Vzdělávací a kulturní centrum

Archiv večerních programů

 

březen 2009

pondělí 2. 3. v 18 hod.: Synagogy Čech v průběhu staletí od gotiky po funkcionalismus, jejich typické stavební prvky a motivy výzdoby. Přednáška Mgr. Blanky Rozkošné z cyklu Židovské památky v Čechách a na Moravě. Vstupné 20 Kč

úterý 3. 3. v 18 hod.: Večer s Ruth Bondyovou, písněmi a Karlem Poláčkem. Literární večer prokládaný písněmi. Účinkují: Hana Frejková – zpěv, Michal Hromek – kytara. Vstupné 60 Kč

pondělí 9. 3. v 18 hod.: Konflikt v Gaze očima obyvatel příhraničního města Sderotu. Přednáška Ing. Karla Sedláčka, výkonného ředitele české pobočky Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém (ICEJ ČR), který působil ve Sderotu 12 dnů jako reportér během konfliktu v Gaze. Vstupné 20 Kč

úterý 10. 3. v 18 hod.: Očima dítěteprezentace deníku vsetínské rodačky Ilse Reiner-Eichnerové z roku 1942, který knižně vydala Diakonie Vsetín. Ilsa prošla selekcí v Osvětimi a přežila pochod smrti, od roku 1947 žije v USA. Večera se zúčastní Ilsiny přítelkyně Helga Hošková a Marta Kottová. Moderují Petr Brod a Monika Žárská. Vstup volný

středa 11. 3. v 18 hod.: Základy judaismu v pojetí pražského Maharala. Cyklus přednášek vrchního zemského a pražského rabína Karola Efraima Sidona věnovaný 400. výročí úmrtí Rabiho Jehudy Levy ben Becalela. Vstupné 20 Kč

čtvrtek 12. 3. v 18 hod.: Židé v předislámské Arábii a na úsvitu islámu. Přednáška PhDr. Daniela Bouška, PhD. z Ústavu Blízkého východu a Afriky FF UK. Vstupné 20 Kč

úterý 17. 3. v 18 hod.: Filmy smrti, naděje a života – cyklus židovských příběhů 20. století ve filmu. Díl 6. Ďáblova dílna. Film natočený podle vzpomínek vězně Adolfa Burgera. Drama, Německo/Rakousko, 2006, 98 min. Režie: Stefan Ruzowitzky. Úvodní slovo: Miroslava Ludvíková. Vstupné 20 Kč

středa 18. 3. v 18 hod.: Kabala a izraelská politika. Přednáška Marka Čejky, právníka a politologa, odborníka na Blízký východ a izraelskou politiku, autora knihy „Judaismus a politika v Izraeli“, a Romana Kořána, badatele v kabalistické literatuře a překladatele. Vstupné 20 Kč

čtvrtek 19. 3. v 18 hod.: Vědecká metoda nebo „tichá pošta“? Orální historie umožňuje nové přístupy k soudobým dějinám, vyvolává ale také spory. O jejím přínosu k poznání naší minulosti diskutují Pavel Mücke z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, Mikuláš Kroupa z o. s. Post Bellum a Michal Frankl z Židovského muzea v Praze. Moderuje Petr Brod. Vstupné 20 Kč

pondělí 23. 3. v 18 hod.: Jak se okna tloukla... aneb drama a dramatici českožidovského hnutí (od devadesátých let 19. století do třicátých let 20. století). Přednáška MgA. Andrey Singerové, doktorandky oboru divadelní vědy FF UK. Vstupné 20 Kč

úterý 24. 3. v 18 hod.: Vernisáž výstavy Židé v boji a odboji. Rezistence československých Židů v letech druhé světové války. Výstavu zahájí její autorka PhDr. Zlatica Zudová-Lešková, CSc. společně s předsedkyní Sdružení židovských odbojářů a vojáků Evou Benešovou. Vstup volný

středa 25. 3. v 18 hod.: Blízký východ včera a dnes. Historie, současnost a souvislosti. Geografie, kultura a náboženství. Jeruzalém – Pesach a Velikonoce téměř na jednom místě. Cyklus přednášek Ing. Jana Neubauera. Vstupné 20 Kč

úterý 31. 3. v 18 hod.: Židovský přístup k péči o hendikepované. Večer s Yechielem Bar-Chaimem, předsedou The American Jewish Joint Distribution Committee pro země Evropy, a s profesionálními pečovateli ze Spojených států a Izraele. Anglicky s tlumočením do češtiny. Vstupné 20 Kč

Nedělní program pro děti a jejich rodiče

15. března 2009 ve 14 hod.: Arje má karneval (oslava nejveselejšího židovského svátku Purim).
Zlý Haman, vezír perského krále Achašveroše, chce zabít všechny Židy. Podaří se královně Ester tomu zabránit? Přijďte všichni v maskách, zatančíme si, naučíme se purimovou písničku a ochutnáme Hamanovy uši.
Prohlídka: Španělská synagoga
Jednotné vstupné 50,- Kč

 

únor 2009

pondělí 2. 2. v 18 hod.: Zmizelí sousedé. V čem tkví ojedinělost mezinárodně úspěšného projektu, který byl v roce 2008 oceněn Zlatou hvězdou Evropské komise za aktivní evropské občanství? U příležitosti vydání nové metodické publikace Pocta dětským obětem holocaustu pohovoří o projektu Ing. Eva Kuželová, lektorka Židovského muzea v Praze, a Mgr. Marta Vančurová z občanského sdružení Zapomenutí.Vstupné 20 Kč

úterý 3. 2. v 18 hod.: Nástin vývoje židovských památek v Čechách a způsoby jejich ochrany. Úvodní přednáška Mgr. Blanky Rozkošné z nového cyklu Židovské památky v Čechách a na Moravě. Vstupné 20 Kč

středa 4. 2. v 18 hod.: Základy judaismu v pojetí pražského Maharala. Cyklus přednášek vrchního zemského a pražského rabína Karola Efraima Sidona věnovaný 400. výročí úmrtí Rabiho Jehudy Levy ben Becalela (kolem 1525–1609). Vstupné 20 Kč

středa 11. 2. v 18 hod.: O sochách a obrazech. Přednáška Jaroslava Róny a diskuse o současné tvorbě a umění. Doprovodný program k výstavě v Galerii Roberta Guttmanna za účasti kurátora výstavy, Arna Paříka. Vstupné 20 Kč

čtvrtek 12. 2. v 18 hod.: „V lednu 1945, bylo slyšet již dělostřelbu, došlo k likvidaci Osvětimi. Nás děti chtěli nechat v lágru, my jsme však měly strach tam zůstat a cpaly jsme se na pochod.“ Na své zážitky vzpomíná místopředseda Terezínské iniciativy Ing. Pavel Werner, někdejší „Birkenau boy“. Vstupné 20 Kč

pondělí 16. 2. v 18 hod.: Židovské housle Alexandra Shonerta No.2. Koncert pro sólové housle a klavír spojený s prezentací nového CD. Houslový virtuoz žijící v Praze hraje skladby židovských skladatelů, úpravy židovských folklorních písní a vlastní skladby. Alexander Shonert – housle, Natalia Shonert – klavír. Vstupné 80 Kč

úterý 17. 2. v 18 hod.: Spravedliví mezi národy. Tento titul je udělován osobám nežidovského původu, které za války pomáhaly zachraňovat životy perzekvovaných Židů. Přednáška Mgr. Miroslavy Ludvíkové se věnuje osudům českých Spravedlivých mezi národy. Vstupné 20 Kč

čtvrtek 19. 2. v 18 hod.: Nejisté útočiště? Nad knihou Kateřiny Čapkové a Michala Frankla o meziválečném Československu a uprchlících před nacismem. Besedu s autory knihy moderuje Petr Brod. Kniha nakladatelství Paseka bude prodávána za zvýhodněnou cenu. Vstupné 20 Kč

pondělí 23. 2. v 18 hod.: Paměť národa. U příležitosti 90. výročí vzniku Československa byl spuštěn unikátní internetový portál www.pametnaroda.cz dokumentující příběhy pamětníků metodou orální historie. Portál je budován sdružením Post Bellum, Českým rozhlasem a Ústavem pro studium totalitních režimů. Prezentují Mikuláš Kroupa a Martin Kroupa (Post Bellum). Vstupné 20 Kč

úterý 24. 2. v 18 hod.: Filmy smrti, naděje a života – cyklus židovských příběhů 20. století ve filmu. Díl 5. Poslední motýl: francouzský mim Antoine Moreau je zatčen gestapem a musí přislíbit vystoupení v terezínském ghettu. Když však zjistí, že se jeho vystoupení má stát součástí propagandistického představení pro komisi Mezinárodního Červeného kříže, rozhodne se pojmout hru O perníkové chaloupce jako podobenství o skutečnosti... Drama, Československo/Francie/Velká Británie, 1990, 96 min. Režie: Karel Kachyňa. Úvodní slovo: filmová historička Mgr. Alice Aronová, Ph.D. Vstupné 20 Kč

středa 25. 2. v 18 hod.: Klavírní koncert. Vystoupí klavírista pan David Kalhous, koncertní mistr. Pan Kalhous koncertuje sólově i s různými komorními soubory v Evropě, USA a Izraeli. Na programu budou skladby Leoše Janáčka, György Ligetiho a Roberta Schumanna. Vstupné 50 Kč

čtvrtek 26. 2. v 18 hod.: Blízký východ včera a dnes. Historie, současnost a souvislosti. Geografie, kultura a náboženství. Jak se slaví svátek Purim – v centru Jeruzaléma i v Mea Shearim. Cyklus přednášek Ing. Jana Neubauera představuje oblasti Blízkého východu bez falešného pozlátka i černého rámu. Vstupné 20 Kč

Nedělní program pro děti a jejich rodiče

22. února 2009 ve 14 hod.: Arje slaví Tu bi-švat (Nový rok stromů).
Společně si budeme vyprávět o tom, proč Židé v Izraeli zasazují na tento den nové stromy. Naučíme se písničku, zatancujeme si a ochutnáme některé plody, kterými oplývá Země zaslíbená.
Prohlídka: Starý židovský hřbitov
Jednotné vstupné 50,- Kč

 

leden 2009

 

středa 7. 1. v 18 hod.: Základy judaismu v pojetí pražského Maharala. Cyklus přednášek vrchního zemského a pražského rabína Karola Efraima Sidona věnovaný 400. výročí úmrtí Rabiho Jehudy Levy ben Becalela (kolem 1525–1609). Vstupné 20 Kč

úterý 13. 1. v 18 hod.: Mája Dohnalová: dívka, která se narodila v máji. ZRUŠENO

středa 14. 1. v 18 hod.: Arnošt Goldflam: Pohádky o Tatínkovi a jiné, nové hrůzy... Spisovatel, režisér, dramatik, scénárista, herec, televizní bavič, pedagog a v neposlední řadě tatínek vydal už tři knížky pohádek a příběhů pro malé i velké čtenáře. Kromě ukázek z vydaných i ze zatím nezveřejněných textů bude autor odpovídat na zvídavé otázky z publika. Vstupné 20 Kč, děti zdarma

pondělí 19. 1. v 18 hod.: Skupina KLEZMERIM – Klezmeři, dříve potulní muzikanti, hrávali na různých oslavách, svatbách i bar-micva. I dnes hrají na židovských svatbách, na vernisážích výstav židovských umělců i na festivalech židovské hudby židovské písně a melodie s náboženskou i světskou tématikou. Vstupné 60 Kč

úterý 20. 1. v 18 hod.: Filmy smrti, naděje a života – cyklus židovských příběhů 20. století ve filmu. Díl 4. Kronika povstání podle Marka Edelmana: Dokumentární film sestavený z vyprávění posledního vůdce povstání ve Varšavském ghettu – Marka Edelmana. Vzpomínky jsou doplněné záběry ze života ghetta, které byly natočeny Němci. Zpomalené záběry zhmotňují osudy lidí v ghettu. Dokument, Polsko, 1993, 76 min. Režie: Jolanta Dylewska. Úvodní slovo Mgr. Miroslava Ludvíková. Vstupné 20 Kč

čtvrtek 22. 1. v 18 hod.: Židovská strana Československá byla založena v lednu 1919 na konferenci Národní rady židovské a později získala zastoupení v Národním shromáždění. Na besedu o její historii, smyslu a významu pozval moderátor Petr Brod Mgr. Marii Crhovou, Ph.D., M.A. (lektorku Kabinetu judaistiky, Olomouc) a PhDr. Davida Borka (historika a novináře). Vstupné 20 Kč

pondělí 26. 1. v 18 hod.: Paul Spiegel: Opět doma? Před dvěma roky zesnulý předseda Ústřední rady Židů v Německu napsal ve své knize nejen o kontroverzním návratu Židů do poválečného Německa, ale i o obtížném budování demokracie v poraženém Německu a nesnadném vyrovnávání Němců s vlastní minulostí. Publikaci spolu s jejími překladateli Evou a Pavlem Dobšíkovými uvede spisovatel Ivan Klíma. Vstupné 20 Kč

čtvrtek 29. 1. v 18 hod.: Blízký východ včera a dnes. Historie, současnost a souvislosti. Geografie, kultura a náboženství. Palestinský problém II. Arafatův Ramallah, rozdělené město Hebron a sebevražedný Nabullus. Cyklus přednášek Ing. Jana Neubauera představuje oblasti Blízkého východu bez falešného pozlátka i černého rámu. Vstupné 20 Kč

Nedělní program pro děti a jejich rodiče

11. ledna 2009 ve 14 hod.: Arje vůbec není líný, on má šabat
Proč židé v sobotu nepracují? A co vlastně celý den dělají? Připravíme si šabatovou hostinu, upečeme chaly – šabatové chleby, zapálíme šabatové svíčky, zazpíváme písničku na uvítání šabatu a prožijeme kousek šabatu, při kterém vůbec není nuda.
Prohlídka: Klausová synagoga
Jednotné vstupné 40,- Kč

 

prosinec 2008

úterý 2. 12. v 18 hod.: Kantor Blum: Zapomenutý hlas pražské Jeruzalémské synagogy. Nevšední hlas, nevšední osud. Komponovaný vzpomínkový večer na Ladislava Moše Bluma, kantora Jeruzalémské synagogy v letech 1963-1994 a posledního velkého českého synagogálního zpěváka předválečné generace. V průběhu večera bude představeno nové CD Zapomenutý hlas… z jeho unikátních nedávno objevených osobních nahrávek. Vstupné 20 Kč

středa 3. 12. v 18 hod.: Max Brod (1884-1968). Vzpomínkový večer věnovaný pražskému rodákovi, spisovateli, publicistovi, překladateli, ale i hudebnímu skladateli u příležitosti 40. výročí jeho úmrtí. V průběhu večera zazní ukázky z Brodovy hudební tvorby. Účinkují germanistka dr. Barbora Šrámková a muzikolog Antonín Matzner. Vstupné 20 Kč

čtvrtek 4. 12. v 18 hod.: Maimonidových třináct článků víry. Cyklus přednášek vrchního zemského a pražského rabína Karola Efraima Sidona. Článek poslední, třináctý: V naprosté věrnosti věřím, že v době, kdy tak rozhodne Stvořitel, jeho jméno buď požehnáno a jeho připomínka nechť vystoupí na věčnost a věčnost věčností, nastane oživení mrtvých. Vstupné 20 Kč

pondělí 8. 12. v 18 hod.: Mgr. Hedvika Novotná (UK Praha, Fakulta humanitních studií) Vzpomínky československých židů na poválečná léta. Přednáška z cyklu Židovská menšina v Československu v poválečných letech. Vstupné 20 Kč

úterý 9. 12. v 18 hod.: Z nevlídné vlasti do mnoha zemí zaslíbenýchPetr Brod vypráví o podílu židů na emigračních vlnách z Československa po politických převratech let 1948 a 1968. Vstupné 20 Kč

středa.10. 12. v 18 hod.: PhDr. Blanka Soukupová, CSc.: (UK Praha, Fakulta humanitních studií) Židovské náboženské obce v českých zemích mezi judaismem a loajalitou k režimu. Závěrečná přednáška z cyklu Židovská menšina v Československu v poválečných letech. Vstupné 20 Kč

čtvrtek 11. 12. v 18 hod.: Blízký východ včera a dnes. Historie, současnost a souvislosti. Geografie, kultura a náboženství. Půjdem spolu do Betléma. Město vánoční tradice jako rukojmí. Betlehem, Vánoce, Chrám narození. Cyklus přednášek Ing. Jana Neubauera představuje oblasti Blízkého východu bez falešného pozlátka i černého rámu. Vstupné 20 Kč

pondělí 15. 12. v 18 hod.: Nigun – pásmo hebrejských, sefardských a jidiš písní a houslových improvizací. Věra Nerušilová – zpěv, Alexander Shonert – housle, Natalie Shonert – klavír. Vstupné 60 Kč

úterý 16. 12. v 18 hod.: Filmy smrti, naděje a života – cyklus židovských příběhů 20. století ve filmu. Díl 3. Andrzej Munk: Pasažérka: bývalá nacistická dozorkyně Liza se plaví z Ameriky do Německa. V Anglii přistoupí na palubu žena, která Lize její minulost připomene. Liza se vrací do minulosti a před netušícím manželem i před sebou samou své tehdejší jednání obhajuje. Drama, Polsko, 1963, 58 min. Hrají: Aleksandra Slaská, Anna Ciepielewská, Janusz Bylczynski, Krystyna Dubielownaová, Anna Golebiowska. Ryszard Czekala: Apel: první polský animovaný film o holocaustu. Je lepší zemřít ponížený nebo se vztyčenou hlavou? Animovaný, Polsko, 1970, 7 min. Úvodní slovo Mgr. Miroslava Ludvíková. Vstupné 20 Kč

středa 17. 12. v 18 hod.: Hebrejská Bible a starověké mýty: nové pohledy, nová hodnocení. Od 90. let 20. století se formuje v biblistice proud, který znovu oceňuje mýtus jako plnohodnotné a nevykořenitelné vyjádření lidské spirituality. Část 4: Zprávy o proroctví, věštění a uctívání astrálních těles. Západosemitské texty a mýty nám pomáhají pochopit biblické zprávy. Přednáškový cyklus hebraistky Terezie Dubinové, Ph.D. Vstupné 20 Kč

