Brněnská pobočka Vzdělávacího a kulturního centra

Z naší činnostiPodzimní výstavy v OVK ŽMP Brno

Na měsíce říjen a listopad pro vás brněnské Oddělení pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze připravilo dvě výstavy ve spolupráci s Regionálním muzeem v Mikulově. Celý říjen můžete v sále na tř. Kpt. Jaroše 3 navštívit výstavu Moravští zemští rabíni, od 6. listopadu pak výstavu nazvanou Hieronymus Lorm – muž, jenž otevřel hluchoslepým svět. Autorkou obou těchto výstav je Mgr.Dana Massowová, která pracuje jako historička v Regionálním muzeu v Mikulově. Vystudovala historii a muzeologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Zaměřuje se na regionální dějiny 19. a 20. století a je kurátorkou víceoborových sbírek. Výstavy jsou přístupné ve dnech programových akcí v tomto sále, nebo po předchozí telefonické domluvě kdykoliv. Vstup je volný.


Moravští zemští rabíniTitul moravský zemský rabín představoval nejvyšší a nejprestižnější hodnost v židovském duchovenstvu Moravy. Do tohoto úřadu byli voleni nejpovolanější učenci duchovního práva těšící se všeobecné autoritě u všech vrstev židovského obyvatelstva. Někteří z moravských zemských rabínů, jejichž sídlem byl po tři století Mikulov, se zapsali do kulturních dějin země, většina z nich je ale zastíněna jinými proslulejšími osobnostmi. Regionální muzeum v Mikulově se proto rozhodlo vytvořit výstavu věnovanou několika význačným rabínům, kteří našli místo posledního odpočinku na zdejším židovském hřbitově. Výstava představuje moravské zemské rabíny, jmenovitě Mordechaje Beneta zvaného zázračný rabín, Menachema Mendela Krochmala, dále významného představitele chasidismu na Moravě Šmuela Šmelkeho Horowitze a Davida Oppenheima.Hieronymus Lorm - muž, jenž otevřel hluchoslepým světV roce 2011 uplynulo 190 let od narození významné osobnosti, mikulovského rodáka, Hieronyma Lorma. Do historie se zapsal nejen jako básník, filozof a novinář, ale především jako tvůrce prstové dotykové abecedy pro hluchoslepé, jež se nazývá po svém autorovi - Lormova. Regionální muzeum v Mikulově připravilo k tomuto jubileu putovní výstavu věnovanou životu a dílu tohoto neobyčejného muže. Prostřednictvím jeho života a díla budou mít návštěvníci možnost poznat neznámý - a někdy pro nás "zdravé" i temný - svět hluchoslepých, mezi něž se Hieronymus Lorm řadil. Na vernisáži v úterý 6. 11. v 17 hodin proběhne přednáška autorky výstavy o Lormovi a Lormově abecedě. Jste všichni srdečně zváni.
V neděli 16. 9. 2012 se brněnská pobočka OVK ŽMP zúčastnila festivalu volnočasových aktivit Začínáme aneb Kdo si hraje, nezlobí, který pořádala Radnice městské části Brno-střed a Kulturní a vzdělávací středisko Brno-střed.Brněnské Oddělení pro vzdělávání a kulturu zde představilo širokou nabídku programů pro školy, zájmové skupiny i pro širší veřejnost a nabídlo v rámci pořádané akce drobné ukázky ze své rozsáhlé činnosti. Vedle nabídky nejrůznějších aktivit a publikací děti a rodiče zaujalo především seznámení se s hebrejskou abecedou a možnost pokusit se v tomto starobylém jazyce napsat své jméno. Pro nejmenší zájemce o židovskou kulturu byla přichystána drobná výtvarná aktivita, obrázkové publikace a omalovánky.
Tuvia Beeri – Barevné lepty
Ve čtvrtek dne 13. 9. 2012 se v brněnské pobočce OVK ŽMP konala vernisáž výstavy barevných leptů izraelského malíře Tuvia Beeri, který se svou manželkou vážil cestu až z dalekého Tel Avivu, aby se mohl vernisáže osobně zúčastnit.
Autor pocházející původem ze slovenských Topolčan v roce 1948 emigroval do Izraele, kde začal o pár let později studovat na uměleckém institutu v Kiryat Tivon. Odtud pak v roce 1961 odcestoval na dva roky studijně do Paříže a po návratu do Izraele se stal vyučujícím na Becalelově institutu umění a designu v Jeruzalémě a na Avniho institutu v Tel Avivu. V roce 2001 byl Beeri odměněn cenou Eliho Oshorova udělovanou Asociací izraelských malířů a sochařů (IPSA) za přínos izraelskému umění.Přítomnost pana Beeri na brněnské vernisáži byla pro mnohé jedinečnou (ba možná i jedinou) příležitostí se s autorem osobně setkat a seznámit se s technikou vzniku těchto jedinečných uměleckých děl, přiblíženou v krátkém izraelském dokumentu a následně vysvětlenou samotným autorem. Jeho projev byl zarámován lidovými izraelskými písněmi v podání dvou nadšených akordeonistů-samouků, jejichž hudební vložka si získala mezi návštěvníky vernisáže nemalý ohlas. Pan Beeri odcházel po skončení vernisáže s úsměvem na rtech a snad i s dobrým pocitem, díky němuž bude na Brno dlouho a rád vzpomínat.

