Slovník

Tento výběr hesel pochází z knihy Slovník judaik (2006), která je dílem autorského kolektivu pod vedením Evy Kosákové. Hesla dále zpracovali Jaroslav Kuntoš, Dana Veselská, Olga Sixtová, Michaela Scheibová a Lenka Uličná. Knihu si můžete zakoupit na našem e-shopu.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Zpět k rejstříku

Svícen chanukový (hebr. chanukija)

Je rozsvěcen při oslavě svátku Chanuka, který připomíná znovuzasvěcení jeruzalémského chrámu a jehož hlavním obřadem je zapalování světel po dobu osmi dní. Podle tvaru lze chanukové svícny rozdělit do dvou velkých skupin. První tvoří svícny lavicové, s nízko usazenou řadou olejových hořáků nebo svíček a odraznou deskou; druhou skupinou jsou svícny ve tvaru chrámového sedmiramenného svícnu, na kterých je řada světel umístěna na konce obloukových ramen, zdobených stylizovanými rostlinnými motivy a vycházejících ze středového dříku. U většiny svícnů je k jejich osmi ramenům přidán devátý obslužný svícen (jid. šámes), obvykle umístěný samostatně mimo řadu. Některé z lavicových chanukových svícnů nesou dva obslužné svícny, které je možno používat také jako svícny sobotní. Výzdoba svícnů nebyla přesně předepsána a byla ponechána invenci tvůrce a případným požadavkům objednavatele. Materiálem svícnů je převážně kov, ostatní materiály byly používány velmi zřídka. Svícny pro soukromé použití byly obvykle stříbrné, ale i mosazné, svícny pro použití v synagoze byly odlévány z mosazi nebo bronzu; výjimečně se objevuje i železo. Rozměry svícnů se mohou značně lišit, v případě domácího použití se jejich výška obvykle pohybuje v rozmezí 15 až 40 centimetrů, synagogální svícny mohou být téměř dvoumetrové.

Zpět k rejstříku
>Darujte<
<
>
28
29
30
 
1
2
3
4
 
 
 
5
 
 
 
6
 
 
7
 
 
8
9
10
 
 
11
12
 
 
13
 
 
14
 
 
 
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
[homepage-banner/CZbannerKohlovadiscount2018.jpg]