Mgr. Daniel Baránek, Ph.D.

Odbor židovských dějin, vědecký pracovník pro období 1848-1945
E-mail: jewishhistory@jewishmuseum.cz

Vědecké zaměření

Židovské náboženské instituce, židovské spolky a integrace Židů mezi lety 1848–1939

Publikační činnost

Monografie

 • Židé na Frýdecku a Místecku: Židovské společenství a jeho tvůrci / Jews in the Frýdek and Místek Region: Jewish Society and Its Creators, Praha: Filozofcká fakulta Univerzity Karlovy, 2015.
 • Židé na Ostravsku: Dynamika a pluralita židovské společnosti 1832–1942 / Jews in the Ostrava Region: Dynamics and Plurality of the Jewish Socieaty 1832–1942, Ostrava: Židovská obec v Ostravě, 2017.
 

Výběr z článků, kapitol v monografiích

 • Možnosti obživy a pobytu židů v Příboře v 1. polovině 19. století, Židé a Morava XIX, Muzeum Kroměřížska, 2013, s. 103–119.
 • Die Entstehung der ‚emanzipatorischen‘ israelitischen Kultusgemeinden in Mähren und Schlesien (1848–1890), Judaica Bohemiae, 2013, XLVIII, 2, s. 5–38.
 • Institucionalizace a modernizace dobročinnosti v moravských a slezských emancipačních židovských komunitách, in: M. Hlavačka, P. Cibulka, eds., Chudinství a chudoba jako sociálně historický fenomén, Praha: Historický ústav, 2013, s. 478–499.
 • Schwieriges Miteinander: der israelitische Kultusverein in Ungarisch Hradisch (1866–1891), Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen, Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2015, s. 55–73.
 • Židovská identita na pomezí: Konverze a sňatky židů na Frýdecku a Místecku, Těšínsko, 2014, LVII, 2, s. 13–21.
 • Židovská komunita v Novém Jičíně v letech 1848–1891, Židé a Morava XX, Muzeum Kroměřížska, 2014, s. 101–116.
 • Instituce rabinátu v emancipačních židovských komunitách na Moravě a ve Slezsku v letech 1860–1918, Český časopis historický, 2015, 3, s. 782–813.
 • Die religiöse Funktion Politischer Israelitengemeinden, Judaica Bohemiae, 2018, LIII, 1, s. 65–81.
 • Židovská společnost v Olomouci mezi liberalismem a sionismem, Židé a Morava XV, Muzeum Kroměřížska, 2018, s. 88–95.
 • Chaos jako důsledek emancipace. Organizace židovstva v Čechách 1848–1893, Židé v Čechách, Židovské muzeum v Praze, 2019, 7, s. 3–19.
 • Synagoga, in: M. Hlavačka, J. Raška, eds.,Symboly doby, Praha: Historický ústav, 2019, s. 55–65.
>Darujte<
<
>
26
27
28
29
30
31
 
1
2
3
 
 
4
5
6
7
8
9
10
11
 
 
12
13
14
 
 
15
16
 
 
17
18
 
 
19
20
21
22
23
 
 
24
25
26
27
28
29
 
 
30
31
1
2
3
4
5
[homepage-banner/CZbannerKohlovadiscount2018.jpg]