Odborné aktivity a služby

Judaica Bohemiae

Judaica Bohemiae vycházejí od roku 1965, vydavatelem je Židovské muzeum v Praze (do roku 1994 Státní židovské muzeum). V letech 1965–1993 byla publikace odborným časopisem, od roku 1994 se změnila v ročenku. Počínaje rokem 2009 budou Judaica Bohemiae vycházet opět dvakrát ročně.
 
Do roku 2006 se periodikum zaměřovalo na vydávání vyžádaných studií, jejichž odbornou úroveň posuzovala na pravidelných zasedáních redakční rada. Od r. 2007 bylo zavedeno nezávislé recenzní řízení.
 
Judaica Bohemiae se tematicky zaměřují na dějiny a kulturu Židů v Čechách a na Moravě (případně v dalších zemích někdejší habsburské monarchie) od středověku po současnost. Zvláštní pozornost věnují dějinám Židovského muzea v Praze a zpracování jeho sbírek. Časopis uveřejňuje původní odborné příspěvky (studie, recenze, zprávy) určené domácím a zahraničním badatelům i dalším zájemcům o židovskou problematiku. Publikačními jazyky jsou angličtina a němčina.
 
Judaica Bohemiae jsou indexována a abstrakty z nich jsou zveřejňovány v databázích Arts and Humanities Citation Index (Web of Science) a Scopus. Časopis je možno objednat přímo u vydavatele nebo prostřednictvím SUWECO CZ a C.E.E.O.L. (Central and Eastern European Online Library).

Výzva k zaslání příspěvků

Časopis Judaica Bohemiae vyzývá k zaslání příspěvků (studií, recenzí a zpráv) pro svá následující čísla:

Judaica Bohemiae 48 (2013), č. 2
Termín zaslání návrhů: 15. březen 2013
Termín odevzdání příspěvků: 31. červenec 2013

Judaica Bohemiae 49 (2014), č. 1
Termín zaslání návrhů: 15. září 2013
Termín odevzdání příspěvků: 28. únor 2014

 

Redakční rada >>

Recenzní řízení >>

Pro přispěvatele >>

Objednat Judaica Bohemiae >>

 
Vydavatel: Židovské muzeum v Praze
Vedoucí redaktor: PhDr. Iveta Cermanová, Ph.D.
Adresa redakce:

Židovské muzeum v Praze
Oddělení židovských dějin a judaistiky
U Staré školy 1, 3
110 01 Praha 1

Telefon: +420 221 711 577 (576)
E-mail: [email] iveta.cermanova[at]jewishmuseum.cz, [email] alexandr.putik[at]jewishmuseum.cz
URL: http://www.jewishmuseum.cz/cz/czredjb.htm
ISSN: 0022-5738

 

© 2004 - 2008 Židovské muzeum v Praze