čtvrtek 18. 12. v 18 hod.: Pojďme spolu do muzea... Povídání s pracovníky Židovského muzea v Praze o jejich práci doplněné zajímavými ukázkami. Část 9. – Výstavy v Galerii Roberta Guttmanna. Arno Pařík – kurátor výstavního oddělení, Miroslava Ludvíková – putovní výstavy VKC. Moderuje Petr Brod. Vstupné 20 Kč

Nedělní program pro děti a jejich rodiče

14. prosince 2008 ve 14 hod.: Osm světel (Chanuka)
Proč má chanukový svícen osm ramen? A proč se o Chanuce jedí koblížky a bramboráky? Kdo jsou to vlastně Makabejci? Zapálíme si Chanukiji, zahrajeme si drejdl, ochutnáme koblížky a naučíme se písničku.
Prohlídka: Španělská synagoga
Jednotné vstupné 40,- Kč

 

listopad 2008

pondělí 3. 11. v 18 hod.: Skupina KLEC (zpěv, flétna, saxofon, akordeon, basová kytara, sólová kytara, bicí) s repertoárem ovlivněným klezmerem a s vlastními skladbami frontmana Martina Šmída. Vstupné 50 Kč

úterý 4. 11. v 18 hod.: Kelly a Vilma Iggers (Toronto, Kanada), Poválečné osudy československých židů v emigraci – příklad Kanady. Přednáška z cyklu Židovská menšina v Československu v poválečných letech. Vstupné 20 Kč

středa 5. 11. v 18 hod.: Baluty, Lodž, Evropa – ghetta včera a dnes – uvedení společného projektu režiséra Pavla Štingla, fotografa Karla Cudlína a Vzdělávacího a kulturního centra Židovského muzea v Praze. Nový putovní projekt VKC sestává z filmu Ghetto jménem Baluty, fotografické výstavy Zpráva o Lodži a doprovodného programu (besedy s pamětníky, besedy o současných podobách antisemitismu). Vstupné 20 Kč

čtvrtek 6. 11. v 18 hod.: Maimonidových třináct článků víry. Cyklus přednášek vrchního zemského a pražského rabína Karola Efraima Sidona. Článek dvanáctý: V naprosté věrnosti věřím v příchod Mesiáše, a přestože se zdržuje, přesto každého dne očekávám, že přijde. Vstupné 20 Kč

pondělí 10. 11. v 18 hod.: "Křišťálová noc" v Sudetech a česká společnost. O protižidovském pogromu před 70. lety a jeho důsledcích s historikem Michalem Franklem. Vstupné 20 Kč

úterý 11. 11. v 18 hod.: Eliška a Gideon Kleinovi: Život hraný z listu – prezentace knihy nakladatelství GplusG o dvou výrazných osobnostech české hudební kultury 20. století. Součástí večera bude poslech autentické nahrávky vyprávění E. Kleinové, ukázky z hudebního díla G. Kleina v podání klavíristky Anety Majerové i vzpomínky jejich žáků a přátel. Promluví též autor publikace Peter Ambros. Vstupné 20 Kč

úterý 18. 11. v 18 hod.: Pojďme spolu do muzea... Povídání s pracovníky Židovského muzea v Praze o jejich práci doplněné zajímavými ukázkami. Část 8. – Archiv muzea. Vlastimila Hamáčková – vedoucí archivu, Lucie Petrusová – odborná pracovnice. Moderuje Petr Brod. Vstupné 20 Kč

čtvrtek 20. 11. v 18 hod.: Golem v rabínském, středověkém a moderním myšlení - problematika klonování. Přednáška Dr. Tomáše Kučery, rabína mnichovské liberální komunity Beth Shalom. Cyklus Židovství a etika. Vstupné 20 Kč

úterý 25. 11. v 18 hod.: Filmy smrti, naděje a života – cyklus židovských příběhů 20. století ve filmu. Díl 2 – Liev Schreiber: Naprosto osvětleno. Jonathan je sběratel. Nesbírá však jen tak něco ledajakého: schraňuje rodinné vzpomínky. Fotky, pohlednice, falešné zuby, hlínu. Vydává se na Ukrajinu, aby našel ženu, která zachránila život jeho dědečkovi. Drama, komedie, USA, 2005, 106 min. Hrají: Eugene Hutz, Elijah Wood, Ljubomir Dezera, Jonathan Safran Foer, Gil Kazimirov, Zuzana Hodková Úvodní slovo Mgr. Miroslava Ludvíková. Vstupné 20 Kč

středa 26. 11. v 18 hod.: Hebrejská Bible a starověké mýty: nové pohledy, nová hodnocení. Od 90. let 20. století se formuje v biblistice proud, který znovu oceňuje mýtus jako plnohodnotné a nevykořenitelné vyjádření lidské spirituality. Část 3: Mýty o stvoření, prvotním chaosu, mořských bytostech a posvátném prostoru: bůh JHWH jako stvořitel i bojovník. Západosemitské mýty nám pomáhají pochopit biblické a pobiblické texty. Přednáškový cyklus hebraistky Terezie Dubinové, Ph.D. Vstupné 20 Kč

čtvrtek 27. 11. v 18 hod.: Blízký východ včera a dnes. Historie, současnost a souvislosti. Geografie, kultura a náboženství. Palestinský problém: terorismus nebo právo národa na sebeurčení? Cyklus přednášek Ing. Jana Neubauera představuje oblasti Blízkého východu bez falešného pozlátka i černého rámu. Vstupné 20 Kč

Nedělní program pro děti a jejich rodiče

16. listopadu 2008 ve 14 hod: Arje Vás zve na svatbu
O tom, jak si Jákob vzal nepravou nevěstu a co všechno se dělo potom. Mohlo by se to Arjemu stát taky?
Prohlídka: Španělská synagoga
Jednotné vstupné 40,- Kč

 

Říjen 2008

čtvrtek 2. 10. v 18 hod.: Maimonidových třináct článků víry. Cyklus přednášek vrchního zemského a pražského rabína Karola Efraima Sidona. Článek jedenáctý: V naprosté věrnosti věřím, že Stvořitel, jeho jméno buď požehnáno, oplácí dobrem všem, kdo plní jeho příkazy a trestá ty, kdo jeho příkazy přestupují. Vstupné 20 Kč

pondělí 6. 10. v 18 hod.: Starodávné a okouzlující melodie židovské svatby, jakož i jedinečné písně v jazyce jidiš v podání prostějovské klezmerové kapely Létající rabín. Ira Lewinski (Vojtěch Pospíšil) - klarinet, Janele Rosenfeldová (Jana Dosedělová) - flétna, Mordechai Katzman (Miroslav Ondra) - akordeon, Baruch Auentahl (Bohumil Stoklasa) - kontrabas. Vstupné 50 Kč

středa 8. 10. v 17:00 hod.: Pojďme spolu do muzea... Povídání s pracovníky Židovského muzea v Praze o jejich práci doplněné zajímavými ukázkami. Část 7. – Textil, kovy a trojrozměrné předměty. Dana Veselská – kurátorka sbírky textilu, Jaroslav Kuntoš – kurátor sbírky kovů. Moderuje Petr Brod. Vstupné 20 Kč

čtvrtek 23. 10. v 18 hod.: Nezapomínání – premiéra dokumentárního filmu Tomáše Škrdlanta. Úryvky velmi osobních vzpomínek tří žen a dvou mužů (Maud Beer, Maja Dohnalová, Marta Kottová, Martin Glas, Pavel Werner) na dětství prožité za holocaustu. Součástí večera je beseda s režisérem a aktéry filmu. Vstupné 20 Kč

středa 29. 10. v 18 hod.: Hebrejská Bible a starověké mýty: nové pohledy, nová hodnocení. Od 90.let 20. století se formuje v biblistice proud, který znovu oceňuje mýtus jako plnohodnotné a nevykořenitelné vyjádření lidské spirituality. Část 2.: Západosemitské dědictví Izraele: bohové, bohyně, kulty. Jaký vliv měli sousedé Izraele na formování biblického monoteismu a na podobu biblického textu? Přednáškový cyklus hebraistky Terezie Dubinové, Ph.D. Vstupné 20 Kč

NOVÝ CYKLUS
čtvrtek 30. 10. v 18 hod.: Filmy smrti, naděje a života – cyklus židovských příběhů 20. století ve filmu. Díl 1 – Alfréd Radok: Daleká cesta. Filmová prvotina Alfréda Radoka, která byla krátce po uvedení stažena z distribuce. Vypráví příběh rodiny Kaufmannovy, deportované do Terezína a dále na východ. Film originálním způsobem kombinuje fikci s expresivními obrazy terezínského ghetta. Československo, 1949, 78 min. Režie: Alfréd Radok. Hrají: Blanka Waleská, Otomar Krejča, Zdeňka Baldová, Eduard Kohout, Rudolf Deyl ml., Karel Effa. Úvodní slovo filmová historička Mgr. Alice Aronová, Ph.D. Vstupné 20 Kč

Nedělní program pro děti a jejich rodiče

12. října 2008 ve 14 hod: Simchat Tóra (Svátek, při kterém se radujeme z Tóry)
Co je Tóra už všichni víme, ale nyní se sami staneme písaři (sofery) a brkem si napíšeme vlastní Tóru. Naučíme se některá hebrejská písmenka, písničku na Simchat Tóra a společně s Tórou si i zatancujeme.
Prohlídka: Klausová synagoga
Jednotné vstupné 40,- Kč

 

Září 2008

úterý 2. 9. v 18 hod.: Sarajevo – mé město ze zlata – dokumentární film o sarajevské židovské komunitě od jejích počátků v 16. století až do dnešních dnů, včetně rozhovorů s hlavními aktéry nedávné bosenské války. Uvádí Yechiel Bar-Chaim, předseda The American Jewish Joint Distribution Committee pro země Evropy. Anglické titulky, beseda tlumočena do češtiny. Vstupné 20 Kč

Koncert skupiny NIKITOV ve Španělské synagoze
čtvrtek 4. 9. v 19 hod.: Nizozemsko-americký akustický kvartet zpívá a hraje jidiš písně aškenázských židů a židovské písně s prvky cikánského jazzu. Vedoucí souboru zpěvačka Niki Jacobs zpívala v USA se slavnou skupinou The Klezmatics. Její spoluhráči (housle, kytara, kontrabas) hráli v USA s hudebníky klasickými, bluesovými i jazzovými.
 
Pořádá Vzdělávací a kulturní centrum Židovského muzea v Praze, vstupné 80 Kč. Vstupenky je možné předem zakoupit ve Vzdělávacím centru, v den koncertu budou v prodeji před vchodem do Španělské synagogy od 9:00.

pondělí 15. 9. v 18 hod.: Tumbalajka: klezmer, lidová hudba východní Evropy, ale i Gustav Mahler a Dmitrij Šostakovič. Karin Sarkisjan (Armenie) – zpěv, Viktor Ehlscheidt (Německo) – akordeon, Václav Eichler (Česká republika) - klarinety, saxofon, tarogato. Vstupné 50 Kč

úterý 16. 9. v 18 hod.: Yehuda Nir: Zmařené dětství. Prezentace knihy vydané nakladatelstvím Millennium Publishing. Autobiografický příběh židovského chlapce, který přežil druhou světovou válku pod falešnou identitou, zúčastnil se varšavského povstání a několikrát těsně unikl smrti. Besedu s autorem, profesorem psychologie žijícím v New Yorku, moderuje a tlumočí spisovatelka Iva Pekárková. Knihu uvedou nakladatelé Dagmar Heřtová a Petr Svoreň. Vstupné 20 Kč

středa 17. 9. v 18 hod.: Pojďme spolu do muzea... Povídání s pracovníky Židovského muzea v Praze o jejich práci doplněné zajímavými ukázkami. Část 6. – dokumentace a historie Židovského muzea v Praze. Eva Kosáková – vedoucí sbírkového oddělení a vedoucí odboru muzejních sbírek, Magda Veselská – vedoucí oddělení dokumentace. Moderuje Petr Brod. Vstupné 20 Kč

čtvrtek 18. 9. v 18 hod.: Maimonidových třináct článků víry. Cyklus přednášek vrchního zemského a pražského rabína Karola Efraima Sidona. Článek desátý: V naprosté věrnosti věřím, že Stvořitel, jeho jméno buď požehnáno, zná všechny lidské skutky a všechny lidské myšlenky, poněvadž je řečeno: Ten, kdo tvoří srdce všem a chápe všechny jejich skutky. Vstupné 20 Kč

pondělí 22. 9. v 18 hod.: PhDr. Monika Vrzgulová, CSc. (Ústav etnológie Akadémie vied SR) Návraty slovenských Židů domů. Přednáška z cyklu Židovská menšina v Československu v poválečných letech. Vstupné 20 Kč

středa 24. 9. v 18 hod.: Hebrejská Bible a starověké mýty: nové pohledy, nová hodnocení. Od 90.let 20. století se formuje v biblistice proud, který znovu oceňuje mýtus jako plnohodnotné a nevykořenitelné vyjádření lidské spirituality. Část 1.: Mýtus tzv. matriarchátu, mýtus posvátného sňatku, mýtus Mirjam z Magdaly zvané Maří Magdalena. Nový přednáškový cyklus hebraistky Terezie Dubinové, Ph.D. Spojeno s prezentací právě vydaného sborníku přednášek autorky ve VKC Ženy v Bibli, ženy dnes. Vstupné 20 Kč

čtvrtek 25. 9. v 18 hod.: Blízký východ včera a dnes. Historie, současnost a souvislosti. Geografie, kultura a náboženství. Jemen Sokotra. Ostrov dračí krve a Slunečních ptáků. Cyklus přednášek Ing. Jana Neubauera doprovázený projekcí fotografií představuje oblasti Blízkého východu bez falešného pozlátka i černého rámu. Vstupné 20 Kč

Nedělní program pro děti a jejich rodiče

7. září 2008 ve 14 hod: Arje slaví Nový rok (Roš hašana)
Proč židé začínají rok již na podzim? Co je to šofar? Proč se na Roš hašana jedí jablka s medem? Co je v knize, kterou Arje tak pozorně čte? A proč v ní nejsou obrázky? Přijďte Arjemu namalovat knížku.
Prohlídka: Klausová synagoga
Jednotné vstupné 40,- Kč

 

Červen 2008

pondělí 2. 6. v 18 hod.: Blízký východ včera a dnes. Historie, současnost a souvislosti. Geografie, kultura a náboženství. Jom Jerusalem - Po stopách zvídavého návštěvníka. Cyklus přednášek Ing. Jana Neubauera doprovázený projekcí fotografií představuje oblasti Blízkého východu bez falešného pozlátka i černého rámu. Vstupné 20 Kč

čtvrtek 5. 6. v 18 hod.: Maimonidových třináct článků víry. Cyklus přednášek vrchního zemského a pražského rabína Karola Efraima Sidona. Článek devátý: V naprosté věrnosti věřím, že Stvořitel, jeho jméno buď požehnáno, tuto Tóru nenahradí jinou a že jinou Tóru nedá. Vstupné 20 Kč

čtvrtek 12. 6. v 18 hod.: Židovská magie. Černá magie, bílá magie, duchové a zaříkání v talmudských dobách. Druhá ze dvou přednášek Blanky Dohnalové (pedagog na Ludwig-Maximilian Universität v Mnichově). Vstupné 20 Kč

pondělí 16. 6. v 18 hod.: PhDr. Peter Salner, DrSc. (Ústav etnológie Akadémie vied SR). Židovská komunita na Slovensku v letech 1945-1953 (mezi judaismem, komunismem a sionismem). Přednáška z cyklu Židovská menšina v Československu v poválečných letech. Vstupné 20 Kč

úterý 17. 6. v 18 hod.: Poklad židovských písní nabízí vzácné písně lidu Izraele, národa Bible. Bohatá a moudrá židovská tradice má několik způsobů, jak v dnešním světě žít a přežít - a jedním z těchto způsobů je hrát židovské písně. ESTER je hraje, miluje a pokládá za poklad, o který stojí za to se rozdělit. Vstupné 60 Kč

středa 18. 6. v 18 hod.: Ženy v Bibli, ženy dnes. Díl XVI. Židovská feministická teologie: jednota a rozmanitost (Judith Plaskow, Lynn Gottlieb, Blu Greenberg, Shoni Labowitz) – část 2. Hrdinky Tanachu v podání tradičních rabínských komentátorů a současných feministických komentátorek. Jak se změní vnímání hrdinky a jejího příběhu, když do procesu interpretace vstoupí ženy? A jaký dopad má tato skutečnost na životy dnešních žen a mužů, příslušníků židokřesťanské kultury? Poslední přednáška z přednáškového cyklu hebraistky Terezie Dubinové, Ph.D. Vstupné 20 Kč

čtvrtek 19. 6. v 18 hod.: Pojďme spolu do muzea... Povídání s pracovníky Židovského muzea v Praze o jejich práci doplněné zajímavými ukázkami. Část 5. – knihovna. Alena Jelínková – vedoucí knihovny, Michal Bušek – judaista, Silvia Singerová – hebraista. Moderuje Petr Brod.

