Vyhledávací filtr

Výstavy

čtvrtek 26. 02. 2015

Zmařené naděje. Poválečné Československo jako křižovatka židovských osudů

Od 26. 02. 2015 - 09:00 do 23. 08. 2015 - 18:00

Galerie Roberta Guttmanna, U Staré školy 3, Praha 1

Porážka hitlerovského Německa a konec druhé světové války v Evropě znamenaly i konec genocidy osob, které byly na základě zákonů platných na územích ovládaných nacistickým Německem či jeho spojenci označeny za židy či tzv. židovské míšence. Přeživší z českých zemí se postupně vraceli domů a začínali nový život. Nová výstava představí málo známé aspekty historie českých zemí po druhé světové válce, spojené s návratem přeživších z koncentračních táborů a tranzitem desetitisíců židovských uprchlíků přes naše území.  Tematicky tak naváže na předchozí výstavu Orient v Čechách? Židovští uprchlíci za první světové války, uvádějící 20. století jako éru uprchlíků.

Více informací…

Pro koho: Pro všechny

pondělí 02. 02. 2015

Návrat chasidů do Mikulova - výstava

Od 02. 02. 2015 - 09:00 do 27. 02. 2015 - 12:00

Auditorium Brno, Tř. kpt. Jaroše 3, Brno.

Výstava černobílých fotografií Jindřicha Buxbauma nazvanou Návrat chasidů do Mikulova. Výstava je přístupná ve dnech programových akcí a po předchozí telefonické domluvě. Vstup volný. 

Více informací…

Pro koho: Pro všechny

neděle 18. 01. 2015

Výstava TLV24

Od 18. 01. 2015 - 18:00 do 28. 02. 2015 - 16:00

Auditorium Maiselova 15, Praha 1, 3. patro. 

Výstava fotografií Pavlíny Schultz, spoluautorky projektu TLV24, v němž se spolu s architektem Danielem Zissem snaží přiblížit každodenní Tel Aviv a jeho obyvatele. 

Více informací…

Pro koho: Pro všechny

čtvrtek 01. 01. 2015

Paměť, vzpomínání, připomínání…

Od 01. 01. 2015 - 09:00 do 30. 01. 2015 - 12:00

Auditorium Brno, Tř. kpt. Jaroše 3, Brno.

Paměť, vzpomínání, připomínání…
Výtvarné práce, které zvítězily v soutěži vyhlášené Památníkem Terezín.

Více informací…

Pro koho: Pro všechny

čtvrtek 28. 08. 2014

Orient v Čechách? Židovští uprchlíci za první světové války

Od 28. 08. 2014 - 09:00 do 01. 02. 2015 - 16:30

Galerie Roberta Guttmanna, U Staré školy 3, Praha 1

Židovské muzeum v Praze výstavou o osudech uprchlíků v době první světové války reflektuje sté výročí vypuknutí válečného konfliktu.

Více informací…

Pro koho: Pro všechny

čtvrtek 24. 04. 2014

Příběh pokračuje. Přírůstky ve sbírkách Židovského muzea v Praze 1994-2014

Od 24. 04. 2014 do 03. 08. 2014

Galerie Roberta Guttmanna, U Staré školy 1, Praha 1

Židovské muzeum v Praze připravilo u příležitosti 20. výročí své činnosti jako nestátní organizace výstavu, která představuje více než 100 výjimečných exponátů, jež se staly součástí jeho sbírek právě v posledních dvou dekádách. Prostřednictvím vybraných uměleckých děl, rukopisů, knih, archiválií, rituálních předmětů i předmětů denní potřeby expozice seznamuje se základy akviziční práce muzea a přibližuje nejen historii jednotlivých předmětů, ale i příběhy jejich původních majitelů.

Více informací…

Pro koho: Pro všechny

čtvrtek 29. 08. 2013

Pravda a lež. Filmování v ghettu Terezín 1942-1945

Od 29. 08. 2013 do 30. 03. 2014

Galerie Roberta Guttmanna, U Staré školy 3, Praha 1

Pro nacistickou Třetí říši představoval film důležitý nástroj pro ovlivňování veřejného mínění. Dějištěm dvou propagandistických filmů v její režii se stalo i ghetto Terezín. Nová výstava v Galerii Roberta Guttmanna mapuje na základě nejnovějších poznatků historii vzniku obou projektů. Představuje mimo jiné jejich iniciátory a přibližuje podmínky natáčení, kdy se mnozí vězni stali nedobrovolnými herci a statisty, ale i členy filmového štábu.

Více informací…

Pro koho: Pro všechny

čtvrtek 21. 03. 2013

SYMBOLY EMANCIPACE. Synagogy 19. století v českých zemích

Od 21. 03. 2013 do 04. 08. 2013

Galerie Roberta Guttmanna, U Staré školy 3, Praha 1

V období 1800-1918 bylo v Čechách, na Moravě a ve Slezsku vybudováno 360 synagog. Židovské muzeum v Praze v této souvislosti připravilo výstavu, která tyto téměř neznámé architektonické památky vůbec poprvé podrobněji představuje a přibližuje jejich dramatické osudy až do dnešních dní.

Více informací…

Pro koho: Pro všechny

čtvrtek 06. 12. 2012

„A nebudete muset chodit za rabínem.“ 500 let hebrejského knihtisku v Čechách a na Moravě

Od 06. 12. 2012 do 28. 02. 2013

otevřeno denně kromě sobot a židovských svátků 9 - 16.30 hod

Galerie Roberta Guttmanna, U Staré školy 3, Praha 1

K 500. výročí od vydání první hebrejské knihy v Čechách a na Moravě, ale i v celé východní a střední Evropě ŽMP připravilo výstavu, v jejímž rámci bude možno zhlédnout světové unikáty pocházející z nejvýznamnějších sbírek rukopisů a starých tisků v České republice i zahraničí.

Více informací…

Pro koho: Pro všechny

sobota 15. 09. 2012

Karel Cudlín – Stříbrný příliv / Silver Tide z cyklu Židovská přítomnost v současném umění

Od 15. 09. 2012 do 05. 02. 2012

otevřeno denně mimo soboty a židovské svátky od 9:00 do 18:00

Galerie Roberta Guttmanna, U Staré školy 3, Praha 1

Výstava, kterou připravila kurátorka ŽMP Michaela Sidenberg, dovoluje prostřednictvím fotografií předního českého fotofokumentaristy Karla Cudlína (*1960) nahlédnout do života seniorů soustředěných kolem centra na pražském Hagiboru provozovaného pražskou Židovskou obcí

Více informací…

Pro koho: Pro všechny

<
>
29
30
31
 
 
1
 
2
3
 
 
4
 
 
5
 
 
6
 
 
7
 
 
 
8
 
9
10
 
 
11
 
 
12
 
 
 
 
13
 
 
14
 
15
 
16
17
 
 
 
 
18
 
 
19
 
 
 
 
20
 
 
21
 
 
22
 
23
24
 
 
 
 
25
 
 
26
 
 
27
 
 
28
 
 
29
 
30
31
1
[design/2013/ticket-and-audioguide.png]