...DOKUD TA JMÉNA JEŠTĚ EXISTUJÍ...
náhrobky židovského hřbitova ze Šafova v grafickém díle japonského umělce Kunita Nagaoky

Křížová chodba Nové radnice v Brně
Od 1. do 19. dubna 2008, otevřeno denně od 9 do 16 hodin

 
Nejvýstižněji výstavu charakterizují vlastní slova autora – japonského výtvarníka Kunita Nagaoky – citovaná z trojjazyčného katalogu vydaného k výstavě v letošním roce:
„Mé umělecké sblížení se s dosud existujícími náhrobky v Šafově spojuji se svým studiem tiskové grafiky. V době rychlých obrázků, fotografie a digitální dokumentace úmyslně používám jednu z nejstarších tiskařských technik, jež se nazývá Taku-Hon. Tato čínsko-japonská metoda ručního tisku, známá již od 2. století našeho letopočtu, umožňuje rozměrově přesný obtisk kamene bez poškození či zašpinění epitafu. Každý obtisk je originální, je individuálním uměleckým dílem. Sejmutí obtisku vyžaduje meditativní koncentraci a vyzývá k vypořádání se s umíráním a se smrtí. Japonský papír, používaný při této technice, uchovává jméno zesnulého a informace o jeho životě. Kameny zvětrávají, rozpadají se, jsou ničeny. Díky obtisku získávají jména dlouhý život na jiném médiu. Proto jsem se rozhodl pracovat s Taku-Hon, abych zdokumentoval tyto epitafy, abych je uložil do archivu a abych je zveřejnil.
Těmito pracemi jsem chtěl přispět k připomenutí určitého úseku evropské historie. Rád bych připomněl i ztráty a jizvy. Návrat jmen zesnulých do přítomnosti je pro mne velmi naléhavou prosbou a výzvou. Tato dokumentace má být rovněž podnětem, abychom se vyrovnali s osudem, jenž byl údělem lidu židovské víry.“
 

Výstavu pořádá Židovská obec Brno; Vzdělávací a kulturní centrum Židovského muzea v Praze, pobočka Brno; Centre for the Future Slavonice a Institut für kulturresistente Güter Wien. Záštinu nad výstavou převzal primátor statutárního města Brna Roman Onderka.
 

 
 


© 2004 - 2008 Židovské muzeum v Praze