Nedělní program pro děti a jejich rodiče

15. června 2008 ve 14 hod: Arje se stěhuje
Arje bydlel ve Starém židovském městě pražském. Najednou městská rada rozhodla, že musí celou čtvrť přestavět. Pomozte Arjemu s pomocí mapy a obrázků najít místa, která zná, a také nalézt nové bydlení.
Prohlídka: Maiselova synagoga, židovské město, možná i další synagogy, pokud jsou v Arjeho mapě.
Jednotné vstupné 40,- Kč

 

Květen 2008

úterý 6. 5. v 18 hod.: Mišpacha: koncert a povídání věnované svátku Jom haacmaut – Dnu izraelské nezávislosti. Vstupné 60 Kč

pondělí 12. 5. v 18 hod.: „Emancipace od židů“ Prezentace nové knihy Michala Frankla o českém antisemitismu na konci 19. století spojená s diskusí s autorem. Uvádí Petr Brod. Vstupné 20 Kč

úterý 13. 5. v 18 hod.: Děti Maislovky – židovství v čase politického tání. Přednáška Dr. Aleny Heitlingerové (Katedra sociologie, Trent University, Peterborough, Ontario, Kanada), autorky knihy „Ve stínu holocaustu a komunismu“ o generaci českých a slovenských židů, kteří dosáhli dospělosti v 60. letech, o tehdejších i dnešních zkušenostech lidí, kteří se v době politického tání hlásili k dění na pražské židovské obci. Vstupné 20 Kč

středa 14. 5. v 18 hod.: 60. výročí vyhlášení nezávislosti Státu Izrael - Počátky sionismu a vznik Izraele. Přednáška rabína Rona Hoffberga (Masorti Česká republika, konzervativní židovská obec se sídlem v Praze). Anglicky s tlumočením do češtiny. Vstupné 20 Kč

čtvrtek 15. 5. v 18 hod.: Maimonidových třináct článků víry. Cyklus přednášek vrchního zemského a pražského rabína Karola Efraima Sidona. Článek osmý: V naprosté věrnosti věřím, že celá Tóra, nacházející se dnes v našich rukách, je identická s tou, jež byla dána našemu učiteli Mošemu, mír s ním. Vstupné 20 Kč

pondělí 19. 5. v 18 hod.: Pojďme spolu do muzea... Povídání s pracovníky Židovského muzea v Praze o jejich práci doplněné zajímavými ukázkami. Část 4. – oddělení holocaustu. Jana Šplíchalová – vedoucí oddělení, Anita Franková – kurátor archivu oddělení holocaustu. Moderuje Petr Brod. Vstupné 20 Kč

úterý 20. 5. v 18 hod.: Ruth Bondyová: Drobné útěchy. Spisovatelka a překladatelka českého původu žijící v Izraeli uvádí svou novou knihu, v níž poutavým a nezaměnitelným stylem píše o manželství, stárnutí a feminismu, o strastech i slastech tvorby nebo o tom, jak si zachovat duševní zdraví v zemi, kde jsou součástí každodenní reality teroristické útoky. Vstupné 20 Kč

středa 21. 5. v 18 hod.: Arnošt Goldflam: autorské čtení ze hry Doma u Hitlerů (nominované na Cenu Alfreda Radoka 2008 v kategorii nejlepší česká hra roku). Součást Bienále Kafka / Borges – Praha / Buenos Aires; ve spolupráci se Společností Franze Kafky. Vstupné 20 Kč

čtvrtek 22. 5. v 18 hod.: Máme opravdu duši? – Vývoj konceptu duše v židovství, část 2. Přednáška Dr. Tomáše Kučery, rabína mnichovské liberální komunity Beth Shalom. Vývoj pojmu v chronologii židovských pramenů od Tóry po současnost. Cyklus Židovství a etika. Vstupné 20 Kč

pondělí 26. 5. v 18 hod.: PhDr. Blanka Soukupová, CSc. (Fakulta humanitních studií UK Praha). Židovské náboženské obce v českých zemích mezi judaismem a loajalitou k režimu. Přednáška z cyklu Židovská menšina v Československu v poválečných letech. Vstupné 20 Kč

středa 28. 5. v 18 hod.: Ženy v Bibli, ženy dnes. Díl XV. Židovská feministická teologie: jednota a rozmanitost (Judith Plaskow, Lynn Gottlieb, Blu Greenberg, Shoni Labowitz) – část 1. Hrdinky Tanachu v podání tradičních rabínských komentátorů a současných feministických komentátorek. Cyklus přednášek hebraistky Terezie Dubinové, Ph.D. Vstupné 20 Kč

čtvrtek 29. 5. v 18 hod.: Blízký východ včera a dnes. Historie, současnost a souvislosti. Geografie, kultura a náboženství. Izrael - Mea Shearim. Tudy čas kráčí dvakrát pomaleji. Cyklus přednášek Ing. Jana Neubauera doprovázený projekcí fotografií představuje oblasti Blízkého východu bez falešného pozlátka i černého rámu. Vstupné 20 Kč

Nedělní program pro děti a jejich rodiče

11. května 2008 ve 14 hod: Noemova archa
Arje musí zkontrolovat, jestli všechna zvířátka nastoupila do archy a ta, co se ztratila, najít na Starém židovském hřbitově. Stihnou všechna nastoupit včas?
Prohlídka: židovský hřbitov.
Jednotné vstupné 40,- Kč

 

Duben 2008

úterý 1. 4. v 18 hod.: Divný kořeny – s autorkou nedávno vydané autobiografické knihy Hanou Frejkovou, jinak také herečkou a zpěvačkou, si povídá Jana Šmídová, vedoucí redaktorka Českého rozhlasu 6. Vstupné 20 Kč

čtvrtek 3. 4. v 18 hod.: Maimonidových třináct článků víry. Cyklus přednášek vrchního zemského a pražského rabína Karola Efraima Sidona. Článek sedmý: V naprosté věrnosti věřím, že proroctví našeho učitele Mošeho, mír s ním, bylo pravdivé a že byl otcem proroků před ním i po něm. Vstupné 20 Kč

pondělí 7. 4. v 18 hod.: Ještě k Purimu. Koncert s purimovým povídáním, v němž účinkují Hana Frejková – zpěv, Michal Hromek – kytara. Vstupné 60 Kč

čtvrtek 10. 4. v 18 hod.: Židovská magie v talmudských dobách, jak se nám jeví především na základě zmínek obsažených v babylonském talmudu. První ze dvou přednášek Blanky Dohnalové (pedagog na Ludwig-Maximilian Universität v Mnichově). Vstupné 20 Kč

čtvrtek 17. 4. v 18 hod.: Blízký východ včera a dnes. Historie, současnost a souvislosti. Geografie, kultura a náboženství. Izraelská muzea – navštivme společně Izraelské i Rockefellerovo muzeum, Jad Vašem i méně známá místa. Cyklus přednášek Ing. Jana Neubauera doprovázený projekcí fotografií představuje oblasti Blízkého východu bez falešného pozlátka i černého rámu. Vstupné 20 Kč

středa 23. 4. v 18 hod.: Poselství Egona Hostovského dnešnímu čtenáři. Vzpomínkový večer ke stému výročí narození předního českého prozaika 20. století připravila Vlasta Skalická. Úvod literární historik Vladimír Karfík, úryvky ze spisovatelova díla přednesou Táňa Fischerová a Jan Kačer. Součást Bienále Kafka / Borges – Praha / Buenos Aires; ve spolupráci se Společností Franze Kafky. Vstupné 20 Kč

čtvrtek 24. 4. v 18 hod.: Pojďme spolu do muzea... Povídání s pracovníky Židovského muzea v Praze o jejich práci doplněné zajímavými ukázkami. Část 3. – židovské dějiny a judaistika. Iveta Cermanová, Alexandr Putík – historici, judaisté. Moderuje Petr Brod. Vstupné 20 Kč

pondělí 28. 4. v 18 hod.: PhDr. Helena Nosková, CSc. (Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR). Vztah poválečného Československa k menšinám: od demokratizace k sovětizaci. Přednáška z cyklu Židovská menšina v Československu v poválečných letech. Vstupné 20 Kč

úterý 29. 4. v 18 hod.: Ivan Prokop: Devět židovských cest procházky po památkách Čech, Moravy a Slezska. Vernisáž výstavy fotografií, které vznikly jako ilustrace k připravovanému obrazovému průvodci Jiřiny Chrastilové (nakladatelství Paseka) mapujícímu prolínání židovské a křesťanské kultury na území naší republiky. Součást Bienále Kafka / Borges – Praha / Buenos Aires; ve spolupráci se Společností Franze Kafky. Občerstvení

středa 30. 4. v 18 hod.: Ženy v Bibli, ženy dnes. Díl XIV. Šechína, Chochma, Levana, Lilit: Hledání ženského božství v židovském feminismu. Hrdinky Tanachu v podání tradičních rabínských komentátorů a současných feministických komentátorek. Jak se změní vnímání hrdinky a jejího příběhu, když do procesu interpretace vstoupí ženy? A jaký dopad má tato skutečnost na životy dnešních žen a mužů, příslušníků židokřesťanské kultury? Cyklus přednášek hebraistky Terezie Dubinové, Ph.D. Vstupné 20 Kč

Nedělní program pro děti a jejich rodiče

13. dubna 2008 ve 14 hod: Arjeho kamarád Mojžíš má velký úkol (Pesach)
Prohlídka: Španělská synagoga, Klausová synagoga.
Jednotné vstupné 40,- Kč

 

Březen 2008

pondělí 3. 3. v 18 hod.: Skupina Avrix hraje a zpívá sefardské písně. Dávná hudba iberských Židů vyhnaných v 15. století z Pyrenejského poloostrova zpívaná v zapomenutém jazyce ladino prokládaná překlady textů do češtiny. Kateřina Hájková – zpěv, Danuše Pospíšilová – kytara, Jan Koutný – djembe. Vstupné 50 Kč

úterý 4. 3. v 18 hod.: Kritika koncepce „průmyslu holocaustu“ Normana G. Finkelsteina – přednáška prof. MUDr. Tomáše Radila, DrSc. (Fyziologický ústav Akademie věd ČR). Vstupné 20 Kč

čtvrtek 6. 3. v 18 hod.: Maimonidových třináct článků víry. Cyklus přednášek vrchního zemského a pražského rabína Karola Efraima Sidona. Článek sedmý: V naprosté věrnosti věřím, že proroctví našeho učitele Mošeho, mír s ním, bylo pravdivé a že byl otcem proroků před ním i po něm. PŘEDNÁŠKA ODLOŽENA NA DUBEN

úterý 11. 3. v 18 hod.: Měnící se tvář antisemitismu Prezentace českého překladu knihy, jejíž autor - Walter Laqueur – byl třicet let ředitelem Wiener Library v Londýně, přední instituce zabývající se studiem antisemitismu. Petruška Šustrová – překladatelka knihy, Jiří Daníček – předseda Federace židovských obcí. Vstupné 20 Kč

čtvrtek 20. 3. v 18 hod.: Pojďme spolu do muzea... Povídání s pracovníky Židovského muzea v Praze o jejich práci doplněné zajímavými ukázkami. Část 2. – rukopisy a vzácné tisky. Olga Sixtová – kurátorka, Ondřej Zatloukal – restaurátor papíru. Moderuje Petr Brod. Vstupné 20 Kč

středa 26. 3. v 18 hod.: Ženy v Bibli, ženy dnes. Díl XIII. „Nezasadíš si posvátný strom bohyně Ašery vedle Hospodinova oltáře...“ – ženské božství v hebrejské Bibli. Hrdinky Tanachu v podání tradičních rabínských komentátorů a současných feministických komentátorek. Jak se změní vnímání hrdinky a jejího příběhu, když do procesu interpretace vstoupí ženy? A jaký dopad má tato skutečnost na životy dnešních žen a mužů, příslušníků židokřesťanské kultury? Cyklus přednášek hebraistky Terezie Dubinové, Ph.D. Vstupné 20 Kč

čtvrtek 27. 3. v 18 hod.: Blízký východ včera a dnes. Historie, současnost a souvislosti. Geografie, kultura a náboženství. Izraelský Tel Aviv. Exkurze od Bauhausu až k současné architektuře. A po plážové promenádě až do staré Jaffy. Cyklus přednášek Ing. Jana Neubauera doprovázený projekcí fotografií představuje oblasti Blízkého východu bez falešného pozlátka i černého rámu. Vstupné 20 Kč

pondělí 31. 3. v 18 hod.: PhDr. Jiří Pernes, PhD. (Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR). Střední Evropa po druhé světové válce – vznik a fungování bipolárního světa. Přednáška z cyklu Židovská menšina v Československu v poválečných letech. Vstupné 20 Kč

Nedělní program pro děti a jejich rodiče

16. března 2008 ve 14 hod: O královně Ester (Purim – nejveselejší židovský svátek)
Král Ahašveroš chce na radu zlého ministra Hamana vyvraždit všechny Židy. Podaří se je královně Ester zachránit? Nejkrásnější princezna, která přijde do dílny, se stane královnou. Kdo bude králem a kdo moudrým Židem Mordechajem? Přijde i zlý Haman? Dílna v maskách.
Prohlídka: Klausová synagoga, 1. podlaží.
Jednotné vstupné 40,- Kč

 

Únor 2008

pondělí 4. 2. v 18 hod.: Židovské písně na několik způsobů. Písně zrcadlící vývoj židovského myšlení od lidových písní až po autorské skladby v různých jazycích včetně češtiny. Kateryna Kolcová-Tlustá – zpěv, Milan Arner – klavír, klarinet. Vstupné 60 Kč

čtvrtek 7. 2. v 18 hod.: Maimonidových třináct článků víry. Cyklus přednášek vrchního zemského a pražského rabína Karola Efraima Sidona. Článek šestý: V naprosté věrnosti věřím, že všechna slova proroků jsou pravda. Vstupné 20 Kč

čtvrtek 14. 2. v 18 hod.: Československá vláda v exilu a holocaust – jak byla exilová vláda informována o pronásledování Židů a jak na tyto informace reagovala? Jaká byla politika prezidenta Beneše a jeho vlády vůči nacistické perzekuci Židů? Přednáší Mgr. Jan Láníček (historik, University of Southampton, Velká Británie). Vstupné 20 Kč

úterý 19. 2. v 18 hod.: Pojďme spolu do muzea... Povídání s pracovníky Židovského muzea v Praze o jejich práci doplněné zajímavými ukázkami. Část 1. – malby, kresby, grafiky, fotografie. Michaela Hájková – kurátor, správce sbírky dětských kreseb Terezína, Martin Jelínek – kurátor, správce fotoarchivu ŽMP. Moderuje Petr Brod. Vstupné 20 Kč

středa 20. 2. v 18 hod.: Ženy v Bibli, ženy dnes. Díl XII. Derech našim – Cesta žen: Tělo ženy v židovském náboženském právu. Hrdinky Tanachu v podání tradičních rabínských komentátorů a současných feministických komentátorek. Jak se změní vnímání hrdinky a jejího příběhu, když do procesu interpretace vstoupí ženy? A jaký dopad má tato skutečnost na životy dnešních žen a mužů, příslušníků židokřesťanské kultury? Cyklus přednášek hebraistky Terezie Dubinové, Ph.D. Vstupné 20 Kč

čtvrtek. 21. 2. v 18 hod.: Máme opravdu duši? – Vývoj konceptu duše v židovství, část 1. Přednáška Dr. Tomáše Kučery, rabína mnichovské liberální komunity Beth Shalom. Vývoj pojmu v chronologii židovských pramenů od Tóry po současnost. Cyklus Židovství a etika. Vstupné 20 Kč

pondělí 25. 2. v 18 hod.: PhDr. Jan Rataj, CSc. (Vysoká škola ekonomická Praha): Poválečný vývoj Československa a důsledky jeho zařazení do „východní“ Evropy. Přednáška z cyklu Židovská menšina v Československu v poválečných letech. Vstupné 20 Kč

středa 27. 2. v 18 hod.: Přerušená modlitba – vernisáž výstavy obrazů Sylvy Chludilové zachycující atmosféru starého židovského Mikulova. Občerstvení

čtvrtek 28. 2. v 18 hod.: Blízký východ včera a dnes: Irán – země královny Ester. Biblická i současná Persie. Host autora pořadu: Hanka, která působila pět let jako diplomat naší ambasády v Teheránu. Cyklus přednášek Ing. Jana Neubauera představuje oblasti Blízkého východu bez falešného pozlátka i černého rámu. Vstupné 20 Kč

Nedělní program pro děti a jejich rodiče

10. února 2008 ve 14 hod.: Golem
Slavný rabi Löw udělal z hlíny Golema. Pak ho oživil. Golem nejdřív Židům pomáhal, pak však přestal poslouchat. Jak můžeme oživit Golema a kde je ukryt dnes?
Prohlídka: Staronová synagoga, Golem v ulicích.
Jednotné vstupné 40,- Kč

 

Leden 2008

čtvrtek 10. 1. v 18 hod.: Maimonidových třináct článků víry. Cyklus přednášek vrchního zemského a pražského rabína Karola Efraima Sidona. Článek pátý: V naprosté věrnosti věřím, že Stvořitel, jeho jméno buď požehnáno, je jediným, k němuž je namístě se modlit a je nemístné se modlit k jinému. Vstupné 20 Kč

pondělí 14. 1 v 18 hod.: Židovské housle Sashy Shonerta. Koncert pro sólové housle a klavír. Houslový virtuoz žijící v Praze hraje skladby židovských skladatelů, úpravy židovských folklorních písní a vlastní skladby. Sasha Shonert - housle, Natalie Shonert - klavír. Vstupné 80 Kč