Kristýna Kuboňová
OVK Brno

Jana Dubová - NezapomenuV úterý dne 3. 4. 2012 proběhla v OVK ŽMP v Brně za přítomnosti autorky Jany Dubové vernisáž jejího díla a autorka měla možnost vůbec poprvé prezentovat svou uměleckou tvorbu na půdě naší brněnské pobočky. Uvedení výstavy mělo svůj nemalý ohlas, kdy se během jejího prezentování mohli návštěvníci na vlastní oči seznámit s tragickým osudem jejího života. Vernisáž proběhla za přítomnosti jejího vnuka, který ve svém krátkém úvodním projevu okomentoval autorčiny důvody vzniku těchto nádherných a zároveň smutných obrazů, které připomínají žal a beznaděj nad tím, co se během období druhé světové války stalo.

Plakát


Seminář


Díky praxi v brněnské pobočce Vzdělávacího a kulturního centra Židovského muzea v Praze jsem se 1.a 2.11. 2011 zúčastnila semináře nazvaného „Židé, dějiny a kultura“. Jak už název napovídá, týkal se židovských dějin, zvyků a tradic. První den byly na programu přednášky o biblických dějinách a také dějinách Židů v Čechách a na Moravě. Druhý den začínal přednáškou o židovských zvycích a tradicích, na programu byla i prohlídka mikve a brněnské synagogy. Zpestřením byla beseda s manželkou brněnského rabína Ruth Kučerovou. Bylo zajímavé poslouchat, jaké je to být Židovkou v dnešní době, o tom, s jakými reakcemi se setkává, i o pravidlech např. stravování, které musí jako ortodoxní Židé denně dodržovat. Další částí semináře byly ukázky tzv. dílen, které Vzdělávací a kulturní centrum pořádá pro žáky základních a středních škol. První den to byla dílna nazvaná „Hebrejská abeceda“ a druhý den dílna „Badatel“ týkající se židovských svátků a tradic. Dílny byly interaktivní a zábavné. Bavila jsem se, když jsem se ve společnosti pedagogů z různých škol snažila, dost často marně, rozluštit hebrejská slova. V Badateli jsme zase mohli pracovat s předměty, které se vztahují k židovským svátkům. Sečteno a podtrženo, seminář byl pro mě rozhodně přínosným, dozvěděla jsem se obrovskou spoustu informací, aniž bych jednou zazívala. A tak to má být.


Alena Nevrtalová, studentka Vyšší odborné školy knihovnických, informačních a sociálních služeb na praxi ve VKC Brno v listopadu 2011


(Ne)tušené souvislosti


Dne 27. 10. 2011 proběhla ve VKC ŽMP v Brně první přednáška s cyklu „(Ne)tušené souvislosti“ brněnského rabína Šlomo Kučery. Tematické zaměření celého cyklu přednášek, které budou postupně probíhat podle přiloženého programu, až do června příštího roku, jsou židovské svátky, rituály, zvyky a jejich přímé aplikování a hledání skrytých symbolických souvislostí. Komparativní srovnávání a důvody jejich smyslu v dnešní době budou otázkou pro všechny příchozí zájemce, kteří budou mít možnost se podrobněji seznámit s touto širokou a zajímavou problematikou tradičních židovských náboženských obřadních úkonů.Program přednášek brněnského rabína Šlomo Kučery

čtvrtek 27. října: Roční cyklus svátků - řád v chaosu
Svátky v židovství odkazují na události z dávné i méně dávné historie. Mají však i souvislost se zemědělským ročním cyklem a s potřebami chrámové i synagogální liturgie a národního života. Ve svátečních zvycích najdeme podobnosti, ale i ostré protiklady. Porozumění jejich provázanosti nám umožní lépe uchopit jejich poselství a čerpat z něj inspiraci a moudrost.

