Odborné aktivity a služby

Užití materiálů Židovského muzea v Praze chráněných copyrightem

Ceník služeb - PDF

Kontakt:
Eduard Feuereis
Tel. (+420) 222 749 230
E-mail: eduard.feuereis@jewishmuseum.cz


 

© 2004 - 2009 Židovské muzeum v Praze