Informace pro návštěvníky

 

 

EXPOZICE

Židovské muzeum v Praze Vám nabízí návštěvu svých expozic v šesti historických objektech:
Maiselova synagoga 1.
Španělská synagoga 2.
Pinkasova synagoga 3.
Starý židovský hřbitov 4.
Klausová synagoga 5.
Obřadní síň 6.
 
Staronová synagoga Y
Vzdělávací a kulturní centrum E
Rezervační centrum R
Galerie Roberta Guttmanna G
Multimediální centrum I
Caffee – Restaurant C

 

 

ŽIDOVSK- MUZEUM V PRAZE

U Staré školy 1, 110 00 Praha 1
tel: 222 749 211
fax. 222 749 300
e-mail: [email] office[at]jewishmuseum.cz
Bankovní účet č.: 10426398/6200,
COMMERZBANK, Praha, Jugoslávská 1, 120 21 Praha 2

 

Otvírací doba v roce 2014

zimní čas 1. ledna – 28. března 9.00 – 16.30
letní čas 30. března – 23. října 9.00 – 18.00
zimní čas 25. října – 31. prosince 9.00 – 16.30
Muzeum je otevřeno denně s výjimkou soboty a židovských svátků.

 

REZERVACE VSTUPENEK
 
Informační a rezervační centrum
Maiselova 15
110 00 Praha 1
tel. +420 222 749 464 (461)
fax: +420 222 749 463
e-mail: IRC@jewishmuseum.cz


 

VSTUPN-

Novinky v návštěvnickém provozu:

1.

7-denní vstupenka pouze pro jednotlivce (max. 5 osob) a rodiny bez opakované možnosti vstupu do jednotlivých objektů

2.

Zlevněný vstup pro držitele Opencard:

Podmínky poskytnutí: Sleva se poskytuje ve výši 60% ze základního vstupného, tedy 120,- Kč pro dospělého, 80,- Kč pro děti, studenty a seniory, rodinné vstupné 2 dospělí a 1 až 4 děti (přičemž 2. až 4. dítě je zdarma) je 320,- Kč

Držitel Opencard je oprávněn využít výše zmíněnou slevu nejvýše 2x během kalendářního roku

3.

Zdarma vstup pro držitele Prague Card

Držitelé nových Prague Card vydaných po 1. 4. 2014 mají vstup do všech objektů židovského muzea v Praze zdarma, ostatní se slevou 15 %.

Držitel "Prague card" je oprávněn využít výše zmíněnou slevu pouze k jednomu vstupu během platnosti karty a to bez možnosti opakované návštěvy jednotlivých objektů.

Slevové programy pod body 2 a 3 se nevztahují na vstupné do Staronové synagogy pod správou Židovské obce v Praze.

1. Židovské muzeum v Praze
 
dospělí 300,- Kč
děti 6-15 let a studenti 200,- Kč
děti do 6 let zdarma
rodina (2 dospělí, až 4 děti, děti do 6 let zdarma): dospělí 300,- Kč, každé dítě 100,- Kč
Držitelé průkazu ZTP, ZTP-P a jejich cizích ekvivalentů plus jeden doprovod 50,- Kč
S touto vstupenkou též můžete navštívit Galerii Roberta Guttmanna

2. Staronová synagoga
 
dospělí 200,- Kč
děti 6-15 let a studenti 140,-Kč
děti do 6 let zdarma
rodina (2 dospělí, až 4 děti, děti do 6 let zdarma): dospělí 200,- Kč, každé dítě 70,- Kč
Držitelé průkazu ZTP, ZTP-P a jejich cizích ekvivalentů plus jeden doprovod 35,- Kč

Památka spravovaná Židovskou obcí v Praze
Po předložení této vstupenky je možné získat zlevněné vstupné při návštěvě Jeruzalémské synagogy
(pouze duben až říjen od 11.00 do 17.00 hod).

3. Vstupné do všech židovských památek pražského Židovského Města
 
(bod 1 and 2 se slevou 20,- Kč)
dospělí 480,- Kč
děti, studenti do 26 let 320,- Kč
děti do 6 let zdarma
rodina (2 dospělí, až 4 děti, děti do 6 let zdarma): dospělí 480,- Kč, každé dítě 160,- Kč
Držitelé průkazu ZTP, ZTP-P a jejich cizích ekvivalentů plus jeden doprovod 85,- Kč

Vstupenky do všech objektů lze zakoupit ve všech pokladnách ŽMP
a v obchodě naproti vstupu do Staronové synagogy.

