Fotografické album z uprchlického tábora v Německém Brodu

prosinec 2014 Přehled předmětů

Akvizice Židovského muzea z roku 1962, získáno od JUDr. Václava Hořejše.

Sbírka vizuálního umění
ŽMP 173.008
Album 73 bromostříbrných fotografií
Nesignováno, nedatováno, cca 1915-1917

Sbírka vizuálního umění, ŽMP 173.008, Album 73 bromostříbrných fotografií, nesignováno, nedatováno, cca 1915-1917

Za první světové války do vnitrozemí habsburské monarchie uprchly statisíce lidí z frontových oblastí. Obávali se posunů fronty, bojů, plenění, znásilňování či nedostatku základních životních potřeb. Mnozí z nich byli ale také evakuováni armádou, která se obávala nedostatečné loajality některých etnických skupin, například Rusínů nebo Italů. Mezi nimi bylo též mnoho židovských obyvatel Haliče a Bukoviny – lidí, kteří byli většinou velmi chudí a pobožnější než židovští obyvatelé českých zemí.       
Stát sice uprchlíky podporoval, ale zároveň usiloval o co jejich největší kontrolu. Uprchlíci, kteří dostávali finanční podporu 70 a později 90 haléřů na hlavu a den se nesměli volně stěhovat. Byli přikazováni do tzv. „uprchlických obcí“, většinou menších měst a vesnic nebo do nově zřízených barákových táborů. Ty byly zcela novým fenoménem a jejich účelem bylo nejen zajištění hromadného ubytování pro velké množství uprchlíků, ale také zabránit jejich příchodu do velkých měst, zejména do Vídně a Prahy. Tábory byly navíc, podobně jako pomocné organizace, většinou rozděleny podle etnických či náboženských linií. V Mikulově, Pohořelicích a Kyjově tak například byly překotně postaveny baráky pro tisíce židovských uprchlíků. Zejména v prvních měsících byly tyto tábory přeplněné a uprchlíci si stěžovali na nedůstojné životní podmínky. Uherské Hradiště sloužilo jako průchozí stanice pro desetitisíce převážně židovských uprchlíků posílaných z Uherska do Předlitavska. Největším táborem pro židovské uprchlíky v českých zemích však byl ten v Německém (dnes Havlíčkově) Brodu.
Tábor byl postaven v létě 1915 podle už hotových plánů ústavu pro choromyslné. Zahrnoval 53 obytných baráků, sedm kuchyní a tři sklady. Zpočátku jej obývali italští a istrijští uprchlíci, později byl však určen pro uprchlíky židovské. V nejvyšším stavu v něm bylo ubytováno až deset tisíc uprchlíků. Kvůli vysoké úmrtnosti a tyfové epidemii k pohřbívání zemřelých nestačil místní židovský hřbitov a musel být vybudován zvláštní – „tyfový“. V táboře byla též školka a škola s polským vyučovacím jazykem – jako učitelé v ní pracovali samotní uprchlíci. V roce 1917 byl tábor uzavřen a uprchlíci, kteří se stále nemohli vrátit do svých domovů, byli přestěhováni do různých obcí v českých zemích. Baráky byly nadále používány pro rekreaci hladovějících pražských dětí.
Album 73 bromostříbrných fotografií různého formátu získalo Židovské muzeum darem v roce 1962. Série identických fotografií, ovšem neseřazených do alba, se nachází také ve Státním okresním archivu Havlíčkův Brod. Fotografie zachycují tábor samotný a budování nových baráků či zařízení, jeho obyvatele a slavnostní chvíle života v táboře. Album, jehož autorem mohl být některý ze zaměstnanců tábora, ukazují také zdejší zdravotnictví, sanitární péči či hasiče. Mnoho snímků se zaměřuje na viditelně odlišné pobožné židovské muže, v typickém oděvu pobožných haličských Židů, v kaftanech a s trejmly. Některé z těchto fotografií jsou navíc očividně aranžované a snad i vedené rozšířenými obrazy „východních Židů“. Naopak ženy a děti v reprezentaci židovských uprchlíků v tomto albu nehrají téměř žádnou roli. Album dokládá fascinaci odlišností těchto odlišných „východních“ Židů, jež je patrná i z dalších fotografií židovských uprchlíků z českých zemí z doby první světové války.
 
Osudy židovských uprchlíků za první světové války se zabývá dočasná výstava Orient v Čechách, již v Galerii Roberta Guttmanna můžete shlédnout do 1. února 2015.

<
>
29
30
31
 
 
 
1
 
2
3
 
4
 
5
 
 
 
6
 
 
 
7
 
 
 
8
 
9
10
 
 
 
11
 
12
 
13
 
 
 
14
 
15
 
16
17
 
 
 
18
 
 
 
19
 
 
 
20
 
 
21
 
22
 
23
24
25
 
26
 
 
27
28
1
2
3
4
[homepage-banner/PE_onlinetickets_CZ.jpg] [homepage-banner/webapp_PE_cz.jpg]
Pro lepší výkon používají tyto stránky soubory cookies. Setrváním na těchto stránkách a kliknutím na tlačítko „Potvrdit“ vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informacízde.POTVRDIT