Štít na Tóru věnovaný Lämelem z Touškova

duben 2015 Přehled předmětů

Štít na Tóru věnovaný Lämelem z Touškova
Johann Samuel Beckensteiner, Norimberk, 1763 nebo krátce před tímto datem
získáno jako tzv. válečný svoz v letech 1942-1945 ze svozového místa Praha, Maiselova synagoga
součást sbírky ŽMP, podsbírky judaika

ŽMP 044.438, stříbro, tepání, cizelování, lití, zlacení, výška 350 mm, šířka 296 mm

Na tento měsíc připadá 170. výročí úmrtí velkopodnikatele a bankéře Simona von Lämela, který se narodil 28. srpna 1766 v Městě Touškově v rodině obchodníka s vlnou. V mladém věku se ujal rodinného řemesla, zaváděl nové metody chovu ovcí a výroby vlny. Postupně se propracoval mezi největší velkoobchodníky v habsburské monarchii. Během napoleonských válek vykupoval od francouzských vojsk ukořistěný válečný materiál, který následně s minimálním ziskem odprodával rakouské armádě; takto se mu podařilo vykoupit všechna děla ukořistěná nepřítelem. Aby urychlil stažení francouzských vojsk z Vídně, půjčil císaři velkou sumu peněz. Podílel se na mnoha bankovních expertízách a byl zván k řadě jednání, která souvisela s celní a obchodní politikou monarchie. Za poskytnuté služby byl povýšen roku 1811 do dědičného šlechtického stavu s predikátem Edler von Lämel. Podporoval snahy o zrovnoprávnění Židů a usiloval o zrušení židovské daně v českých zemích. Podařilo se mu vyjednat její snížení , daňové nedoplatky zdejších Židů hradil z vlastních prostředků. Zemřel 18. dubna 1845 ve Vídni, kde byl také pohřben. V podnikání a veřejných aktivitách pokračoval jeho syn Leopold von Lämel (1790-1867).
 
Stříbrný, v celé ploše zlacený štít na Tóru, vyrobený v Norimberku známým stříbrníkem Beckensteinerem je v našem prostředí poměrně vzácným dokladem jihoněmecké produkce kvalitních judaik, o to cennějším, že k němu lze přiřadit jméno objednavatele. Byl jím Lämel z Touškova, který spolu se svou ženou Rivkou štít věnoval do Maiselovy synagogy. Jeho jméno také vysvětluje neobvyklý ikonografický detail štítu – postavy beránků, stojících na předsunutých sloupcích místo obvyklých figur lvů (das Lämmel = beránek).
Druhým donačním nápisem na podstavách sloupů byl štít opatřen jeho synem Simonem von Lämel, který nechal roku 1826 tento štít opravit a pro synagogu v místě svého vídeňského bydliště vyrobit jeho kopii, dodnes dochovanou ve vídeňském židovském muzeu.
Ve sbírkách Židovského muzea v Praze se vedle štítu na Tóru, zachovaly rovněž pamětní list k zrušení židovské daně a album portrétů a snímků rodiny von Lämel, mezi nimi jsou i portréty Simona a jeho manželky Babette, roz. Duschenes (zemř. 1853).
 
Překlad staršího donačního nápisu:
„Lämel, syn pana Zeligmana, blahé paměti, z Touškova a jeho manželka, paní Rivka, nechť žije, z Prahy. Zhotoveno roku (5)523 podle malého počtu (= 1763).“
 
Překlad mladšího donačního nápisu:
„Toto je svaté náčiní, které darovali moji rodičové, blahé paměti, [a] které bylo obnoveno jejich synem, zvaným dříve Zelke Tuschkau. Skrze milosrdenství našeho pána, císaře Františka I. jsem byl nazván Edler von Lämel. (5)586 podle malého počtu (= 1826).
A také tak prokázal náš pán, císař, nechť je povýšen jeho majestát, milosrdenství a dobrotu mně i mým potomkům, že nám udělil povolení nechat si vyrýt erb - jako jednomu z knížat a vznešených země - který je před tebou. Roku „a všechny činy síly jeho“ (Ester 10:2) podle malého počtu (rok v chronostichu: (5)586 = 1826).“

(podle překladu Ivety Cermanové)

<
>
29
30
31
 
 
 
1
 
2
3
 
4
 
5
 
 
 
6
 
 
 
7
 
 
 
8
 
9
10
 
 
 
11
 
12
 
13
 
 
 
14
 
15
 
16
17
 
 
 
18
 
 
 
19
 
 
 
20
 
 
21
 
22
 
23
24
25
 
26
 
 
27
28
1
2
3
4
[homepage-banner/PE_onlinetickets_CZ.jpg] [homepage-banner/webapp_PE_cz.jpg]
Pro lepší výkon používají tyto stránky soubory cookies. Setrváním na těchto stránkách a kliknutím na tlačítko „Potvrdit“ vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informacízde.POTVRDIT