Možnosti podpory Židovského muzea v Praze

Naše činnost se vám líbí a rádi byste ji nějakou formou podpořili? Vlastníte předměty nebo dokumenty historické povahy, které byste rádi věnovali do muzejních sbírek?

Brožura o židovském muzeum v Praze

Židovské muzeum v Praze je institucí pečující o jednu z největších sbírek judaik na světě. Zároveň uchovává dokumenty, fotografie a audiovizuální materiály vztahující se k dějinám a kultuře židovského obyvatelstva na území České republiky. Péči o tyto sbírky a fondy stejně jako další činnost Židovského muzea v Praze můžete podpořit finančním darem. Příspěvek můžete účelně věnovat například na:

  • restaurování předmětů uložených v našich sbírkových fondech
  • restaurování náhrobků na židovských hřbitovech
  • rozvoj vzdělávacích a osvětových programů
  • výzkum a dokumentaci
  • podporu kulturních aktivit či propagaci činnosti našeho muzea obecně.

Podmínky užití daru lze domluvit individuálně podle vašich představ a požadavků. O finančním daru vám také vystavíme potvrzení pro účely daňového přiznání či darovací smlouvu.

Finanční dary lze kdykoliv provést převodem na bankovní účet muzea 10426398/6200 – s variabilním symbolem 1382002.

Naše sbírky a fondy můžete rovněž rozšířit svým věcným darem.

Pro více informací k možnostem podpory Židovského muzea v Praze kontaktujte Jiří Tejkal jiri.tejkal@jewishmuseum.cz


Konkrétní příklady:

From Generation To...projekt rozhovorů s přeživšími sponzorovaný Robertem B. Friedem s rodinou k uctění památky Israele a Rifky Friedových a Magdy a Mosheho Herskowitzových 


Dlouhodobá finanční podpora nahrávání rozhovorů s pamětníky umožní uskutečnit větší množství rozhovorů a zachovat tak unikátní paměť přeživších. 
Donátorem je Robert B. Fried z New Yorku, který je mj. autorem sbírky básní. Zakoupit si ji můžete zde.

"Zřízení tohoto programu společně s Židovským muzeem v Praze bude pomáhat uchování příběhů šoa. I v důsledku vzrůstajícího antisemitismu v Evropě je důležité takové věci podporovat, aby se zvěrstva jako holocaust nikdy neopakovaly". Robert R. Fried
 

 
 

Restaurování sbírkových předmětů

Nástavec na tóru inv.č. 002.945 před restaurováním -

Nástavec na tóru inv.č. 002.945 před restaurováním

Nástavec na tóru inv.č. 002.945 po restaurování -

Nástavec na tóru inv.č. 002.945 po restaurování

<
>
28
29
30
 
 
 
 
1
 
2
3
 
 
 
4
 
5
 
6
 
 
7
 
 
 
8
 
9
10
 
 
 
11
 
12
 
 
 
 
13
 
 
14
 
 
 
15
 
16
17
 
18
 
 
19
 
 
 
20
 
 
 
21
 
22
 
23
24
 
25
 
 
26
 
 
 
27
 
28
 
29
 
30
31
1
[design/2013/ticket-and-audioguide.png]