelé společenského a kulturního života i pamětníci. ŽMP připravilo seznamy s výběrem transportů a jmen a jeho pracovníci se zúčastnili diskuse na téma šoa vysílané v přímých vstupech mezi čtením (A. Franková, L.Pavlát)
- Příprava podkladů k pořadu “Spravedlivý mezi národy”
- ČT - dokumentární film P. Štingla “O zlém snu” (kopie archivních dokumentů, kopie osvětimského dokumentu pro film o koncentračních táborech)
- Tisk - interview o holocaustu českých Židů (Francie, Německo)
- “Friedl and the Children of Terezín” (Los Angeles - konzultace a kopie dokumentů pro výstavní katalog)

III. Publikace a jejich příprava
- Redakční příprava sborníku “Judaica Bohemiae”, ročník XXXV/1999 (A. Putík)
- Redakční příprava průvodce ŽMP “History of the Jews in Bohemia and Moravia - from Emancipation to the Present” (V. Hamáčková)

c) Sbírkové oddělení

I. Účast na konferencích a přednášková činnost
- Školení průvodců - Immigration Museum, Melbourne, Australia (M.Hájková)
- Odborné provádění v expozicích pro členy PŽO a WIZO (E.Kosáková)
- Cyklus přednášek o českých židovských malířích a sochařích ve VKC ŽMP - H.Steiner-Prag A. Justitz, R. Guttmann, F. Zelenka, J. Bauernfreund, E. Nemes, J. Kars, E. Orlik, B. Feigl (A. Pařík)
- Přednáška “Rekonstrukce židovských památek v České republice” na konferenci o židovských památkách v Židovském muzeu v Paříži, leden 1999 (A. Pařík)
- Zahájení výstavy “Židovské památky západních Čech v Městském muzeu v Klatovech”, říjen 1999 (A. Pařík)
- Zahájení výstavy J.Hampla v Galerii F.Kafky (A. Pařík)

II. Spolupráce s hromadnými sdělovacími prostředky, publikační a lektorská činnost
- Rozhovory pro rozhlas a TV při příležitosti výstavy Viktora Munka (A. Pařík)
- Článek v časopise Atelier o tvorbě Viktora Munka (A. Pařík)
- Historie židovské obce v Táboře pro “Knihu o Táboře”, nakladatelství Augusta (A. Pařík)
- Rozhovory pro rozhlas a tisk u příležitosti otevření výstavy “Genizot”, tisková konference (A. Pařík)

 

8. Kulturní činnost

a) Kulturní akce Vzdělávacího a kulturního centra ŽMP

  Vzdělávací a kulturní centrum (VKC) připravilo a uspořádalo 120 kulturních programů a akcí. Více než polovinu z nich - 62 - představovaly přednášky jak v rámci programových cyklů, tak na samostatná témata. Mezi programovými cykly byly zastoupeny “Židovský rok”, “Židovští malíři a sochaři v českém výtvarném umění”, “Rabínské osobnosti” a “Českožidovští spisovatelé v literatuře 20. století”. Dále se ve VKC uskutečnilo

  14 filmových představení, 19 koncertů, 4 divadelní představení, 1 knižní prezentace, 5 vernisáží, 3 tiskové konference a 6 večerů izraelských písní pořádaných Bejt Praha..
  Zvláštní zmínku si zaslouží vzpomínkový večer k uctění památky obětí holocaustu, uspořádaný v září 1999 v Pinkasově synagoze (ve spolupráci s Pražskou židovskou obcí a Českým rozhlasem - stanicí Vltava). Součástí večera byly i 2 panelové diskuse ve VKC ŽMP na téma “Proč se nebránili?” a “Umění v mezních situacích”.

b) Účast ŽMP na veletrzích

- Účast na 5.mezinárodním knižním veletrhu “Svět knihy 99” v Praze ve dnech 20. - 23.5. 1999. ŽMP vystavovalo ve společném stánku s Nadací Terezínské iniciativy
- Účast na “Mezinárodním knižním veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem” ve dnech 13.-18. 10. 1999. ŽMP vystavovalo ve společném stánku České republiky.

c) Hudba ve Španělské synagoze

  Dne 20.3.1999 vystoupil ve Španělské synagoze světoznámý kantor Joseph Malovany za doprovodu českého varhaníka Jaroslava Tůmy. Tímto koncertem byl zahájen cyklus nazvaný “Hudba ve Španělské synagoze”, pořádaný hudební agenturou Dany Drtinové. V uvedeném cyklu vystoupili renomovaní čeští i zahraniční interpreti (sólisté i komorní soubory) klasické hudby. Cyklus skončil 31.8.1999. Od 1.9.1999 byla Španělská synagoga pronajímána k jednotlivým koncertům (např. 8.9.1999 vystoupilo Kocianovo kvarteto v rámci Festivalu smyčcových kvartet, 20.10.1999 kantor László Fekete v rámci festivalu Musica Iudaica 1999) nebo využívána k hudebním produkcím VKC (např. 8.12.1999 koncert Jany Lewitové “Sefardské inspirace”).