čtvrtek 22. prosince: Svátek světel, svátek zasvěcení
Svíčky, drejdly, koblížky a latkes - to je chanuka, jak ji znají děti - všech věkových kategorií. Halel, požehnání al ha-nisim a zvláštní čtení z Tóry - to je chanuka pro rabíny a pravidelné návštěvníky synagogální liturgie. Národnostní a náboženský útlak židovského národa v době Seleukovců, podivná historie makabejského povstání a neméně podivná historie jejich následné vlády - to je chanuka studentů a historiků. Lze skloubit natolik odlišná pojetí do jednoho svátku pro všechny?

čtvrtek 23. února: Diskrétní šarm gematrie - matematické hříčky s písmenky a se slovíčky. Každé písmeno hebrejské abecedy představuje číselnou hodnotu. Gematrie je nauka, která se zabývá číselnými hodnotami slov a hledáním významů, podobností a souvislostí. Ty někdy překvapí, někdy pobaví, někdy i vyděsí, ale vždy napomohou k lepšímu studiu Tóry.

čtvrtek 26. dubna: "Jedna - kdo to ví?" Matematický rozbor jedné pesachové písně
Kdo zažil pesachový večer, zná ten uvolněný pocit pozdě v noci, kdy hagada už je přečtena, afikoman snězen, čtvrtý pohár vína vypit, a na závěr zbývá zazpívat tradiční sederové písně. Jejich jednoduchý, leč působivý styl si podmaňuje mladé i staré. Proč je ale vlastně zpíváme? Slouží jen ke zpestření večera, nebo mají nějaký hlubší smysl? Gematrie a matematika nám pomůže poodhalit roušku jedné z nich.

čtvrtek 28. června: Šma Jisrael - tchelet, tfilin, mezuza
Jedna modlitba a tři rituální předměty, které jsou jejím obsahem i formou, tvoří osnovu duchovního života praktikujícího Žida. Jak spolu tyto objekty souvisí, a co všechno vyjadřují? Seznámíme se s jejich podobou a použitím, ale především s jejich zjevnou i skrytou symbolikou.

Začátky přednášek vždy v 18 hodin, vstupné 30 Kč. Změna termínů vyhrazena.

Návraty


V nezvykle přívětivém počasí pro toto období se v úterý dne 11. 10. 2011 návštěvníci VKC ŽMP v Brně měli možnost zúčastnit zajímavé a hodnotné moderované besedy – „Návraty“ s Erikou Bezdíčkovou a Pavlem Friedem. Oba hlavní protagonisté využili skvěle možnosti a jedinečné příležitosti, kdy mohli předat dychtivým příchozím posluchačům své bolestné vzpomínky na období, která navždy změnila jejich životní osudy, víru v Boha, naději a směr budoucího hledání své role v poválečné společnosti. Patří mezi ty, kteří se snaží pochopit důvody, proč právě oni přežili tábory smrti nacistické Třetí říše. Role moderátora Michala Doležela byla velmi nelehká, jelikož oba aktéři měli úplně jiné prožitky, dojmy a zkušenosti, kdy byli nuceni se vypořádat se svým osudem každý zvlášť a sobě vlastním způsobem. Pavel Fried zvolil jinou formu vyprávění než druhý host debaty a svůj ojedinělý příběh se snažil posluchačům vylíčit faktickými poznámkami s pečlivým konstatováním a snahou ukázat podrobněji život tzv. „terezínského ghetta“ očima náctiletého dítěte. S komplexem návratu se Pavel Fried vyrovnával vzhledem ke svému nízkému věku statečně a nedával na sobě ani ostatním přítomným najevo další těžkosti způsobená svým zpětným návratem do brněnského prostředí, kdy měl během diskuze možnost zhodnotit rozdílné postoje svého přijetí ze strany většinové části společnosti.
Druhý host Erika Bezdíčková, autorka publikace „Moje dlouhé mlčení“, dala besedě zcela odlišný rozměr. Vhodně ji doplňovala svými emotivními prožitky, které barvitým způsobem umocňovala, kdy vylíčila svůj dramatický osud, který okořenila zajímavými životními postřehy a přidala srovnání tíživé situace v poválečných Čechách, Moravě, Slovensku a Maďarsku. Snažila se přítomným ukázat strastiplnou cestu nedospělé dívenky, která hledá své místo na slunci uprostřed chaosu zmítající se poválečné Evropy. Její dramatická vyprávění účastníkům debaty předávala s určitým pocitem snahy pochopení smrti, jak svého otce, tak hlavně své maminky v Osvětimi. Poutavý příběh podávala v kontrastu s neustálými otázkami důvodu svého přežití, což později udávalo hlavní ráz a směr jejího celoživotního putování. Období návratu bylo pro ni samotnou dlouhé hledání svého místa v životě, které částečně skončilo až obdobím vysvobození, a to díky jejímu brzkému sňatku. Rychlé vystřízlivění, že její vlastní rodinu nenahradí manželova rodina, tak bylo trpkým zklamáním, které však zároveň dokázala v budoucnu kladně zúročit ve svůj prospěch. Zvláštní entuziasmus během překonávání vlastního údělu bezprostředně po jejím „návratu“ a v průběhu času ji dával potřebnou sílu a formoval vnitřní charakter až dodnes.
Vztah k vyrovnání se s minulostí a s přicházejícími ranami osudu u obou přeživších jsou určitě příkladným vzorem pro budoucí generace, které nemusejí procházet takovou těžkou životní zkouškou. Stíny šoa si však nesou oba aktéři diskuze neustále sebou jako své břímě po celá dlouhá léta.1) Pavel Fried posluchačům popisoval život v tzv.“Kinderheimech“ neboli dětských domovech. Děti v těchto domovech v Terezíně žily a trávily veškerý svůj čas. Mezi jejich volnočasové aktivity patřilo např. vydávání časopisů, kde měly děti možnost přispívat básněmi, reportážemi, povídkami, úvahou, fejetony, kvízy, vtipy, komiksy, a to na jakékoli zvolené téma. Ukázka z jednoho časopisů, které vycházely: „Před několika dny mi kdosi při černé hodince řekl, že Terezín je těžkým snem. Terezín je a musí býti pro mladého člověka úsekem života, kdy získá zkušenosti desetiletí, neboť zde má možnost ověřiti si kteroukoliv teorii o několik minut později v praxi. Terezín je svět v kostce, vidíte zde do zákulisí tohoto miniaturního světového jeviště, vidíte herce bez masky, jste herci i diváky, vidíte, prožije drama. Terezín není světem, svět je za ostnatým drátem oddělujícím toto ghetto, město pasivity, od světa bojujícího za ideály, od světa aktivity. Terezín je, musí býti v životě nás mladých pouhou epizodou, ale musíte se zde naučiti pohlédnouti i skutečnosti tváří v tvář, životu i smrti - logicky, kriticky, chlapecky!“. (časopis VEDEM, autor příspěvku Pepek Stiassny). Na webových stránkách Českého rozhlasu ze 14. 9. 2010 jsou k dispozici pro zájemce autentické výpovědi dalších přeživších dětí z terezínského ghetta. 2) Bezdíčková, Erika: Moje dlouhé mlčení. 2 vydání. Brno 2011, s. 28. (publikaci je možno si zakoupit ve VKC ŽMP v Brně za 197,- Kč)