čtvrtek 17. 1. v 18 hod.: Margo Paran: Wandering After Little Hints / Putování za drobnými náznaky - vernisáž výstavy maleb, kreseb a grafiky (dřevořez, monopyt, litografie) izraelské výtvarnice a básnířky původem z Kadaně. Občerstvení

úterý 22. 1 v 18 hod.: Skrytá zákoutí holocaustu: Co vypovídají přeživší Romové z bývalé Jugoslávie o Židech - přednáška Paula Polanského, amerického spisovatele a bojovníka za práva Romů, a prezentace prvních dvou dílů jeho třídílného díla Orální historie jugoslávských Romů před, během a po 2. světové válce (The Oral Histories of the Yugoslav Gypsies before, during and after WWII). Anglicky s tlumočením do češtiny. Vstupné 20 Kč

středa 23. 1. v 18 hod.: Židé v Tunisku: The Best Pictures Show - přednáška Yechiela Bar-Chaima , předsedy The American Jewish Joint Distribution Committee pro země Evropy. Anglicky s tlumočením do češtiny. Vstupné 20 Kč

čtvrtek. 24. 1. v 18 hod.: Čeští Židé a levice II - Petr Brod moderuje besedu na téma postoj Komunistické strany Československa k Židům a postoj českých Židů ke Komunistické straně Československa. Besedují: prof. dr. Koloman Gajan, DrSc. (historik), dr. Toman Brod (historik), doc. dr. Hana Mejdrová, CSc. (historička). Vstupné 20 Kč

pondělí 28. 1. v 18 hod.: Mgr. Radka Čermáková (Fakulta sociálních věd UK): Poválečné Československo – obnovený stát ve střední Evropě. Přednáška z cyklu Židovská menšina v Československu v poválečných letech. Vstupné 20 Kč

středa 30. 1. v 18 hod.: Ženy v Bibli, ženy dnes. Díl XI. – Chana, Debora, Jáel - odvaha žen a její hranice. Hrdinky Tanachu v podání tradičních rabínských komentátorů a současných feministických komentátorek. Jak se změní vnímání hrdinky a jejího příběhu, když do procesu interpretace vstoupí ženy? A jaký dopad má tato skutečnost na životy dnešních žen a mužů, příslušníků židokřesťanské kultury? Cyklus přednášek hebraistky Terezie Dubinové, Ph.D. Vstupné 20 Kč

čtvrtek 31. 1. v 18 hod.: Blízký východ včera a dnes: Z Jeruzaléma Judskou pouští a mezi beduíny až k Mrtvému moři. Vadi Quilt, klášter sv. Jiří, Jericho, beduínské osady, Mrtvé moře. Cyklus přednášek Ing. Jana Neubauera představuje oblasti Blízkého východu bez falešného pozlátka i černého rámu. Vstupné 20 Kč

 

Nedělní program pro děti a jejich rodiče

13. ledna 2008 ve 14 hod.: Arje vůbec není líný, on má Šabat
Když Bůh stvořil svět, odpočinul si. Když Židé postavili Chrám, odpočívali. Arje v sobotu taky odpočívá.
Prohlídka: Klausová synagoga.
Jednotné vstupné 40,- Kč

 

Prosinec 2007

úterý 4. 12. v 18 hod.: Chanuka s Mišpachou. Koncert skupiny Mišpacha proložený ukázkami z Maharalovy knihy Ner Micva (Světlo příkazu) o svátku Chanuka, kterou přeložil a okomentoval Jan Divecký. Vstupné 60 Kč

čtvrtek 6. 12. v 18 hod.: Maimonidových třináct článků víry. Cyklus přednášek vrchního zemského a pražského rabína Karola Efraima Sidona. Článek čtvrtý: V naprosté věrnosti věřím, že Stvořitel, jeho jméno buď požehnáno, je první a je poslední. Vstupné 20 Kč

pondělí 10. 12. v 18 hod.: Rabín Daniel Mayer – Skrytý smysl svátku Chanuka. Přednáška bývalého vrchního českého zemského rabína, nyní žijícího v Izraeli. Vstupné 20 Kč

úterý 11. 12. v 18 hod.: Čeští Židé a levice I - Petr Brod moderuje besedu na téma postoj české levice k Židům a postoj českých Židů k levici na počátku 20. století. Besedují: Mgr. Vít Štrobach (doktorand na Ústavu českých dějin Filozofické fakulty UK), Mgr. Michal Frankl, PhD. (historik Institutu Terezínské iniciativy). Vstupné 20 Kč

čtvrtek 13. 12. v 18 hod.: Blízký východ včera a dnes. Jeruzalém – genius loci Svatého města. Vstoupit do jeho náruče je pokaždé silný zážitek. Místo nabité atmosférou i událostmi, které ovlivnily celý svět. Nebo jen mihotavá světélka chanukových lamp a křivolaké uličky Starého města. Chanuka, Staré město z hradeb, Damašská brána, synagoga Hurva, muslimská čtvrť. Cyklus přednášek Ing. Jana Neubauera představuje oblasti Blízkého východu bez falešného pozlátka i černého rámu. Doplněno fotografickou projekcí. Vstupné 20 Kč

pondělí 17. 12. v 18 hod.: Poklad židovských písní nabízí vzácné písně lidu Izraele, národa Bible. Bohatá a moudrá židovská tradice má několik způsobů, jak v dnešním světě žít a přežít - a jedním z těchto způsobů je hrát židovské písně. ESTER je hraje, miluje a pokládá za poklad, o který stojí za to se rozdělit. Vstupné 60 Kč

středa 19. 12. v 18 hod.: Ženy v Bibli, ženy dnes. Díl X. – Žena v Příslovích a prorockých knihách Hrdinky Tanachu v podání tradičních rabínských komentátorů a současných feministických komentátorek. Jak se změní vnímání hrdinky a jejího příběhu, když do procesu interpretace vstoupí ženy? A jaký dopad má tato skutečnost na životy dnešních žen a mužů, příslušníků židokřesťanské kultury? Cyklus přednášek hebraistky Terezie Dubinové, Ph.D. Vstupné 20 Kč

Nedělní program pro děti a jejich rodiče

 
16. prosince 2007 ve 14 hod.: Proč se slaví Chanuka
Příběh o velikém pronásledování Židů a o tom, jak jim Bůh odpustil.
Prohlídka: Španělská synagoga.
Jednotné vstupné 40,- Kč

 

Listopad 2007

 

čtvrtek 1. 11. v 18 hod.: Projevy neonacismu u nás a legislativní a represivní možnosti jejich omezení. Debatují JUDr. Pavel Kučera (místopředseda Nejvyššího soudu), Stanislav Penc (parlamentní asistent předsedy Strany zelených a místopředsedy vlády Martina Bursíka), plk. Bc. Jiří Ráž (vedoucí Odboru terorismu a extrémismu Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu), Mgr. Klára Kalibová (občanské sdružení Tolerance a občanská společnost), JUDr. Lenka Danielisová (ředitelka Odboru legislativního a právního, Magistrát hl.m. Prahy). Moderuje Petr Brod. Vstupné 20 Kč

úterý 6. 11. v 18 hod.: Daniel Boušek, PhD.: Právní postavení židovských komunit v islámských zemích ve středověku. Postavení Židů v rámci muslimské obce v Muhammadově medínském období a jejich obrazu v Koránu. Mezi izolací a integrací: Dialog myšlenkových proudů judaismu 11.-18. století. Cyklus přednášek pedagogů a doktorandů z Ústavu Blízkého východu a Afriky a Ústavu filosofie a religionistiky Filozofické fakulty UK v Praze. Vstupné 20 Kč

středa. 7. 11. v 18 hod.: Stopy po hvězdách – režisérka Olga Strusková uvádí další díly nového dokumentárního cyklu, který se věnuje současným způsobům výuky o holocaustu. Projekce sestřihu předchozích dílů opatřeného anglickými titulky a šestého dílu základní řady. Vstupné 20 Kč

čtvrtek 8. 11. v 18 hod.: Maimonidových třináct článků víry. Cyklus přednášek vrchního zemského a pražského rabína Karola Efraima Sidona. Článek třetí: V naprosté věrnosti věřím, že Stvořitel, jeho jméno buď požehnáno, není tělesný, nelze jej obsáhnout tělesnými atributy a nemá vůbec žádnou podobu. Vstupné 20 Kč

pondělí 12. 11. v 18 hod.: Večer s písněmi z nového CD Hany Frejkové a Michala Hromka Dire-gelt. Hana Frejková – zpěv, Michal Hromek - kytara. Vstupné 60 Kč

úterý 13. 11. v 18 hod.: Dita Rukriglová, PhD.: Ibn Gabirol, Avicebrol a náboženská poezie v Andalusii. Dvě tváře výjimečného španělského básníka a obtížně pochopitelného filosofa. Cyklus přednášek FF UK v Praze Mezi izolací a integrací. Vstupné 20 Kč

úterý 20. 11. v 18 hod.: Pavel Sládek, PhD. - Širší kontext židovské renesance v Praze. Byla židovská Praha manýrismu izolovanou laboratoří, nebo bychom ji měli vnímat v širším kontextu střední a východní Evropy? Cyklus přednášek FF UK v Praze Mezi izolací a integrací. Vstupné 20 Kč

středa 21. 11. v 18 hod.: Výuka o Holocaustu v Čechách a v okolních zemích. Debatují Miloš Pojar (zmocněnec MZV pro české předsednictví v Mezinárodním výboru o holocaustu), Martin Šmok (filmový režisér a scénárista), Marie Zahradníková (lektorka pro otázky antisemitismu a šoa ve Vzdělávacím a kulturním centru ŽMP). Moderuje Petr Brod. Vstupné 20 Kč

úterý 27. 11. v 18 hod.: Mgr. Pavel Čech: Spinoza a židovský Amsterodam. Příčiny konfliktů v židovském Amsterdamu, obci s neobyčejně bohatými vztahy s křesťanským okolím, symbolizovanými jmény jako Spinoza či Rembrandt. Cyklus přednášek FF UK v Praze Mezi izolací a integrací. Vstupné 20 Kč

středa 28. 11. v 18 hod.: Ženy v Bibli, ženy dnes. Díl IX. – Píseň písní. Hrdinky Tanachu v podání tradičních rabínských komentátorů a současných feministických komentátorek. Jak se změní vnímání hrdinky a jejího příběhu, když do procesu interpretace vstoupí ženy? A jaký dopad má tato skutečnost na životy dnešních žen a mužů, příslušníků židokřesťanské kultury? Cyklus přednášek hebraistky Terezie Dubinové, Ph.D. Vstupné 20 Kč

čtvrtek 29. 11. v 18 hod.: Blízký východ včera a dnes. Jeruzalém. Město jako rukojmí. Politiky, nebo tří náboženství? Pojďme si spolu položit tyto i další otázky o městě, o které se bojuje už celá staletí. Pohled z úhlu tří náboženství. Kotel – Omarova mešita – Chrám božího hrobu. Cyklus přednášek Ing. Jana Neubauera představuje oblasti Blízkého východu bez falešného pozlátka i černého rámu. Doplněno fotografickou projekcí. Vstupné 20 Kč

Nedělní program pro děti a jejich rodiče

 
11. listopadu 2007 ve 14 hod: Arje Vás zve na svatbu
O tom, jak si Jákob vzal nepravou nevěstu a co všechno se dělo potom. Mohlo by se to Arjemu stát taky?
Prohlídka: Saronová a Klausová synagoga. Jednotné vstupné 40,- Kč

 

Říjen 2007

 

pondělí 1. 10. v 18 hod.: GILGAMEŠ – Mýtické drama o hledání věčného života. Meditace nad nejstarším eposem lidstva, nad jeho podobností světu Tanachu či nad jeho naprostou odlišností. Existenciální výzva k nám promlouvá přes tisíce let. Mgr. Věra Tydlitátová, Th.D., vedoucí Centra blízkovýchodních studií Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni a prof. ThDr. Milan Balabán, vedoucí Katedry religionistiky Evangelické teologické fakulty UK v Praze. Vstupné 20 Kč

pondělí 8. 10. v 18 hod.: Nigun – pásmo hebrejských, sefardských a jidiš písní a houslových improvizací. Věra Nerušilová – zpěv, Alexander Shonert – housle, Natalie Shonert – klavír. Vstupné 60 Kč

úterý 9. 10. v 18 hod.: Ctibor Rybár: Do půlnoci času dost. Od sionistického mládí na Slovensku a ztráty rodiny i blízkých k maďarskému vězení, od diplomatické služby v komunistickém Československu k procesu s Rudolfem Slánským. Bývalý šéfredaktor nakladatelství Olympia, autor mnoha pragensií a spoluautor publikace Židovská Praha, vypráví a čte z připravované knihy svých vzpomínek. Vstupné 20 Kč

čtvrtek 11. 10. v 18 hod.: Maimonidových třináct článků víry. Cyklus přednášek vrchního zemského a pražského rabína Karola Efraima Sidona. Článek druhý: V naprosté věrnosti věřím, že Stvořitel, jeho jméno buď požehnáno, je jediný a z žádného hlediska není jedinosti jako je jeho, pouze on je náš Bůh, jenž byl, je a bude. Vstupné 20 Kč

pondělí 15. 10. v 18 hod.: Královna cembala. Povídání o životních osudech světoznámé cembalistky Zuzany Růžičkové a její vzpomínky na manžela, hudebního skladatele Viktora Kalabise a na další osobnosti hudebního světa. Vstupné 20 Kč

úterý 16. 10. v 18 hod.: Co je to židovská kultura v Čechách a na Moravě a jak se jí vede. Diskusní pořad Petra Broda. Debatují: Leo Pavlát (ředitel Židovského muzea v Praze), Čestmít Huňát (předseda sdružení Unijazz a koordinátor festivalu Boskovice), Peter Györi (místopředseda Federace židovských obcí). Vstupné 20 Kč

středa 17. 10. v 18 hod.: Holocaust na jižním Slovensku. Předseda Židovské náboženské obce v Nových Zámcích Tomáš Lang prezentuje svou knihu (spoluautorem je Sándor Strba). Obsáhlá publikace mapuje předválečnou historii židů v Nových Zámcích a její tragické vyústění za II. světové války i kontinuitu tamní židovské obce až do dnešní doby. Kniha vyšla nedávno ve druhém vydání maďarsky i slovensky. Uvádí sociolog Fedor Gál. Vstupné 20 Kč

čtvrtek 18. 10. v 18 hod.: Nathan Moskowitz: Illuminated Synesthetic Symphonies – vernisáž výstavy pastelů a olejů s náměty biblickými i s motivy židovských svátků výtvarníka a profesora neurologie žijícího v USA. Občerstvení

úterý 23. 10. v 18 hod.: Koncert spojený s přednáškou na téma Osud židovských skladatelů J. Weinbergera a J. Simona - součást Weinberger Tour ke 40. výročí úmrtí Jaromíra Weinbergera (1896 - 1967). František Brikcius – violoncello, Tomáš Víšek - klavír. Zazní skladby J. Weinbergera, Erwina Schulhoffa, Jamese Simona a Ireny Kosíkové. Vstupné 80 Kč

středa. 24. 10. v 18 hod.: Ženy v Bibli, ženy dnes. Díl VIII. – Ester. Hrdinky Tanachu v podání tradičních rabínských komentátorů a současných feministických komentátorek. Jak se změní vnímání hrdinky a jejího příběhu, když do procesu interpretace vstoupí ženy? A jaký dopad má tato skutečnost na životy dnešních žen a mužů, příslušníků židokřesťanské kultury? Cyklus přednášek hebraistky Terezie Dubinové, Ph.D. Vstupné 20 Kč

úterý 30. 10. v 18 hod.: Mgr. Lenka Uličná: Škola tosafistů a česká identita. Výklad literárního žánru tosafot – doslova „dodatků“ – jež jsou pokračováním talmudického halachického diskurzu. Mezi izolací a integrací: Dialog myšlenkových proudů judaismu 11.-18. století. Cyklus přednášek pedagogů a doktorandů z Ústavu Blízkého východu a Afriky a Ústavu filosofie a religionistiky Filozofické fakulty UK v Praze. Vstupné 20 Kč

Nedělní program pro děti a jejich rodiče

 
14. října 2007 ve 14 hod: Arje slaví Nový rok Proč židé začínají rok již na podzim? Co je v knize, kterou Arje tak pozorně čte? A proč v ní nejsou obrázky? Přijďte Arjemu namalovat knížku.
Na Tóru se podíváme v Klausové synagoze. Jednotné vstupné 40,- Kč

 

Září 2007

pondělí 10. 9. v 16 hod.: Umění stát vzpřímeně / The Art of Remaining Upright – vernisáž výstavy barevných koláží (kopie dokumentů, fotografie) a olejů výtvarnice Jany Zimmer (žijící v USA), v nichž zpracovává příběh svých českých rodičů prožitý během II. světové války. Občerstvení

pondělí 10. 9. v 18 hod.: Duo Viva: Hudba východní Evropy - klezmer a lidová hudba z Ukrajiny, Ruska, Maďarska a Rumunska. Viktor Ehlscheidt – akordeon, Václav Eichler - klarinety, saxofon, tarogato. Vstupné 60 Kč