9. Publikační a prodejní činnost

a) Publikace a upomínkové předměty ŽMP

- Odborný judaistický sborník “Judaica Bohemiae” (XXXIV), náklad 500 výtisků
- Sada 4 pohlednic s tematikou Španělské synagogy (12 000 výtisků)
- Katalog k expozici ve Španělské synagoze “Dějiny Židů v Čechách a na Moravě, od emancipace do současnosti” - anglická verze (“History of the Jews in Bohemia and Moravia from emancipation to the present”). Náklad 5000 výtisků
- Vydání 4 čísel “Zpravodaje ŽMP” (“Newsletter”) v češtině a angličtině. Každé číslo náklad 2000 výtisků
- Informační letáčky o ŽMP ke vstupenkám v angličtině (300 000 výtisků), němčině (100 000 výtisků), francouzštině (100 000 výtisků), italštině (100 000 výtisků), v češtině (65 000 výtisků), španělštině (65 000 výtisků) a hebrejštině (65 000 výtisků)
- Kopie kreseb terezínských dětí s paspartou (10 druhů po 20 kusech)
- Novoročenky (1000 ks)
- Katalogy (skládačka) ke krátkodobým výstavám: “Viktor Munk - Tváře a postavy” (česko-anglická verze), “Murder in Polná” (česká a anglická verze), “Genizot”- nálezy z českých a moravských synagog (česko-anglická verze)
- Pohledy - kresby terezínských dětí (16 druhů po 3000 ks)
- Svatební přání (4000 ks)
- “Motýla jsem tu neviděl” - reedice v angličtině. náklad 5000 výtisků - reedice v němčině, náklad 2000 výtisků

b) Příspěvky v jiných publikacích a hromadných sdělovacích prostředcích

- “The Conservation and Restoration of Synagogues and Jewish Cemeteries in the Czech Republic” - Jewish Heritage Report, Vol.II, Nos.3-4. 1998-1999 (A.Pařík)
- Český rozhlas, stanice Vltava - účast na diskusních cyklech “Jako by tu s námi ani nežili” (L.Pavlát), “O těch, kteří přežili” (L.Pavlát, M. Pojar)
- Český rozhlas, Radiožurnál - účast v tematických pořadech zaměřených na židovské svátky a dějiny Židů v Čechách a na Moravě (L.Pavlát)
- Příspěvky o činnosti ŽMP a jeho akcích v denním tisku, rozhlasovém vysílání Pražské židovské obce “Šalom alejchem” a měsíčníku FŽO “Roš chodeš” (L.Pavlát, A. Pařík, M.Pojar, O. Sixtová)

c) Prodej v prostorách ŽMP

  ŽMP pronajímá prodejnu v Maiselově synagoze (Museum Stores ), Klausové synagoze (Roman Tympl), Španělské synagoze (Relax Group) a v Maiselově ulici 15 (The Precious Legacy Tours). Prodejny nabízejí publikace a upomínkové předměty se židovskou tematikou obecně a ŽMP zvlášť.

10. Archiv a dokumentace

a) Archivy a dokumentace židovských obcí

- Průběžné zpracovávání přírůstků a posuzování nabídek k nákupu
- Pravidelné kontroly depozitářů
- Zajišťování badatelských služeb. Celkem se uskutečnilo 132 badatelských návštěv, bylo poskytnuto 27 rešerší a odpovědí na písemné dotazy a uskutečnilo se na 90 konzultací.
- Zajišťování reprodukcí archivního materiálu pro badatelské a publikační účely
- Zahájení revize Sbírky hudebnin

b) Katalog židovských obcí (počítačová databáze)

- Postupné doplňování databáze na základě osobní kartotéky J.Fiedlera. Redakce encyklopedických hesel věnovaných jednotlivým obcím. Uskutečnilo se na 100 badatelských návštěv a přibližně 200 konzultací (včetně písemných a telefonických).

c) Dějiny holocaustu

I. Dokumentace persekuce Židů
- Archivní sbírka Terezín - nové uspořádání sbírky včetně příslušných úprav inventáře (celkem 237 inventárních čísel, 42 archivních kartonů spisů), doplňování a přepis rejstříku inventáře, hrubé pořádání spisů hospodářského oddělení (26 archivních kartonů spisů)
- Pozůstalost Gideona Kleina - zadání překladu inventáře, doplnění kopiemi partitur uložených v Památníku Terezín, jednání s Nadací Gideona Kleina
- Sbírka fotografií - nově zpracováno a zařazeno přibližně 150 nových fotografií, průběžná revize a doplňování jednotlivých položek pozitivy, katalogizace části IV. (koncentrační tábory, ghetta, věznice), porovnávání negativů a pozitivů Osvětimského alba pro potřeby vzájemného doplnění
- Projekt “Vzpomínky pamětníků” - shromažďování, zpracování a přepisování 46 nových vzpomínek, průběžné vkládání dat do programového projektu
- Přírůstky archivních dokumentů - pořádání, inventarizace, ukládání (celkem 150 přírůstků, jednotlivé spisy a skupiny spisů)
- Tisky - revize a uspořádání poválečných časopisů, antisemitik a nacistik v příruční knihovně
- Poskytování badatelských služeb (celkem 66 badatelských návštěv)
- Výroba kopií vzácných originálů archivních dokumentů pomocí scanneru a laseru - dokončení terezínských dětských básní, přibližně polovina partitur G.Kleina
- Rešerše (Osvětim a Osvětimské album, tábor na Hagiboru, zabavování protektorátního židovského majetku, pochody smrti v západních Čechách, terezínská SS komandatura, válečné Ústřední židovské muzeum, holocaust plzeňských Židů, pokoj 28 v domově L 410, transporty do Malého Trostince, Zentralstelle a Auswanderungsfond, terezínští hudební skladatelé, Gideon Klein)
- Konzultace - především studentům a začínajícím historikům, dále pro švýcarský fond (méně známé nacistické tábory)
- Běžná korespondence (celkem 206 dopisů)
- Udělování reprodukčních práv, zejména k publikování či zhudebnění terezínských dětských básní (celkem 10 povolení)
- Zajišťování fotografií jmen obětí holocaustu na zdi v Pinkasově synagoze