Ivo Mrkvánek
Grant CERME


Předkládáme zde Výzvu k podání nabídky včetně návrhu Kupní smlouvy. Jedná se o technického vybavení, jež je nutné pro naplnění grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v rámci projektu Centrum pro religionistiku a multikulturní edukaci, jehož jsme partnery. Své případné nabídky zasílejte na poštovní adresu: Vzdělávací a kulturní centrum Židovského muzea v Praze tř. Kpt. Jaroše 3 602 00 Brno. Datum ukončení zasílání nabídek je 3. 12. ve 14 hod., nabídky musí být v zalepené obálce označené heslem NABÍDKA - NEOTEVÍRAT.

Výzva k podání Nabídky
Kupní smlouva
Dáša Juráňová
VKC Brno

Vzdělávácí a kulturní centrum Židovského muzea v Praze – pobočka Brno na veletrhu vzdělávání DIDACTA 2010


Již podruhé se letos v říjnu představilo Vzdělávací a kulturní centrum Židovského muzea v Praze – pobočka Brno na XV. ročníku Mezinárodního veletrhu vzdělávání DIDACTA 2010. Svoji činnost představilo nejen promítnutím prezentace na podiu, ale také širokou nabídkou vzdělávacích a kulturních aktivit pro školy a také pro nejširší veřejnost. Velký zájem byl především ze strany pedagogů, kteří na školách vyučují dějepis. Materiály a programy, které VKC ŽMP nabízí jsou, jak sami uvedli, vítaným doplňkem a zpestřením výuky. Mezi vystavovateli ze 7 krajů naší republiky mělo VKC ŽMP možnost představit svoji činnost ve dvou dnech několika stům návštěvníků, kteří na veletrh zavítali.
Dáša Juráňová
VKC Brno

