SBÍRKY A FONDY

Sbírkové předměty uložené v Židovském muzeu v Praze jsou zapisovány do Centrální evidence sbírek Ministerstva kultury ČR (CES).

Sbírku muzea tvoří následující evidované podsbírky:

Judaika

Základ podsbírky tvoří synagogální a domácnostní předměty z textilu (synagogální opony, pláštíky na Tóru, povijany, draperie, pokrývky apod.) a kovů (nástavce na Tóru, koruny, štít, ukazovátka, kořenky, misky, pokladničky atp.). Třetí rozsáhlý soubor tvoří vizuální umění (malba, kresba, grafika, fotografie, nová média).

Písemnosti a tisky

Podsbírka obsahuje židovské rukopisy náboženského charakteru – biblické a liturgické texty, nábožensko-právní texty, méně texty mystické, literární či vědecké povahy a texty historické. Kromě kodexů a svitků podsbírka obsahuje i jednotlivé rukopisy a fragmenty.

Knihy

Podsbírku tvoří historický knižní fond (veškeré staré tisky vydané do roku 1800 včetně a historické tisky vydané do roku 1860 včetně) a vzácný knižní fond představující tisky vydané po roce 1860, které jsou svou historickou, kulturní nebo vědeckou hodnotou významné pro sbírkový fond knihovny a muzea.

<
>
30
31
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
3
4
 
5
 
 
6
 
 
 
 
7
 
 
8
 
 
9
 
10
11
 
 
 
 
12
 
 
 
 
13
 
 
 
 
14
 
 
 
 
15
 
 
 
 
16
 
17
18
 
 
19
 
 
 
 
20
 
 
 
 
21
 
 
22
 
 
 
23
 
24
25
 
 
26
 
 
27
 
 
 
 
28
 
 
 
 
29
 
 
30
1
2
3
[design/2013/ticket-and-audioguide.png]