II. Počítačová databáze obětí holocaustu
Čeští a moravští Židé:
- Opravy a doplňky na základě nově získaných informací
- Vyhotovení seznamů obětí podle posledního bydliště (Moravské Budějovice, Tábor, Šatajovice, Prčice, Kardašova Řečice, Jihlava, Roudnice, Březnice, Vizovice, Nymburk, Jistebnice, Netolice a 39 lokalit okresu Praha-západ)
- Vyhotovení informace o transportech dětí narozených v Terezíně, rodin a jednotlivců (přibližně 150 seznamů)
- Kontrola správného určení rodin - shromažďování podkladů pro opravy a dodatky v Pinkasově synagoze

11. Sbírky

a) Sbírkové oddělení

I. Terezínská sbírka
- Soupis sbírky dětských kreseb do lokačních seznamů a jejich zápis do počítače
- Digitalizace sbírky dětských kreseb. V roce 1999 byl celý projekt dokončen. Výsledkem jsou tři kompletní sady 83 kompaktních disků obsahujících přibližně 7000 náhledů a snímků všech kreseb v tiskovém rozlišení (300 dpi, 1:1) řazených aritmeticky dle inventárních čísel a doplněných o základní údaje o autorech a kresbách. Údaje o kresbách a jejich autorech jsou současně průběžně doplňovány do nové databáze sbírek ŽMP (k 30. 11. 1999 zde bylo 1119 vyplněných karet včetně obrazových dat)
- Bylo započato se systematickou digitalizací kreseb dospělých z terezínského ghetta. Dokončena byla přibližně 1/5 nejrozsáhlejšího autorského souboru kreseb Karla Fleischmanna

II. Obrazová sbírka
- Nově byly uloženy autorské celky kreseb a grafiky
- Byl proveden soupis celků do lokačních seznamů a jejich zapsání do počítače
- Byla zřízena studovna - Bylo provedeno hrubé rozdělení sbírky obrazů podle témat
- Byl proveden generální úklid centrálního depozitáře včetně přilehlých prostor
- Sbírka byla rozšířena o zakoupená díla R. Piesena (2 kresby + 4 lepty - autorské tisky), M. Fingenstena (14 grafických listů - litografických ex libris), B. Feigla (2 malby - olej na plátně: “Dalmatská krajina” a “Autoportrét”), B. Havránka (1 kresba - “Starý židovský hřbitov v Praze” a 1 malba - “Starý židovský hřbitov v Praze”), G. Karse (1 olej na plátně - “Krajinné zátiší” a 5 kreseb), J. Hahna (14 kreseb) a R. Guttmanna (deník)
- Bylo dokončeno ukládání autorských souborů kreseb a grafiky v depozitáři v Pinkasově synagoze.
- Pokračovalo restaurování obrazové sbírky. Restaurován byl především soubor maleb Richarda Pollaka-Karlína a soubor obrazů dlouhodobě zapůjčených k výzdobě reprezentačních místností Pražské židovské obce. Dále bylo zadáno restaurování souboru kartonů Hildy Pollakové, které bude dokončeno v roce 2000.

III. Sbírka textilu
- Byla započata digitalizace náhledových fotografií sbírky pláštíků na Tóru. Do konce roku 1999 bylo zpracováno přibližně 1800 kusů z celkového počtu 4200. Zbývající fotografie budou digitalizovány v roce 2000
- Byl zpracován podpůrný fotoarchiv textilní sbírky (přibližně 600 fotografií). V něm byly soustředěny, roztříděny a zařazeny veškeré v té době existující positivy opon ze sbírek muzea. Poté byla provedena fotodokumentace opon uložených v mimopražském depozitáři textilu a v Maiselově synagoze. Je tak zpracována většina fondu v mimopražském depozitáři a zaznamenán aktuální fyzický stav předmětů. Celkově fotodokumentace zahrnuje podstatnou část sbírky opon (přibližně 1600 kusů)
- Proběhla katalogizace textilních předmětů z genizot
- Průběžně probíhalo vkládání dat do databáze sbírkového oddělení (pláštíky, drapérie)
- Informace byly poskytnuty 5 badatelům
- U 6 textilních předmětů bylo Ministerstvo kultury ČR požádáno o zahájení řízení za kulturní památku
- Byly podány tři žádosti o granty na MK ČR
- Byl roztříděn soubor synagogálních pokrývek a pokrývky malých rozměrů byly převezeny do pražského depozitáře
- Sbírka polštářů, křídel a drapérií velkých rozměrů byla uložena do nových kontejnerů a lokace byla zapsána do počítače
- Proběhla výměna ochranných obalů u pláštíků
- Byly uloženy historické prapory v pražském depozitáři

IV. Restaurátorská dílna textilu
- Byl připraven soubor textilních předmětů na výstavu “Genizot, nálezy z českých a moravských synagog” (celkem 48 kusů, z toho 2 kusy byly restaurovány externě, ostatní v dílně)
- Bylo opraveno a ošetřeno 154 textilních sbírkových předmětů pro stálé expozice a výstavy a depozitář
- Pokračovala konzervace a zařazování textilních předmětů navrácených z náboženských obcí
- Vyčištěný a zkatalogizovaný soubor textilu z geniz byl opatřen inventárními čísly a uložen
- Bylo vybráno a vyčištěno 171 kusů velkých pokrývek, které byly dále fotograficky dokumentovány a nově uloženy
- Účast při fotografování opon v mimopražském depozitáři textilu. Na pláštících byly převlečeny obaly, nově byly uloženy velké drapérie, křídla a polštáře
- Soubor oděvů byl fotograficky dokumentován a nově uložen
- Byly vybrány a upraveny předměty pro vybavení rekonstruované Staronové synagogy
- Byl proveden výběr textilních předmětů pro externí restaurování - 41 kusů bylo restaurováno a konzervováno
- Externě bylo konzervováno 500 kusů modlitebních řemínků
- Prapory byly uloženy do nově ušitých obalů a uloženy v pražském depozitáři
- Konzervátoři a restaurátoři se zúčastnili odborného semináře v Seči