Ve „vzdělávání a kultuře“ se stále něco děje…

Blíží se konec června, a to by mohl být tak trochu důvod k ohlédnutí za uplynulým půlrokem. Ve Vzdělávacím a kulturním centru Židovského muzea v Praze, tedy konkrétně v její brněnské pobočce, utíká čas jako voda. Pracujeme na současném, připravujeme budoucí a hodnotíme uplynulé. Myslíme, že toho není málo, ale co je nejdůležitější, vše má svůj smysl. Nejvíce to asi lze vidět v oblasti vzdělávací, konkrétně v nabídce přednášek a dílen pro školy - od základních až po ty vysoké. Od ledna do června se uskutečnilo v našem cetru včetně komentovaných prohlídek synagogy a židovského hřbitova 56 akcí pro celkem 1722 žáků a studentů. Navštívili se svými učiteli zejména dílny věnované období holocaustu. Nechyběly ani dílny nazvané Šoa, porajmos holocaust, které již několikátým rokem uskutečňujeme ve spolupráci s Muzeem romské kultury a věnujeme se zde vysvětlováním jednotlivých pojmů a dat při porovnávání židovského a romského holocaustu. V měsících únoru a dubnu proběhlo 7 představení úspěšného divadelního vystoupení Židovka aneb Žonglování se životem pro 205 žáků a studentů.

V lednu proběhlo v celém jednom týdnu několik dílen ve Vyškově v rámci projektu, který každoročně s námi ve spolupráci pořádá nadace Tři brány. V březnu proběhla studentská konference na téma Fenomén holocaustu dnešníma mladýma očima, která byla uspořádána ve spolupráci s Národním divadlem v Brně v rámci projektu Deník Anny Frankové v Mozartově sále divadla Reduta. V dubnu naše lektorka představila činnost VKC v Moravské zemské knihovně na odborném semináři Informační vzdělávání ve veřejných knihovnách. Další oblastí kde vyvíjíme svoji činnost je oblast kulturní, která zahrnuje různé přednášky, koncerty, prezentace nových knih, vernisáže a další akce pro co nejširší veřejnost. V prvním pololetí tohoto roku se takovýchto akcí uskutečnilo 32 a navštívilo je 1006 návštěvníků.
Jitka Králová
VKC Brno

Ke konci května proběhl ve VKC seminář, jehož cílem bylo nalákat a motivovat zájemce z řad pedagogů na připravovaný pravidelný podzimní cyklus seminářů s názvem Židé, dějiny a kultura. V jeho rámci se tentokrát učitelé mohou těšit také na velmi zdařilé divadelní představení Židovka aneb Žonglování se životem. Podrobný program a přihlášky naleznete na: http://www.jewishmuseum.cz/cz/czsecond.htm Během této jednodenní motivační akce se mohli účastníci seznámit nejen s činností Vzdělávacího a kulturního centra, ale také se dozvědět o způsobu práce se školními skupinami. Novinkou bylo, že se mohli společně se žáky ZŠ Benešova z Třebíče zapojit přímo do interaktivní dílny, připravené ve spolupráci s Muzeem romské kultury a nazvané Šoa, porajmos, holocaust – přibližující židovský a romský holocaust. Zajímavým a vítaným bodem programu semináře bylo setkání s předsedou Židovské obce Brno, panem Pavlem Friedem a závěrem pak zhlédnutí filmu Krátká dlouhá cesta Fedora Gála a režiséra Martina Hanzlíčka.


