Možnosti podpory Židovského muzea v Praze

Naše činnost se vám líbí a rádi byste ji nějakou formou podpořili? Vlastníte předměty nebo dokumenty historické povahy, které byste rádi věnovali do muzejních sbírek?

Brožura

Židovské muzeum v Praze je institucí pečující o jednu z největších sbírek judaik na světě. Zároveň uchovává dokumenty, fotografie a audiovizuální materiály vztahující se k dějinám a kultuře židovského obyvatelstva na území České republiky. Péči o tyto sbírky a fondy stejně jako další činnost Židovského muzea v Praze můžete podpořit finančním darem. Příspěvek můžete účelně věnovat například na:

  • restaurování předmětů uložených v našich sbírkových fondech
  • restaurování náhrobků na židovských hřbitovech
  • rozvoj vzdělávacích a osvětových programů
  • výzkum a dokumentaci
  • podporu kulturních aktivit či propagaci činnosti našeho muzea obecně.
Nástavec na tóru inv.č. 002.945 před restaurováním -

Nástavec na tóru inv.č. 002.945 před restaurováním

Nástavec na tóru inv.č. 002.945 po restaurování -

Nástavec na tóru inv.č. 002.945 po restaurování

Můžete si také vybrat konkrétní projekt, který aktuálně realizujeme nebo připravujeme.

Podmínky užití daru lze domluvit individuálně podle vašich představ a požadavků. O finančním daru vám také vystavíme potvrzení pro účely daňového přiznání či darovací smlouvu.

Finanční dary lze kdykoliv provést převodem na bankovní účet muzea 10426398/6200 – s variabilním symbolem 1382002.

Naše sbírky a fondy můžete rovněž rozšířit svým věcným darem.

Pro více informací k možnostem podpory Židovského muzea v Praze kontaktujte Jiří Tejkal jiri.tejkal@jewishmuseum.cz

V nedávné době umožnily vaše finanční příspěvky například realizaci výstavy „A nebudete muset chodit za rabínem. 500 let hebrejského knihtisku v Čechách a na Moravě“.


A nebudete muset chodit za rabínem... -

A nebudete muset chodit za rabínem...

<
>
23
24
25
26
27
28
 
 
1
 
 
2
 
 
 
 
3
 
 
4
 
 
 
 
5
 
6
7
 
 
8
 
 
 
 
9
 
 
 
10
 
 
11
 
 
 
 
12
 
13
14
 
 
 
 
15
 
 
 
 
16
 
 
 
 
17
 
 
 
 
18
 
 
 
19
 
 
 
20
21
 
 
 
 
22
 
 
 
 
23
 
 
 
 
24
 
 
 
 
25
 
 
 
 
26
 
 
 
27
28
 
 
 
 
29
 
 
 
 
30
 
 
 
 
31
1
2
3
4
5
[design/2013/ticket-and-audioguide.png]