Putovní výstavy

Barokní synagogy v českých zemích

Výstava představuje nejstarší, historicky a umělecky nejcennější synagogy, které byly v Čechách a na Moravě vybudovány v 17. a 18. století.

Více informací

Tabulka obsazenosti

Děvčata z pokoje 28

Výstava o životě několika mladých židovských děvčat, vězněných v terezínském ghettu v jednom z pokojů, tzv. heimů. Na jednotlivých panelech je přiblíženo nejen jejich každodenní strádání, ale především malé radosti a silná přátelství,...

Více informací

Tabulka obsazenosti

Druhý život českých svitků Tóry

Výstava představuje tradici svitku Tóry a jeho místo v životě synagog. Dále přibližuje osudy svitků Tóry v období holocaustu a po něm, se zvláštním zřetelem na vylíčení průběhu jejich odprodeje v roce 1964 a současné existence s...

Více informací

Tabulka obsazenosti

Historie Židů v Čechách a na Moravě

Výstava seznamuje s židovskými tradicemi, náboženstvím a historií na území Čech a Moravy, vychází ze sbírek a stálých expozic Židovského muzea, s nimiž se návštěvníci mohou seznámit v památkových objektech v Praze.

Více informací

Tabulka obsazenosti

Neztratit víru v člověka

Výstava představuje dětem a mladým lidem různé aspekty života Židů v Protektorátu Čechy a Morava, a to z pohledu jejich šesti tehdejších vrstevníků. Jejím záměrem je přiblížit především žákům a studentům základních a středních škol...

Více informací

Tabulka obsazenosti

Příběh dětí: Kresby dětí z terezínského ghetta

Sbírka dětských kreseb z ghetta Terezín je naprosto ojedinělou a nejrozsáhlejší sbírkou dětské kresby na světě. Čítá na 4 500 prací židovských dětí, které prošly během druhé světové války terezínským ghettem. Všechny kresby obsažené ve...

Více informací

Tabulka obsazenosti

Stříbrný příliv

Výstava dává prostřednictvím fotografií předního českého fotofokumentaristy Karla Cudlína nahlédnout do života seniorů soustředěných kolem centra na pražském Hagiboru provozovaného pražskou Židovskou obcí. Originální vizuální výpověď o...

Více informací

Tabulka obsazenosti

Symboly emancipace. Synagogy 19. století v českých zemích

Výstava představuje rozkvět synagogální architektury 19. století a mapuje soubor památek, ze kterých se dodnes dochovala pouze čtvrtina a který dokládá historii židovských obcí v českých zemích.

Více informací

Tabulka obsazenosti

Židovské svědectví o českém století

Výstava, která se zabývá životem Židů v českém prostoru ve 20. století, je složena z 31 vybraných panelů rozdělených podle následujících témat: V armádě, Doma, V práci, Komunitní život, Holocaust, Ve škole, Volný čas, Rodinné portréty.

Více informací

Tabulka obsazenosti

Židovské tradice a zvyky

Výstava seznamuje s židovskými tradicemi, náboženstvím a historií na území Čech a Moravy. Vychází přitom především ze sbírek a stálých expozic Židovského muzea v Praze.

Více informací

Tabulka obsazenosti

Židovské vzdělávání a školství

Výstava provádí dlouhou historií židovského vzdělávání od biblických dob až po současnost, seznamuje s různými formami židovských škol, hlavními obdobími židovské vzdělanosti a jejími nejvýznamnějšími představiteli.

Více informací

Tabulka obsazenosti

Zmizelí sousedé

Projekt Zmizelí sousedé vybízí mladé lidi k pátrání po sousedech židovského původu, kteří z jejich nejbližšího okolí zmizeli převážně v období druhé světové války. Projekt je metodickou inspirací, jak zpracovat období holocaustu v souladu...

Více informací

Tabulka obsazenosti

Zpráva o Lodži

Ve stejných bytech, domech, na těch ulicích, kde před mnoha lety bojovali Židé o přežití každého okamžiku, dnes žijí noví obyvatelé. Výstava fotografií Karla Cudlína včetně originální scénografie. Expozice je součástí projektu, který dále...

Více informací

Tabulka obsazenosti
<
>
 
1
 
 
 
2
 
 
 
3
 
 
 
4
 
5
6
 
7
 
8
 
9
 
 
 
10
 
 
 
11
 
12
13
 
 
 
14
 
15
 
 
 
16
 
17
 
18
 
19
20
 
 
 
21
 
22
 
 
 
23
 
24
 
 
 
25
 
26
27
 
28
 
 
29
 
30
 
31
1
2
3
4
[homepage-banner/PE_onlinetickets_CZ.jpg] [homepage-banner/webapp_PE_cz.jpg]
Pro lepší výkon používají tyto stránky soubory cookies. Setrváním na těchto stránkách a kliknutím na tlačítko „Potvrdit“ vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informacízde.POTVRDIT