Mlčení prolomeno

Název této zprávy se vám může zdát možná trošku nadnesený, skutečnost je však jiná. Ve čtvrtek 20. května totiž proběhlo uvedení knihy paní Eriky Bezdíčkové nazvané Moje dlouhé mlčení. A mlčení to bylo opravdu dlouhé. Po klidném a idylickém dětství nastal pro paní Eriku šok v podobě příjezdu do Osvětimi, po návratu z koncetráku dvouleté toulání a bezdomovectví. Pak přišlo vytoužené mateřství a další osobní rány způsobené tehdejším komunistickým režimem, který ji pronásledoval. „Nacismus a komunismus jsou dvě zrůdné ideologie, které stejnou měrou postihly tuto statečnou ženu“, uvedla mj. na prezentaci knihy v sále Vzdělávacího a kulturního centra Židovského muzea v Praze v její brněnské pobočce na tř. Kpt. Jaroše 3 režisérka a přítelkyně autorky paní Olga Sommerová. „Jsem překvapená, že odpoledne do knihkupectví Barvič a Novotný i teď v podvečer sem, na Židovskou obec Brno, zavítalo tolik lidí. Z Prahy nejsem na takový zájem o křty knih třeba i renomovaných autorů zvyklá“, dodala kmotra knihy. Výjimečnost vydání této knihy svojí účastí a krátkým proslovem potvrdil také 1. náměstek brněnského primátora pan Daniel Rychnovský. Krátce promluvila editorka knihy Jana Soukupová, přítomen byl nakladatel knihy p. Brauner z Kartuziánského nakladatelství, které knihu vydalo a paní Olga Petrášková, která knihu graficky upravila. Večer s představením nové knihy osvěžila židovskými skladbami skupina KlezMehrin Lubora Pokludy. „Při psaní svých vzpomínek jsem se vždy dostala pouze po rampu v Osvětimi. Vše, co se pak dělo dál, bylo pro mne velmi těžké popsat. Cítila jsem však celá ta dlouhá léta, že je to můj dluh mým rodičům, kteří se odtud nevrátili. Teď mám v sobě uzavřený klid, kterým jsem splnila slib sama sobě, že o všem, co jsem prožila, napíšu. Vím, že i když tu jednou nebudu, na mé rodiče se nezapomene“ vyznala se Erika Bezdíčková.
Jitka Králová
VKC Brno  více fotek >>>
Na jaře 2009 proběhl v brněnském VKC již podruhé cyklus seminářů pro učitele Židé, dějiny a kultura. První seminář Židovské náboženství, tradice, zvyky a dějiny (15. 3. 2009) byl zaměřen na judaismus, židovské svátky a dějiny Židů v Čechách a na Moravě. Druhý seminář Holokaust v souvislostech (19. 4. 2009) připadl symbolicky na měsíc, kdy si připomínáme Jom hašoa a výročí povstání ve varšavském ghettu, a seznámil pedagogy s pestrou škálou možností, co vše zapojit do výuky o holokaustu – od dílen, přes dokument, divadelní představení pro školy, putovní výstavu, projekt Zmizelí sousedé, až po setkání s pamětnicí. Třetí seminář Izrael kdysi a dnes (17. 5. 2009) byl věnován na jedné straně hravému seznámení s hebrejskou abecedou a komentovaným prohlídkám brněnské synagogy a židovského hřbitova, na straně druhé přednáškám o současném Izraeli a o moderní izraelské literatuře a jejích překladech do češtiny. Přiložené fotografie jsou z třetího semináře.


  více fotek >>>
Poslední lednový týden roku 2009 patřil podobně jako v roce předchozím interaktivním dílnám k porovnání židovského a romského holokaustu, které pořádá brněnské VKC společně s Muzeem romské kultury pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ a studenty SŠ ke Dni památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti. Dílny se konaly střídavě jak ve Vzdělávacím a kulturním centru, tak v Muzeu romské kultury a zahrnovaly následující aktivity: ano x ne, definici pojmů, oživenou časovou přímku, práci s protižidovskými nařízeními vydanými v Protektorátu Čechy a Morava, co si s sebou vezmeš do transportu a promítání krátkého dokumentárního videoklipu Nedovedu pochopit. Program vždy završila beseda s pamětníkem či pamětnicí šoa nebo porajmos. Přiložené fotografie zachycují práci studentů při aktivitách a besedu se židovským pamětníkem, předsedou Židovské obce Brno Pavlem Friedem. Autorkou fotografií je Lenka Grossmannová z Muzea romské kultury.


  více fotek >>>
V lednu 2009 navázalo Vzdělávací a kulturní centrum na úspěšnou dvouletou spolupráci s vyškovskou nadací Tři brány dalším ročníkem projektu …s láskou 2009, jenž byl pořádán tradičně ke Dni památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti. Letos se v rámci tohoto projektu uskutečnily v týdnu 19.–23. 1. tyto dílny: Hanin kufřík pro studenty gymnázia spojený s besedou s pamětnicí holokaustu, dále Hebrejská abeceda a Badatel (vztahující se k židovským svátkům a tradicím) pro žáky 1. stupně základních škol a exkurze na brněnský židovský hřbitov pro studenty střední zdravotní školy. Přiložené fotografie zachycují vyškovské děti při práci v dílnách.


  více fotek >>>
Měsíc květen byl v brněnském VKC věnován výstavě obrazů nazvané Životní ragtime Pavly Estreicherové-Weiszové-Kováčové. Autorka se narodila roku 1913 v rodině židovského obchodníka. Již před válkou se zapojila do odboje, v roce 1942 pak s manželem Pálem Weiszem, maďarským Židem, neuposlechla předvolání do transportu. Podařil se jí útěk do Maďarska a poté na Slovensko, kde žila pod falešnou identitou a plnila úkoly partyzánské spojky se čtyřletou dcerou a malým synkem. Věnuje se krajinné a figurální malbě. Vernisáž, na níž Pavla Kováčová hrála na klavír a povídala si o svém životním příběhu s návštěvníky, byla jedinečnou možností k setkání s touto neuvěřitelně energickou 95letou dámou, jež svým životním elánem zahanbuje i o generaci či dvě mladší lidi.

