Přírůstky

Po znovuobnovení samostatné činnosti v roce 1994, kdy byly státem navráceny židovským organizacím sbírky jednoho z nejvýznamnějších židovských muzeí v Evropě, se Židovské muzeum v Praze věnuje rozvíjení svých sbírkových, knihovních, archivních a dokumentačních fondů.

Šíře našich akvizičních zájmů je rozsáhlá - výtvarným uměním počínaje, přes předměty dokumentující kulturní a společenské souvislosti života židovské komunity, až např. po osobní výpovědi přeživších šoa.

Finanční zdroje ŽMP, které je nestátní paměťovou institucí, jsou omezené, proto preferujeme nabývání předmětů do sbírek formou darů a odkazů (v tomto případě doporučujeme předem obsah odkazu konzultovat s níže uvedenými pracovníky), v případě zajímavých předmětů či dokumentů však jednáme i o finančním plnění; výjimečně nakupujeme i formou účasti ve veřejných aukcích.

Veškeré návrhy na zařazení předmětů do sbírek posuzuje Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost Židovského muzea v Praze.


Poradní sbor představuje důležitý článek při systematickém naplňování akvizičního programu Židovského muzea v Praze, a to zejména posuzováním veškerých návrhů na zařazení předmětů do sbírek ŽMP (dar, nákup, odkaz), jakož i posuzováním návrhů na vyřazení sbírkových předmětů. Funguje jako poradní sbor a na základě odborného posouzení vydává doporučení řediteli muzea k zařazení či vyřazení předmětů do a ze sbírkového fondu.

Poradní sbor se schází dle potřeby a její členové hodnotí nabídky předmětů, které jednotliví kurátoři sbírek ŽMP podporují zpracováním odborných posudků. Na základě těchto posudků pak poradní sbor hlasováním rozhoduje o podobě doporučení. V případě potřeby bývají ke konzultacím přizváni také další odborní pracovníci ŽMP nebo externí specialisté.

S ohledem na svá vnitřní pravidla týkající se účetní a sbírkové evidence a průzkumu provenience (původu) sbírkových předmětů Židovské muzeum v Praze nepřijímá do svých sbírkových fondů anonymní dary. O nabytí jakéhokoliv sbírkového předmětu je s jeho vlastníkem vždy sepsána darovací nebo kupní smlouva, v případě odkazů slouží jako nabývací titul závěť.

Máte-li zájem nabídnout nám předměty k obohacení našich sbírek a fondů, prosím, kontaktujte:

Příklady akvizic

album/Album_Model_Album/156/Schrankanaleky.jpg

177.371 - Schránka na léky

výrobce neznámý, střední Evropa, datováno 1760, Stříbro, tepáno, délka 24 mm, výška 9 mm

Značeno:
Zespodu dna nečitelnou značkou, na horní ploše víčka hebrejský nápis „Při odchodu na odpočinek (chronogram 54), až do stáří a šedin p.m.p.“ (rok v chronostichu 520 = 1760).

Provenience:
Akvizice ŽMP z roku 1999, dar.

album/Album_Model_Album/156/Pametnipohareksvyobrazenimlibereckesynagogy.jpg

179.618 - Pamětní pohárek s vyobrazením liberecké synagogy

výrobce neznámý, severní Čechy, po roce 1889, Sklo, rubínová lazura, řezba, výška 136 mm, průměr 83 mm

Značeno:
V ploše řezané německé nápisy „Synagoge“ a „Andenken aus Reichenberg“.

Provenience:
Akvizice ŽMP z roku 2010, nákup v aukci f. Meissner-Neumann

album/Album_Model_Album/156/Broz.jpg

178.948 - Brož

výrobce neznámý, střední Evropa, kolem 1920-1930, Zlato, diamanty, smaragdy a chalcedon, délka 56 mm, šířka 17 mm, Zcela bez značení.

Provenience:
Akvizice ŽMP z roku 2012, odkaz.

album/Album_Model_Album/156/Podlozkapodhrnec.jpg

179.071 - Podložka pod hrnec

výrobce neznámý, Terezín, 1945, Dřevo, malováno, výška 210, šířka 183 mm

Značeno:
V ploše nápis: "Věruško! Brzo bude už jen stín. Vzpomínka na Terezín.".

Provenience:
Akvizice ŽMP z roku 2007, dar.

album/Album_Model_Album/156/EigentlicherEntwurffUndVorbildungDerVortrefflichenkostbahrenundWelt-beruhmtenPrager-brucken.jpg

1999/1483 - Eigentlicher Entwurff, Und Vorbildung, Der Vortrefflichen, kostbahren, und Welt-berühmten Prager -brucken, Sambt Deren darauff postirten Statuen,wie sie heutiges Tages das Ansehen hat : Allen, gemelter Statuen-Patronen, zu grösserer Ehren, denen Frembden aber zu einer nützlichen Augen-Lust vorgestellet.

Joachim Johann Kamenitzky, Praha, 1723, Tisk na papíru, kožená vazba, 105 x 166, 223mm (otevřená)

Provenience:
Akvizice ŽMP z roku 1999, nákup z Antikvariátu u Karlova mostu, Praha.

Vlastnický záznam – nálepka:
Archiv K. K. Landes Regierung Salzburg, vpisek: Kamenitzky.

album/Album_Model_Album/156/Vatelieru.jpg

176.993 - V ateliéru, (1912-1913)

Otto Gutfreund (1889-1927), Nesignováno, nedatováno, Kresba perem a tuší na japanu, 260 x 320 mm

Provenience:
Akvizice ŽMP z roku 1996, nákup z aukční síně a galerie Art Consulting Brno, ze sbírky Milana Mikuše, předchozí vlastnická historie nedoložena.

album/Album_Model_Album/156/PortretMoseseGerstla.jpg

177.080 - Portrét Mosese Gerstla, (kolem roku 1835)

Neznámý autor, Nesignováno, nedatováno, Olej na plátně, 500 x 395 mm, (rám: 605 x 500 mm)

Provenience:
Akvizice ŽMP z roku 2007, ŽMP darovala Bronia Reyman Gerstl z New Rochelle, NY; portrét byl po celou dobu uchováván v rodinném majetku Gerstlových.

album/Album_Model_Album/156/PortretspisovateleakritikaMaxeBroda.jpg

177.993 - Portrét spisovatele a kritika Maxe Broda (1884-1968), 1911

Willi Nowak (1886-1977), Nesignováno, nedatováno, Olej na kartónu, 400 x 315 mm

Provenience:
Akvizice ŽMP z roku 2004, nákup z Galerie Ztichlá klika, Praha, předchozí vlastnická historie nedoložena.

<
>
30
31
 
1
 
 
 
2
 
3
4
 
5
 
 
 
6
 
 
 
7
 
8
 
9
 
10
11
 
12
 
13
 
 
 
14
 
15
 
16
 
17
18
 
19
 
20
 
 
21
 
 
 
22
 
 
 
23
 
24
25
 
26
 
 
 
27
 
28
 
 
 
29
 
30
1
2
3
[homepage-banner/CZbannerKohlovadiscount2018.jpg]
Pro lepší výkon používají tyto stránky soubory cookies. Setrváním na těchto stránkách a kliknutím na tlačítko „Potvrdit“ vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informacízde.POTVRDIT