Židovské město pražské 1870-1914

Výstava fotografií
 
Jubilejní synagoga, Praha, Jeruzalémská ulice, 9. 9. 2006 – 8. 11. 2006

 

Matana, a.s., pořádá výstavu ke 100. výročí stavby Jubilejní synagogy v Praze, Jeruzalémské ulici. Jubilejní synagoga vznikla jako náhrada za tři synagogy v Židovském městě, jež byly zbourány v procesu pražské asanace. Je dílem vídeňského architekta V. Stiassneho a stavitele A. Richtra a představuje unikátní příklad použití maurské architektury na synagogální stavbě.
Výstava přibližuje staré Židovské město, významné osobnosti, které v něm žily, a přirozeně poskytuje i informace o Jubilejní synagoze, jež se tak sama stává exponátem.
Zmizelá židovská Praha dodnes oslovuje své obdivovatele na dochovaných vedutách a fotografiích. Výstava v jedinečném prostoru Jubilejní synagogy jim umožní znovu vnímat její krásu a tajemno v nových podmínkách.
Výstava probíhá pod záštitou předsedy Ústavního soudu, JUDr. Pavla Rychetského, v rámci Roku židovské kultury, Dnů evropské kultury a navazuje na Evropský den židovské kultury.
Výstava bude zahájena v sobotu 9. září 2006 v 18.00 po západu slunce.
Výstava bude otevřena denně kromě soboty od 13.00 do 17.00.
 

© 2004 - 2008 Židovské muzeum v Praze