English

Židovské muzeum v Praze znovu otevřelo návštěvníkům své expozice

Židovské muzeum v Praze, které bylo význačně postiženo záplavami a v jejich důsledku muselo uzavřít své stálé expozice ve všech synagogách i Starý židovský hřbitov, oznamuje, že od 15.října 2002 budou tyto expozice i Starý židovský hřbitov kromě Pinkasovy synagogy znovu otevřeny pro veřejnost. V důsledku zaplavení podzemních prostor stoupla vlhkost v hlavních lodích historických objektů natolik, že nebylo možné instalovat vzácné sbírkové předměty do klimaticky nevhodného prostředí. Teprve nyní, když vlhkost poklesla na přijatelnou hodnotu, a postižené prostory byly po vysušení dezinfikovány, bylo možné obnovit expozice v původním rozsahu. Pouze v Pinkasově synagoze, kde spodní voda dosáhla výše 1,5 metru a kde byly nejen těžce poškozeny ručně psané nápisy na zdech se jmény obětí šoa, ale také statika budovy, budou nezbytné opravy trvat pravděpodobně jeden rok. Starý židovský hřbitov však mohou návštěvníci projít po nové a netradiční prohlídkové trase, která je delší a vede atraktivními částmi hřbitova. Důležité pro návštěvníky je i to, že nyní, po dobu uzavření Pinkasovy synagogy,je do Židovského muzea v Praze výrazně sníženo vstupné.

 

V Galerii Roberta Guttmanna, která je umístěna v administrativním centru muzea v Praze 1, ulici U Staré školy 3 a která byla postižena kompletním zničením centrální klimatizace, bude zahájen provoz dne 7.listopadu 2002 výstavou obrazů mladého pražského malíře Michala Singera. Také pravidelné koncerty klasické hudby ve Španělské synagoze budou od 15.října 2002 obnoveny.

Expozice jsou otevřeny denně kromě soboty a židovských svátků: 9,00 hod - 18,00 hod., od listopadu do 16.30 hod.

Hlavní stránka  O nás  Informace pro návštěvníky  Expozice  Galerie Roberta Guttmanna  Vzdělávací a kulturní centrum  Novinky  Kulturní programy a služby veřejnosti Zpravodaj  Obchod