Jak nás podpořit

Židovské muzeum v Praze vítá každý finanční příspěvek na podporu svých aktivit, zejména na rekonstrukce objektů,  restaurování sbírkových předmětů a vzdělávací činnost, stejně jako na licenční poplatky a provoz našeho online katalogu.

IČO: 60459263
DIČ: CZ60459263

Bankovní spojení:

COMMERZBANK
Aktiengesellschaft,
pobočka Praha, Jugoslávská 1, 120 21 Praha 2

Spojení pro vnitrostátní platební styk v Kč (only for Czech currency CzK):

č. účtu: 10426398/6200
SWIFT CODE: COBACZPXXXX
IBAN: CZ22 6200 0062 1800 1042 6398

Variabilní symbol pokud se jedná o dar: 1382002

 

Pro více informací o dárcovství, prosím kontaktujte kdykoliv paní Mgr. Hanu Sojkovou:
[email] hana.sojkova[at]jewishmuseum.cz, tel: (+420) 221 711 571


© 2004 - 2009 Židovské muzeum v Praze