úterý 11. 9. v 18 hod.: Divadlo v Terezíně, část I: Původní české divadelní texty na jevišti. Brundibár a Císař Atlantidy jsou nejznámější představení napsaná v Terezínském ghettu. Textů, které nahlížejí na život v Terezíně s humorem a citem, je ovšem mnohem víc. První ze dvou besed s americkou badatelkou Lisou Peschel, v níž s herci-kolegy uvádí ukázky z několika českých textů: kabaret, rozhlasová hra, loutková hra, historické drama. Vstupné 20 Kč

pondělí 17. 9. v 18 hod.: Paul Spiegel: Kdo jsou Židé? – Nedávno zesnulý předseda Ústřední rady Židů v Německu píše zasvěceně, poutavě a s humorem o židovské historii, židovských zvycích, kultuře a náboženství. Velice populární kniha, která vyšla v Německu ve čtyřech vydáních, je nyní k dispozici v českém překladu. Publikaci spolu s jejími překladateli Evou a Pavlem Dobšíkovými uvádí sociolog Fedor Gál. Vstupné 20 Kč

úterý 18. 9. v 18 hod.: Divadlo v Terezíně, část II: Původní německé divadelní texty (v českém překladu) na jevišti. Druhá ze dvou besed s americkou badatelkou Lisou Peschel, v níž s herci-kolegy uvádí ukázky nových českých překladů několika německých textů: Purim Spiel, kabaretní skeč, písně z operety Ghettomädel, loutková hra, veršované drama. Vstupné 20 Kč

čtvrtek 20. 9. v 18 hod.: Maimonidových třináct článků víry. Cyklus přednášek vrchního zemského a pražského rabína Karola Efraima Sidona. Článek první: V naprosté věrnosti věřím, že Stvořitel, jeho jméno buď požehnáno, tvoří a řídí všechna stvoření a všechny skutky byly, jsou a budou pouze jeho dílem. Vstupné 20 Kč

pondělí 24. 9. v 18 hodU.: Situace na Blízkém východě po horkém létě. Petr Brod moderuje debatu na aktuální téma. Diskutují: Jana Hybášková (arabistka, poslankyně Evropského parlamentu, bývalá velvyslankyně v Kuvajtu), PhDr. Miloš Pojar (předseda International Task Force a bývalý velvyslanec v Izraeli), PhDr. Jan Fingeraland, PhD. (komentátor ČRo 6), Zbyněk Petráček (komentátor Lidových novin). Vstupné 20 Kč

úterý 25. 9. v 18 hod.: Ženy v Bibli, ženy dnes. Díl VII. – Cizinky: Kozbi, Rachab, Rut. Hrdinky Tanachu v podání tradičních rabínských komentátorů a současných feministických komentátorek. Jak se změní vnímání hrdinky a jejího příběhu, když do procesu interpretace vstoupí ženy? A jaký dopad má tato skutečnost na životy dnešních žen a mužů, příslušníků židokřesťanské kultury? Cyklus přednášek hebraistky Mgr. Terezie Dubinové. Vstupné 20 Kč

Nedělní program pro děti a jejich rodiče

 
16. září 2007 ve 14 hod: Arje jde do školy Začal nový školní rok a Arje se učí psát. Píše husím brkem hebrejská písmenka. Arjeho učitelka vám dá sešit a brko a naučí vás hebrejsky se podepsat a napsat krátkou větu. Navíc se dozvíte, zda se hebrejská čísla liší od písmen.
Prohlídka: Klausová synagoga.
Jednotné vstupné 40,- Kč

 

Červen 2007

pondělí 4. 6. v 18 hod.: Pražská klezmerová skupina Trombenik hraje a zpívá židovské písně z východní Evropy a Ameriky okořeněné jazzovými, latinsko-americkými a balkánskými rytmy. Josef Vondráček – zpěv, klarinet, Vojta Pošmourný – housle, Radek Rýda – banjo a Karel Bělohradský – kontrabas. Vstupné 60 Kč

úterý 5. 6. v 18 hod.: Stopy po hvězdách – režisérka Olga Strusková uvádí projekci třetího až pátého dílu nového dokumentárního cyklu, který se věnuje současným způsobům výuky holocaustu. Vstupné 20 Kč

pondělí 11. 6. v 18 hod.: Hudební cestování časem s židovským kalendářem. Recitál a přednáška kantora Colmana Reaboi z kongregace B'nai Emmunah v Tarpon Springs, Florida (USA). Anglicky s tlumočením do češtiny. Vstupné 20 Kč

úterý 12. 6. v 18 hod.: Jemen – Arabia Felix. Tak říkali dnešnímu Jemenu ve starověku Římané – Šťastná Arábie. Proč? Co měli společného jemenští Židé s kouzelným kobercem? A jaký je Jemen dnes? Ing. Jan Neubauer uvádí projekci neobyčejných fotografií a hudebních ukázek z etnografické cesty po Jemenu z února 2007. Vstupné 20 Kč

středa 13. 6. v 18 hod.: Židé v hlavních zemích diaspory: FranciePetr Brod moderuje sérii debat na téma co se změnilo v postavení židů od poloviny 20. století. Diskutují: Jiří Daníček (předseda Federace židovských obcí), PhDr. Lena Novotná (středoškolská učitelka, dlouholetá členka židovské obce Adath Shalom v Paříži), Jaroslav Jírů (publicista). Vstupné 20 Kč

čtvrtek 14. 6. v 18 hod.: Mgr. Jaroslav Šebek, PhD. (Historický ústav Praha) – Druhá republika a katolická církev. Přednáška z cyklu Druhá republika a židé (Židé). Vstupné 20 Kč

pondělí 18. 6. v 18 hod.: Cestování po židovských památkách. Ruth Ellen Gruber, autorka knihy „National Geographic Jewish Heritage Travel: a Guide to Eastern Europe“, představí svou ilustrovanou publikaci shrnující téměř dvacet let zkoumání židovských památek ve městech, městečkách a vesnicích střední a východní Evropy. Anglicky s tlumočením do češtiny. Vstupné 20 Kč

úterý 19. 6. v 18 hod.: Židovské spolky v Čechách a na Moravě po roce 1989. Ing. Zuzana Veselá (předsedkyně WIZO v ČR – World International Zionist Organization), Ing. Eva Neradová (předsedkyně občanského sdružení Ukrývané dítě – Hidden Child), Aleš Fuchs (člen rady B'nai B'rit), Petr Mandl (předseda České unie židovské mládeže). Moderuje Petr Brod Vstupné 20 Kč

středa 20. 6. v 18 hod.: Ženy v Bibli, ženy dnes. Díl VI. – Támar, Davidova dcera, a bezejmenná Jeftova dcera: Když žena nese cizí vinu. Hrdinky Tanachu v podání tradičních rabínských komentátorů a současných feministických komentátorek. Jak se změní vnímání hrdinky a jejího příběhu, když do procesu interpretace vstoupí ženy? A jaký dopad má tato skutečnost na životy dnešních žen a mužů, příslušníků židokřesťanské kultury? Cyklus přednášek hebraistky Mgr. Terezie Dubinové. Vstupné 20 Kč

čtvrtek 21. 6. v 18 hod.: Jan Šimsa (emeritní evangelický farář) – Druhá republika a evangelická církev. Přednáška z cyklu Druhá republika a židé (Židé) spojená s prezentací sborníku Židovská menšina za druhé republiky za účasti autora předmluvy JUDr. Petra Pitharta, místopředsedy Senátu Parlamentu ČR, a dalších spoluautorů.

Nedělní program pro děti a jejich rodiče

 
10. června 2007 ve 14 hod.: Arje se stěhuje Arje bydlel ve Starém židovském městě pražském. Najednou městská rada rozhodla, že musí celou čtvrť přestavět. Pomozte Arjemu s pomocí mapy a obrázků najít místa, která zná, a také nalézt nové bydlení.
Prohlídka: Maiselova synagoga, židovské město, možná i další synagogy, pokud jsou v Arjeho mapě.
Jednotné vstupné 40,- Kč

 

Květen 2007

čtvrtek 3. 5. v 18 hod.: Parašat hašavua/Týdenní čtení Tóry - přednáška vrchního zemského a pražského rabína Karola Efraima Sidona. Vstupné 20 Kč

středa 9. 5. v 18 hod.: Jiří Kosta: Život mezi úzkostí a nadějí. Praha – Terezín – Osvětim – opět pronásledování v 50. létech - Pražské jaro, spolupracovník Oty Šika – emigrace – Německo. Pestré zvraty života ilustrované mnoha dokumentárními fotografiemi a poutavým vyprávěním jejich protagonisty, nyní emeritního univerzitního profesora ve Frankfurtu nad Mohanem. Vstupné 20 Kč

čtvrtek 10. 5. v 18 hod.: Zkušenosti pracovníka humanitární pomoci v zemích bývalé Jugoslávie - přednáška Yechiela Bar-Chaima, předsedy The American Jewish Joint Distribution Committee pro země Evropy. Anglicky s tlumočením do češtiny. Vstupné 20 Kč

pondělí 14. 5. v 18 hod.: Sisterle - staré i nové, lidové i umělé židovské písně s jidiš texty v podání sesterského dvojhlasu Moniky Žákové a Zuzany Wirthové za doprovodu Alexandra Shonerta – housle a Natalie Shonert – klavír. Vstupné 80 Kč

úterý 15. 5. v 18 hod.: Aby se to již nikdy nestalo – vernisáž výstavy neoimpresionistických maleb (olej, akryl) „hrůzy, které zůstaly, jizvy na duši“ Tibora Spitze, židovského výtvarníka původem ze Slovenska, nyní žijícího v USA. Úvodní slovo Peter Györi, hudební vystoupení Michal Foršt – zpěv, Markéta Šmejkalová – klavír. Občerstvení

středa 16. 5. v 18 hod.: Židé v hlavních zemích diaspory: Rakousko - Petr Brod moderuje sérii debat na téma co se změnilo v postavení židů od poloviny 20. století dodnes. Diskutují: Robert Schuster (šéfredaktor Mezinárodní politiky), PhDr. Richard Seemann (novinář, publicista). Vstupné 20 Kč

čtvrtek 17. 5. v 18 hod.: Bc. Jana Thomayerová (Fakulta humanitních studií UK) - Židovský osud na malém městě v Říšské župě Sudety - příklad Horšovského Týna. Přednáška z cyklu Druhá republika a židé (Židé). Vstupné 20 Kč

pondělí 28. 5. v 18 hod.: Stopy po hvězdách – režisérka Olga Strusková uvádí projekci prvních dvou dílů nového dokumentárního cyklu, který se věnuje současným způsobům výuky o holocaustu. Vstupné 20 Kč

úterý 29. 5. v 18 hod.: Židovské obce v Čechách a na Moravě po roce 1989. Debatéři: Jiří Daníček (předseda Federace židovských obcí), Pavel Fried (předseda ŽO Brno), Oldřich Látal (předseda ŽO Teplice). Moderuje Petr Brod. Vstupné 20 Kč

středa 30. 5. v 18 hod.: Ženy v Bibli, ženy dnes. Díl V. - Davidovy ženy - Abigajil, Míchal, Batšeba: Moc a bezmoc. Hrdinky Tanachu v podání tradičních rabínských komentátorů a současných feministických komentátorek. Jak se změní vnímání hrdinky a jejího příběhu, když do procesu interpretace vstoupí ženy? A jaký dopad má tato skutečnost na životy dnešních žen a mužů, příslušníků židokřesťanské kultury? Cyklus přednášek hebraistky Mgr. Terezie Dubinové. Vstupné 20 Kč

čtvrtek 31. 5. v 18 hod.: Mgr. Hedvika Novotná (Fakulta humanitních studií UK) Čeští židé (Židé) vzpomínají na druhou republiku. Přednáška z cyklu Druhá republika a židé (Židé). Vstupné 20 Kč

Nedělní program pro děti a jejich rodiče

 
13. května 2007 ve 14 hod.: Noemova archa Blíží se potopa. Arje musí zkontrolovat, zda všechna zvířátka nastoupila do archy a ty, co se ztratila, najít na Starém židovském hřbitově.
Prohlídka: Starý židovský hřbitov.
Jednotné vstupné 40,- Kč

 

Duben 2007

čtvrtek 5. 4. v 18 hod.: Parašat hašavua/Týdenní čtení Tóry - přednáška vrchního zemského a pražského rabína Karola Efraima Sidona. Vstupné 20 Kč

středa 11. 4. v 18 hod.: Pesach - přednáška losangeleského rabína Stevena Newmana. Ve spolupráci s Bejt-Praha. Anglicky s tlumočením do češtiny. Vstupné 20 Kč

čtvrtek 12. 4. v 18 hod.: PhDr. Peter Salner, DrSc. (Slovenská akademie věd, Ústav etnologie v Bratislavě) - Slovenští židé (Židé) mezi Mnichovem a Slovenským státem. Přednáška z cyklu Druhá republika a židé (Židé). Vstupné 20 Kč

pondělí 16. 4. v 18 hod.: ESTER: Poklad židovských písní. Celá staletí svého vyhnanství chránili Židé svou tradici, své příběhy, své písně. A tak jejich písně žijí podnes, oslovují nás, ale hlavně se dotýkají srdcí nás všech. Koncert nabízí vzácné písně lidu Izraele, národa Bible. Program je provázen mluveným slovem seznamujícím posluchače stručně s překladem textů. Vstupné 50 Kč

úterý 17. 4. v 18 hod.: Židé v hlavních zemích diaspory: Polsko - Petr Brod moderuje sérii debat na téma co se změnilo v postavení židů od poloviny 20. století. Diskutují: Piotr Kadlczik (předseda Federace polských židovských obcí), Miroslav Karas (stálý zpravodaj ČT v Polsku), Lubomír Kopeček (Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity). Vstupné 20 Kč

středa 18. 4. v 18 hod.: Od diskriminace ke genocidě. Přednáška na pomezí filatelie a historie, část 2. Heinz Wewer (Hochschule der Künste Berlin, Německo). Anglicky s tlumočením do češtiny. Vstupné 20 Kč

čtvrtek 19. 4. v 18 hod.: Královna cembala - Zuzana Růžičková, světoznámá cembalistka a profesorka na HAMU letos oslavila 80. narozeniny. Hudební ukázky a povídání s jubilantkou uvádí hudební vědec dr. Jiří Pilka. Vstupné 20 Kč

pondělí 23. 4. v 18 hod.: Země jednoho Boha - režisér Oliver Malina Morgenstern a fotografka Darina Krajáková uvádějí film o Izraeli z cyklu Nová cestománie. Doplněno ukázkami unikátních fotografií a besedou. Vstupné 20 Kč

středa 25. 4. v 18 hod.: Ženy v Bibli, ženy dnes. Díl IV. - Mojžíšovy ženy - porodní báby, Jochebed, Mirjam, egyptská princezna a Cipora: Kdy hraje žena společenskou roli? Hrdinky Tanachu v podání tradičních rabínských komentátorů a současných feministických komentátorek. Jak se změní vnímání hrdinky a jejího příběhu, když do procesu interpretace vstoupí ženy? A jaký dopad má tato skutečnost na životy dnešních žen a mužů, příslušníků židokřesťanské kultury? Cyklus přednášek hebraistky Mgr. Terezie Dubinové. Vstupné 20 Kč

čtvrtek 26. 4. v 18 hod.: Mgr. Michal Frankl, (Institut Terezínské iniciativy) Druhá republika a židovští uprchlíci. Přednáška z cyklu Druhá republika a židé (Židé). Vstupné 20 Kč

neděle 29. 4. v 10:30 hod.: Židovství a etika. Cyklus nedělních přednášek Tomáše Kučery, rabína mnichovské liberální komunity Beth Shalom. Chronologická analýza židovských zdrojů od Tóry po současnost. Téma: Potrat, část 2. Vstupné 20 Kč

pondělí 30. 4. v 18 hod.: Studium judaistiky a hebraistiky v Čechách. Debatéři: Doc. PhDr. Jiřina Šedinová, CSc. (vedoucí oboru hebraistiky, Ústav Blízkého východu a Afriky Filozofické fakulty UK), doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc. (Ústav židovských studií Husitské teologické fakulty UK), Mgr. Terezie Dubinová (absolventka kulturologie-hebraistiky na FF UK). Moderuje Petr Brod. Vstupné 20 Kč

Nedělní program pro děti a jejich rodiče

 
1. dubna 2007 ve 14 hod.: Pesach Arje žije v Egyptě a musí dělat těžkou práci zdarma. Stejně jako ostatní Židé upadl do otroctví. Mojžíš je moudrý muž. Povede se mu zachránit Židy z otroctví? Povede se nám dostat do Země zaslíbené? Rodiče se můžou těšit na návštěvu jedné ze synagog.
Jednotné vstupné 40,- Kč

 

Březen 2007

čtvrtek 1. 3. v 18 hod.: Parašat hašavua/Týdenní čtení Tóry - přednáška vrchního zemského a pražského rabína Karola Efraima Sidona. Vstupné 20 Kč

úterý 6. 3. v 18 hod.: Přednáška o svátku Purim aneb ptejte se rabína na Purim či cokoli jiného, co by mohl vědět. Vrchní rabín města Stockholm a Švédského království Morton Narrowe. Ve spolupráci s Bejt-Praha. Anglicky s tlumočením do češtiny. Vstupné 20 Kč

NOVÝ CYKLUS:
středa 7. 3. v 18 hod.: Setkávání nad Biblí. Kniha Exodus, kapitola 1 - Když byl ještě Izrael v Egyptě. Cyklus rozprav o biblických textech - jak je čtou Židé a jak křesťané, v čem se jejich pohledy shodují a v čem se liší. Diskutují: vrchní zemský a pražský rabín Karol Efraim Sidon a evangelický teolog Martin Prudký. Moderuje teolog Mikuláš Vymětal. Ve spolupráci se Společností křesťanů a Židů. Vstupné 20 Kč

pondělí 12. 3. v 18 hod.: Od diskriminace ke genocidě. Přednáška na pomezí filatelie a historie, část 1. Heinz Wewer (Hochschule der Künste Berlin, Německo). Anglicky s tlumočením do češtiny. (2. část 18. 4. 2007) Vstupné 20 Kč