V. Sbírka kovů
- V pražském depozitáři byla nově uložena sbírka věčných světel, předmětů z cínu a sobotních lamp
- Fragmenty byly přestěhovány do pražského depozitáře
- Do nových úložných prostor v pražském depozitáři byly uloženy šofary, modlitební řemínky a předměty z kůže
- Sbírkové předměty z části pražského depozitáře byly fotograficky dokumentovány. Současně byly zkontrolovány lokační seznamy
- Byla připravena první část ukazovátek ke čtení z Tóry (celkem 280 kusů) pro digitalizaci. Současně probíhá jejich katalogizace a určování tvůrců
- Bylo zakoupeno 8 sbírkových předmětů
- Do muzejní databáze byly průběžně ukládány informace o předmětech připravovaných k výstavám
- Bylo započato s tvorbou seznamu výrobců předmětů z drahých kovů s důrazem na nejkvalitnější exempláře ve sbírce

VI. Restaurátorská dílna kovů
- Bylo konzervováno a restaurováno 72 stříbrných, mosazných a železných předmětů
- Externě bylo restaurováno 10 dřevěných předmětů
- Konzervátoři a restaurátoři se zúčastnili odborného semináře v Seči

VII. Dokumentace sbírkového oddělení
- Bylo vypracováno 99 smluv o výpůjčce, z toho 29 smluv k výstavním účelům (9 smluv se zahraničními institucemi a 20 tuzemskými včetně židovských obcí). Zahraničním institucím bylo zapůjčeno 120 sbírkových předmětů, institucím v České republice 344 sbírkových předmětů
- Bylo vypracováno 58 smluv o dílo s externími restaurátory
- Bylo vypracováno 9 kupních smluv pro nákup uměleckých předmětů od fyzických osob
- Do Knihy přírůstků bylo zapsáno 321 položek (338 sbírkových předmětů). Z toho 151 položek tvoří nákupy, 27 položek dary včetně 3 darů z pozůstalosti a 143 položky jsou zápisy předmětů ze svozů a revizí v židovských obcích v Praze, Teplicích, Liberci, Brně, Plzni a Ostravě.
- V oddělení dokumentace byla zahájena revize hlavního aritmetického katalogu s cílem zkontrolovat a doplnit jeho obsah. Na tuto revizi budou navazovat kontroly katalogů speciálních. Doplňování katalogu se děje i v návaznosti na počítačovou muzejní databázi
- Byla ukončena přípravná fáze rozsáhlého projektu scanování tzv. německého katalogu. Jednotlivé svazky katalogu jsou přitom rozvazovány, katalogizační lístky restaurovány a scanovány ve fotooddělení ŽMP a posléze znovu svazovány do svazků po 500 inventárních číslech. Scany válečných katalogizačních lístků budou v rámci muzejní databáze přiřazeny k příslušným inventárním číslům, takže všechny informace o daném předmětu budou shromážděny na jednom místě. Tento projekt má velký význam jak z hlediska evidence a shromažďování informací o sbírkových předmětech, tak z hlediska využití nejmodernějších informačních technologií. Vzhledem k rozsahu katalogu je projekt rozvržen na několik let
- V rámci práce s tzv. německým katalogem byl zahájen i další projekt: přepis obsahu katalogu do seznamů, které jsou následně srovnávány se sbírkovými předměty z hlediska jejich počtu a stavu. Cílem tohoto projektu je zjistit skutečný stav sbírkových souborů a zároveň stav katalogizace II. stupně v jednotlivých konvolutech předmětů. Na základě tzv. německého katalogu se současně vypracovávají seznamy sbírkových předmětů podle jednotlivých míst v Čechách a na Moravě, z nichž byly za války sváženy do válečného Ústředního židovského muzea.
- Sbírky byly obohaceny o 27 darů. Laskavými dárci byli:
- JUDr. Petr Plačovský
- Arnoštka Makovcová
- Marie Remešová
- dr. Robert Bardfeld
- Yean Landau
- Anna Šerclová
-Rosenbaumová
- Erika Vaisová
- Vlasta Krejcarová
- Lenka Knížková
- Zdeněk Valenta
- PhDr. Drahomíra Kožmínová
- Renée Řežábková
- Maria Bartnitzki
- Židovská obec v Praze

VIII. Fotoarchiv
- Byly vytvořeny základy počítačové databáze, která zahrne veškeré materiály fotoarchivu. Ve spojitosti s tím byly určeny dosud neutříděné materiály
- Archiv byl rozšířen o novou fotodokumentaci. Do evidence tak přibylo přes 7000 negativů
- Fotoarchiv navštívilo 25 badatelů. Pro dalších 22 badatelů, institucí a osob byly provedeny rešerše. Dále bylo vydáno 60 povolení k užití obrazových podkladů ŽMP pro tisk, publikace, vzdělávací programy a výstavy. Nejrozsáhlejší projekty představovalo vytvoření souboru fotografií pro Památník Terezín a The Holocaust Memorial Museum in Washington.
- Ve fotoarchivu začaly být archivovány i obrazové CD-ROMy.
- Byla zpracovávána fotografická pozůstalost Rudolfa Fišery, který dokumentoval život Pražské židovské obce v 70.- 90. letech