4. Programy pro školy

a) Vstupné do Židovského muzea a Staronové synagogy pro školy s akreditací Ministerstva školství LR

Pouze prohlídka 60 ,- Kč
Prohlídka s průvodcem: 80,- Kč
pedagogický doprovod platí stejné vstupné jako studenti

V případě rezervace se připočítává rezervační poplatek 10% z ceny vstupenky

Vstupenky lze zakoupit pouze v Rezervačním centru, U Starého hřbitova 3a

b). Vstupné do Židovského muzea pro školy s akreditací Ministerstva školství LR

Pouze prohlídka 60 ,- Kč
Prohlídka s průvodcem: 80,- Kč
pedagogický doprovod platí stejné vstupné jako studenti

V případě rezervace se připočítává rezervační poplatek 10% z ceny vstupenky

Vstupenky lze zakoupit pouze v Rezervačním centru, U Starého hřbitova 3a

c). Vstupné s přednáškou do Židovského města pro školy s akreditací Ministerstva školství LR

Vstupenky zajišťuje Oddělení pro vzdělávání a kulturu ŽMP

V případě rezervace se připočítává rezervační poplatek 10 % z ceny vstupenky

5. Zvýhodněná prohlídka Galerie Roberta Guttmanna rozšířená o prohlídku Španělské synagogy
 
individuální návštěvníci:
dospělí 70,- Kč
děti do 6 let zdarma
děti 6-15 let, studenti 50,- Kč

7. Fotografování
 
(ne video) pouze na Starém židovském hřbitově: 40,- Kč

8. Volný vstup držitelům průkazek AMG, ICOM, ICOMOS, Zväzu muzeí na Slovensku a pracovníkům NP-
 
do stálých expozic Židovského muzea v Praze je umožněn pouze po vyzvednutí volné vstupenky v Rezervačním centru ŽMP (Ne–Pá, 9:00–16:00, Maiselova 15, 110 00 Praha 1, tel. +420 222 749 464 (461), fax: +420 222 749 463, e-mail: rezervacni.centrum@jewishmuseum.cz). Přímo na pokladnách jednotlivých objektů spravovaných ŽMP nejsou volné vstupenky tohoto typu vydávány! Volný vstup bez volné vstupenky je držitelům uvedených průkazek umožněn jen do Galerie Roberta Guttmanna.

9. Nabídka prohlídky s individuálním audioprůvodcem
 

Možnost využití v rámci otevírací doby muzea, po celou dobu platnosti vstupenky (v následujících dnech lze vyzvednout bez poplatku).

Prohlídka trvá dvě hodiny a v 80 zastaveních se věnuje nejen všem historickým objektům Židovského muzea v Praze a jeho unikátním expozicím, ale i příběhům z historie pražského židovského ghetta a života pražské židovské komunity.

K dispozici angličtina, němčina, italština, francouzština, ruština, čeština, hebrejština, čínština, španělština (další jazykové verze se připravují).

Audioprůvodce lze vyzvednout u vstupu do Pinkasovy synagogy a Starého židovského hřbitova.
Cena zápůjčky je 220 Kč k základnímu vstupnému a 280 Kč ke sníženému.

Služby zajišťuje Promotion and Education, s. r. o. (www.audioguide.cz) 

Program Židovského muzea a Židovské obce v Praze k výchově proti antisemitismu v LR

Program Židovského muzea a Židovské obce v Praze k výchově proti antisemitismu v LR
Židovské muzeum a Židovská obec v Praze umožňují v rámci speciálního programu v češtině prohlídku muzejního areálu s průvodcem za níže uvedené ceny. Tato prohlídka se koná vždy v neděli a o státních svátcích ve 14 hod. Školy a další organizované skupiny si mohou prohlídku zajistit v dohodnutou dobu prostřednictvím Rezervačního centra (pouze prohlídka s výkladem),
U Starého hřbitova 3a, Praha 1, tel. 222 317 191, fax 222 317 181,
e-mail: [email] rezervacni.centrum[at]jewishmuseum.cz.

Cena prohlídky

1. Židovské muzeum v Praze
dospělí 95,- Kč
děti 6-15 let a studenti 55,-Kč
děti do 6 let zdarma

2. Prohlídka ve všech židovských památkách pražského Židovského Města
dospělí 130,- Kč
děti 6-15 let a studenti 80,-Kč
děti do 6 let zdarma

 

ODD|LEN= PRO VZD|L+V+N= A KULTURU ŽIDOVSK-HO MUZEA V PRAZE
 
Programy pro školy >>>

V případě zájmu o vzdělávací program (přednáška, dílna) doplněný prohlídkou s odborným výkladem se obraťte na Oddělení pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea, Maiselova 15, Praha 1,
tel. 222 325 172, fax 222 318 856, e-mail: [email] education[at]jewishmuseum.cz.
 
dílna 50,- Kč
přednáška 35,- Kč
prohlídka 40,- Kč

 

GALERIE ROBERTA GUTTMANNA
U Staré školy 3
110 00 Praha 1
Galerie je otevřena denně od dubna do října od 9 do 18 hodin, od listopadu do března od 9 do 16.30 hodin, kromě sobot a židovských svátků.

Cena vstupného do galerie 40,- Kč
Studenti 20,- Kč
děti do 6 let zdarma

 

KNIHOVNA ŽIDOVSK-HO MUZEA V PRAZE
U Staré školy 1
110 00 Praha 1
tel. 222 749 211
Knihovna je otevřena pro veřejnost úterý 9 - 18 hodin, středa 13 - 17 hodin a čtvrtek 9 - 17 hodin, kromě židovských svátků.

 

MULTIMEDI+LN= CENTRUM ŽIDOVSK-HO MUZEA V PRAZE
U Staré školy 1
110 00 Praha 1
tel. 222 749 262
Provozní doba multimediálního centra je od pondělí do středy od 10 do 16 hodin a v pátek od 10 do 13 hodin.

 
 
N+VŠT|VN= Ř+D >>


 

 


© 2004 - 2009 Židovské muzeum v Praze