úterý 13. 3. v 18 hod.: Mame-lošn to je jidiš... dnes v písních! Hana Frejková - zpěv, Michal Hromek - kytara. Vstupné 60 Kč

středa 14. 3. v 18 hod.: Židé v hlavních zemích diaspory: Maďarsko - Petr Brod moderuje debatu na téma co se změnilo v postavení židů od konce druhé světové války. Diskutují: Eva Kleinová (novinářka), Kateřina Pošová (překladatelka a tlumočnice), Vladimír Nálevka (historik, profesor University Karlovy v Praze). Vstupné 20 Kč

čtvrtek 15. 3. v 18 hod.: PhDr. Blanka Soukupová, CSc. (Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií) - Češi židé mezi Mnichovem a 15. březnem: češství, české židovství a židovství v interakcích. Přednáška z cyklu Druhá republika a židé (Židé). Vstupné 20 Kč

úterý 20. 3. v 18 hod.: Vernisáž výstavy Mizrach & Shiviti - barevné i černobílé papírořezy s tradičními židovskými motivy izraelské výtvarnice Ester Shilo. O historii užití mizrachu promluví PhDr. Eva Kosáková (hlavní kurátorka Židovského muzea v Praze). Zahraje skupina Trombenik. Občerstvení

pondělí 26. 3. v 18 hod.: Normální, či normalizovaná pospolitost? Židovské obce v Husákově Československu pod dohledem StB. Mgr. Ivica Bumová (etnoložka, Ústav pamäti národa, Slovensko), PhDr. Pavel Žáček, PhD. (ředitel odboru Archiv bezpečnostních složek Ministerstva vnitra), Jaroslav Róna (malíř, sochař, pedagog na AVU). Moderuje Petr Brod. Vstupné 20 Kč

středa 28. 3. v 18 hod.: Ženy v Bibli, ženy dnes. Díl III. - Dina a Támar, Judova snacha: Kontrola ženské sexuality. Hrdinky Tanachu v podání tradičních rabínských komentátorů a současných feministických komentátorek. Jak se změní vnímání hrdinky a jejího příběhu, když do procesu interpretace vstoupí ženy? A jaký dopad má tato skutečnost na životy dnešních žen a mužů, příslušníků židokřesťanské kultury? Cyklus přednášek hebraistky Mgr. Terezie Dubinové. Vstupné 20 Kč

čtvrtek 29. 3. v 18 hod.: PhDr. Valerián Bystrický, DrSc. (Historický ústav Slovenské akademie věd) - Slovensko za Druhé republiky. Přednáška z cyklu Druhá republika a židé (Židé). Vstupné 20 Kč přednáška zrušena

Nedělní program pro děti a jejich rodiče

 
11. března 2007 ve 14 hod.: O královně Ester (Purim – nejveselejší židovský svátek)
Král Ahašveroš chce na radu zlého ministra Hamana vyvraždit všechny Židy. Podaří se je královně Ester zachránit?
Nejkrásnější princezna, která přijde do dílny, se stane královnou. Kdo bude králem a kdo moudrým Židem Mordechajem? Přijde i zlý Haman? Dílna v maskách a prohlídka Klausové synagogy.
Jednotné vstupné 40,- Kč

 

Únor 2007

čtvrtek 1. 2. v 18 hod.: Parašat hašavua/Týdenní čtení Tóry - přednáška vrchního zemského a pražského rabína Karola Efraima Sidona. Vstupné 20,- Kč

čtvrtek 8. 2. v 18 hod.: Mgr. Radka Čermáková (Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd) Druhá republika - okleštěný stát v mizící Evropě. Přednáška z cyklu Druhá republika a židé (Židé). Vstupné 20,- Kč

úterý 13. 2. v 18 hod.: Kořeny izraelsko-palestinského konfliktu a odraz této problematiky v životě a díle Arthura Koestlera - přednáška PhDr. Miloše Pojara (bývalý velvyslanec ČR v Izraeli, bývalý ředitel Kulturního a vzdělávacího centra Židovského muzea v Praze). Ukázky z nedávno vydaného českého překladu knihy A. Koestlera Zloději v noci čte Rudolf Pellar. Vstupné 20,- Kč

čtvrtek 15. 2. v 18 hod.: Židé v hlavních zemích diaspory: Druhá země zaslíbená aneb židé ve Spojených státech - Petr Brod moderuje sérii debat na téma co se změnilo v postavení židů od poloviny 20. století dodnes. Diskutují: Albert Oesterreicher (finančník), Eric Best (vydavatel internetového zpravodaje Fleet Sheet), Frank Reiss (bývalý ředitel pro evropské záležitosti Anti-Defamation League v B’nai B’rith, USA). Vstupné 20,- Kč

pondělí 19. 2. v 18 hod.: Inspiraton Klezmer - Kateryna Kolcová-Tlustá zpívá za doprovodu Milana Arnera (klarinet, piano) židovské písně z Ukrajiny, Polska, Ruska, Maďarska a východního Slovenska. Motto: “Židé, haličtí Čechové, Ukrajinci, Poláci, Maďaři či Rumuni spolu žili a umírali, ale každý šel spočinout na svůj hřbitov” - Šalom Alejchem. Vstupné 60,- Kč

středa 21. 2. v 18 hod.: Prof. MUDr. Alfred Kohn – 140. výročí narození významného vědce, lékaře a pedagoga připomenou pracovníci 1. lékařské fakulty UK v Praze Pavel Pafko, Ondřej Naňka, Miloš Grim, Zdeněk Rychter a Svatopluk Adámek. Vstupné 20,- Kč

čtvrtek 22. 2. v 18 hod.: PhDr. Blanka Soukupová, CSc. (Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií) Český a židovský mýtus T. G. Masaryka za druhé republiky - dekultivace moderního češství? Přednáška z cyklu Druhá republika a židé (Židé). Vstupné 20,- Kč

NOVÝ CYKLUS:
neděle 25. 2. v 10:30 hod.:
 
 
(pokračování:
neděle 29. 4. 2007)
Židovství a etika. Cyklus nedělních přednášek Tomáše Kučery, rabína mnichovské liberální komunity Beth Shalom. Chronologická analýza židovských zdrojů od Tóry po současnost.
Téma: Potrat, část 1.
Vstupné 20,- Kč

úterý 27. 2. v 18 hod.: Normální, či normalizovaná pospolitost? – Židé v Husákově Československu. Petr Brod moderuje debatu o situaci v židovských obcích za minulého režimu. Debatéři: Artur Radvanský (1967-1986 tajemník Rady židovských náboženských obcí; nyní důchodce), František Kraus (1986-1990 tajemník RŽNO; nyní důchodce), Leo Pavlát (někdejší řadový člen ŽNO; nyní ředitel Židovského muzea v Praze), Alexandr Putík (řadový člen ŽNO; dnes vědecký pracovník ŽMP a kantor Jeruzalémské synagogy v Praze). Vstupné 20,- Kč

středa 28. 2. v 18 hod.: Ženy v Bibli, ženy dnes. Díl II. - Pramatky Sára, Rebeka, Ráchel, Lea: Kde leží skutečná hodnota ženy? Hrdinky Tanachu v podání tradičních rabínských komentátorů a současných feministických komentátorek. Jak se změní vnímání hrdinky a jejího příběhu, když do procesu interpretace vstoupí ženy? A jaký dopad má tato skutečnost na životy dnešních žen a mužů, příslušníků židokřesťanské kultury? Cyklus přednášek hebraistky Mgr. Terezie Dubinové. Vstupné 20,- Kč

Nedělní program pro děti a jejich rodiče

 
11. února 2007 ve 14 hod.: Golem Slavný rabi Löw udělal z hlíny Golema. Pak ho oživil. Golem nejdřív Židům pomáhal, pak však přestal poslouchat. Jak můžeme oživit Golema a kde je ukryt dnes? Prohlídka: Staronová synagoga, Golem v ulicích. Jednotné vstupné 40,- Kč

 

Leden 2007

pondělí 8. 1. v 18 hod.: Rabín Saša Pećarić ze Stern College, New York, USA - Nejdůležitější slovo v Tóře. Přednáška (česky). Vstupné 20,- Kč

úterý 9. 1. v 18 hod.: Šoa - součást živé historie 21. století - přednáška prof. MUDr. Tomáše Radila, DrSc. (ČAV, Fyziologický ústav) navazující na cyklus Etická filozofie holocaustu. Vstupné 20,- Kč

čtvrtek 11. 1. v 18 hod.: Parašat hašavua/Týdenní čtení Tóry - přednáška vrchního zemského a pražského rabína Karola Efraima Sidona. Vstupné 20,- Kč

pondělí 15. 1. v 18 hod.: Židovské housle Alexandra Shonerta - koncert pro sólové housle a klavír. Špičkový houslový virtuoz hraje kromě vlastních skladeb své úpravy židovských folklorních písní a skladby Josepha Archrona a Ernesta Blocha. Vstupné 60,- Kč

úterý 16. 1. v 18 hod.: Deník Věry Kohnové. Deníček třináctileté židovské dívky z Plzně, která si zaznamenávala své zážitky od léta 1941 do ledna 1942, kdy odjela s transportem do Terezína. Nikdo z její rodiny nepřežil. Prezentaci knihy uvádí dr. Zdeněk Susa, který ji vydal jako faksimile deníku s českým přepisem a s překladem do angličtiny a do němčiny. Vstupné 20,- Kč

středa 17. 1. v 18 hod.: Židé v hlavních zemích diaspory: Slovensko - Petr Brod moderuje debatu na aktuální téma - co se změnilo v postavení židů od konce druhé světové války. Diskutují: Peter Salner (předseda ŽNO Bratislava), Ivan Kamenec (historik, Historický ústav Slovenské akademie věd), Fedor Gál (sociolog). Vstupné 20,- Kč

středa 24. 1. v 18 hod.: Norbert Auerbach - Praha, Hollywood a zpátky. povídání o životě česko-židovsko-amerického filmového magnáta. Uvádí Petr Brod. Vstupné 20,- Kč

čtvrtek 25. 1. v 18 hod.: Den holocaustu - varování zemřelých, svědectví přeživších. Večer věnovaný Mezinárodnímu dnu památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti (27. leden). Prožili peklo, vernisáž výstavy fotografií Jany Nosekové-Žantovské - portréty izraelských Čechů a Slováků, kteří přežili holocaust. Úvodní slovo pronese Vladimír Hanzel (ředitel VKC), ke Dni holocaustu promluví Leo Pavlát (ředitel ŽMP). Táňa Fischerová - recitace básní Otto Weisse, Jiří Hošek - violoncello. Občerstvení

Nový cyklus
 
úterý 30. 1. v 18 hod.: PhDr. Jan Rataj, CSc. (VŠE Praha, Fakulta mezinárodních vztahů, katedra politologie) - Česká politika v druhé republice – kritický pohled na "neznámé" češství. Přednáška z cyklu Druhá republika a židé (Židé). Vstupné 20,- Kč

Nový cyklus
 
středa 31. 1. v 18 hod.: Ženy v Bibli, ženy dnes. Díl I. - Adam, Lilit a Eva. Dominance, submisivita, partnerství. Hrdinky Tanachu v podání tradičních rabínských komentátorů a současných feministických komentátorek. Jak se změní vnímání hrdinky a jejího příběhu, když do procesu interpretace vstoupí ženy? A jaký dopad má tato skutečnost na životy dnešních žen a mužů, příslušníků židokřesťanské kultury? Cyklus přednášek hebraistky Mgr. Terezie Dubinové. Vstupné 20,- Kč

 

Nedělní program pro děti a jejich rodiče

 
14. ledna 2007 v 14 hod.: Arje vůbec není líný, on má Šabat Když Bůh stvořil svět, odpočinul si. Když Židé postavili Chrám, odpočívali. Arje v sobotu taky odpočívá. Prohlídka: Klausová synagoga. Jednotné vstupné 40,- Kč

 

Prosinec 2006

úterý 5. 12. v 18 hod.: Johannes Urzidil - literární pásmo z textů pražského německého autora ke 110. výročí jeho narození. Připravila a účinkuje Zdenka Procházková-Hartmann. Pořádá Společnost Franze Kafky. Vstup volný

středa 6. 12. v 18 hod.: Mechanismy globálního antisemitismu - přednáška prof. MUDr. Tomáše Radila, DrSc. (ČAV, Fyziologický ústav) navazující na cyklus Etická filozofie holocaustu. Vstupné 10,- Kč

čtvrtek 7. 12. v 18 hod.: Parašat hašavua/Týdenní čtení Tóry - přednáška vrchního zemského a pražského rabína Karola Efraima Sidona. Vstupné 10,- Kč

pondělí 11. 12. v 18 hod.: Jaroslava Krejsová, Zdeněk Krejsa: Přes Volary přešla smrt - pochod smrti očima pamětníků. Setkání s autory a prezentace letos vydané knihy obsahující dokumenty a svědectví o pochodu 600 žen mnoha národností z německého koncentračního tábora Helmbrechts. 95 z nich je pochováno na židovském hřbitově ve Volarech. Spojeno s prodejem knihy a autogramiádou. Vstupné 10,- Kč

úterý 12. 12. v 18 hod.: 2x kniha života - uvedení nového DVD za účasti jeho autora, režiséra Pavla Štingla, spojené s projekcí nové verze snímku „O zlém snu“, s debatou o možnostech využití DVD a s diskusí o metodice využívání multimediálních pomůcek ve výuce dějepisu. Účinkuje Táňa Fischerová. Vstupné 10,- Kč

středa 13. 12. v 18 hod.: Židé v hlavních zemích diaspory: Rusko - Petr Brod moderuje debatu na aktuální téma - co se změnilo v postavení židů od konce druhé světové války. Diskutují: Libor Dvořák (redaktor ČRo 6, dlouholetý zpravodaj v Rusku), Alexander Shonert (houslový virtuoz) , Ondřej Soukup (Člověk v tísni, dlouholetý zpravodaj ČT v zemích bývalého Sovětského svazu). Vstupné 10,- Kč

čtvrtek 14. 12. v 18 hod.: Milena Hübschmannová: Můžeme se domluvit - vernisáž výstavy připomínající život a odkaz doc. Mileny Hübschmannové, CSc., zakladatelky oboru romistiky na Karlově univerzitě v Praze, etnoložky, etnografky, socioložky, lingvistky, historičky a překladatelky světového významu. Občerstvení

pondělí 18. 12. v 18 hod.: Romský a židovský holocaust očima třetí generace - přednáška PhDr. Jany Horváthové, ředitelky Muzea romské kultury v Brně, o historii holocaustu, jeho přijímání i popírání v současnosti, o odkazu přeživších pro generaci vnuků. Pořádá Občanské sdružení ROMEA. Vstup volný

středa 20. 12. v 18 hod.: Roš noviny, Obecní chodeš, Maskilblatt - Židovský tisk na území bývalého Československa a v České republice - Petr Brod moderuje debatu na aktuální téma. Diskutují: Jiří Daníček (Roš Chodeš), Sylvie Wittmannová (Bejt Simcha), Milan Kalina (Maskil a Obecní noviny). Vstupné 10,- Kč

čtvrtek 21. 12. v 18 hod.: Arnošt Lustig: *80* - literární večer u příležitosti narozenin spisovatele a světoběžníka spojený se setkáním s oslavencem. Účinkují Josef Vinklář a Markéta Mališová. Ve spolupráci se Společností Franze Kafky. Vstupné 10,- Kč

Nedělní program pro děti a jejich rodiče

 
10. prosince 2006 v 14 hod.: Osm světel Proč má chanukový svícen osm ramen? Nač je nám dobrý sluha? K čemu je dobré hrát si s káčou? A proč není Chanuka totéž, co Vánoce? To vše se dozvíme při společné hře v naší dílně. Jednotné vstupné 40,- Kč

 

Listopad 2006

středa 1. 11. v 18 hod.: Ghetto Terezín - vernisáž výstavy fotografií Petra Holubce, souboru černobílých i barevných snímků vytvořených v letech 2004 - 2005. Autor se zaměřuje na prázdné budovy bývalého ghetta, na tichý pohyb v uzavřených a nepřístupných prostorách. Občerstvení
Více informací naleznete na informačním plakátku zde.

čtvrtek 2. 11. v 18 hod.: Parašat hašavua/Týdenní čtení Tóry - přednáška vrchního zemského a pražského rabína Karola Efraima Sidona. Vstupné 10,- Kč

úterý 7. 11 v 18 hod.: Kdo nevyje s Vlkem - setkání a beseda s pravnukem Richarda Wagnera a prapravnukem Ference Liszta Gottfriedem Wagnerem u příležitosti prvního vydání českého překladu jeho autobiografické knihy „Wer mit dem Wolf heult“, v níž se distancuje od své rodiny zatížené po několik generací antisemitismem a úzkými kontakty s Adolfem Hitlerem. Anglicky s tlumočením. Vstupné 10,- Kč
Více informací naleznete na informačním plakátku zde.