IX. Fotostudio
- Fotoateliér
  Ve spolupráci se správou depozitáře bylo navrženo technické řešení pro komplexní fotografickou dokumentaci opon, uložených v mimopražském depozitáři textilu.
  Byla provedena fotografická dokumentace židovského hřbitova v Brandýse nad Labem (byly zdokumentovány nápisy na přibližně 200 náhrobcích z celkového počtu 500).
  Průběžně byly fotografovány sbírkové předměty, předměty pro domácí i zahraniční expozice ŽMP stejně jako sbírkové předměty svezené z mimopražských židovských obcí a geniz.
  Průběžně byla dokumentována veškerá činnost ŽMP a jeho významné akce.
  Byly poskytnuty barevné diapozitivy pro publikační a odbornou činnost ŽMP, badatele a další zájemce z řad odborné i laické veřejnosti.
  Průběžně probíhala dokumentace nápisů v Pinkasově synagoze.
  Průběžně byly dokumentovány stavební práce v rekonstruovaných objektech ŽMP stejně jako vybraných objektů bývalých židovských náboženských obcí.
  Fotograficky bylo připraveno 8 záběrů pro pohlednice Španělské synagogy. Čtyři z nich vybrané byly připraveny k tisku.

- Digitalizace
  V lednu 1999 byl zahájen provoz samostatného digitálního snímacího pracoviště a v září provoz scanovacího pracoviště. Všichni pracovníci fotostudia ŽMP byli zaškoleni. Obě pracoviště poskytují služby ostatním oddělením ŽMP při výrobě digitálních obrazových dat na CD-ROMy pro badatele, výstavy a tiskové účely včetně zajištění externího tisku. Digitální pracoviště provozuje vlastní digitální archív a spolupracuje s fotoarchívem při výběru archivních snímků.

- Digitální fotografování
  Bylo nasnímáno přibližně 300 předloh pro katalog k expozici ve Španělské synagoze včetně předtiskové přípravy a dodány předlohy na CD-ROMech.
  Byly nasnímány předlohy pro leták a pozvánku výstavy “Genizot, nálezy z českých a moravských synagog” a provedena předtisková úprava.
  Na samostatně připravených CD-ROMech bylo dokumentováno přibližně 300 sbírkových předmětů.
  Byla zahájena komplexní dokumentace sbírky ukazovátek. Bylo nasnímáno 150 ukazovátek (300 záběrů). Snímky byly upravovány pro databázi ŽMP i tiskové účely.
  Pro novou expozici v Maiselově synagoze byly nasnímány zapůjčené archiválie z různých institucí v ČR a záznamy přeneseny na CD-ROM.

Scanovací pracoviště
  Bylo započato se scanováním tzv. německého válečného katalogu. Nascenováno bylo 5 svazků (250 karet) a záznamy byly po úpravě přeneseny na CD-ROM.
  Bylo nascenováno 450 kreseb Karla Fleischmanna. Záznamy byly po úpravě přeneseny na CD-ROM.
  Bylo nascanováno 90 snímků z deníků Helgy Pollakové. Záznamy byly po úpravě přeneseny na CD-ROM.

X. Dohled nad opravami a rekonstrukcemi
- Památkový dohled při rekonstrukci Staronové synagogy: dokončování jejího interiéru, omítek a podlah, restaurace kamenných částí (leden - únor).
- Dohled při repasi mobiliáře Staronové synagogy: lustrů, odrazovek a kovových prvků, dřevěného zařízení, zejména lavic. Dohled při osazování v interiéru (únor-březen).
- Konzultace ohledně rozšíření židovského hřbitova ve Fibichově ulici: vymezení pozemku s pohřby, jednání s projektantem o vedení hřbitovní zdi, režimu hřbitova, zázemí pro správce, ztvárnění plotu a mříže (červen-prosinec).

b) Oddělení judaistiky a dějin Židů

I. Sbírka rukopisů a starých tisků
- Katalogizace sbírek (soupis původních vlastníků), příprava pro počítačové zpracování katalogů
- Konzervace a restaurování ohrožených rukopisů a vzácných tisků.
- Výroba individuálních krabic pro vzácné tisky a rukopisy.
- Příprava fondu na stěhování do nové budovy.
- Příprava k zřízení konzervátorského a restaurátorského pracoviště v nové budově ŽMP.
- Výroba 8 faksimilií rukopisů a vzácných tisků do stálých expozic.
- Odborné konzultace s badateli a vypracovávání rešerší.
- Spolupráce s FF UK na grantovém projektu “Soupis a popis hebrejských tisků”.

II. Sbírka písemného materiálu z geniz
- Sonda v genize synagogy v Holešově
- Externí restaurování rukopisných a tištěných nálezů z geniz
- Čištění a konzervace textilních nálezů v dílně ŽMP
- Příprava exponátů pro výstavu v zimní modlitebně Španělské synagogy
- Vypracování katalogu rukopisných a tištěných nálezů z geniz

12. Knihovna

a) Statistika

Návštěvnost: počet registrovaných badatelů: 525
počet nových badatelů: 92
počet badatelů ve studovně: přibližně 700
Výpůjčky: počet vypůjčených knih: 730
počet knih vypůjčených krátkodobě (zaměstnanci ŽMP): 420

   Při posuzování uvedených údajů nutno přihlédnout ke skutečnosti, že na jaře 1999 došlo ke stěhování depozitářů knihovny v Dušní ulici do pronajatého prostoru v Centrálním depozitáři Národní knihovny v Hostivaři (viz g). Přesun 75 % badatelsky přístupného fondu si vynutil omezení výpůjční doby pro veřejnost.

