NEDOVEDU POCHOPIT

Videoklip věnující se konfrontaci historických událostí holocaustu se současnými projevy neonacismu v České republice
 
Videoklip vznikl na zadání Vzdělávacího a kulturního centra Židovského muzea v Praze jako doplnění ke stejnojmenné hudební skladbě. Jedná se o elektronickou koláž, jejíž jádro tvoří úryvky rozhovoru s pamětnicí holocaustu. Tato skladba se na jaře roku 2005 udržela několik týdnů v české hitparádě Rádia 1. V klipu se prolínají historické záběry z období druhé světové války a doby krátce po jejím skončení (z Národního filmového archivu a Krátkého filmu) se současnými záznamy z koncertů a demonstrací neonacistických a skinheadských skupin se zcela nezastíraným hajlováním, se záběry pasivní policejní asistence při těchto koncertech, či se záběry z ničení židovského hřbitova apod. (archiv občanského sdružení Tolerance a občanská společnost). Funkce klipu je v prvé řadě didaktická. Cílovou skupinou jsou zejména mladí lidé ve věku od 14 do 35 let.
 
Na počátku stála performance uspořádaná skupinou The Tchendos u příležitosti Dne památky obětí holocaustu a předcházení zločinů proti lidskosti 27. ledna 2004. Performance probíhala v pražském metru, kde se asi 40 mladých lidí v dobových kostýmech s kufry a se stylizovanou židovskou hvězdou pokoušelo uměleckou formou navodit atmosféru doby, kdy byla část obyvatel nucena nastupovat do transportů směřujících do nacisty zřizovaných ghett, koncentračních a vyhlazovacích táborů. Cílem akce bylo vyvolat reakci obyčejných lidí a přimět je k zamyšlení.
Na základě této performance pozvalo Rádio 1 do pořadu Zátiší pamětnici událostí holocaustu a natočilo s ní rozhovor, který se stal základem skladby „Nedovedu pochopit“. Mezi jiným v rozhovoru zaznělo: „Já nevím, co se vybaví mladým lidem, kteří píšou po zdech sprejem Cikáni do plynu nebo Židi do plynu nebo Juden raus. Nedovedu pochopit, proč to píšou, kde se v nich bere ta zloba a jakou mají o tom představu. Ale jak to mluví k našim policistům nebo soudcům, to nevím... Když si někdo pustí do svého lokálu hudební skupinu, venku stojí policajti a celá vesnice slyší, že hajlujou, ale ti policajté to neslyší, tak si říkám proč...“
O vzniku skladby říká jeden z členů skupiny The Tchendos, DJ Wokurka:
„Rozhovor, který proběhl v pořadu Rádia 1 Zátiší, nás hluboce zasáhl. Řekli jsme si, že bude dobré něco z toho rozhovoru použít, napasovat ta slova na moderní zvuk a pustit je do světa. Aby lidi slyšeli hlas ženy, která na konci života musí řešit otázky, které měly být už dávno zodpovězené...“ Pamětnice holocaustu s použitím záznamu svého hlasu v hudebním klipu souhlasila. Takto vznikla nahrávka, která pomocí moderního hudebního projevu dokáže zprostředkovat dnešním mladým lidem informaci o nacistických zločinech a možnost jejich srovnání s ideologií dnešních neofašistů.
Skladba se neobjevila náhodou, ale zcela programově v době, kdy společnost čelí aktuálnímu nebezpečí vzrůstu xenofobie, rasismu a neonacismu. Byť se s jeho projevy nesetkáváme každý den, jedná se o problém celospolečenský a jako takový je nutné jej řešit.
Předpokladem aktivit Vzdělávacího a kulturního centra Židovského muzea v Praze (dále VKC ŽMP) je snaha vzdělávat a působit především na mladou generaci, ve které rasistické nálady, včetně antisemitských, nalézají často odezvu. Největší roli při tom hraje nedostatek znalostí. Jelikož je skladba „Nedovedu pochopit“ formou svého zpracování mladým lidem blízká, použili ji lektoři VKC ŽMP v rámci svých programů o antisemitismu a holocaustu.
(O programech pro školy VKC ŽMP s danou tématikou se více dozvíte na www.jewishmuseum.cz/cz/czprimary.htm.)
Pro větší dopad skladby požádalo VKC ŽMP formaci The Tchendos o zpracování vizuálního ztvárnění skladby, které by zůstalo žákům a studentům více v paměti a také by je vedlo více k přemýšlení. Doba skladby (cca 5 minut) k tomu dala dostatečně prostoru.
 
Zamýšlené využití klipu:
Vzdělávací a kulturní centrum ŽMP – v rámci programů pro školy
Hudební televizní stanice Óčko, příp. další TV stanice
Česká televize (např. pořad Pomeranč či Noc s Andělem)
Hudební kluby v České republice
Po otitulkování bude nabídnut také zahraničním médiím a festivalům
 
Zahraniční reference o skladbě „Nedovedu pochopit“:
United States Holocaust Memorial Museum in Washington
www.ushmm.org/newsfeed/anti/viewstory.php?storyid=4296
Server Moreshet, Izrael
moreshet.co.il/web/news/news1.asp?x=39508&kategory=1100
 
Finanční podpora:
Vznik klipu finančně podpořila Nadace ŽMP, Fedor Gál, Michal Spevák z firmy AVH-servis, zaměstnanci a moderátoři Rádia 1
 
Mediální podpora:
Radio 1
 
Kontakt:
Marie Zahradníková, tel. 224 814 926, e-mail: [email] marie.zahr[at]jewishmuseum.cz
 


© 2004 - 2008 Židovské muzeum v Praze