čtvrtek 9. 11. v 18 hod.: Několik historek ze života A.G. - autorské čtení z nové knihy a povídání s osobností mnoha rolí a profesí: spisovatelem, scénáristou, hercem, dramatikem, režisérem, televizním bavičem, pedagogem, ale také čerstvým otcem a šedesátníkem Arnoštem Goldflamem. Vstupné 10,- Kč

středa 15. 11. v 18 hod.: Židé v hlavních zemích diaspory: Německo - Petr Brod moderuje debatu na aktuální téma - co se změnilo v postavení židů od konce druhé světové války a od poloviny dvacátého století. Diskutují: Jakub Roth (místopředseda Pražské židovské obce), Karol Efraim Sidon (vrchní zemský a pražský rabín), PhDr. Miloš Pojar (bývalý velvyslanec ČR v Izraeli a bývalý ředitel VKC Židovského muzea v Praze), JUDr. Tomáš Kraus (tajemník Federace židovských obcí). Vstupné 10,- Kč

pondělí 20. 11. v 18 hod.: Petr Koubský: jak já to vidím - přednáška spoluzakladatele časopisu Softwarové noviny (nyní Click!), nynějšího šéfredaktora časopisu Inside, příležitostného učitele, překladatele a publicisty (např. Sociologie Internetu) o pravděpodobných budoucnostech Internetu a dalších moderních technologií a roli židovských osobností (i izraelských firem a tvůrčích týmů) na jejich rozvoji. Vstupné 10,- Kč
Více informací naleznete na informačním plakátku zde.

úterý 21. 11. v 18 hod.: Koncert skupiny MIŠPACHA - zhudebněné texty z Tanachu (Starý Zákon) spolu s ukázkami z knih "Příběhy Tory" a "Izrael soudců a králů" od Jana Diveckého. Vstupné 50,- Kč
Více informací naleznete na informačním plakátku zde.

čtvrtek 23. 11. v 18 hod.: Co se skrývá za Lidicemi? - ukázky z dokumentárních filmů a beseda s režisérem-dokumentaristou a autorem multivizí nové multimediální expozice v Muzeu památníku Lidice Pavlem Štinglem, který se dlouhodobě zabývá využíváním dokumentárních filmů k výuce historie s důrazem na témata holocaustu, 50. let a velkých osudů 20. století, i možnostmi moderních technologií v dnešním muzejnictví. Vstupné 10,- Kč
Více informací naleznete na informačním plakátku zde.

středa 29. 11. v 18 hod.: Židovské kulturní dědictví v České republice a péče o židovské památky. Petr Brod moderuje debatu na aktuální téma. Diskutují: Ing. Zdeněk Novák (ředitel Matana a.s., památkář, dlouholetý náměstek ministra kultury), PhDr. Eva Kosáková (místopředsedkyně Nadace Židovského muzea v Praze), Mgr. Marta Malá (ředitelka Nadačního fondu obětem holocaustu), Ing. Soňa Dederová (Česko-německý fond budoucnosti), Mgr. Blanka Rozkošná (specialistka na židovské památky). Vstupné 10,- Kč
Více informací naleznete na informačním plakátku zde.

Nedělní program pro děti a jejich rodiče

 
5. listopadu 2006 v 14 hod.: Simchat Tóra Biblické příběhy a povídání o Bibli a o Tóře. Děti si vyrobí svůj svitek Tóry a pak si s ním zatancují. Navštívíme Staronovou synagogu a v přízemí Klausovy synagogy se podíváme na Tóru skutečnou.
Vstupné 40,- Kč (dospělí i děti)

 

Říjen 2006

středa 4. 10. v 18 hod.: Daniel Kumermann - jak já to slyším. Bývalý velvyslanec v Izraeli vybírá z kolekce více než 200 CD, které si přivezl ze své mise. Uvádí pestrou hudbu proloženou vlastními zasvěcenými komentáři a glosami. Vstupné 10,- Kč
Více informací naleznete na informačním plakátku zde.

čtvrtek 5. 10. v 18 hod.: Parašat hašavua/Týdenní čtení Tóry - přednáška vrchního zemského a pražského rabína Karola Efraima Sidona. Vstupné 10,- Kč

středa 18. 10. v 18 hod.: Lekce z Libanonu - izraelsko-palestinský konflikt po ‘letní válce‘ mezi Hizballáhem a židovským státem. Petr Brod moderuje debatu na aktuální téma. Diskutují: JUDr. PhDr. Marek Čejka, PhD. (právník a politolog), Oliver Malina Morgenstern (dokumentarista a režisér), Pavla Jazairiová (novinářka) Vstupné 10,- Kč
Více informací naleznete na informačním plakátku zde.

čtvrtek 19. 10. v 18 hod.: Divadlo v Terezíně 1945-2006. I. část: Psychologický útěk, posila identity. Jak popisují pamětníci terezínské divadlo a jeho působení s odstupem šedesáti let. První z dvou besed s americkou badatelkou Lisou Peschel založených na rozhovorech a archivních svědectvích. Komentář: PhDr. Jaroslava Milotová, CSc. (Institut Terezínské iniciativy) a PhDr. Eva Šormová (Divadelní ústav, autorka knihy Divadlo v Terezíně, 1941-45) (v češtině). Vstupné 10,- Kč

úterý 24. 10. v 18 hod.: Přednáška PhDr. Richarda Seemanna k 65. výročí zahájení transportů do lodžského ghetta, které byly vypraveny z Prahy ve dnech 19. října až 30. listopadu 1941. Ukázky z dokumentárního pásma Českého rozhlasu o osudech lidí deportovaných z Československa (z 5000 se jich vrátilo pouze 277) inspirovaného knihou Ghetto Litzmannstadt editora R. Seemanna a beseda s žijícími účastníky. Vstupné 10,- Kč

čtvrtek 26. 10. v 18 hod.: Divadlo v Terezíně 1945-2006. II. část: "normalizace" nenormálního životního prostředí, udržování pout mezi minulostí a budoucností. Jak popisují pamětníci terezínské divadlo a jeho působení s odstupem šedesáti let. Druhá ze dvou besed s americkou badatelkou Lisou Peschel založených na rozhovorech a archivních svědectvích. Komentář: PhDr. Jaroslava Milotová, CSc. (Institut Terezínské iniciativy) a PhDr. Eva Šormová (Divadelní ústav, autorka knihy Divadlo v Terezíně, 1941-45) (v češtině). Vstupné 10,- Kč

pondělí 30. 10. v 18 hod.: Mišpochologie aneb Možnosti a hranice bádání o historii židovských rodin v Čechách a na Moravě - debatu moderuje Petr Brod, diskutují: PhDr. Alexander Putík (odborný pracovník Židovského muzea v Praze, editor Judaica Bohemica), PhDr. Lenka Matušíková (správkyně židovských matrik v Národním archivu), Mgr. Blanka Rozkošná (specialistka na židovské památky). Vstupné 10,- Kč
Více informací naleznete na informačním plakátku zde.

úterý 31. 10. v 18 hod.: Koncert skupiny NIKITOV - nizozemsko-americký akustický kvartet zpívá a hraje jidiš písně aškenázských židů a židovské písně s prvky cikánského jazzu. Vedoucí souboru zpěvačka Niki Jacobs zpívala v USA se slavnou skupinou The Klezmatics. Její spoluhráči (housle, kytara, kontrabas) mají klasické hudební vzdělání a hráli v USA s hudebníky klasickými, bluesovými i jazzovými. Vstupné 50,- Kč
Více informací naleznete na informačním plakátku zde.

 

Září 2006

úterý 12. 9. v 18 hod.: „Židovské památky v bývalé Jugoslávii, zničené a zachované“ - přednáška Yechiela Bar-Chaima, předsedy The American Jewish Joint Distrubution Committee pro země Evropy (anglicky s tlumočením do češtiny). Vstupné 10,- Kč
Více informací naleznete na informačním plakátku zde.

středa 13. 9. v 18 hod.: Jehuda Löw ben Becalel (1512 - 17. 9. 1609) - přednáška Prof. PhDr. Vladimíra Sadka, CSc. z Ústavu židovských studií na HTF UK k výročí úmrtí největší osobnosti tzv. velké pražské renesance. Vstupné 10,- Kč

čtvrtek 14. 9. v 18 hod.: „I have not seen a butterfly around here...“ - výstava černobílých fotografií Rosy Revsin, argentinské fotografky a výtvarnice. Fotografie byly inspirované poezií terezínských dětí, která vyšla v 90. letech knižně s českým názvem Motýla jsem tu neviděl. V úvodu promluví autorka děl Rosa Revsin, velvyslanec Argentiny Juan Fleming a ředitel Židovského muzea v Praze Leo Pavlát. Hudební vystoupení: Jaromír Mrázek (tenor) a Daniel Wiesner (klavír). (Občerstvení)
Více informací naleznete na informačním plakátku zde.

úterý 19. 9. v 18 hod.: Výtvarné metafory Marka Podwala - výtvarník, ilustrátor, lékař a profesor dermatologie na New York University osobně komentuje projekci svých děl, která zdobí přední světová muzea, od newyorského Židovského muzea a Metropolitního muzea umění přes Izraelské muzeum v Jeruzalémě až po Kongresovou knihovnu USA. Pořad předchází stejnojmenné výstavě ve Vratislavském paláci (vernisáž 21. 9. 2006) (anglicky s tlumočením do češtiny). Vstupné 10,- Kč
Více informací naleznete na informačním plakátku zde.

středa 20. 9. v 18 hod.: Večer s písněmi v jidiš v novém hábitu - koncert Hany Frejkové (zpěv) a Michala Hromka (kytara). Vstupné 50,- Kč

čtvrtek 21. 9. v 18 hod.: "Doufám, dokud dýchám" - prezentace knihy Mgr. Věry Vlčkové, historičky a překladatelky, knihy příběhů žen, které přežily holocaust: Evy Reichové-Zelené, Věry Löwenbachové-Feldmanové, Marie Spitzové-Vítovcové a Evy Hejzlarové-Koubkové. Večera se zúčastní Eva Zelená a Eva Koubková, pořadem provází Mgr. Věra Vlčková, která knihu vydala za podpory Nadací města Náchoda a České Skalice. Ukázky z deníků přečtou studentky dramatu na English College in Prague, Ivana Gabaľová a Anna Litová. Hudební vystoupení: Jana Perglová (housle) a Jaromír Vogel (klavír).

 

Červen 2006

pondělí 5. 6. v 18 hod.: "Historická analýza antisemitismu: Ke globalizaci antisemitismu" - přednáška prof. MUDr. Tomáše Radila, DrSc. z Fyziologického ústavu AV ČR z cyklu Etická filozofie holocaustu. Vstupné 10,- Kč

úterý 6. 6. v 18 hod.: "Po stopách starozákonních soudců" - přednáška P. Mgr. Daniela Hermana, pracovníka Linky pomoci v krizi na Policejním prezidiu v Praze, spojená s projekcí stejnojmenného dokumentu ČT z roku 1999. Vstupné 10,- Kč

středa 7. 6. v 18 hod.: "Sophie Scholl a antinacistická skupina Bílá růže" - přednáška ředitele VKC ŽMP PhDr. Miloše Pojara a Bc. Lenky Šindelářové, absolventky Fakulty humanitních studií UK, doplněná projekcí fotografií. (Občerstvení) Vstupné 10,- Kč

úterý 13. 6. v 18 hod.: "Mavriks Vulfsons - čestný občan Lotyšska" - přednáška Emmy Vulfsone-Bramnika, reprezentující Židovské muzeum a Židovskou obec v Rize, o jejím muži, výrazné osobnosti historie Lotyšska - významném vědci, ale i kontroverzním publicistovi a politickém aktivistovi, který stál v čele lidového hnutí v 90. letech, kdy došlo k obnovení nezávislosti Lotyšské republiky. (Lotyšsky s tlumočením) Vstupné 10,- Kč

středa 14. 6. v 18 hod.: Poklad židovských písní - koncert skupiny Ester: Kateřina Hajdovská-Tlustá /zpěv, perkuse/ a Alexander Hajdovský /zpěv, kytara/. Vstupné 50,-Kč

čtvrtek 15. 6. v 18 hod.: Dva životy Viktora Fischla - večer s Danou Emingerovou, autorkou knihy rozhovorů Dva životy, věnovaný jedinečnému českému a izraelskému spisovateli Viktoru Fischlovi k jeho 94. narozeninám. O setkáních s ním pohovoří rovněž Petr Pravda, který patnáct let působil jako korespondent MF Dnes a s Viktorem Fischlem spolupracoval během svých pracovních pobytů v Izraeli. Součástí večera bude i promítnutí vzpomínky režiséra Pavla Štingla na jeho setkání s Viktorem Fischlem v Jeruzalémě v roce 2001. Úryvky z knihy Píseň o lítosti, které dokreslí hudba Jaromíra Vogela z filmového zpracování tohoto díla, přečte herec Divadla Na Vinohradech Zdeněk Loníček. Vstupné 10,- Kč

pondělí 19. 6. v 18 hod.: Darování Tóry - přednáška vrchního zemského a pražského rabína Karola Sidona. Vstupné 10,- Kč

úterý 20 . 6. v 18 hod.: "Židé a židovské památky západní Ukrajiny"- projekce fotografií spojená s přednáškou Mgr. Blanky Rozkošné o dějinách Židů na západní Ukrajině s výkladem o stavebním vývoji synagog v Berežanech, Dubnu, Lvivu, Mukačevu, Užhorodu a v dalších městech a městečkách. Vstupné 10,- Kč

čtvrtek 22. 6. v 18 hod.: "Nationalsozilalistische Judenverfolgung im Reichsgau Sudetenland 1938-1945" - přednáška spojená s prezentací knihy německého historika Dr. Jörga Osterloha z Friedrich-Schiller-Universität v Jeně. Rozsáhlá studie, v níž se autor zevrubně věnuje problematice pronásledování Židů v Říšské župě Sudety v letech 1938-1945, byla vydána vědeckým institutem pro výzkum českých zemí Collegium Carolinum v Mnichově v nakladatelství R. Oldenbourg Verlag za podpory Česko-německého fondu budoucnosti a Institutu Terezínské iniciativy (německy tlumočeno do češtiny). Vstupné 10,- Kč

 

Květen 2006

úterý 2. 5. v 18 hod.: Historie lotyšských Židů - přednáška Rity Bogdanové z lotyšského Státního historického archivu spojená s prezentací její knihy "Lotyšsko. Synagogy a rabíni" vydané Židovskou obcí Shamir v Rize (anglicky s tlumočením). Vstupné 10,- Kč

středa 3. 5. v 18 hod.: Židovská komunita v Lotyšsku - vernisáž výstavy dokumentující historii židovských obcí Lotyšska doplněná dětskými malbami a kresbami tamějších synagog. Úvodní slovo: rabín Menahems Barkahans ze Židovské obce Shamir v Rize a ministryně školství a vědy Lotyšska Ina Druviete (lotyšsky tlumočeno do češtiny). Hudební vystoupení: klarinetový kvartet Orchestru Národních ozbrojených sil z Lotyšska. (Občerstvení)
Více informací naleznete na informačním plakátku zde.

čtvrtek 4. 5. v 18 hod.: Hudba holocaustu - přednáška s hudebními ukázkami hobojistky Prof. Susan Eishand z USA o hudbě v koncentračních táborech, ženském orchestru v Osvětimi a Marii Mandl (anglicky s tlumočením). Vstupné 10,- Kč

úterý 9. 5. v 18 hod.: Zdeněk Kopáč a jeho filmy - projekce dokumentárních snímků významného českého režiséra. Pořádá Společnost Franze Kafky. Vstup volný

čtvrtek 11. 5. v 18 hod.: "Plus mínus" - prezentace antologie izraelských autorů v překladu studentů a absolventů oboru hebraistiky FF UK. Kniha vychází k narozeninám Doc. PhDr. Jiřiny Šedinové, CSc., vedoucí oboru hebraistiky Ústavu Blízkého Východu a Afriky FF UK. Zahájí PhDr. Miloš Pojar, ředitel VKC ŽMP, večerem provází překladatel Mgr. Jindřich Vacek z nakladatelství Argo. Antologii představí hebraistka Mgr. Lenka Bukovská, ukázky přečte herečka Lenka Termerová, o rozvoji hebraistiky na UK po roce 1989 pohovoří Prof. PhDr. Jaroslav Oliverius, CSc. z FF UK. Účast přijal rovněž velvyslanec Státu Izrael Arie Arazi. (Občerstvení)
Více informací naleznete na informačním plakátku zde.

pondělí 15. 5. v 18 hod.: "Jewish soul " - večer s poezií Lawrence Jaffe z Los Angeles, který ve své sbírce zpracovává židovskou tématiku obecně a také otázku židovské diskriminace. O básníkovi a o projektu "Básníci za lidská práva" pohovoří překladatelka Mgr. Jana Jakešová. Úryvky v anglickém originále přečte autor a v českém překladu režisér, producent a herec Peter Serge Butko. Vstupné 10,- Kč
Více informací naleznete na informačním plakátku zde.

úterý 16. 5. v 18 hod.: "Osvětim" - přednáška a prezentace českého překladu knihy historiků Roberta Jana van Pelta a Deborah Dworkové z USA. Knihu o historii Osvětimi od XIII. do XX. století vydalo nakladatelství Argo v roce 2006.Večer moderuje Petr Brod. (česky a anglicky s tlumočením) Vstupné 10,- Kč

úterý 23. 5. v 18 hod.: Sigmund Freud (zamyšlení nad psychoanalýzou a jejím tvůrcem) - přednáška Doc. PhDr. Jiřího Kocourka, PhD., ředitele Institutu aplikované psychoanalýzy, ke 150. výročí Freudova narození. Vstupné 10,- Kč

středa 24. 5. v 18 hod.: "Neztratit víru v člověka. Protektorát očima židovských dětí"
Beseda s těmi, jejichž osudy jsou obsahem nové putovní výstavy VKC ŽMP. Besedy se zúčastní Růžena Blechová, Eva Erbenová, Helga Hošková, Alice Klímová, Chava Pressburger, Martin Glas a Pavel Werner. Večerem provází Mgr. Marie Zahradníková z VKC ŽMP.
Vstupné 10,- Kč

čtvrtek 25. 5. v 18 hod.: Nejmenší připomínka Tvého bytí... (Třicet let exilu: 1974-2004) - večer poezie české židovské básnířky Bronislavy Volkové žijící v USA, kde přednáší bohemistiku na Indiana University. Úvodní slovo a rozhovor s autorkou: PhDr.Vladimír Novotný, PhD. z katedry bohemistiky Západočeské univerzity v Plzni, hudební intermezza: Dagmar Zárubová /housle/ a Božena Kynychová /klavír/. Součástí večera bude projekce autorčiných koláží a ukázek z multimediálních představení. Nové retrospektivní CD s výborem z devíti knih vychází současně v české a anglické verzi a bude možno je zakoupit na místě. Vstupné 10,- Kč

pondělí 29. 5. v 18 hod.: Návrat Mr. Bochera - pražská klezmerová skupina Trombenik hraje písně ze svého CD. Kapela užívá jazzových, latinsko-amerických a balkánských hudebních prvků. Josef Vondráček - zpěv, klarinet, Vojta Pošmourný - housle, Radek Rýda - banjo a Karel Bělohradský - kontrabas. Vstupné 50,- Kč
Více informací naleznete na informačním plakátku zde.