- Přírůstky (akvizice):
     - knihy: 1600 titulů (z toho přibližně 300 pro Vzdělávací a kulturní centrum ŽMP)
     - periodika: 25 titulů
     - CD-ROM: 1 titul -
- Fotokopie: zhotovování fotokopií pro badatelské účely

b) Běžná agenda

- Akvizice nových knih
- Doplňování fondu staršími publikacemi
- Získávání disertačních a kandidátských prací se židovskou tematikou
- Evidence a zpracování knih, periodik a speciálních dokumentů
- Analytické zpracování vybraných periodik
- Konzultační a referenční služby
- Reprografické služby
- Výpůjční služby (včetně provádění rezervací)
- Meziknihovní výpůjční služba
- Mezinárodní meziknihovní výpůjční služba
- Provádění odpisů
- Nákup, evidence a zpracování publikací pro Vzdělávací a kulturní centrum ŽMP

c) Účast na akcích

- Školení

“Systém Aleph - akvizice” (Národní knihovna, Praha)
“Systém Aleph - systémové školení” (Ex Libris, Praha)
“Distanční studium” (Ústav informačních studií a knihovnictví, Praha)
“Katalogizace dle AACR2” (Ústav informačních studií a knihovnictví, Praha)

- Semináře

“Knihovny pro příští tisíciletí” (Svaz knihovníků a informačních pracovníků, Praha)
“Knihovny současnosti”(Sdružení knihoven, Seč u Chrudimi)
“Seminář pracovníků muzejních knihoven” (Muzeum skla a bižuterie, Jablonec nad Nisou)
“Domácí akvizice” (Státní vědecká knihovna, Kladno)

- Konference

“Historické knižní a vzácné fondy 16.-19. století” (Muzeum Komenského, Přerov)
“Problematika historických a vzácných fondů Čech, Moravy a Slezska” (Státní vědecká knihovna, Olomouc)
“Hilsnerova aféra a česká společnost 1899-1999” (Vzdělávací a kulturní centrum ŽMP, Praha)

- Veletrhy

“Svět knihy 1999”, Praha “Knižní veletrh”, Frankfurt nad Mohanem
“Pražský antikvární veletrh”, Praha

d) Nové členství v organizacích

European Association for Jewish Studies

e) Odborné návštěvy a konzultace v knihovně ŽMP

I. Česká republika
- Antikvariát a galerie Ztichlá klika, Praha
- Národní knihovna, Centrální depozitář Praha-Hostivař
- Národní knihovna, odbor automatizace
- Státní ústřední archiv
- Městská knihovna
- Národní muzeum
- Vyšší odborná škola informačních služeb
- Znamení čtyř - architektonická kancelář
- Ing. J. Červenák - klimatolog

II. Zahraničí
- J. Hlaváčová - Pestalozzi Bibliothek, Curych
- V. Leininger - M. Buber Institut für Judaistik, Köln
- N. Nachshon - Haifa, Izrael

f) Automatizace provozu

- Aleph ukládání záznamů nových přírůstků do katalogizačního modulu oprava zkonvertovaných záznamů zahájení práce v modulu Akvizice vytvoření báze pro ukládání hebraik upgrade systému (na verzi 330-05) zpřístupnění vyhledávacího modulu Alephu OPAC a multimediálních encyklopedií na CD- ROMech pro zaměstnance muzea a veřejnost spolupráce s dr. P. Kotrbou z Národní knihovny při podpoře Unix-Aleph odborné konzultace s Národní knihovnou
- Internet vytvoření interní webovské stránky s odkazy na vybrané instituce, s nimiž knihovna spolupracuje

g) Práce s fondem

- Přestěhování 50 000 svazků z depozitářů knihovny v Dušní ulici do pronajatého prostoru v Centrálním depozitáři Národní knihovny v Hostivaři. I při tomto provizorním řešení byl fond bezpečně zajištěn a jeho většina zůstala přístupná k badatelským účelům
- Přestěhování 30 000 svazků do nově vytvořeného skladovacího prostoru synagogy v Brandýse. Během stěhování byly knihy mechanicky a chemicky očištěny, fond byl postaven a zabezpečen
- Dokončení revizí příručních knihoven zaměstnanců muzea (41 zrevidovaných knihoven a 1560 zrevidovaných publikací, z toho 1450 publikací zpracovaných do systému Aleph), vypracování revizní zprávy
- Kompletní restaurátorské zásahy byly externě provedeny u 50 knih převážně z historického fondu knihovny
- Menší opravy byly externě provedeny u 50 svazků
- Ambulantní opravy (očištění svazků a provedení menších restaurátorských zásahů) byly prováděny přímo v depozitářích u přibližně 600 knih, na vybrané svazky byla zhotovena ochranná pouzdra
- Byly provedeny ambulantní opravy a mechanicky vyčištěny knihy z pozůstalosti dr. O. Munelese
- Nové vazby byly zhotoveny u 50 svazků

13. Počítačová síť

a) Všeobecná hardwarová a softwarová podpora uživatelů
- Bylo zakoupeno 8 nových počítačů včetně operačních systémů W98 a stejný počet uživatelských programů MS Office 97. Veškerý HW i SW je řádně evidován. Uživatelé jsou průběžně zaškolováni v používání nových programů.
- Díky členství v Asociaci muzeí a galerií je ŽMP zapojeno do hromadného licenčního programu MS Select 4.0. Nákup SW od firmy Microsoft je tudíž za velmi výhodné ceny.

