Krajky ze sbírek Židovského muzea v Praze

Katalog obsahuje 70 katalogových položek a je výsledkem dvouletého výzkumu muzejních pracovníku. Zahrnuje zastupné exempláře pro nejvýznamnější příklady převážně kovových dracounových krajek z muzejních sbírek. Je členěn do následujících oddílů: krajka na synagogálních textiliích, španier arbet, svatební pokrývky hlavy a oděvy. Kromě detailních barevných fotografií obsahuje také množství podvinků historických krajek ze 17. - 19. století.

Židovské muzeum v Praze, 2004
Dana Veselská
ISBN 80-85608-86-3
kniha, brožovaná, 116 stran, 21 x 22 cm, česko-anglicky

Cena: 100,00 Kč
Zpět k nakupování