Vyhledávací filtr

Výstavy

středa 11. 03. 2015

Paměť, vzpomínání, připomínání…

Od 11. 03. 2015 - 10:00 do 14. 04. 2015 - 12:00

Auditorium Maiselova 15, Praha 1

Práce účastníků XVI. ročníku výtvarné soutěže Památníku Terezín. Do 14. 4. po–čt 10–15, pá 10–12, během večerních programů a po domluvě.

Více informací…

Pro koho: Pro všechny

úterý 03. 03. 2015

Svědectví terezínských zdí

Od 03. 03. 2015 - 17:00 do 27. 03. 2015 - 15:00

tř. Kpt. Jaroše 3, 602 00 Brno

Vernisáž výstavy černobílých fotografií Richarda Homoly uvede její kurátor Petr Kliment, promluví pamětník holocaustu ing. Pavel Fried. Odkaz, který tato výstava nese, se instalace pokusí rozšířit tím, že nezvykle vystoupí i mimo sál do vstupních prostor budovy... Výstava se koná ve spolupráci s KVC rabína Federa při Židovské obci Brno. Vstup volný.

Více informací…

Pro koho: Pro všechny

čtvrtek 26. 02. 2015

Zmařené naděje. Poválečné Československo jako křižovatka židovských osudů

Od 26. 02. 2015 - 09:00 do 23. 08. 2015 - 18:00

Galerie Roberta Guttmanna, U Staré školy 3, Praha 1

Porážka hitlerovského Německa a konec druhé světové války v Evropě znamenaly i konec genocidy osob, které byly na základě zákonů platných na územích ovládaných nacistickým Německem či jeho spojenci označeny za židy či tzv. židovské míšence. Přeživší z českých zemí se postupně vraceli domů a začínali nový život. Nová výstava představí málo známé aspekty historie českých zemí po druhé světové válce, spojené s návratem přeživších z koncentračních táborů a tranzitem desetitisíců židovských uprchlíků přes naše území.  Tematicky tak naváže na předchozí výstavu Orient v Čechách? Židovští uprchlíci za první světové války, uvádějící 20. století jako éru uprchlíků.

Více informací…

Pro koho: Pro všechny

pondělí 02. 02. 2015

Návrat chasidů do Mikulova - výstava

Od 02. 02. 2015 - 09:00 do 27. 02. 2015 - 12:00

Auditorium Brno, Tř. kpt. Jaroše 3, Brno.

Výstava černobílých fotografií Jindřicha Buxbauma nazvanou Návrat chasidů do Mikulova. Výstava je přístupná ve dnech programových akcí a po předchozí telefonické domluvě. Vstup volný. 

Více informací…

Pro koho: Pro všechny

neděle 18. 01. 2015

Výstava TLV24

Od 18. 01. 2015 - 18:00 do 28. 02. 2015 - 16:00

Auditorium Maiselova 15, Praha 1, 3. patro. 

Výstava fotografií Pavlíny Schultz, spoluautorky projektu TLV24, v němž se spolu s architektem Danielem Zissem snaží přiblížit každodenní Tel Aviv a jeho obyvatele. 

Více informací…

Pro koho: Pro všechny

čtvrtek 01. 01. 2015

Paměť, vzpomínání, připomínání…

Od 01. 01. 2015 - 09:00 do 30. 01. 2015 - 12:00

Auditorium Brno, Tř. kpt. Jaroše 3, Brno.

Paměť, vzpomínání, připomínání…
Výtvarné práce, které zvítězily v soutěži vyhlášené Památníkem Terezín.

Více informací…

Pro koho: Pro všechny

čtvrtek 28. 08. 2014

Orient v Čechách? Židovští uprchlíci za první světové války

Od 28. 08. 2014 - 09:00 do 01. 02. 2015 - 16:30

Galerie Roberta Guttmanna, U Staré školy 3, Praha 1

Židovské muzeum v Praze výstavou o osudech uprchlíků v době první světové války reflektuje sté výročí vypuknutí válečného konfliktu.

Více informací…

Pro koho: Pro všechny

čtvrtek 24. 04. 2014

Příběh pokračuje. Přírůstky ve sbírkách Židovského muzea v Praze 1994-2014

Od 24. 04. 2014 do 03. 08. 2014

Galerie Roberta Guttmanna, U Staré školy 1, Praha 1

Židovské muzeum v Praze připravilo u příležitosti 20. výročí své činnosti jako nestátní organizace výstavu, která představuje více než 100 výjimečných exponátů, jež se staly součástí jeho sbírek právě v posledních dvou dekádách. Prostřednictvím vybraných uměleckých děl, rukopisů, knih, archiválií, rituálních předmětů i předmětů denní potřeby expozice seznamuje se základy akviziční práce muzea a přibližuje nejen historii jednotlivých předmětů, ale i příběhy jejich původních majitelů.

Více informací…

Pro koho: Pro všechny

čtvrtek 29. 08. 2013

Pravda a lež. Filmování v ghettu Terezín 1942-1945

Od 29. 08. 2013 do 30. 03. 2014

Galerie Roberta Guttmanna, U Staré školy 3, Praha 1

Pro nacistickou Třetí říši představoval film důležitý nástroj pro ovlivňování veřejného mínění. Dějištěm dvou propagandistických filmů v její režii se stalo i ghetto Terezín. Nová výstava v Galerii Roberta Guttmanna mapuje na základě nejnovějších poznatků historii vzniku obou projektů. Představuje mimo jiné jejich iniciátory a přibližuje podmínky natáčení, kdy se mnozí vězni stali nedobrovolnými herci a statisty, ale i členy filmového štábu.

Více informací…

Pro koho: Pro všechny

čtvrtek 21. 03. 2013

SYMBOLY EMANCIPACE. Synagogy 19. století v českých zemích

Od 21. 03. 2013 do 04. 08. 2013

Galerie Roberta Guttmanna, U Staré školy 3, Praha 1

V období 1800-1918 bylo v Čechách, na Moravě a ve Slezsku vybudováno 360 synagog. Židovské muzeum v Praze v této souvislosti připravilo výstavu, která tyto téměř neznámé architektonické památky vůbec poprvé podrobněji představuje a přibližuje jejich dramatické osudy až do dnešních dní.

Více informací…

Pro koho: Pro všechny

<
>
23
24
25
26
27
28
 
 
1
 
 
2
 
 
 
 
3
 
 
4
 
 
 
 
5
 
6
7
 
 
8
 
 
 
 
9
 
 
 
10
 
 
11
 
 
 
 
12
 
13
14
 
 
 
 
15
 
 
 
 
16
 
 
 
 
17
 
 
 
 
18
 
 
 
19
 
 
 
20
21
 
 
 
 
22
 
 
 
 
23
 
 
 
 
24
 
 
 
 
25
 
 
 
 
26
 
 
 
27
28
 
 
 
 
29
 
 
 
 
30
 
 
 
 
31
1
2
3
4
5
[design/2013/ticket-and-audioguide.png]