b) Rozšiřování lokální sítě
- Došlo k dalšímu rozšíření lokální sítě. Bylo připojeno grafické studio, které spolu s fotostudiem tvoří relativně samostatnou část sítě. Ta komunikuje rychlostí 100MB/s a nezatěžuje svým provozem zbytek sítě. Celkem je do sítě připojeno 44 ze 61 počítačů.

c) Elektronická pošta a internet
- Všichni pracovníci, připojení do lokální počítačové sítě, mají přístup k elektronické poště a aktivně ji používají. Rovněž mají plný přístup na internet. K připojení přes server se používá komutovaná linka přes modem. Byla nainstalována nová verze komunikačního SW, která uživatelům zpřístupňuje další služby (FTP,Telnet, RA proxy).

d) Muzejní digitální archivační systém
- Byl zakoupen nový server pro Muzejní databázový archivační systém (MDAS). Na něj byla nainstalována nová verze MDAS, která byla několikrát aktualizována a průběžně plněna daty.
- Na podzim 1999 byla ve spolupráci s firmou X-MEDIA ukončena I. fáze tvorby softwaru muzejní databáze, na níž naváže II., tzv. SMART verze. ŽMP připravovalo v roce 1999 podklady pro tuto verzi a současně pokračovalo plnění stávající databáze.

e) Knihovnický systém Aleph
- Byla podepsána servisní smlouva s firmou SUN Microsystem, která zajistí HW dohled nad serverem s knihovnickým systémem Aleph. - Byla nainstalována nová verze operačního systému Unix a nová verze programu Aleph. Rovněž byly dokoupeny licence pro práci více uživatelů v Alephu.

f) Zajištění antivirové kontroly počítačů
- V roce 1999 skončila licence na antivirový program TBAV. Byla zakoupena dvouletá licence na program FSAV, který na program TBAV navazuje. Program FSAV umožňuje centrální správu antivirové kontroly celé sítě z jednoho počítače.

g) Přechod na rok 2000
- Byla zkontrolována připravenost celé sítě vzhledem k přechodu na rok 2000. Zvláštní důraz byl kladen na starší počítače a počítače v ekonomickém oddělení. Všechny programy tohoto oddělení byly aktualizovány v nových verzích, u nichž výrobce garantoval připravenost na rok 2000. Z téhož důvodu byl aktualizován i muzejní server.

14. Technická a stavební činnost

a) Opravy a rekonstrukce

I. Nová administrativní budova
- Generální oprava a rekonstrukce domů č. 141 a 153 v ulici U staré školy, Praha 1. Práce zahrnuly:
vyklizení objektů
bourací práce
dokončení prováděcího projektu a dispozičního řešení
výstavbu nových kanceláří, odborných pracovišť, restaurátorských dílen, depozitáře knihovny, pracoviště ostrahy, nových skladovacích prostor, prostor pro veřejnost (výstavní síň, informační centrum), restauračního zařízení včetně zázemí

II. Maiselova synagoga
- Doplnění všech depozitářů sbírkového oddělení novým nábytkem
- Technické úpravy stávající expozice pro zlepšení větrání
- Instalace klimatizace depozitáře v půdním prostoru
- Instalace ochranných systémů proti usedání holubů na fasádě
- Doplnění větracího systému hlavní lodi
- Úprava vnitřní ventilace budovy

III. Židovský hřbitov ve Fibichově ulici
- Smluvní převzetí hřbitova do správy
- Dokončení průzkumných prací a zpracování konečné studie návrhu na rozšíření hřbitova posunutím plotu
- Vypracování projektové dokumentace úprav
- Údržba hřbitova - nosné zdi, stávající plot
- Zahájení prací spojených s údržbou zeleně

IV. Synagoga v Brandýse nad Labem
- Zajištění nové elektrické přípojky
- Dokončení projektu na opravu synagogy a zajištění stavebního povoleni
- Částečná oprava střechy
- Úpravy druhého a třetího podlaží pro uskladnění knih
- Úprava okolí synagogy a chodníku
- Zateplení půdního prostoru a jeho celkové vyklizení a uklizení
- Mechanické zabezpečení celého objektu
- Instalace protipožárního a bezpečnostního elektrického zařízení

V. Obřadní síň
- Zateplení půdního prostoru
- Instalace regulování vytápění výstavních prostor
- Antisprayový nátěr kamenné fasády

VI. Španělská synagoga
- Kolaudace nové kotelny
- Úprava větrání půdního prostoru
- Antisprayový nátěr průčelí synagogy
- Úprava suterénu pro zlepšení větrání

VII. Maiselova 15, Praha 1
- Adaptace nově získaných prostor pro prodej vstupenek, suvenýrů a potřeby Vzdělávacího a kulturního centra ŽMP
- Zřízení nové pokladny ŽMP
- Instalace protipožárního a bezpečnostního elektrického zařízení

VIII. Klausová synagoga
- Zlepšení větracího systému
- Instalace regulace vytápění synagogy
- Opravy omítek v suterénu
- Oprava střechy
- Výměna kotle ústředního topení pro Rezervační centrum

IX. Starý židovský hřbitov
- Údržba cest, odstraňování asfaltového povrchu, štěrkování a nové odvodnění
- Nátěr kovového plotu
- Čištění okapů a dešťových svodů u všech objektů sousedících se hřbitovem
- Údržba zeleně
- Prořezávání stromů

X. Synagoga v Praze - Smíchově
- pronajata PSJ Holding
    provádění údržby
    oprava střechy
    oprava fasády

XI. Údržba
- Ve všech objektech muzea byly před zahájením turistické sezóny provedeny zednické opravy, nátěry a malování

Integrovaný zabezpečovací systém

Společnost LENIA pokračovala v dokončování instalace zabezpečovacího systému v objektech muzea. Protože se dodavateli nepodařilo dostát všem požadavkům smlouvy, byl přijat návrh společnosti SIEZA na doplnění dosavadního systému. Po dohodě všech zúčastněných stran bylo rozhodnuto, že společnost LENIA bude nadále zajišťovat tu část projektu, kterou byla schopna realizovat, a společnost SIEZA zajistí radiový přenos poplachů. Společnost SIEZA uskutečnila pilotní projekt, který prokázal funkčnost nabídnutého systému. Systém bude dokončen v roce 2000.

