Oddělení pro vzdělávání a kulturu

Videoukázky

Dokumentární cyklus Stopy po hvězdách

DVD/ DVD-ROM Vzpomínky a zapomínání

Dokumentární cyklus Stopy po hvězdách

Ukázka z nového dokumentárního cyklu Olgy Struskové Stopy po hvězdách, který se zabývá současnými způsoby výuky holocaustu. Jednotlivé části cyklu mají místopisný podtitul podle toho, kde se odehrává jejich děj nebo kde byly natočeny. Cyklus má celkem 6 dílů po 26 minutách, což je délka, která umožňuje pedagogům během vyučovací hodiny navázat debatou s žáky na shlédnutý dokumentární materiál a téma pak s nimi důkladněji prodiskutovat.

CELÝ CYKLUS I JEDNOTLIVÉ DÍLY MŮŽETE ZÍSKAT VE VKC ŽMP.


 
 
Ukázka z prvního dílu Stopy po hvězdách Praha:
VKC a objekty ŽMP za účasti ZŠ T. G. Masaryka v Písku a Zuzany Podmelové, Obchodní akademie z Ústí nad Labem a Růženy Blechové, dále ředitele ŽMP Leo Pavláta, Marie Zahradníkové a Dany Gabalové.
 

 
 
Ukázka ze druhého dílu Stopy po hvězdách Terezín:
Objekty Památníku Terezín za účasti Gymnázia Fr. Křižíka v Plzni, ZŠ v Liberci, Gymnázium Open Gate v Babicích, se kterými besedují Marta Kottová, Helga Hošková, Evelina Merová, Ludmila Chládková a Jana Šotolová.
 

 
 
Ukázka ze třetího dílu Stopy po hvězdách Drážďany – Praha:
Michaela Vidláková a Artur Radvanský besedují se studenty a žáky Gymnasia Luisenstift a ZŠ Pod Marjánkou v Praze – Břevnově.
 

 
 
Ukázka ze čtvrtého dílu Stopy po hvězdách Kutná Hora - Pacov:
Dagmar Lieblová navštívila rodnou Kutnou Horu, kde besedovala se studenty Gymnázia Jiřího Ortena. Pavel Stránský navštívil Gymnázium v Pacově, kde se účastnil přípravy kabaretu pod vedením Lisy A. Peschel a poté společně s dalšími členy Terezínské iniciativy shlédl představení samotné.
 

 
 
Ukázka z pátého dílu Stopy po hvězdách Babice – Vranov nad Dyjí:
Helga Hošková beseduje se studenty Gymnázia Open Gate v Babicích u Prahy a poté společně s Martou Kottovou navštíví žáky ze ZŠ Mikulovice ve Vranově nad Dyjí.

 
 
Ukázka ze šestého dílu Stopy po hvězdách Praha - Karolinum:
příprava a vernisáž výstavy Neztratit víru v člověka - Protektorát očima židovských dětí v květnu 2006 v pražském Karolinu a následná beseda studentů s pamětníkem Pavlem Wernerem. Svůj názor na popírání holocaustu v pořadu vysloví Leo Pavlát, Michaela Vidláková a Michal Frankl.
 

Celý cyklus nebo i jednotlivé díly můžete získat ve VKC ŽMP.
 
 
Ohlasy na cyklus Stopy po hvězdách 1. – 6. díl

 
„Chtěli bychom tímto poděkovat za zaslání kolekce DVD s dokumentem „Stopy po hvězdách“. Shlédli jsme jej s velkým zaujetím a shodli jsme se na tom, že se jedná o velice poutavě a profesionálně natočený dokument, který zajímavou formou přibližuje snažení pedagogů a institucí, které se rozhodly vzděláváním o holocaustu intenzivně zabývat. „
Za Památník Terezín
Mgr. Ludmila Chládková /bývalá vedoucí vzdělávacího oddělení/
Mgr. Jan Špringl /stávající vedoucí vzdělávacího oddělení/

 

 
„Vážená a milá paní režisérko Strusková,
rád bych Vám za sebe a za mé blízké, kteří nepřežili, velice poděkoval. Udělala jste skutečně kus práce pro potlačování – nenacházím to příhodné slovo, nechci říci boj, to jsme používali za socialismu – antisemitismu. Je to, dle mého názoru, uděláno velmi hezky, nepateticky a i děti, které „hrají“, hrají jako děti, které to neprožily – ani nemohly! Dík též panu kameramanovi za jeho práci.“
S pozdravem
Ing. Pavel Werner, Birkenau Boy č. A-560
 

 
„Váš film je velmi zajímavý tím, jakým způsobem sděluje „poselství“ mladé generaci, že není pouze natáčen ve školách, ale že využívá schopností mladých lidí a aktivně je zapojuje do procesu „obnovy paměti“ těch hrozných událostí doby minulé. Jak báječná myšlenka sehrát s dnešními mladými lidmi divadelní představení, které se kdysi hrálo přímo v koncentračním táboře! A k tomu několik osobních svědectví pamětníků, kteří ty hrozné události sami prožili a jsou dnes schopni o nich hovořit.
Ve filmu je jasně řečeno, že pro mnohé z nich je mimořádně těžké svěřit se s těmito vzpomínkami, někteří z nich nemohou hovořit vůbec, ale i jejich prostřednictvím se přímo a jasně dozvídáme o době, kterou prožili. Jejich zkušenost také velmi dobře odráží práce, prezentovaná mladou generací.
Avšak to, proč váš film skutečně stojí za shlédnutí, je zmíněná divadelní činnost v ghettu. Ta je předvedena strhujícím způsobem. Ještě bych vám rád poblahopřál k tomu, že se vám podařilo najít způsob, jak spojit dvě generace v procesu obnovy historické paměti.“
David Fulton, filmový producent a distributor
Barcelona, Španělsko

 

 

DVD/ DVD-ROM Vzpomínky a zapomínání

Projekt "VZPOMÍNKY A ZAPOMÍNÁNÍ", zaměřený na proměny zobrazování holocaustu a na možnosti objektivní reflexe jeho událostí prostřednictvím filmů animovaných, dokumentárních a hraných, natočených v různém časovém odstupu od konce druhé světové války, představil v uplynulých letech divákům v pěti středoevropských zemích téměř sto známých i méně známých filmů. Vyvrcholením projektu je vydání pětijazyčného DVD/DVD-ROM "VZPOMÍNKY A ZAPOMÍNÁNÍ", obsahující trojici pozoruhodných snímků, oceněných v době svého vzniku na významných filmových festivalech.
Více zde.
DVD/ DVD-ROM můžete zakoupit ve VKC ŽMP nebo přes internetový obchod ŽMP.

 
  
 

Ukázka z filmu Pasažérka (Polsko, 1963)

© 2004 - 2008 Židovské muzeum v Praze