PRAŽSKÁ MUZEJNÍ NOC 2008

Pražská muzejní noc

sobota 14. 6. 2008 od 22.30 do 01.00 hod.
 
Pátá Pražská muzejní noc se koná v sobotu 14. června 2007 od sedmé hodiny večerní do jedné hodiny po půlnoci. Akci znovu pořádá Národní muzeum, Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost a Asociace muzeí a galerií ČR ve spolupráci s dalšími muzei a institucemi. Akce je pořádána za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.
Pražské muzejní noci se opět zúčastní i Židovské muzeum v Praze, které návštěvníkům letos zpřístupní své objekty po skončení šabatu. Klausová synagoga a Obřadní síň pražského Pohřebního bratrstva budou otevřeny od 22.30 do 01.00 hodin. Návštěvníkům budou k dispozici po celou dobu kvalifikovaní průvodci.
 
Klausová synagoga
Klausová synagoga

 
Stálá expozice Židovské tradice a zvyky
 
Význam synagogy a jednotlivých židovských svátků, každodenní život židovské rodiny a zvyklosti spojené s narozením, obřízkou, slavností bar micva, svatebním obřadem, rozvodem a židovskou domácností.
 


 
Obřadní síň pražského Pohřebního bratrstva
Obřadní síň pražského Pohřebního bratrstva

 

Stálá expozice Židovské tradice a zvyky
 
Medicína v ghettu, úmrtí, židovské hřbitovy v Čechách a na Moravě a činnost pražského Pohřebního bratrstva.
 


© 2004 - 2008 Židovské muzeum v Praze