Židovský hřbitov v Brandýse nad Labem - nová publikace Židovského muzea v Praze

21. 11. 2018 Přehled novinek


Židovské muzeum v Praze právě vydalo e-publikaci Židovský hřbitov v Brandýse nad Labem, jež je určena všem zájemcům o historii židovského osídlení, historii židovských památek, historii dějin umění a také všem badatelům, kteří se zabývají genealogickým výzkumem.

Židovský hřbitov v Brandýse nad Labem se nachází v Kostelecké ulici. Byl založen roku 1568 a několikrát rozšiřován, naposled na konci 19. století. Na hřbitově se nalézá márnice z poloviny 19. století a 915 náhrobků z období mezi lety 1572–1942. Na hřbitově nalezneme renesanční a barokní náhrobky z 16. až 18. století, klasicistní a secesní náhrobky z 19. století a moderní žulové pomníky z první poloviny 20. století.

Publikace Židovský hřbitov v Brandýse nad Labem seznamuje čtenáře v kapitole Brandýs nad Labem a Židé v dějinné perspektivě s historií židovského osídlení v Brandýse nad Labem a v jeho nejbližším okolí. Tato studie Alexandra Putíka obsahuje přehledné dějiny židovské obce zasazené do rámce dějin města a panství Brandýs nad Labem. Studie také zahrnuje identifikaci několika osob zmíněných v písemných pramenech 16. století a první třetiny 17. století s osobami zachycenými v nejstarších hebrejských nápisech, přičemž mezi pohřbenými v Brandýse nad Labem byli identifikováni potomci dějepisce Davida Ganse a přímý předek soudce nejvyššího soudu USA, Louise Dembitze Brandejse. Následující kapitoly autorů Lucie B. Petrusové a Daniela Polakoviče pak analyzují náhrobky z hlediska tvaru, výzdoby, použitého materiálu (3. kapitola) a z hlediska epigrafiky (4. kapitola). Na uvedené studie navazuje kapitola Komentované překlady vybraných náhrobků s přepisy, překlady a fotografiemi osmdesáti tří náhrobků a Katalog náhrobků židovského hřbitova, který obsahuje kompletní přehled náhrobků, jež se na hřbitově vyskytují. Publikaci doplňují Rejstříky (chronologický rejstřík, jmenný rejstřík, rejstřík hebrejských jmen, místní rejstřík, seznam kameníků a kamenických dílen a seznam hebrejských zkratek) zpracované D. Polakovičem, které umožňují lepší orientaci v katalogu náhrobků. Přiložený Schematický plán židovského hřbitova umožní čtenářům nalézt vybraný náhrobek přímo v terénu.

Publikace vznikla za finanční podpory Nadace Židovské obce v Praze. Zakoupit ji lze v digitální podobě v e-shopu Židovského muzea v Praze:
https://www.jewishmuseum.cz/e-shop/publikace/zidovsky-hrbitov-v-brandyse-nad-labem/
 
Židovský hřbitov v Brandýse nad Labem, 2018
Lucie B. Petrusová – Daniel Polakovič – Alexandr Putík
ISBN 978-80-87366-56-1
e-book, 379 stran, 1 plán, česky

ZidovskyhrbitovvBrandysenL.png

<
>
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
27
 
28
 
29
 
30
 
31
1
2
3
4
[homepage-banner/CZbannerKohlovadiscount2018.jpg]
Pro lepší výkon používají tyto stránky soubory cookies. Setrváním na těchto stránkách a kliknutím na tlačítko „Potvrdit“ vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informacízde.POTVRDIT