15. Významné návštěvy

Leden
- Marita Ulvskog, švédská ministryně kultury, doprovázená zástupci Židovské obce ve Stockholmu
- Malcolm Hoenlein, výkonný ředitel Konference prezidentů nejvýznačnějších amerických židovských organizací (the Conference of Presidents of Major American Jewish Organizations) s manželkou

Březen
- Delegace Severoamerické rady rabínů (the North American Boards of Rabbis) vedená rabínem Jay Y.Rosenbaumem

Červenec
- Nane Annan, manželka generálního tajemníka OSN Kofi Annana
- Thomas Langley, velvyslanec Jihoafrické republiky v České republice

Září
- Sherwin Kaufman, vnuk klasika literatury v jazyce jidiš Šoloma Alejchema s manželkou a Sidney Gluckem, prezidentem Sholom Aleichem Memorial Foundation (USA)
- Goran Persson, předseda švédské vlády

Říjen
- Kakuhan Enami, zástupce patriarchy nejstarší buddhistické školy v Japonsku
- Efraim Kishon, izraelský humorista

Prosinec
- prof. Amos Luzzato, předseda Unie italských židovských obcí

16. Sponzorské příspěvky

a) Ze zahraničí
The Ronald S. Lauder Foundation (USA)
The Memorial Foundation for Jewish Culture (USA)
The Rich Foundation (Izrael) A.R.Veith, Miami (USA)
Rita Spiegel, California (USA) The Open Society Fund
(USA - Česká republika)

b) Z České republiky
Komerční banka Praha

17. Poskytnuté dary

   Menší finanční částky byly poskytnuty na humanitární účely, akce související s židovskou tematikou a bojem proti rasismu a antisemitismu:
- Hnutí Duha - projekt boje proti rasismu
- Nadace Člověk v tísni - na humanitární pomoc uprchlíkům z Kosova
- Židovská obec Olomouc - rekonstrukce synagogy v Úsově
- Národní filmový archiv - na festival filmů na náměty díla Franze Kafky
- European Council of Jewish Communities - humanitární pomoc uprchlíkům z Kosova
- SEFER, s.r.o., nakladatelství FŽO v ČR (na vydání. knihy Yossi Klein-Halevi - “Paměti židovského extrémisty”)

V Praze 15. března 2000

PhDr. Leo Pavlát
ředitel

Příloha: Informace o hospodaření ŽMP

ROZVAHA
(v tis. Kč)
 
k 31. 12. 1998 k 31. 12. 1999
STÁLÁ AKTIVA    65.963 84.305
Nehmotný investiční majetek 1.725 1.283
Hmotný investiční majetek  64.238 83.022
Finanční investice   0 0
OBĚŽNÁ AKTIVA        129.696 104.565
Zásoby                   4.248 4.351
Pohledávky             34.850 18.696
Finanční majetek     90.598 81.518
OSTATNÍ AKTIVA   465 931
AKTIVA CELKEM   196.124 189.801
 
VLASTNÍ ZDROJE     88.258 134.521
Fondy                   54.499 88.065
Hospodářský výsledek běžného účetního období 33.759 46.456
CIZÍ ZDROOJE         107.597 55.070
Krátkodobé závazky 41.242 35.070
Rezervy                   66.355 20.000
OSTATNÍ PASIVA    269 210
PASIVA CELKEM    196.124 189.801


VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT

(v tis. Kč)

 
k 31. 12. 1998 k 31. 12. 1999
VÝNOSY 199 203 200 321
Tržby za zboží a služby 6 460 4 995
Tržby ze vstupného 115 108 117 554
Dotace 2 276 0
Zúčtování rezerv 35 586 56 355
Ostatní výnosy 39 092 21 417
PROVOZNÍ NÁKLADY 148 444 131 132
Náklady na uskutečněné tržby 51 511 40 044
Osobní náklady 24 691 29 042
Odpisy 8 649 11 768
Ostatní provozní náklady a rezervy 63 593 50 278
DAŇ Z PŘÍJMU 17 000 22 733
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 33 759 46 456

 

Struktura zaměstnanců Židovského muzea v Praze
 
Židovské muzeum v Praze mělo v roce 1999 v průměru 85 přepočtených zaměstnanců.
 
Vedení muzea 4
Odborní pracovníci 51
Ostraha objektů 16
Podpůrné činnosti a ostatní zaměstnanci  14

 

Opravy a rekonstrukce objektů (v tis. Kč)

Objekt 1995-1998 1999
Španělská synagóga 32.646 47
Administrativní budova 2.299 31
Maiselova synagóga 11.221 793
Pinkasova synagóga 3.950 64
Obřadní síň 1.812 0
Klausová synagóga 5.438 44
Depozitář textilu 2.152 0
Nová administrativní budova 7.145 24.949
Vzdělávací a kulturní centrum 354 0
Starý židovský hřbitov 3.822 615
Celkem 70.839 26.543

 

Hlavní stránka  O nás  Informace pro návštěvníky  Expozice  Galerie Roberta Guttmanna  Vzdělávací a kulturní centrum  Novinky  Kulturní programy a služby veřejnosti Zpravodaj  Obchod