 

  více fotek >>>
V měsíci dubnu uspořádalo VKC Brno ve spolupráci se Židovskou obcí Brno a Institut für kulturresistente Güter Wien v gotických prostorách Nové radnice v Brně výstavu japonského umělce Kunita Nagaoky nazvanou …dokud ta jména ještě existují… Jednalo se o otisky náhrobků ze židovského hřbitova v Šafově při česko-rakouských hranicích, vytvořené starou japonskou grafickou technikou taku-hon. Zastoupeny byly otisky klasických kulatých, špičatých či křídlatých macev, ale také v našich zemích zcela ojedinělý motiv Jákobova žebříku a pod ním ležícího snílka. Vernisáž výstavy krom zastupitelů města Brna, Židovské obce Brno a Velvyslanectví Japonska v ČR poctil svou milou přítomností také sám autor. Otevření výstavy zpečetili synagogálními zpěvy Juraj a Tomáš Neufeldovi. A jak to židovským macevám ladilo s gotickou křížovou klenbou, můžete posoudit z přiložených fotografií sami.
 

  více fotek >>>
V březnu a dubnu vyjela lektorka brněnského VKC hned dvakrát do Třebíče. Mimořádná byla především dílna a beseda o holokaustu na ZŠ Kpt. Jaroše, kde došlo k neobyčejnému setkání – jednak k návratu lektorky, rodačky a bývalé žákyně této školy, tentokrát v pozici učitelky, jednak k velice úspěšné a emotivní besedě Pavla Frieda, rovněž třebíčského rodáka, s místními žáky. Někteří z nich byli tématem a přítomností pana Frieda tak nadšení, že s ním pokračovali ve spontánní besedě na chodbách školy ještě hodinu. S velice pozitivní odezvou se setkala i druhá výprava do Třebíče, tentokrát prohlídka židovské čtvrti Zámostí s odborným výkladem pro studenty religionistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.

 

  více fotek >>>
Večer 26. 2. 2008 patřil v brněnském VKC besedě o knize Osm světel, která vyšla v loňském roce v novém vydání v nakladatelví Argo. Jde o knihu židovských pohádkových příběhů, legend, bajek a anekdotických vyprávění, jež čerpá z Talmudu a midrašů, ale také z novodobé historie židovské diaspory. S jejím autorem, Leem Pavlátem, ředitelem Židovského muzea v Praze, a ilustrátorkou Hanou Pavlátovou rozmlouvala Erika Bezdíčková. Besedu doprovázelo scénické čtení z knihy v provedení studentů Konzervatoře Brno pod vedením prof. Marianny Štěpitové-Klaučo.

 

  více fotek >>>
Den památky obětí holocaustu
Brněnská pobočka Vzdělávacího a kulturního centra Židovského muzea v Praze připravila společně s Muzeem romské kultury k tomuto významnému výročí ve dnech 28.–31. 1. 2008 interaktivní programy pro žáky 9. tříd ZŠ a studenty SŠ k porovnání židovského a romského holocaustu. Dílny se konaly dva dny ve VKC a dva dny v MRK a podle místa konání završila program vždy beseda se židovskou či romskou pamětnicí. Jednu z dílen navštívila také ministryně pro oblast lidských práv Džamila Stehlíková.
 

  více fotek >>>
V týdnu od 21. do 25. ledna se podílelo naše VKC společně s vyškovskou nadací Tři brány na projektu …s láskou 2008, konaném k výročnímu Dni památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti. Celkem pro pět vyškovských škol se uskutečnily dílny Hebrejská abeceda pro mladší žáky, Hanin kufřík, dílna o holocaustu pro žáky 9. třídy a studenty gymnázia spojená s besedou se židovskou pamětnicí a exkurze gymnazistů na brněnský židovský hřbitov. Zkrátka nepřišla ani veřejnost, pro niž jsme uspořádali výstavy Zmizelí sousedé, Příběh dětí – kresby dětí z terezínského ghetta a přednášku Židovský rok. Programy byly hojně navštíveny a účastníci spokojeni (viz fotografie).
 

  více fotek >>>
V lednu, kdy si každoročně připomínáme Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti (27. 1.), mohli návštěvníci našeho Vzdělávacího a kulturního centra zhlédnout výstavu fotografií Radomíra Škody Tanec s ďáblem, již jsme uspořádali společně se Židovskou obcí Brno. Tento cyklus fotografií vznikal v kostnicích a evropských koncentračních táborech, především v Osvětimi-Březince, a je poctou Simonu Wiesenthalovi, muži, který žil pro spravedlnost, nikoli pro smrt. Kunsthistorička Martina Vítková k výstavě výstižně napsala: „Radomír Škoda využívá dokumentární moci a síly fotografie. Konfrontuje diváka s přímým pohledem do prázdných důlků věčnosti. Víc už nelze přiblížit smrt, víc už nelze přiblížit nicotu (…). Co nutí člověka cestovat po prokletých místech? Nejspíš to, co druhé nutí na taková místa zapomínat.“
 

  více fotek >>>
Na měsíc prosinec připravilo naše Vzdělávací a kulturní centrum ve spolupráci s učiteli ze Základní školy pro tělesně postižené v Brně na Kociánce výstavu výtvarných prací jejich žáků, nazvanou Pod židovským kloboukem. Děti totiž nahlédly pod židovský klobouk a objevily tam bohatství víry, zvyků, tradic a příběhů, jež nám zprostředkovaly svým osobitým pohledem. Na vernisáži 6. 12. 2007 v 17 hodin se sešla doslova hlava na hlavě (viz fotografie).
 