Cyklus diskusních večerů v rámci projektu „Sto let Židovského muzea v Praze - rok s židovskou kulturou“ a jako součást projektu „Kultura bez hranic: Židovská kultura je částí evropské identity“:
středa 31. 5. v 18 hod.: Židovský humor - diskusní pořad moderovaný Petrem Brodem. Účastníci diskuse: Eduard Světlík, autor Velké knihy židovských anekdot, Petr Novotný, bavič a podnikatel, a Ivan Kraus, spisovatel. Vstupné 10,- Kč
Více informací naleznete na informačním plakátku zde.

 

Duben 2006

úterý 4. 4. v 18 hod.: Zahraniční odboj a účast židovských vojáků - beseda s generálem MUDr. Josefem Herczem, místopředsedou Čsl. obce legionářské, generálem Antonínem Špačkem a plukovníkem Václavem Strakou, předsedou Čsl. obce legionářské. Večer moderuje PhDr. Zlatica Zudová-Lešková, CSc. z Historického ústavu AV ČR. Vstupné 10,- Kč

čtvrtek 6. 4. v 18 hod.: Parašat hašavua/Týdenní čtení Tóry - přednáška vrchního zemského a pražského rabína Karola Efraima Sidona. Vstupné 10,- Kč

V rámci projektu „Sto let Židovského muzea v Praze - rok s židovskou kulturou“:
pondělí 10. 4. v 18 hod.: Chvála detektivky - detektivka v židovské literatuře - literární večer se spisovatelkou Innou Rottovou, nositelkou ceny Společnosti Agathy Christie za rok 2000, a jejími hosty: MUDr. Janem Cimickým, nositelem ceny Jiřího Marka Asociace autorů detektivní literatury /AIEP/ za nejlepší detektivní romány, a Martinem Petiškou, nositelem ceny Společnosti Sherlocka Holmese. Večer moderuje Jan Neubauer. Vstupné 10,- Kč
Více informací naleznete na informačním plakátku zde.

úterý 18. 4. v 18 hod.: Franz Kafka: Zámek - veřejná předpremiéra nové rozhlasové inscenace slavného románu v režii Dimitrije Dudíka. V roli zeměměřiče K. se představí Vladimír Dlouhý a v roli Olgy Taťjána Medvecká. Pořádá Společnost Franze Kafky a Český rozhlas 3 – Vltava. Vstup volný

Cyklus diskusních večerů v rámci projektu „Sto let Židovského muzea v Praze - rok s židovskou kulturou“ a jako součást projektu „Kultura bez hranic: Židovská kultura je částí evropské identity“:
pondělí 24. 4. v 18 hod.: "Nakolik velkým nebezpečím je v ČR antisemitismus?" - diskusní pořad moderovaný Petrem Brodem. Účastníci diskuse: PhDr. Leo Pavlát, ředitel Židovského muzea v Praze, PhDr. Zdeněk Zbořil, politolog, a Mgr. Michal Mazel, pracovník Ministerstva vnitra ČR. Vstupné 10,- Kč
Více informací naleznete na informačním plakátku zde.

středa 26. 4. v 18 hod.: Židovské housle v Praze - koncert houslového virtuose, laureáta Evropské ceny Gustava Mahlera a Světové ceny Antonína Dvořáka, Alexandra Shonerta a profesorky hudby Natálie Shonert /klavír/. Koncert ke stejnojmennému CD zachycuje pouť židovských houslí z Orientu přes starou Evropu až do současné Prahy. Vstupné 50,- Kč

Cyklus Pražská židovská architektura v rámci projektu "Sto let Židovského muzea v Praze - rok s židovskou kulturou":
čtvrtek 27. 4. v 18 hod.: Leopold a Friedrich Ehrmannové, Hermann Abeles, Leo Mayer, Martin Reiner, Max Spielmann, Max Gerstl a další - přednáška s promítáním diapozitivů historika architektury Ing. Zdeňka Lukeše o významných projektantech XX. století. Vstupné 10,- Kč

 

Březen 2006

středa 1. 3. v 18 hod.: „Blízko je den“ - koncert židovských písní Katriny Kolcové /zpěv, piano/ a Borisava Preliče /zpěv, kytara/. Vstupné 50,- Kč
Více informací naleznete na informačním plakátku zde.

úterý 7. 3. v 18 hod.: „Zrozen z popela“ - projekce filmu s účastí autora Avrahama Harshaloma, vyrobeného ve spolupráci s izraelskou televizí. Film dokumentuje typický příběh člověka své generace, který přežil holocaust. Popisuje návrat ke kořenům ve východní Evropě, poválečná léta a odchod do Izraele v roce 1948 včetně jeho účasti v arabsko-izraelských válečných konfliktech jako letec /hebrejsky s titulky/. Úvodní slovo: publicistka Lenka Jaklová. Vstupné 20,- Kč
Více informací naleznete na informačním plakátku zde.

středa 8. 3. v 18 hod.: „Pevnost mého mládí“ - prezentace nového vydání knihy vzpomínek Jany Renée Friesové spojená s uvedením stejnojmenného dokumentu režiséra ČT Jana Hovorky. Večer úvodními slovy zahájí PhDr. Jana Orlíková a Jaroslava Poberová, v jejímž nakladatelství publikace vyšla v roce 2005. Ukázky z knihy přečte autorka.
Více informací naleznete na informačním plakátku zde.

středa 15. 3. v 18 hod.: Židé a evropská kultura 19. a 20. století - přednáška Alexandra Tomského z nakladatelství Abonent Národního divadla. Vstupné 10,- Kč

Cyklus diskusních večerů v rámci projektu „Sto let Židovského muzea v Praze - rok s židovskou kulturou“ a jako součást projektu „Kultura bez hranic: Židovská kultura je částí evropské identity“:
čtvrtek 16. 3. v 18 hod.: Priority židovského života v ČR - diskusní pořad moderovaný Petrem Brodem. Účastníci diskuse: Karol Sidon, pražský a zemský rabín, Jaroslav Achab Haidler, člen Židovské obce v Děčíně a Mgr. František Banyai, předseda PŽO. Vstupné 10,- Kč
Více informací naleznete na informačním plakátku zde.

V rámci projektu „Sto let Židovského muzea v Praze - rok s židovskou kulturou“:
pondělí 20. 3. v 18 hod.: Pražští Židé v době vlády Lucemburků - přednáška PhDr. Alexandra Putíka ze Židovského muzea v Praze v rámci výstavního projektu Správy Pražského hradu Karel IV. - císař z boží milosti. Kultura a umění za vlády posledních Lucemburků 1347- 1437. Vstupné 10,- Kč

úterý 21. 3. v 18 hod.: Kámen, který mluví - vernisáž výstavy litografií, maleb a kreseb ak. mal. Miro Pograna. Litografický cyklus vznikl jako pocta zaniklé židovské komunitě na Dobříši i jinde. Malby /akryl, pastel/ jsou inspirovány biblickými postavami. Úvodní slovo: PhDr. Naďa Vitanovská, hudební vystoupení: Pavla Jahodová-Vondráčková /harfa/ a Ada Slivanská /housle/. (Občerstvení)

čtvrtek 23. 3. v 18 hod.: Benjamin Murmelstein: legendy a realita - přednáška Anny Hájkové z Institutu Terezínské iniciativy. Vstupné 10,-Kč

pondělí 27. 3. v 18 hod.: „Rodinné dědictví /Jména Židů v Čechách a na Moravě/“ - literární večer s novou knihou Ruth Bondyové, která vyšla v Nakladatelství Franze Kafky. Pořádá Společnost Franze Kafky. (Občerstvení)

úterý 28. 3. v 18 hod.: Parašat hašavua/Týdenní čtení Tóry - přednáška vrchního zemského a pražského rabína Karola Efraima Sidona. Vstupné 10,- Kč

Cyklus diskusních večerů v rámci projektu „Sto let Židovského muzea v Praze - rok s židovskou kulturou“ a jako součást projektu „Kultura bez hranic: Židovská kultura je částí evropské identity“:
středa 29. 3. v 18 hod.: Židovská výchova - co a jak předávat? - diskusní pořad moderovaný Petrem Brodem. Účastníci diskuse: PhDr. Lena Novotná, přednášející předmět "Židovská výchova" na Lauderových školách, Menachem Kalchheim, izraelský rabín, a Marian Ziss, MA, psycholožka /česky a anglicky s tlumočením/. Vstupné 10,- Kč
Více informací naleznete na informačním plakátku zde.

Cyklus Pražská židovská architektura v rámci projektu "Sto let Židovského muzea v Praze - rok s židovskou kulturou":
čtvrtek 30. 3. v 18 hod.: Bedřich Feuerstein (1892-1936) a František Zelenka (1904-1944) - přednáška historika architektury Ing. Zdeňka Lukeše o významných představitelích československé meziválečné avantgardy. Vstupné 10,- Kč

 

Únor 2006

čtvrtek 2. 2. v 18 hod.: „Hopkele aneb židovské polky a tanga“ - koncert skupiny Marion, Monika Žáková - zpěv, Jan-Matěj Rak - kytara, akordeon, balalajka, zpěv. Vstupné 50,- Kč

pondělí 6. 2. v 18 hod.: „Dobročinnost je až naší poslední volbou“ - přednáška Yechiela Bar-Chaima, předsedy The American Jewish Joint Distrubution Committee pro země Evropy, o přístupech AJDC k podnikání v sociální oblasti (anglicky s tlumočením).Vstupné 10,- Kč

čtvrtek 9. 2. v 18 hod.: Parašat hašavua/Týdenní čtení Tóry - přednáška vrchního zemského a pražského rabína Karola Efraima Sidona. Vstupné 10,- Kč

středa 15. 2. v 18 hod.:Sny o mrtvých“ - vernisáž výstavy monotypů výtvarnice Jany Dubové /1926/. Díla vznikala od roku 2004 k uctění památky nejen její vyvražděné rodiny a přátel, ale všech obětí holocaustu. V několika celcích chce autorka vyjádřit jejich beznaděj, smutek, zoufalství, ale také statečnost a hrdost. Úvodní slovo: Anna Hyndráková z Židovské obce v Praze, hudební vystoupení: Dominika Hošková - violoncello, Jiří Hošek - klavír. Občerstvení

Cyklus diskusních večerů v rámci projektu „Sto let Židovského muzea v Praze - rok s židovskou kulturou“ a jako součást projektu „Kultura bez hranic: Židovská kultura je částí evropské identity“:
čtvrtek 16. 2. v 18 hod.: Judaismus a jiná vyznání - diskusní pořad moderovaný Petrem Brodem, ve kterém vystoupí Prof. ThDr. Milan Opočenský a Doc. ThDr. Martin Prudký z ETF UK, Doc. PhDr. Ivan Odilo Štampach z Univerzity Pardubice a PhDr. Leo Pavlát, ředitel Židovského muzea v Praze. Vstupné 10,- Kč

středa 22. 2. v 18 hod.: „Povídky z Oděsy a jiných světů“ - prezentace knihy Marka Polevého z Oděsy, dnes žijícího v Praze. Ve svých povídkách se vrací do rodného města, v jeho vyprávěních ožívají postavy židovských i nežidovských obyvatel. Knihu uvede Fedor Gál. Ukázky z knihy, kterou vydalo nakladatelství G plus G, čte Mgr. Jiří Klapka, prezident České asociace rusistů.

Cyklus Pražská židovská architektura v rámci projektu „Sto let Židovského muzea v Praze - rok s židovskou kulturou“:
čtvrtek 23. 2. v 18 hod.: Ernst Mühlstein a Victor Fürth - přednáška historika architektury Ing. Zdeňka Lukeše o autorech mnoha významných staveb v centru Prahy, obchodních a činžovních domů a vil, kteří patřili k nejvýraznějším představitelům české avantgardní architektury. Vstupné 10,- Kč

Cyklus diskusních večerů v rámci projektu „Sto let Židovského muzea v Praze - rok s židovskou kulturou“ a jako součást projektu „Kultura bez hranic: Židovská kultura je částí evropské identity“:
pondělí 27. 2. v 18 hod.: Židovství sekulární a náboženské - diskusní pořad moderovaný Petrem Brodem, ve kterém vystoupí Prof. PhDr. Vladimír Sadek, CSc. z HTF UK, Jan Divecký z Židovské obce Praha a Ing. Martin Vopěnka, spisovatel a majitel nakladatelství Práh. Vstupné 10,- Kč

 

Leden 2006

čtvrtek 5. 1. v 18 hod.: Vyzdvižení - vernisáž výstavy výtvarnice Ivy Vodrážkové. Výstava představuje deset velkoformátových textilních šitých koláží inspirovaných oponami na Tóru určených k vyzdvižení na deseti místech v České republice, kde synagogy byly v dobách nacistického a komunistického režimu zcela zbořeny nebo zdevastovány. Skladby z hudebního projektu Carmina femina představí Miroslav Vodrážka - klávesy a Helena Súrová - zpěv. (Občerstvení)
Více informací naleznete na informačním plakátku zde.

Cyklus Moje setkání s židovstvím /závěrečný večer/:
Upozornění: Plánovaný večer s prezidentem Václavem Havlem Moje setkání se židovstvím ve Vzdělávacím a kulturním centru ŽMP, Maiselova 15, 11. ledna 2006 se překládá na 18:00 do Španělské synagogy, Vězeňská 1, Josefov, Praha 1. Vstupné 10,- Kč
Více informací naleznete na informačním plakátku zde.

Cyklus diskusních večerů v rámci projektů "Sto let Židovského muzea v Praze - rok s židovskou kulturou" a „Kultura bez hranic: Židovská kultura je částí evropské identity“:
pondělí 16. 1. v 18 hod.: Židovská kultura - co si pod ní představit? - diskusní pořad moderovaný Petrem Brodem, ve kterém vystoupí: herečka a režisérka Zdena Procházková-Hartmann, spisovatel Ivan Klíma a režisér Pavel Štingl. Vstupné 10,- Kč
Více informací naleznete na informačním plakátku zde.

úterý 17. 1. v 18 hod.: Staré a nové židovské písně a tři cigánské - koncert v podání hudební skupiny Chesed veEmet pod vedením Zuzany Wirthové. V průběhu večera se naučíte jednu židovskou píseň. Vstupné 50,- Kč
Více informací naleznete na informačním plakátku zde.

čtvrtek 19. 1. v 18 hod.: Parašat hašavua/Týdenní čtení Tóry - přednáška vrchního zemského a pražského rabína Karola Efraima Sidona. Vstupné 10,- Kč

V rámci projektu "Sto let Židovského muzea v Praze - rok s židovskou kulturou":
středa 25. 1. v 18 hod.: Pražské vademekum Franze Kafky
- prezentace publikace autorů PhDr. Josefa Čermáka, literárního badatele a člena výboru Společnosti Franze Kafky, J. E. Juana Eduarda Fleminga, velvyslance Argentinské republiky v České republice a fotografa Jana Jindry. Publikaci vydalo Nakladatelství Franze Kafky. Pořádá Společnost Franze Kafky.

V rámci projektu "Sto let Židovského muzea v Praze - rok s židovskou kulturou":
Cyklus Pražská židovská architektura:
čtvrtek 26. 1. v 18 hod.: Život a dílo architekta Rudolfa Welse (1882-1944)
- přednáška historika architektury Ing. Zdeňka Lukeše. Rudolf Wels byl žákem prof. Friedricha Ohmanna na Akademii výtvarných umění ve Vídni a světově proslulého architekta Adolfa Loose. Byl autorem řady významných staveb na Sokolovsku a Karlovarsku, poté působil v Praze. Zahynul s celou rodinou v Osvětimi. Wels patřil k vynikajícím architektům 20. století, byl rovněž autorem výpravy k filmům Voskovce a Wericha. Napsal komentáře ke vzpomínkám svého otce, které vyšly knižně pod názvem U Bernátů. Vstupné 10,- Kč
Více informací naleznete na informačním plakátku zde.

Cyklus diskusních večerů v rámci projektů "Sto let Židovského muzea v Praze - rok s židovskou kulturou" a „Kultura bez hranic: Židovská kultura je částí evropské identity“:
pondělí 30. 1. v 18 hod.: Židovský odboj za druhé světové války
- diskusní pořad moderovaný Petrem Brodem, ve kterém vystoupí: ředitelka Institutu Terezínské iniciativy PhDr. Jaroslava Milotová, CSc., Prof. PhDr. Jiří Franěk a členové odboje Bedřich Kopold a MUDr. Gustav Singer. Vstupné 10,- Kč
Více informací naleznete na informačním plakátku zde.

 

© 2004 - 2009 Židovské muzeum v Praze