  více fotek >>>
V říjnu a listopadu 2007 jsme pokračovali v uvádění divadelní hry Židovka aneb Žonglování se životem, které vzniklo v naší spolupráci s divadlem KUFR. Toto představení je určeno pro základní a střední školy a mělo by být můstkem pro citlivé seznámení studentů s tematikou holocaustu. I přes závažnost představovaného tématu si hra zachovává osobitou poetiku, vytvořenou využitím prvků pohybového divadla, židovskou hudbou, dobovými reáliemi a výraznou scénografií. Důležitou roli v celém představení hraje motiv žonglování jako symbol vnitřní, tudíž jediné neodňatelné svobody (více o představení v naší nabídce programů pro školy)
 

  více fotek >>>
Po každém představení divadelní hry Židovka aneb Žonglování se životem následuje beseda s některou z brněnských židovských pamětnic. Většinu studentů k opravdovému zamyšlení nad tématem holocaustu přiměje pak právě toto osobní setkání. Besedy bývají velice živé a podle ohlasu škol maximálně přínosné. Na jedné z nich se nám podařilo kouzlo nechtěného – osobní setkání jedné z pamětnic, paní Bedřišky Felixové, jež prošla Terezínem, s jejím vnukem, jenž přišel na představení se školou a který o babiččině pohnuté minulosti, a tudíž ani o svém židovském původu do té chvíle nic nevěděl...
 
U příležitosti Mezinárodního dne památky obětí holocaustu 26. ledna 2007 jsme připravili společně s Muzeem romské kultury interaktivní program pro studenty středních škol. Jeho součástí bylo uvedení do problematiky holocaustu, promítání krátkého dokumentárního filmu s romskou tematikou „Nezapomeňte na tohle děvčátko“, po něm následovala dílna Holocaust v dokumentech a zhlédnutí klipu Nedovedu pochopit. Ten vznikl pro Židovské muzeum v Praze v roce 2006 a slouží jako varující upozornění na vzrůstající činnost extrémních pravicových stran.
 
V měsíci lednu jsme se ve Vyškově podíleli na projektu „…s láskou“, věnovanému památce obětem holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti. Celotýdenní akci organizovala komunitní nadace Tři brány a z naší činnosti zde proběhly dílny Badatel, Hanin kufřík a přednáška Židovský rok. Základní škola Na Vyhlídce, která se programu zúčastnila s 5. třídou, nám zpětně poslala slohové práce žáků, reagující na návštěvu dílny Badatel. Ze zaslaných prací jsme vybrali >>>
 
Naše spolupráce s internátem SOŠ informatiky a spojů Čichnova Brno proběhla v rámci multikulturní výchovy od listopadu 2006 do března 2007. Vzdělávací program zde zahrnoval přednášky Židovské tradice a zvyky, Šoa, večer s Arnoštem Lustigem , dílny Pesach a Holocaust v dokumentech a zapůjčení výstavy „Děvčata z pokoje č. 28“ s výkladem lektora.
 
Dne 26. listopadu 2006 proběhla vernisáž výstavy „Děvčata z pokoje č. 28, L 410, Terezín“. Výstava vznikla péčí německé novinářky a reportérky Hannelore Brenner-Wonschick, která na základě osobních vzpomínek žen vězněných v mládí v Terezíně vydala v Německu stejnojmennou knihu, doplněnou dochovanými dokumentárními materiály. Na vernisáži byla kromě autorky přítomna i některá „děvčata z pokoje č. 28“. Od začátku roku 2007 navštívilo výstavu s výkladem lektora již několik škol a jiných volnočasových organizací.
Vzhledem k tomu, že jde o výstavu putovní, v únoru 2007 ji zájemci mohou zhlédnout v Knihovně Jiřího Mahena na Kobližné ulici, v březnu se výstava na chvíli vrací zpět do naší pobočky VKC, od dubna ji potom nabízíme k zapůjčení školám i jiným zájmovým, kulturním a společenským organizacím.

 

 

 

© 2004 - 2009 Židovské muzeum v Praze